Przedsi瞝zi璚ia realizowane w 2014 roku przez Bia這wieski Park Narodowy Drukuj E-mail

     sfinansowane ze 鈔odków Narodowego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej

NFO夷GW

 

Dofinansowanie realizacji Przedsi瞝zi璚ia pn. „Modernizacja Rezerwatu Pokazowego 真brów - budowa pawilonu edukacyjnego - etap I":

Umowa nr 934/2014/Wn-10/OP-PO-EB/D z dnia 31.12.2014 r.

Przewidywany ca趾owity koszt przedsi瞝zi璚ia: 8 687 464,00 z

Koszty kwalifikowane: 8 687 464,00 z

Termin zako鎍zenia realizacji przedsi瞝zi璚ia: 30.11.2016 r.

Dofinansowanie realizacji Przedsi瞝zi璚ia pn. „Modernizacja Rezerwatu Pokazowego 真brów - budowa pawilonu edukacyjnego - etap II":

Umowa nr 935/2014/Wn-10/OP-WK-KU/D z dnia 31.12.2014 r.,

Umowa nr 936/2014/Wn-10/OP-WK-PN/D z dnia 31.12.2014 r.,

Umowa 937/2014/Wn-10/OP-WK-PN/P z dnia 31.12.2014 r.

Przewidywany ca趾owity koszt przedsi瞝zi璚ia: 3 999 714,00 z

Koszty kwalifikowane: 3 999 714,00 z

Termin zako鎍zenia realizacji przedsi瞝zi璚ia: 30.11.2016 r.

Roboty budowlane w zakresie:
budowa na terenie Rezerwatu Pokazowego 真brów parterowego budynku Pawilonu Edukacyjnego o 陰cznej powierzchni u篡tkowej 1350,2 m2 i kubaturze brutto 6942 m3 przewidzianego jako pasywny wraz z zagospodarowaniem otoczenia.

 

„Zachowanie ró積orodno軼i biologicznej ekosystemów niele郾ych Bia這wieskiego Parku Narodowego"

Umowa nr 936/2013/Wn-10/OP-WK/D z dnia 20.12.2013 r. o dofinansowanie w formie dotacj.

Ca趾owity koszt przedsi瞝zi璚ia: 315 100,00 z.

Koszty kwalifikowalne: 315.100,00 z

Termin zako鎍zenia realizacji przedsi瞝zi璚ia: 31.03.2015 r.

Zakres prac:
Zakup niezb璠nego wyposa瞠nia do utrzymania ekosystemów niele郾ych:
  1. Kosiarka dwub瑿nowa tylna ze spulchniaczem, szeroko嗆 robocza ok. 2,10 m;
  2. Wóka 陰kowo-polna 4 rz璠owa, szeroko嗆 robocza ok. 4 m;
  3. Kosiarka bijakowa boczna, szeroko嗆 robocza ok. 1,40 m;
  4. Przyczepa do przewozu bel;
  5. Frezarka do pni, moc powy瞠j 8,0 kW;
  6. Pilarka spalinowa na wysi璕niku do podkrzesywania drzew – 2 sztuki;
  7. Pilarka spalinowa moc silnika pow. 2,7 kW – 2 sztuki;
  8. Ko豉 bli幡iacze do ci庵nika Newholland umo磧iwiaj帷e koszenie wilgotnych 陰k.
Realizacja nast瘼uj帷ych inwestycji w terenie:
  1. Budowa wiaty na sprz皻;
  2. Remont przepustów na drogach dojazdowych do pow. koszonych.
  3. Remont dróg dojazdowych do powierzchni koszonych.

 

„Poprawa efektywno軼i funkcjonowania infrastruktury Bia這wieskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizacj budynków - etap III"

Umowa nr 346/2013/Wn-10/OP-WK-PN/D z dnia 17.06.2013 r.

Umowa nr 347/2013/Wn-10/OP-WK-PN/D z dnia 17.06.2013 r.

Kwota dofinansowania: 2 500 000,00 z

W ramach zadania realizowana jest termomodernizacja budynku w Starym Masiewie 55 i 57, gmina Narewka oraz budynku Dom My郵iwski po這穎nego na terenie Parku Pa豉cowego w Bia這wie篡.

 

„Poprawa efektywno軼i funkcjonowania infrastruktury Bia這wieskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizacj budynków - etap II".

Umowa nr 491/2011/Wn-10/OP-Wk-KU/D z dnia 08.11.2012 r.

Kwota dofinansowania: 2 709 903,00 z

W ramach zadania realizowana jest termomodernizacja budynków mieszkalnych Dom Zarz康u, Dom Marsza趾owski, Dom Stajnia, Dom Szoferów i Dom ζ幡ia, po這穎nych na terenie Parku Pa豉cowego w Bia這wie篡.

 

Ochrona przyrody w BPN poprzez ograniczenie antropopresji wynikaj帷ej z ruchu turystycznego – modernizacja ma貫j infrastruktury turystycznej

Umowa nr 197/2011/Wn-10/OP-PO-PN/D z dnia 2 czerwca 2011 r.

Kwota dofinansowania: 33.271,00 z

W wyniku prac zrealizowano:

1. Modernizacja k豉dek na szlakach (konstrukcja drewniana, konserwowana, szeroko嗆 pomostu od 1,25 do 1,50 d逝go嗆 ok. 832,5 mb w 13stu odcinkach).

2. Modernizacja mostka w ramach systemu k豉dek (konstrukcja drewniana, konserwowana, szeroko嗆 ok. 2,2 m d逝go嗆 8 mb).

3. Modernizacja i konserwacja wiat (konserwacja pow這k ochronnych, wymiana podpór, wymiana pokry dachowych - pow. dachów 172 m2) – 5 sztuk.

4. Urz康zenia do liczenia ilo軼i turystów (pieszych, rowerowych, zasi璕 do 3 m, wraz z monta瞠m w terenie i akcesoriami i palmptopem - lokalizacja: oddzia造 398G, 110A, 158B, 130C) – 5 sztuk

5. Konserwacja wiat, punktów widokowych (konserwacja pow這k ochronnych zakup materiaów, uzupe軟ienie lub wymiana zniszczonych elementów o 陰cznej pow. ok. 900 m2) – 10 szt.

6. Remont ogrodze obiektów turystycznych, drewniane konserwowane, - 206 mb, wysoko嗆 1,2 m.

7. Wykonie tablicy informacyjnej o wymiarach 100x150 cm, technika nadruk na blasze aluminiowej.

  

 

     Przedsi瞝zi璚ia inwestycyjne realizowane w 2012 roku przez Bia這wieski Park Narodowy
     sfinansowane ze 鈔odków Narodowego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej

NFO夷GW

 

Budowa systemu monitoringu Bia這wieskiego Parku Narodowego etap I – zakup sprz皻u i urz康ze do monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych oraz ekosystemów le郾ych i niele郾ych

Umowa nr 256/2011/Wn-50/OP-MN/D z dnia 17 czerwca 2011 r. – zako鎍zenie zadania z roku 2011.

Kwota dofinansowania:

   wydatki inwestycyjne 
 wydatki bie膨ce 
 2011 r. 
376.628,50 z 
24.241,26 z 
 2012 r. 
282.066,07 z 
0,00 z 
 razem: 
658.694,57 z 
24.241,26 z 

 

W ramach umowy zrealizowano:

– w roku 2011:

 • wykonano 15 piezometrów oraz 5 wodowskazów z automatyczn rejestracj poziomu wód ich temperatury oraz przewodno軼i,
 • zakupiono sprz皻 komputerowy i oprogramowanie do przechowywania i przetwarzania danych z monitoringu,
 • wyposa穎no s逝瘺y terenowe w sprz皻 (GPS, lornetki, latarki, dalmierz laserowy) do realizacji zada z zakresu monitoringu.

– w roku 2012:

 • wykonano 2 stacje do monitorowania parametetrów meteorologicznych,
 • zakupiono oprogramowanie wspomagaj帷e analizowanie danych z monitoringu,
 • wyposa穎no cz窷 s逝瘺 terenowych w przeno郾y sprz皻 komputerowy.

 
 

     Przedsi瞝zi璚ia inwestycyjne realizowane w 2011 roku przez Bia這wieski Park Narodowy
     dofinansowane ze 鈔odków Narodowego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej

NFO夷GW


Ochrona przyrody w BPN poprzez ograniczenie antropopresji wynikaj帷ej z ruchu turystycznego - modernizacja ma貫j infrastruktury turystycznej

umowa nr 197/2011/Wn-10/OP-PO-PN /D z dnia 02.06.2011 roku

kwota:  wydatki inwestycyjne 79458,00, wydatki bie膨ce 1150,00 z

W ramach umowy zrealizowano:

Sfinansowano  system monitoringu ilo軼i turystów odwiedzaj帷ych Bia這wieski Park Narodowy, poprzez monta w terenie urz康ze do liczenia ilo軼i turystów zarówno pieszych jak i rowerzystów.

Wykonano tablice informacyjn zlokalizowana przed wej軼iem do obszaru ochrony 軼is貫j

Wykonano tablice artystyczn z napisem Bia這wieski Park Narodowy umieszczon nad wej軼iem do BPN od strony po逝dniowej Parku Pa豉cowego.


 

Budowa systemu monitoringu Bia這wieskiego Parku Narodowego etap I – zakup sprz皻u i urz康ze do monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych oraz ekosystemów le郾ych i niele郾ych

Umowa nr 256/2011/Wn-50/OP-MN/D z dnia 17 czerwca 2011 r.

Kwota dofinansowania:

 • wydatki inwestycyjne: 376.628,50 z,
 • wydatki bie膨ce: 24.241,26 z.

W ramach umowy zrealizowano:

 • wykonano 15 piezometrów oraz 5 wodowskazów z automatyczn rejestracj poziomu wód ich temperatury oraz przewodno軼i,
 • zakupiono sprz皻 komputerowy i oprogramowanie do przechowywania i przetwarzania danych z monitoringu,
 • wyposa穎no s逝瘺y terenowe w sprz皻 (GPS, lornetki, latarki, dalmierz laserowy) do realizacji zada z zakresu monitoringu.

 


 

Ochrona oraz monitoring siedlisk niele郾ych i zwi您anych z nimi ekosystemów na terenie
Bia這wieskiego Parku Narodowego

Umowa nr 428/2011/Wn-50/OP-MN/D z dnia 28.09.2011 r.

Kwota dofinansowania:

 • Wydatki inwestycyjne: 268 500z.,
 • Wydatki bie膨ce: 293 240 z.

 

W ramach umowy zrealizowano:

 • Powstrzymanie sukcesji ro郵in drzewiastych (wykaszanie 陰k i innych powierzchni niele郾ych z cz窷ciowym usuni璚iem biomasy w Obwodzie Ochronnym Orówka oraz OO Hwo幡a) - 40 ha
 • Zakup sprz皻u i aparatury kontrolno-pomiarowej - 35 szt.
 • Wykonano analizy w豉軼iwo軼i fizykochemiczne prób wód i osadów dennych - 186 prób 

     Przedsi瞝zi璚ia inwestycyjne realizowane w 2010 roku przez Bia這wieski Park Narodowy
     dofinansowane ze 鈔odków Narodowego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej

NFO夷GW

„Poprawa efektywno軼i funkcjonowania infrastruktury Bia這wieskiego Parku Narodowego
poprzez termomodernizacj budynków – etap I"

Umowa nr 169/2010/Wn-50/OP-WK/D

Koszt ca趾owity zadania 345 900,00
Kwota udzielonej dotacji 328 100,00

 

„Modernizacja infrastruktury turystycznej Bia這wieskiego Parku Narodowego"
Umowa nr 350/2010/Wn-10/OP-PO-PN/D

Koszt ca趾owity zadania 261 524,21
Kwota udzielonej dotacji 252 142,41

 

„Modernizacja ma貫j infrastruktury turystycznej Bia這wieskiego Parku Narodowego"
Umowa nr 347/2010/Wn-10/OP-OP-PN/D

Koszt ca趾owity zadania 165 900,00
Kwota udzielonej dotacji 165 900,00

 

„Wymiana pokry dachowych z p造t azbestowo-cementowych na blach powlekan w obiektach BPN"
Umowa nr 226/2010/Wn-50/OP-PO/D

Koszt ca趾owity zadania 279 000,00
Kwota udzielonej dotacji 279 000,00 
 • Polish
 • English
home contact sitemap