Strona główna
KAWALEROWIE MEDALU "PRZYJACIEL ŻUBRA" Drukuj
 imię i nazwisko uzasadnieniedata przyznania
medalu

 

 prof. dr hab. Zdzisław Pucek

za prace nad strategią restytucji żubra w skali światowej oraz przewodnictwo podkomisji ds. żubra Komisji Gatunków Zagrożonych Światowej Unii Ochrony Przyrody (European Bison Group Species Survival Commission IUCN) 
20 lutego 2004 roku

 

dr hab. Małgorzata Krasińska, dr Zbigniew Krasiński 

 za wieloletnie badania biologii i ekologii
żubrów w Puszczy Białowieskiej
oraz popularyzację wiedzy o żubrze
 20 lutego 2004 roku

 

dr Jan Raczyński 

 za kierowanie Redakcją Ksiąg Rodowodowych Żubrów
w latach 1970 - 1975, redagowanie Ksiąg Rodowodowych Żubrów od 1991 roku oraz popularyzację wiedzy o żubrze
 20 lutego 2004 roku

 

Włodzimierz Pirożnikow

 za osiągnięcia w restytucji żubrów w Puszczy Białowieskiej
i kierowanie przez 25 lat Ośrodkiem Hodowli Żubrów
w Białowieskim Parku Narodowym
 20 lutego 2004 roku

 

Sergiusz Wołkowycki

 za wieloletnią pracę strażnika hodowcy żubrów w Białowieskim Parku Narodowym 20 lutego 2004 roku

 

Bank Pekao SA

 za wsparcie organizacyjne obchodów "Roku Żubra" i działalność popularyzatorską żubrowi poświęconą 25 marca 2004 roku

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 za wieloletnie znaczące wsparcie finansowe działań związanych z hodowlą restytucyjną żubra w Puszczy Białowieskiej25 marca 2004 roku

 

Fundacja EkoFundusz

 za znaczące wsparcie finansowedziałań proekologicznych parku narodowego z żubrem w herbie25 marca 2004 roku

 

Marka "Żubr" Kompanii Piwowarskiej w Poznaniu

 za wsparcie finansowe obchodów "Roku Żubra" 25 marca 2004 roku

 

prof. dr hab. Janusz Gill

 za wieloletnie badania nad fizjologią gatunku Bison bonasus L. 8 grudnia 2006 roku

 

lek. wet. Mieczysław Hławiczka

 za kilkudziesięcioletnią opiekę weterynaryjną nad żubrami w OHŻ w Pszczynie 8 grudnia 2006 roku
Ośrodek Hodowli Żubrów w Pszczynie
 z okazji 140-lecia jego istnienia 8 grudnia 2006 roku
 
mgr inż. Czesław Dolata
 za kierowanie przez 20 lat (1982-2002) Ośrodkiem Hodowli Żubrów w Pszczynie i pomyślną kontynuację hodowli żubrów w tym ośrodku 8 grudnia 2006 roku
 dr Zygmunt Krzemiński za wieloletnie koordynowanie hodowli i restytucji żubra w Polsce, w strukturach Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Ministerstwa Środowiska 8 grudnia 2006 roku
 
  • Polish
  • English
home