PZG
Tłumacz migowy online
bip biuletyn
informacji publicznej


UNESCO

Konferencja IGO 2023
Bilety online
Bilety online
POMOC DLA UKRAINY!
PKP Intercity

Projekt PL BY
Dzika Odyseja
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

                             WSPIERAJĄ NAS

 

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA
filmu promującego

NFOŚiGW

 

WFOŚiGW w Białymstoku

 

Bank Pekao S.A.

 

Danwood S.A.

 

Hyundai Patronem Motoryzacyjnym Białowieskiego Parku Narodowego

 

PBN Polska Sp. z o.o.

 

 

 

POLSKIE
PARKI NARODOWE

 

   BIAŁOWIESKI
   PARK NARODOWY

 
UWAGA: to jest ARCHIWALNA STRONA Białowieskiego Parku Narodowego
 

 
OBOWIĄZUJĄCE KOMUNIKATY TURYSTYCZNE
 
 
 
Strona główna
Hugo Conwentz upamiętniony w Białowieskim Parku Narodowym Drukuj
 

12 sierpnia 2013 r. w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym Białowieskiego Parku Narodowego Minister Środowiska Marcin Korolec i Ambasador Republiki Niemiec Rüdiger Freiherr von Fritsch dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej profesora Hugo Conwentza.

Prof. Hugo Conwentz znany jest jako wybitny paleobotanik, twórca nowego znaczenia pojęcia „pomnik przyrody", wprowadzonego przez Aleksandra von Humboldta na przełomie XVIII i XIX wieku. Uważany jest za pioniera ochrony przyrody w Europie, propagatora idei parków narodowych.
Niewiele osób wie jednak, że prof. Hugo Conwentz wniósł także wkład w ochronę Puszczy Białowieskiej. Do Puszczy przyjechał w 1916 r. Efektem tej wizyty było opracowanie projektu stworzenia w Puszczy tzw. „parku natury". Miał on chronić fragment Puszczy Białowieskiej o powierzchni około 3000 ha, położony w widłach rzek - Hwoźna i Narewka, a więc obszar późniejszego Białowieskiego Parku Narodowego. Dzięki jego staraniom na tym fragmencie Puszczy wprowadzono zakaz wyrębu drzew oraz zaniechano budowy linii kolejki leśnej do wywozu drewna, co uchroniło go od przekształceń.


 

Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego dr Mirosław Stepaniuk przywitał przybyłych na uroczystość Gości

 

Postać profesora Hugo Conwentza przybliżył bardzo szczegółowo zebranym na uroczystości emerytowany, wieloletni dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego dr Czesław Okołów

 

Minister Środowiska Marcin Korolec i Ambasador Republiki Niemiec Rüdiger Freiherr von Fritsch wspólnie dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej profesora Hugo Conwentza

 

Chwila tuż… po odsłonięciu pamiątkowej tablicy

 

Ambasador Republiki Niemiec Rüdiger Freiherr von Fritsch podziękował Ministrowi Środowiska Marcinowi Korolcowi za pamięć o wkładzie prof. Hugo Conwentza włożonym w ochronę Puszczy Białowieskiej. Podziękował także za rozwijanie współpracy polsko-niemieckiej na polu ochrony przyrody, szczególnie w kontekście transgranicznej ochrony przyrody, przywołując zaplanowaną w Białowieskim Parku Narodowym na wrzesień br. Letnią Szkołę dla Studentów z Polski, Niemiec i Białorusi


Tekst: Anna Gierasimiuk
Zdjęcia: Dariusz Buraczyński i Mateusz Szymura 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 Kompleksowa Ochrona Żubra w Polsce

 

 

Kraina Żubra
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Nadleśnictwo Białowieża

Nadleśnictwo Browsk

Nadleśnictwo Hajnówka

Nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”

  • Polish
  • English
home