Przedsi瞝zi璚ia realizowane w latach 2014-2016 przez Bia這wieski Park Narodowy Drukuj

     sfinansowane ze 鈔odków Narodowego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej

NFO夷GW

 

W latach 2014-2016 Sfinansowano realizacj przedsi瞝zi璚ia pn. „W zgodzie z natur – program aktywnej edukacji spo貫czno軼i lokalnych na obszarach obj皻ych sieci Natura 2000. cz窷 1”
Umowa dotacji nr 277/2014/Wn-50/EE-EE/D z dnia 15 maja 2014 roku

* koszt ca趾owity przedsi瞝zi璚ia: 416 022, 81 z
* koszty kwalifikowane: 416 022, 81 z

Termin zako鎍zenia realizacji przedsi瞝zi璚ia: 31.12.2016 roku.

* zakres dzia豉 zrealizowanych w ramach przedsi瞝zi璚ia:
  1. gry komputerowe:
     „Grzyby w kolorach t璚zy”,
     „Nie tylko kapelusze”,
     „Czy wiesz co jesz”,
     „Grzyby z charakterem”
  2. gaw璠a ilustrowana „Grzyby naturalnie”
  3. prezentacja multimedialna „Zwodnicze Sobowtóry”
  4. p造ta audio „Puszcza雟kie Rarytasy”
  5. wystawa fotografii wielkoformatowej „Puszcza雟kie Rarytasy”
  6. pakiet familijny pn. „Grzyby dla ma造ch i du篡ch”, w sk豉d którego wchodz broszury:
     „Grzyby” (adresat: doro郵i),
     „Grzyby – cuda i dziwy” (adresat: m這dzie),
     „Nie tylko borowiki” (adresat: dzieci)
     oraz karta pocztowa na potrzeby konkursu plastycznego dla dzieci „Mój najpi瘯niejszy grzyb”;
     teczka na pakiet familijny „Grzyby dla ma造ch i du篡ch”
  7. broszura „Puszcza雟kie Rarytasy”
  8. broszura „Czy wiesz co jesz”
  9. plakat wystawy „Puszcza雟kie Rarytasy”
  10. biuletyn przyrodniczy Bia這wieskiego Parku Narodowego „Matecznik Bia這wieski” (8 numerów)
  11. magnesy edukacyjne po鈍i璚one grzybom
  12. bannery ekspozycyjne:
     „Grzyby – cuda i dziwy” kpl,
     „Muchomor zielonawy” kpl,
     „Nazwy zwyczajowe wybranych gatunków grzybów” kpl
  13. konkursy:
     konkurs plastyczny dla dzieci „Mój najpi瘯niejszy grzyb”,
     konkurs fotograficzny „Na grzyby w szaliku”,
     konkurs fotograficzny „Grzyby – cuda i dziwy”,
     konkurs fotograficzny na zdj璚ie w tle strony FB grzybowo.naturowo,
     quiz sprawdzaj帷y wiedz na kanwie broszury „Grzyby – cuda i dziwy”
  14. akcje internetowe:
     „Grzybowa rodzina”,
     „Ocali od zapomnienia – przekaza w nast瘼ne pokolenia”
  15. strona FB grzybowo.naturowo
  16. nagrody rzeczowe za udzia w konkursach i akcjach internetowych
  17. „Zjazd Borowików” – rodzinne warsztaty przyrodnicze w Bia這wieskim Parku Narodowym
  18. Wystawa Grzybów Puszczy Bia這wieskiej (20., 21., 22.) w Bia這wie篡
  19. udzia Bia這wieskiego Parku Narodowego w „Pikniku z Klimatem” w Warszawie (2014, 2015)
  20. rze嬌a 簑bra w skali 1:1 (model wspinaczkowy)
  21. pomoce dydaktyczne: modele grzybów „Zwodnicze Sobowtóry”
  22. sprz皻: namiot z nadrukiem do stanowiska edukacyjnego, aparat fotograficzny, zestaw komputerowy, drukarka-skaner, witryna ekspozycyjna ch這dnicza.

 


 

     Przedsi瞝zi璚ia realizowane w latach 2013-2016 przez Bia這wieski Park Narodowy
     sfinansowane ze 鈔odków Narodowego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej:


NFO夷GW

 

W latach 2013-2016 prowadzono przedsi瞝zi璚ie p.n. „Rewitalizacja Parku Pa豉cowego w Bia這wie篡: projekt gospodarki drzewostanem, projekt wykonawczy zieleni, projekt infrastruktury technicznej (system o鈍ietlenia parku, drogi i alejki parkowe oraz obiekty architektury parkowej)".
W/w przedsi瞝zi璚ie sfinansowano ze 鈔odków NFO夷GW na podstawie umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 592/2013/Wn-10/PO-PO-EB/D zawartej w dniu 09 wrze郾ia 2013r.

Koszt ca趾owity przedsi瞝zi璚ia:           105 780,00 z
Kwota udzielonej dotacji NFO夷GW:     105 780,00 z

Termin zako鎍zenia realizacji przedsi瞝zi璚ia: 14.04.2016 r.

Realizacja w/w umowy obj窸a:

- Wykonanie projektu gospodarki drzewostanem wraz z uzyskaniem pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podejmowanie innych dzia豉 przy zabytkach nieruchomych oraz uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na usuni璚ie drzew lub krzewów.

- Wykonanie projektu wykonawczego zieleni wraz z uzyskaniem pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich w zakresie zabytkowej zieleni.

- Wykonanie projektu budowlanego remontu systemu o鈍ietlenia parku wraz z uzyskaniem niezb璠nych pozwole w tym pozwolenia na budow.

- Wykonanie projektów budowlanych: remontu dróg i alejek parkowych oraz budowy obiektów ma貫j architektury parkowej (豉wki, kosze itp.) wraz z uzyskaniem niezb璠nych pozwole w tym pozwolenia na budow.

 


 

     Przedsi瞝zi璚ia realizowane w 2014 roku przez Bia這wieski Park Narodowy
     sfinansowane ze 鈔odków Narodowego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej


NFO夷GW

 

Dofinansowanie realizacji Przedsi瞝zi璚ia pn. „Modernizacja Rezerwatu Pokazowego 真brów - budowa pawilonu edukacyjnego - etap I":

Umowa nr 934/2014/Wn-10/OP-PO-EB/D z dnia 31.12.2014 r.

Przewidywany ca趾owity koszt przedsi瞝zi璚ia: 8 687 464,00 z

Koszty kwalifikowane: 8 687 464,00 z

Termin zako鎍zenia realizacji przedsi瞝zi璚ia: 30.11.2016 r.

Dofinansowanie realizacji Przedsi瞝zi璚ia pn. „Modernizacja Rezerwatu Pokazowego 真brów - budowa pawilonu edukacyjnego - etap II":

Umowa nr 935/2014/Wn-10/OP-WK-KU/D z dnia 31.12.2014 r.,

Umowa nr 936/2014/Wn-10/OP-WK-PN/D z dnia 31.12.2014 r.,

Umowa 937/2014/Wn-10/OP-WK-PN/P z dnia 31.12.2014 r.

Przewidywany ca趾owity koszt przedsi瞝zi璚ia: 3 999 714,00 z

Koszty kwalifikowane: 3 999 714,00 z

Termin zako鎍zenia realizacji przedsi瞝zi璚ia: 30.11.2016 r.

Roboty budowlane w zakresie:
budowa na terenie Rezerwatu Pokazowego 真brów parterowego budynku Pawilonu Edukacyjnego o 陰cznej powierzchni u篡tkowej 1350,2 m2 i kubaturze brutto 6942 m3 przewidzianego jako pasywny wraz z zagospodarowaniem otoczenia.

 

„Zachowanie ró積orodno軼i biologicznej ekosystemów niele郾ych Bia這wieskiego Parku Narodowego"

Umowa nr 936/2013/Wn-10/OP-WK/D z dnia 20.12.2013 r. o dofinansowanie w formie dotacj.

Ca趾owity koszt przedsi瞝zi璚ia: 315 100,00 z.

Koszty kwalifikowalne: 315.100,00 z

Termin zako鎍zenia realizacji przedsi瞝zi璚ia: 31.03.2015 r.

Zakres prac:
Zakup niezb璠nego wyposa瞠nia do utrzymania ekosystemów niele郾ych:
  1. Kosiarka dwub瑿nowa tylna ze spulchniaczem, szeroko嗆 robocza ok. 2,10 m;
  2. Wóka 陰kowo-polna 4 rz璠owa, szeroko嗆 robocza ok. 4 m;
  3. Kosiarka bijakowa boczna, szeroko嗆 robocza ok. 1,40 m;
  4. Przyczepa do przewozu bel;
  5. Frezarka do pni, moc powy瞠j 8,0 kW;
  6. Pilarka spalinowa na wysi璕niku do podkrzesywania drzew – 2 sztuki;
  7. Pilarka spalinowa moc silnika pow. 2,7 kW – 2 sztuki;
  8. Ko豉 bli幡iacze do ci庵nika Newholland umo磧iwiaj帷e koszenie wilgotnych 陰k.
Realizacja nast瘼uj帷ych inwestycji w terenie:
  1. Budowa wiaty na sprz皻;
  2. Remont przepustów na drogach dojazdowych do pow. koszonych.
  3. Remont dróg dojazdowych do powierzchni koszonych.

 

„Poprawa efektywno軼i funkcjonowania infrastruktury Bia這wieskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizacj budynków - etap III"

Umowa nr 346/2013/Wn-10/OP-WK-PN/D z dnia 17.06.2013 r.

Umowa nr 347/2013/Wn-10/OP-WK-PN/D z dnia 17.06.2013 r.

Kwota dofinansowania: 2 500 000,00 z

W ramach zadania realizowana jest termomodernizacja budynku w Starym Masiewie 55 i 57, gmina Narewka oraz budynku Dom My郵iwski po這穎nego na terenie Parku Pa豉cowego w Bia這wie篡.

 

„Poprawa efektywno軼i funkcjonowania infrastruktury Bia這wieskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizacj budynków - etap II".

Umowa nr 491/2011/Wn-10/OP-Wk-KU/D z dnia 08.11.2012 r.

Kwota dofinansowania: 2 709 903,00 z

W ramach zadania realizowana jest termomodernizacja budynków mieszkalnych Dom Zarz康u, Dom Marsza趾owski, Dom Stajnia, Dom Szoferów i Dom ζ幡ia, po這穎nych na terenie Parku Pa豉cowego w Bia這wie篡.

 

Ochrona przyrody w BPN poprzez ograniczenie antropopresji wynikaj帷ej z ruchu turystycznego – modernizacja ma貫j infrastruktury turystycznej

Umowa nr 197/2011/Wn-10/OP-PO-PN/D z dnia 2 czerwca 2011 r.

Kwota dofinansowania: 33.271,00 z

W wyniku prac zrealizowano:

1. Modernizacja k豉dek na szlakach (konstrukcja drewniana, konserwowana, szeroko嗆 pomostu od 1,25 do 1,50 d逝go嗆 ok. 832,5 mb w 13stu odcinkach).

2. Modernizacja mostka w ramach systemu k豉dek (konstrukcja drewniana, konserwowana, szeroko嗆 ok. 2,2 m d逝go嗆 8 mb).

3. Modernizacja i konserwacja wiat (konserwacja pow這k ochronnych, wymiana podpór, wymiana pokry dachowych - pow. dachów 172 m2) – 5 sztuk.

4. Urz康zenia do liczenia ilo軼i turystów (pieszych, rowerowych, zasi璕 do 3 m, wraz z monta瞠m w terenie i akcesoriami i palmptopem - lokalizacja: oddzia造 398G, 110A, 158B, 130C) – 5 sztuk

5. Konserwacja wiat, punktów widokowych (konserwacja pow這k ochronnych zakup materiaów, uzupe軟ienie lub wymiana zniszczonych elementów o 陰cznej pow. ok. 900 m2) – 10 szt.

6. Remont ogrodze obiektów turystycznych, drewniane konserwowane, - 206 mb, wysoko嗆 1,2 m.

7. Wykonie tablicy informacyjnej o wymiarach 100x150 cm, technika nadruk na blasze aluminiowej.

  

 

     Przedsi瞝zi璚ia inwestycyjne realizowane w 2012 roku przez Bia這wieski Park Narodowy
     sfinansowane ze 鈔odków Narodowego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej

NFO夷GW

 

Budowa systemu monitoringu Bia這wieskiego Parku Narodowego etap I – zakup sprz皻u i urz康ze do monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych oraz ekosystemów le郾ych i niele郾ych

Umowa nr 256/2011/Wn-50/OP-MN/D z dnia 17 czerwca 2011 r. – zako鎍zenie zadania z roku 2011.

Kwota dofinansowania:

   wydatki inwestycyjne 
 wydatki bie膨ce 
 2011 r. 
376.628,50 z 
24.241,26 z 
 2012 r. 
282.066,07 z 
0,00 z 
 razem: 
658.694,57 z 
24.241,26 z 

 

W ramach umowy zrealizowano:

– w roku 2011:

 • wykonano 15 piezometrów oraz 5 wodowskazów z automatyczn rejestracj poziomu wód ich temperatury oraz przewodno軼i,
 • zakupiono sprz皻 komputerowy i oprogramowanie do przechowywania i przetwarzania danych z monitoringu,
 • wyposa穎no s逝瘺y terenowe w sprz皻 (GPS, lornetki, latarki, dalmierz laserowy) do realizacji zada z zakresu monitoringu.

– w roku 2012:

 • wykonano 2 stacje do monitorowania parametetrów meteorologicznych,
 • zakupiono oprogramowanie wspomagaj帷e analizowanie danych z monitoringu,
 • wyposa穎no cz窷 s逝瘺 terenowych w przeno郾y sprz皻 komputerowy.

 
 

     Przedsi瞝zi璚ia inwestycyjne realizowane w 2011 roku przez Bia這wieski Park Narodowy
     dofinansowane ze 鈔odków Narodowego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej

NFO夷GW


Ochrona przyrody w BPN poprzez ograniczenie antropopresji wynikaj帷ej z ruchu turystycznego - modernizacja ma貫j infrastruktury turystycznej

umowa nr 197/2011/Wn-10/OP-PO-PN /D z dnia 02.06.2011 roku

kwota:  wydatki inwestycyjne 79458,00, wydatki bie膨ce 1150,00 z

W ramach umowy zrealizowano:

Sfinansowano  system monitoringu ilo軼i turystów odwiedzaj帷ych Bia這wieski Park Narodowy, poprzez monta w terenie urz康ze do liczenia ilo軼i turystów zarówno pieszych jak i rowerzystów.

Wykonano tablice informacyjn zlokalizowana przed wej軼iem do obszaru ochrony 軼is貫j

Wykonano tablice artystyczn z napisem Bia這wieski Park Narodowy umieszczon nad wej軼iem do BPN od strony po逝dniowej Parku Pa豉cowego.


 

Budowa systemu monitoringu Bia這wieskiego Parku Narodowego etap I – zakup sprz皻u i urz康ze do monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych oraz ekosystemów le郾ych i niele郾ych

Umowa nr 256/2011/Wn-50/OP-MN/D z dnia 17 czerwca 2011 r.

Kwota dofinansowania:

 • wydatki inwestycyjne: 376.628,50 z,
 • wydatki bie膨ce: 24.241,26 z.

W ramach umowy zrealizowano:

 • wykonano 15 piezometrów oraz 5 wodowskazów z automatyczn rejestracj poziomu wód ich temperatury oraz przewodno軼i,
 • zakupiono sprz皻 komputerowy i oprogramowanie do przechowywania i przetwarzania danych z monitoringu,
 • wyposa穎no s逝瘺y terenowe w sprz皻 (GPS, lornetki, latarki, dalmierz laserowy) do realizacji zada z zakresu monitoringu.

 


 

Ochrona oraz monitoring siedlisk niele郾ych i zwi您anych z nimi ekosystemów na terenie
Bia這wieskiego Parku Narodowego

Umowa nr 428/2011/Wn-50/OP-MN/D z dnia 28.09.2011 r.

Kwota dofinansowania:

 • Wydatki inwestycyjne: 268 500z.,
 • Wydatki bie膨ce: 293 240 z.

 

W ramach umowy zrealizowano:

 • Powstrzymanie sukcesji ro郵in drzewiastych (wykaszanie 陰k i innych powierzchni niele郾ych z cz窷ciowym usuni璚iem biomasy w Obwodzie Ochronnym Orówka oraz OO Hwo幡a) - 40 ha
 • Zakup sprz皻u i aparatury kontrolno-pomiarowej - 35 szt.
 • Wykonano analizy w豉軼iwo軼i fizykochemiczne prób wód i osadów dennych - 186 prób 

     Przedsi瞝zi璚ia inwestycyjne realizowane w 2010 roku przez Bia這wieski Park Narodowy
     dofinansowane ze 鈔odków Narodowego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej

NFO夷GW

„Poprawa efektywno軼i funkcjonowania infrastruktury Bia這wieskiego Parku Narodowego
poprzez termomodernizacj budynków – etap I"

Umowa nr 169/2010/Wn-50/OP-WK/D

Koszt ca趾owity zadania 345 900,00
Kwota udzielonej dotacji 328 100,00

 

„Modernizacja infrastruktury turystycznej Bia這wieskiego Parku Narodowego"
Umowa nr 350/2010/Wn-10/OP-PO-PN/D

Koszt ca趾owity zadania 261 524,21
Kwota udzielonej dotacji 252 142,41

 

„Modernizacja ma貫j infrastruktury turystycznej Bia這wieskiego Parku Narodowego"
Umowa nr 347/2010/Wn-10/OP-OP-PN/D

Koszt ca趾owity zadania 165 900,00
Kwota udzielonej dotacji 165 900,00

 

„Wymiana pokry dachowych z p造t azbestowo-cementowych na blach powlekan w obiektach BPN"
Umowa nr 226/2010/Wn-50/OP-PO/D

Koszt ca趾owity zadania 279 000,00
Kwota udzielonej dotacji 279 000,00 
 • Polish
 • English
home