Wspierają nas
NFOŚiGW

 

WFOŚiGW w Białymstoku

 

Bank Pekao SA

 

Kampania Piwowarska

 

Polskie Towarzystwo Mykologiczne
 
 
OBOWIĄZUJĄCE KOMUNIKATY TURYSTYCZNE
 
Strona główna
Zmarł prof. dr Władysław Matuszkiewicz Drukuj E-mail
 

W dniu 11 października 2013 roku zmarł w Grodzisku Mazowieckim wybitny polski botanik, fitosocjolog - prof. dr Władysław Józef Matuszkiewicz, który prowadził badania naukowe także na terenie Białowieskiego Parku Narodowego.

Prof. W. Matuszkiewicz urodził się 11 kwietnia 1921 roku we Lwowie. Dzieciństwo spędził jednakże w Częstochowie, następnie wrócił z rodziną do Lwowa. Maturę zdał w 1939 roku. Po wojnie, w 1944 roku ukończył Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Po dwóch latach wyjechał do Wrocławia, gdzie podjął pracę na tamtejszym uniwersytecie. W następnym roku przeniósł się na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a w 1952 roku na Uniwersytet Warszawski. W latach 1953-1979 kierował Zakładem Fitosocjologii i Ekologii Roślin. W okresie od 1969 do 1972 roku był dyrektorem Instytutu Botaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1980 roku objął kierownictwo Zakładem Biogeografii w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyńskiego, pracował w nim do przejścia na emeryturę.
Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1955 roku, a profesora zwyczajnego - w 1972 roku.
Opublikował szereg prac z dziedziny fitosocjologii i ekologii roślin. Najbardziej znanym jego dziełem jest „Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski".
Początek związków prof. W. Matuszkiewicza z Białowieżą i Puszczą Białowieską datuje się na pierwsze lata po zakończeniu II wojny światowej. W latach 1949-1952 kierował On Stacją Ekologii Roślin, działającą w ramach Białowieskiej Filii Instytutu Badawczego Leśnictwa. W 1952 roku doprowadził do powstania Białowieskiej Stacji Geobotanicznej, która początkowo - pod nazwą Stacji Botanicznej - podlegała Zakładowi Ekologii PAN, a następnie Instytutowi Botaniki PAN w Krakowie i od 1962 roku Uniwersytetowi Warszawskiemu. Do roku 1967 Stacja organizacyjnie należała do Pracowni Fitosocjologii Leśnej kierowanej przez prof. W. Matuszkiewicza. Stację powołano głównie do eksploracji naukowej Białowieskiego Parku Narodowego. W 1967 roku decyzją rektora Uniwersytetu Stacja otrzymała obecną nazwę i status.
Prof. W. Matuszkiewicz w latach 1948-1949 prowadził wraz z grupą współpracowników prace nad opisaniem zespołów leśnych Białowieskiego Parku Narodowego. Wyniki tych prac zostały opublikowane w 1952 roku w „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" (Sectio C). Profesor wykonywał także inne badania ekologiczne i fitosocjologiczne na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Ich wyniki znajdziemy w kilkunastu publikacjach naukowych. Napisał też dwa rozdziały do monografii pod red. prof. Janusza B. Falińskiego „Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej" (1968).
Zasiadał w Radzie Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego w kadencji 1968-1971.
Profesor Władysław Matuszkiewicz pochowany został 17 października 2013 roku na cmentarzu parafialnym w Milanówku.

Oprac. Piotr Bajko 

 

Kraina Żubra

 

Ministerstwo Środowiska

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Nadleśnictwo Białowieża

Nadleśnictwo Browsk

Nadleśnictwo Hajnówka

Nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”

  • Polish
  • English
home contact sitemap