Strona g堯wna
Centrum Wdra瘸nia Projekt闚 przy Bia這wieskim Parku Narodowym: Drukuj E-mail
 

OGΜSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE MIKRODOTACJI

Nabór wniosków nr 1/K2/2013

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wie 2000” im. Macieja Rataja jako Partner Konsorcjum realizuj帷ego zamówienie publiczne pt. „Prowadzenie Centrum Wdra瘸nia Projektów przy Bia這wieskim Parku Narodowym” og豉sza pierwsz rund naboru wniosków o przyznanie mikrodotacji dla podmiotów oraz przedsi瞝zi耩 pobudzaj帷ych aktywno嗆 gmin Bia這wie瘸, Czeremcha, Czy瞠, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Narew, Narewka, Kleszczele w zakresie ich samorealizacji spo貫cznej, zawodowej i rozwoju przedsi瑿iorczo軼i.

 

Program Mikrodotacji jest finansowany ze 鈔odków Fundacji
„Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”.

Maksymalna wysoko嗆 kwoty dofinansowania jednego projektu w ramach Komponentu nr2 to:

20 000,00 PLN brutto.

O wsparcie w ramach niniejszego naboru mog ubiega si nast瘼uj帷e podmioty:
- osoby fizyczne prowadz帷e dzia豉lno嗆 gospodarcz na podstawie wpisu do centralnej ewidencji dzia豉lno軼i
  gospodarczej;
- osoby fizyczne prowadz帷e dzia豉lno嗆 rolnicz zamierzaj帷e podj望 dzia豉lno嗆 niezwi您an z rolnictwem, w tym
  w  szczególno軼i agroturystyk;
- inne podmioty o ile s mikroprzedsi瑿iorcami (zatrudniaj帷ymi do 9 osób)
- osoby fizyczne zamierzaj帷e podj望 w豉sn dzia豉lno嗆 gospodarcz.

Wnioski aplikacyjne o przyznanie mikrodotacji mo積a sk豉da
- w terminie: od 12 sierpnia do 23 wrze郾ia 2013r.
- w siedzibie:

Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wie 2000" im. M. Rataja
Al. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa

Od poniedzia趾u do pi徠ku w godzinach 8:00-16:00

oraz
Centrum Wdra瘸nia Projektów (siedziba Bia這wieskiego Parku Narodowego)
Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸 (pokój 115)

Poniedzia趾i, 鈔ody, pi徠ki w godzinach 9:00-17:00
Wtorki, czwartki w godzinach 9:00-18:30

- osobi軼ie, kurierem lub poczt tradycyjn w zaklejonej i opisanej kopercie zgodnie z poni窺zym wzorem;
- wniosek aplikacyjny musi wp造n望 do  w/w biura Fundacji b康 Centrum Wdra瘸nia Projektów
  przy Bia這wieskim Parku Narodowym
  do dnia 23 wrze郾ia 2013 r.

W pierwszym etapie naboru wniosków beneficjent sk豉da tylko wniosek aplikacyjny (za陰cznik nr 2)

Wniosek o przyznanie mikrodotacji nale篡 z這篡 na obowi您uj帷ym formularzu w formie papierowej.Wzór prawid這wo oznaczonej koperty:

<nazwa i adres Wnioskodawcy>Nabór wniosków o przyznanie mikrodotacji nr .......

<Tytu Projektu/Przedsi瞝zi璚ia>                                                                                                      Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi
                                                                                                      „Polska Wie 2000” im. Macieja Rataja
                                                                                                      Al. Reymonta 12A
                                                                                                      01-842 Warszawa

                                                                                                                         lub

                                                                                                      Centrum Wdra瘸nia Projektów przy BPN
                                                                                                      Park Pa豉cowy 11
                                                                                                      17-230 Bia這wie瘸
                                                                                                      (pokój nr 115)


Za陰czniki:

1. Regulamin (486.00 Kb)
2. Wniosek aplikacyjny (244.00 Kb)
3. Wzór umowy (65.50 Kb)
4. Biznesplan przedsi瞝zi璚ia (128.50 Kb)
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy (33.50 Kb)
6. O鈍iadczenie dotycz帷e podatku VAT (12.00 Kb)
7. Arkusz kwalifikacyjny projektu - komponent 2 (84.50 Kb)
8. Ocena szczegó這wa (38.50 Kb)
9. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe z wykorzystania mikrodotacji (217.00 Kb) 

 

Kraina 真bra

 

Ministerstwo 字odowiska

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Pa雟twowych w Bia造mstoku

Nadle郾ictwo Bia這wie瘸

Nadle郾ictwo Browsk

Nadle郾ictwo Hajnówka

Nadle郾ictwa Le郾ego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Bia這wieska”

  • Polish
  • English
home contact sitemap