Strona g堯wna
Zam闚ienia publiczne powy瞠j 14 000 euro Drukuj E-mail
 

Og這szenie powi您ane:
Og這szenie nr 516638-2013 z dnia 2013-12-12 r. Og這szenie o zamówieniu - Bia這wie瘸
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych polegaj帷ych na przebudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego dwurodzinnego w Starym Masiewie 55 i 57, gmina Narewka. Roboty budowlane do wykonania b璠 obejmowa造: A. Demonta i...
Termin sk豉dania ofert: 2013-12-30


Bia這wie瘸: Wykonanie robót budowlanych przy remoncie
budynku mieszkalnego dwurodzinnego w Starym Masiewie 55 i 57,
gmina Narewka.

Numer og這szenia: 30472 - 2014; data zamieszczenia: 27.01.2014

OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak,
numer og這szenia w BZP: 516638 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówie Publicznych zosta這 zamieszczone og這szenie o zmianie og這szenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Bia這wieski Park Narodowy, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, woj. podlaskie, tel. 85 682 97 23, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: Pa雟twowa Osoba Prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Wykonanie robót budowlanych przy remoncie budynku mieszkalnego dwurodzinnego w Starym Masiewie 55 i 57, gmina Narewka..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Okre郵enie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych polegaj帷ych na przebudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego dwurodzinnego w Starym Masiewie 55 i 57, gmina Narewka. Roboty budowlane do wykonania b璠 obejmowa造: A. Demonta i utylizacja p造t azbestowo-cementowych; B. Wymian pokrycia dachu z p造t azbestowo-cementowych na pokrycie z blachodachówki powlekanej o gr. min. 0,55 mm; C. Ocieplenie 軼ian zewn皻rznych budynku we軟 mineraln; D. Ocieplenie 軼ian fundamentu wraz z ich podbetonowaniem; E. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na now; F. Ocieplenie pod這gi na gruncie; G. Ocieplenie i przebudowie wiatro豉pu z tarasem; H. Modernizacj instalacji c.o. (pompy ciep豉 powietrze woda), wykonaniu instalacji kolektorów s這necznych szt. 4 o pow. min. 7 m² oraz instalacji ciep貫j i zimnej wody u篡tkowej; I. Wykonanie instalacji wentylacji z odzyskiem ciep豉 i grawitacyjnej; Szczegó這wy zakres i opis przedmiotu zamówienia stanowi: - dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót (za陰cznik nr A do SIWZ) Zakres inwestycji obejmuje przebudow i rozbudow budynku mieszkalnego dwurodzinnego w Starym Masiewie 55 i 57..

II.4) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 45.26.26.90-4, 45.26.27.00-8, 45.32.00.00-6, 09.33.11.00-9, 45.33.23.00-6, 45.33.20.00-3, 45.33.22.00-5, 45.33.12.10-1, 45.31.10.00-0, 45.42.11.30-4, 45.33.12.00-8, 45.33.00.00-9, 45.43.21.14-6, 45.32.10.00-3, 45.26.10.00-4, 45.26.23.00-4, 45.26.26.60-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej: nie
 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CENTRO-MET Construction Sp. z o.o., ul. Bia這stocka 54, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.
 

IV.5) Szacunkowa warto嗆 zamówienia (bez VAT): 807287,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN

 • Cena wybranej oferty: 615000,00
 • Oferta z najni窺z cen: 615000,00 / Oferta z najwy窺z cen: 989201,97
 • Waluta: PLN.

 

Bia這wie瘸, dnia 27.01.2014 r.
 

Bia這wie瘸: Doko鎍zenie robót budowlanych przy termomodernizacji
budynku administracyjno-mieszkalno-gospodarczego Dom Marsza趾owski
po這穎nego w Parku Pa豉cowym w Bia這wie篡

Numer og這szenia: 24874 - 2014; data zamieszczenia: 22.01.2014

OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak,

numer og這szenia w BZP: 508048 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówie Publicznych zosta這 zamieszczone og這szenie o zmianie og這szenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Bia這wieski Park Narodowy, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, woj. podlaskie, tel. 85 682 97 23, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: Pa雟twowa Osoba Prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Doko鎍zenie robót budowlanych przy termomodernizacji budynku administracyjno- mieszkalno-gospodarczego Dom Marsza趾owski po這穎nego w Parku Pa豉cowym w Bia這wie篡.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Okre郵enie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: doko鎍zenie robót budowlanych przy termomodernizacji budynku administracyjno - mieszkalno-gospodarczego Dom Marsza趾owski. Na zakres zamówienia sk豉daj si roboty budowlane w zakresie rzeczowym jak ni瞠j: - cz窷 administracyjna budynku: a) Monta 豉w kominiarskich i p這tków przeciw郾iegowych na dachu. b) Wymiana obróbek obróbek blacharskich gzymsu. c) Rozebranie p造t OSB. d) Rozebranie izolacji z we軟y mineralnej i paraizolacji. e) Izolacja stropu foli paraizolacjyjn i ocieplenie stropu dwiema warstwami we軟y mineralnej gr. 10 cm ka盥a. f) Monta p造ty OSB gr. 15 mm wodoodpornej. g) Dwukrotne malowanie farb olejn pod這gi na poddaszu. - cz窷 mieszkalna budynku: a) Doko鎍zenie krycia dachu blach tytanowo-cynkow gr. 0,7 mm na r帳ek stoj帷y z monta瞠m deski czo這wej, wykonaniem pasów podrynnowych i nadrynnowych, rynien dachowych i rur spustowych, lejów spustowych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm wraz z u這瞠niem maty strukturalnej. b) Wykonanie obróbek kalenicy, wiatrownic w lukarnach, koszy, kominów, attyk i nakryw kopertowych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm. c) Zamontowanie wy豉zów dachowych fabrycznie wyko鎍zonych wraz z wykonaniem obróbki z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm. d) Monta 豉w kominiarskich i p這tków przeciw郾iegowych stalowych, ocynkowanych na dachu. e) Rozebranie p造t OSB. f) Rozebranie izolacji z we軟y mineralnej, uszkodzonej paraizolacji. g) Izolacja stropu foli paraizolacyjn i ocieplenie stropu dwiema warstwami we軟y mineralnej gr. 10 cm ka盥a. h) Monta p造ty OSB gr. 15 mm wodoodpornej. i) Dwukrotne malowanie farb olejn pod這gi na poddaszu. j) Remont konstrukcji daszku nad wej軼iem z dwukrotnym malowaniem elementów stalowych, wykonanie drewnianej konstrukcji daszku pod p造t wodoodporn OSB gr. 22 mm, monta deski czo這wej, monta pasa podrynnowego i nadrynnowego z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm, u這瞠nie maty strukturalnej, pokrycie daszka blach p豉sk tytanowo-cynkow gr. 0,7 mm na r帳ek stoj帷y, wykonanie obróki blacharskiej z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm daszka przy murze. k) Wymiana obróbek blacharskich gzymsu wokó budynku na obróbk z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm l) Rynny dachowe, rury spustowe, kolanka z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm m) Korytka 軼iekowe pod rurami spustowymi dooko豉 ca貫go budynku. n) Wykonanie paraizolacji i izolacji termicznej z dwóch warstw we軟y mineralnej gr. 10 cm ka盥a na stropie klatki schodowej. o) Naprawa uszkodzonych 軼ian z ceg造 klatki schodowej na poddaszu i ocieplenie we軟 mineraln tward gr. 10 cm, z siatkowaniem, otynkowaniem i pomalowaniem. Wykonawca powinien wykona roboty budowlane na podstawie za陰czonej dokumentacji projektowej. Wykonawca udzieli Zamawiaj帷emu gwarancji jako軼i na wykonane roboty budowlane. Roboty budowlane, które pozosta造 do wykonania zosta造 opisane w przedmiarach robót za陰cznik B do SIWZ.

II.4) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsi瑿iorstwo Us逝gowo-Budowlane SANBUD Sp. z o.o., Sienkiewicze 3, 16-070 Choroszcz, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa warto嗆 zamówienia (bez VAT): 126437,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN

 • Cena wybranej oferty: 106738,70
 • Oferta z najni窺z cen: 106738,70 / Oferta z najwy窺z cen: 243596,96 Waluta: PLN.
Og這szenie powi您ane:
Og這szenie nr 541418-2013 z dnia 2013-12-31 r. Og這szenie o zamówieniu - Bia這wie瘸
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opa這wego do kot這wni Zamawiaj帷ego, realizowana transportem Wykonawcy. Zamówienie obejmuje nast瘼uj帷y rodzaj paliwa: a)olej opa這wy lekki wg PN-C 96024 : 2011 L1 - 35 000 litrów ...
Termin sk豉dania ofert: 2014-01-09


Bia這wie瘸: Dostawa oleju opa這wego do kot這wni Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡
Numer og這szenia: 22058 - 2014; data zamieszczenia: 20.01.2014
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak,
numer og這szenia w BZP: 541418 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówie Publicznych zosta這 zamieszczone og這szenie o zmianie og這szenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Bia這wieski Park Narodowy, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, woj. podlaskie, tel. 85 682 97 23, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: Pa雟twowa Osoba Prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa oleju opa這wego do kot這wni Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Okre郵enie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oleju opa這wego do kot這wni Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 5 i ul. Sportowa 27. Szczegó這wy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opa這wego do kot這wni Zamawiaj帷ego, realizowana transportem Wykonawcy. Zamówienie obejmuje nast瘼uj帷y rodzaj paliwa: - olej opa這wy lekki wg PN-C 96024 : 2011 L1 - 35 000 litrów Oferowane paliwo musi spe軟ia wymagania jako軼iowe okre郵one w Rozporz康zeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymaga jako軼iowych dla paliw ciek造ch (Dz. U. z 2013 r. poz. 1058) Podana ilo嗆 oleju stanowi wielko嗆 szacunkow ustalon na podstawie faktycznej ilo軼i paliwa zu篡tej przez Zamawiaj帷ego, w okresie odpowiadaj帷ym okresowi trwania umowy w roku poprzedzaj帷ym udzielenie zamówienia. Zamawiaj帷y, zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy PZP, okre郵i maksymaln ilo嗆 przedmiotu zamówienia; jednocze郾ie wskazuje, korzystaj帷 z prawa opcji, minimalny zakup oleju opa這wego w ilo軼i 70% zakresu zamówienia okre郵onego w SIWZ, co mo瞠 by spowodowane brakiem potrzeby zabezpieczenia jednostki w olej z uwagi na warunki atmosferyczne..

II.4) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 09.10.00.00-0, 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej: nie
 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PLUS Spó趾a Jawna Jurkiewicz i Syn, ul. Szosa Baranowicka 58, 15-521 Bia造stok - Za軼ianki, kraj/woj. podlaskie.
 

IV.5) Szacunkowa warto嗆 zamówienia (bez VAT): 120000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN

 • Cena wybranej oferty: 126350,00
 • Oferta z najni窺z cen: 126350,00 / Oferta z najwy窺z cen: 133000,00
 • Waluta: PLN. 

Og這szenie powi您ane:
Og這szenie nr 521278-2013 z dnia 2013-12-16 r. Og這szenie o zamówieniu - Bia這wie瘸
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa pelletu do kot這wni Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡 Szczegó這wy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pelletu drzewnego do kot這wni Zamawiaj帷ego,...
Termin sk豉dania ofert: 2013-12-27


Bia這wie瘸: Dostawa pelletu drzewnego do kot這wni
Bia這wieskiego Parku Narodowego

Numer og這szenia: 14746 - 2014; data zamieszczenia: 14.01.2014
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak,
numer og這szenia w BZP: 521278 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówie Publicznych zosta這 zamieszczone og這szenie o zmianie og這szenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Bia這wieski Park Narodowy, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, woj. podlaskie, tel. 85 682 97 23, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: Pa雟twowa Osoba Prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa pelletu drzewnego do kot這wni Bia這wieskiego Parku Narodowego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Okre郵enie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pelletu drzewnego do kot這wni Zamawiaj帷ego, realizowana transportem Wykonawcy. Dostawa w pojemnikach big-bag lub podobnych o 豉downo軼i 1 tony, jednorazowo w ilo軼i do 20 - 24 ton. Wy豉dunek do zbiorników kot這wni sprz皻em Wykonawcy (HDS). Zamówienie obejmuje nast瘼uj帷y rodzaj paliwa: - Pellet drzewny wg PN-EN 14961-2 : 2011 klasy A1 - 400 ton Oferowane paliwo musi spe軟ia wymagania jako軼iowe okre郵one w niniejszej SIWZ, które nale篡 potwierdzi dokumentem, certyfikatem wydanym przez odpowiedni organ do tego uprawniony (z obowi您kowym t逝maczeniem tre軼i na j瞛yk polski), potwierdzaj帷y spe軟ienie wszystkich parametrów wskazanych w PN-EN 14961-2 : 2011 klasy A1. Zamawiaj帷y, zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy PZP, okre郵i maksymaln ilo嗆 przedmiotu zamówienia; jednocze郾ie wskazuje, korzystaj帷 z prawa opcji, minimalny zakup pelletu w ilo軼i 70% zakresu zamówienia okre郵onego w SIWZ, co mo瞠 by spowodowane brakiem potrzeby zabezpieczenia jednostki w pellet. Podana ilo嗆 pelletu drzewnego jest wielko軼i szacunkow s逝膨c do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilo嗆 zakupionego pelletu wynika b璠zie z realizacji zamówienia do ko鎍a czasu trwania umowy, wg aktualnych potrzeb Zamawiaj帷ego. Nie zrealizowanie zamówienia w ca這軼i przez Zamawiaj帷ego nie mo瞠 by podstaw do roszcze finansowych Wykonawcy.

II.4) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 09.11.14.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej: nie
 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MARHURT Marcin Sakowski, ul. Modrzewiowa 19, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa warto嗆 zamówienia (bez VAT): 300000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN

 • Cena wybranej oferty: 291756,00
 • Oferta z najni窺z cen: 291756,00 / Oferta z najwy窺z cen: 369000,00
 • Waluta: PLN.

 

Bia這wie瘸, dnia 14.01.2014 r.

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w post瘼owaniu og這szonym w dniu 09.12.2013 r. w Biuletynie Urz璠u Zamówie Publicznych pod nr 508048-2013, dotycz帷ym zadania: „Wykonanie robót budowlanych przy termomodernizacji budynku administracyjno - mieszkalno - gospodarczego Dom Marsza趾owski w Parku Pa豉cowym w Bia這wie篡, wybrana zosta豉 w dniu 09.01.2014 r. oferta z這穎na przez:

Przedsi瑿iorstwo Us逝gowo - Budowlane
SANBUD Sp. z o.o.
Sienkiewicze 3, 16-070 Choroszcz

cena oferty brutto: 106 738,70 z
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spe軟ia wszystkie wymagania zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i SIWZ. Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert zawiera najni窺z cen. Oferta najkorzystniejsze zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
Zamawiaj帷y informuje, i zawarcie umowy z Wykonawc wy這nionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego post瘼owania nast徙i, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, nie wcze郾iej ni w dniu 20.01.2014 r., w okresie zwi您ania ofert.
Ponadto na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy wykluczono z post瘼owania firm BWJ - Budownictwo Wojciech Jankowski, 15-661 Bia造stok ul. Armii Krajowej 113/11, która nie wykaza豉 spe軟iania warunków udzia逝 w post瘼owaniu. BWJ - Budownictwo Wojciech Jankowski, Bia造stok nie z這篡豉:

 1. Aktualnego za鈍iadczenia w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatków, lub za鈍iadczenia, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert;
 2. Aktualnego za鈍iadczenia w豉軼iwego oddzia逝 Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷ego, ze wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne i spo貫czne, lub potwierdzenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert.

Pismem z dnia 27.12.2013 r. zamawiaj帷y zwróci si do w/w Wykonawcy, na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, o uzupe軟ienie brakuj帷ych aktualnych dokumentów w terminie do dnia 09.01.2014 r. do godz. 12.00. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie dostarczy brakuj帷ych dokumentów.
Streszczenie oceny i porównanie z這穎nych ofert (wg wyniku punktacji)

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Punkty w kryterium
Cena

1

MiK Marek Gileta
05-077 Warszawa, ul. Poezji 11h

89,49 pkt

2

P.P.H.U. TERMODOM Tomasz Targo雟ki
15-840 Bia造stok, ul. Narewska 7 B lok 47

43,82 pkt

3

P.H.U. BAR-BUD Grzegorz Baranik
15-555 Bia造stok, ul. Dojlidy Fabryczne 1

69,52 pkt

5

Przedsi瑿iorstwo Us逝gowo - Budowlane SANBUD Sp. z o.o.
Sienkiewicze 3, 16-070 Choroszcz

100,00 pkt

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom post瘼owania.


Bia這wie瘸, dnia 09.01.2014. r.
 

Bia這wie瘸: Wykonanie robót budowlanych przy termomodernizacji
budynku Dom My郵iwski w Parku Pa豉cowym w Bia這wie篡
w formule ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ.

Numer og這szenia: 2124 - 2014; data zamieszczenia: 03.01.2014
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.
Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak, numer og這szenia w BZP: 485866 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówie Publicznych zosta這 zamieszczone og這szenie o zmianie og這szenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y
I. 1) NAZWA I ADRES: Bia這wieski Park Narodowy, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, woj. podlaskie, tel. 85 682 97 23, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: Pa雟twowa Osoba Prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Wykonanie robót budowlanych przy termomodernizacji budynku Dom My郵iwski w Parku Pa豉cowym w Bia這wie篡 w formule ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Okre郵enie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych przy termomodernizacji budynku hotelowego Dom My郵iwski zlokalizowanego na terenie Parku Pa豉cowego w Bia這wie篡 w formule ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ. Prace projektowe swoim zakresem b璠 obejmowa造 zakres opisany w programie funkcjonalno-u篡tkowym w dziale I. Zakres robót budowlanych do wykonania oraz w dziale II. Dom My郵iwski - nowe funkcje budynku (Za陰cznik Nr A do SIWZ). Roboty budowlane do wykonania b璠 obejmowa造 swoim zakresem roboty opisane w programie funkcjonalno-u篡tkowym w dziale I. Zakres robót budowlanych do wykonania: A. Ocieplenie stropodachu wraz z wymian pokrycia. B. Ocieplenie 軼ian zewn皻rznych budynku wraz remontem loggii, balkonów, schodów wej軼iowych zewn皻rznych (szt. 2), posadzek na tarasie przy wej軼iu do budynku oraz remont zadaszenia i wej軼ia od zaplecza. C. Ocieplenie 軼ian fundamentu. D. Wymiana stolarki okiennej na now, wymiana stolarki drzwiowej zewn皻rznej na now, wymiana stolarki drzwiowej wewn皻rznej na now. E. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o pow. min. 25 m² wraz z remontem instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych oraz instalacji odgromowej. F. Instalacja mechaniczna wentylacji z odzyskiem ciep豉. G. Modernizacja instalacji c.o. H. Modernizacja instalacji ciep貫j wody u篡tkowej i instalacji zimnej wody oraz wykonanie instalacji kolektorów s這necznych o pow. min. 24,0 m². I. Remont pod這gi na gruncie wraz z ociepleniem. J. Wykonanie systemu gromadzenia i przesy豉nia danych wraz z ich wizualizacj. K. Remont instalacji kanalizacyjnej. Szczegó這wy zakres i opis przedmiotu zamówienia stanowi: 1.program funkcjonalno-u篡tkowy (za陰cznik nr A do SIWZ); 2.zalecenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bia造mstoku (za陰cznik nr B do SIWZ); 3.rzuty kondygnacji z numerami pomieszcze (za陰cznik nr C do SIWZ). Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie obiektu do wspó販zesnych wymaga w zakresie izolacyjno軼i cieplnej, funkcji i bie膨cych potrzeb Zamawiaj帷ego poprzez wykonanie robót budowlanych.
II.4) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 45.26.26.90-4, 45.26.27.00-8, 45.32.00.00-6, 09.33.11.00-9, 45.33.23.00-6, 45.33.22.00-5, 45.33.12.10-1, 45.31.10.00-0, 45.42.11.30-4, 45.33.12.00-8, 45.33.00.00-9, 45.10.00.00-3, 45.42.10.00-4, 45.43.21.14-6, 45.32.10.00-3, 45.26.10.00-4, 45.26.12.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej:
nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Przedsiebiorstwo Wielobran穎we DARTOM s.c. Tomasz Sylwester Skup, Dariusz Sawicki, ul. Ekologiczna 1,
  15-673 Bia造stok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa warto嗆 zamówienia (bez VAT): 1998944,48 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN
 • Cena wybranej oferty: 1808100,00
 • Oferta z najni窺z cen: 1808100,00 / Oferta z najwy窺z cen: 1838800,00
 • Waluta: PLN.
Znak: 38/392/20/2013

O G O S Z E N I E

 

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 przetarg nieograniczony og這szony w dniu 16.12.2013 r. w Biuletynie Urz璠u zamówie Publicznych pod nr 521046-2013 na dostaw oleju opa這wego lekkiego do kot這wni Bia這wieskiego Parku Narodowego, zosta uniewa積iony na podstawie art.93 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907 z pó幡. zm.), gdy nie z這穎no 瘸dnej oferty niepodlegaj帷ej odrzuceniu.

 

Bia這wie瘸, dnia 27.12.2013 r.

 

 


 

 

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w post瘼owaniu og這szonym w dniu 11.12.2013r. w Biuletynie Urz璠u Zamówie Publicznych pod nr 512162-2013 na dostaw paliw do pojazdów Bia這wieskiego Parku Narodowego wybrana zosta豉 w dniu 20.12.2013 r. oferta z這穎na przez:

Stacja Paliw Micha Olszewski
17-230 Bia這wie瘸, ul. Olgi Gabiec 73

cena oferty brutto: 137 920,00 z

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spe軟ia wszystkie wymagania zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i SIWZ. Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert zawiera najni窺z cen. Oferta najkorzystniejsze zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiaj帷y informuje, i zawarcie umowy z Wykonawc wy這nionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego post瘼owania nast徙i, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcze郾iej ni w dniu 30.12.2013 r., w okresie zwi您ania ofert.

Streszczenie oceny i porównanie z這穎nych ofert (wg wyniku punktacji)

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Punkty w kryterium
Cena


1

Stacja Paliw Micha Olszewski
17-230 Bia這wie瘸, ul. Olgi Gabiec 73

100 pkt


2

Przedsi瑿iorstwo Handlowo-Us逝gowe 涉R
Arkadiusz Saczewski
08-110 Siedlce, ul. Soko這wska 159-165

99,35 pkt


Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom post瘼owania.

 

Bia這wie瘸, dnia 20.12.2013 r.
 

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w post瘼owaniu og這szonym w dniu 27.11.2013 r. w Biuletynie Urz璠u Zamówie Publicznych pod nr 485866-2013, dotycz帷ym zadania: „Wykonanie robót budowlanych przy termomodernizacji budynku hotelowego Dom My郵iwski zlokalizowanego na terenie Parku pa豉cowego w Bia這wie篡 w formule „Zaprojektuj - Wybuduj".", wybrana zosta豉 w dniu 16.12.2013 r. oferta z這穎na przez :

Przedsi瑿iorstwo Wielobran穎we DARTOM s.c.
Tomasz Sylwester Skup, Dariusz Sawicki
15-673 Bia造stok, ul. Ekologiczna 1

cena oferty brutto: 1 808 100,00 z

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spe軟ia wszystkie wymagania zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i SIWZ. Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert zawiera najni窺z cen. Oferta najkorzystniejsze zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiaj帷y informuje, i zawarcie umowy z Wykonawc wy這nionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego post瘼owania nast徙i, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcze郾iej ni w dniu 23.12.2013 r., w okresie zwi您ania ofert.

Streszczenie oceny i porównanie z這穎nych ofert (wg wyniku punktacji)

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Punkty w kryterium
Cena


ELEKTRO-BUD Przemys豉w Gawda
20-711 Lublin, ul. Ofelii 28

98,33 pkt


Przedsi瑿iorstwo Wielobran穎we DARTOM s.c.
Tomasz Sylwester Skup, Dariusz Sawicki
15-673 Bia造stok, ul. Ekologiczna 1

100 pkt

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom post瘼owania.


Bia這wie瘸, dnia 16.12.2013 r.

OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bia這wie瘸: Dostawa paliw do pojazdów Bia這wieskiego Parku Narodowego
w Bia這wie篡

Numer og這szenia: 512162 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Bia這wieski Park Narodowy , ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, woj. podlaskie, tel. 85 682 97 23.

 • Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.bpn.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: Pa雟twowa Osoba Prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa paliw do pojazdów Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw p造nnych do pojazdów s逝瘺owych b璠帷ych w u篡tkowaniu Zamawiaj帷ego, realizowana w formie bezgotówkowych tankowa na stacjach paliw Dostawcy w promieniu do 25 km od miejsc bazowania pojazdów, z mo磧iwo軼i pobierania paliwa w innych stacjach Wykonawcy na terenie ca貫go kraju. Zamówienie obejmuje nast瘼uj帷e rodzaje paliw:

a) benzyna bezo這wiowa E 95 wg PN-EN 228:2009 - 5 000 litrów

b) gaz p造nny LPG wg PN-EN 589:2009 - 2 000 litrów

c) olej nap璠owy ON wg PN-EN 590:2010 -20 000 litrów

1.Oferowane paliwa musz spe軟ia wymagania jako軼iowe okre郵one w Rozporz康zeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymaga jako軼iowych dla paliw ciek造ch (Dz. U. z 2013 r. poz. 1058) oraz Rozporz康zeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wymaga jako軼iowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1851 ze zm.).

2. Podane ilo軼i stanowi wielko嗆 szacunkow ustalon na podstawie faktycznej ilo軼i paliw zu篡tych przez Zamawiaj帷ego, w okresie odpowiadaj帷ym okresowi trwania umowy w roku poprzedzaj帷ym udzielenie zamówienia. Zamawiaj帷y, zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy PZP, okre郵i maksymaln ilo嗆 przedmiotu zamówienia; jednocze郾ie wskazuje, korzystaj帷 z prawa opcji, minimalny zakup paliw w ilo軼i 70% zakresu zamówienia okre郵onego w SIWZ, co mo瞠 by spowodowane brakiem potrzeby zabezpieczenia jednostki w dane paliwa Podane ilo軼i paliw s wielko軼iami szacunkowymi s逝膨cymi do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilo嗆 zakupionego paliwa wynika b璠zie z realizacji zamówienia do ko鎍a czasu trwania umowy, wg aktualnych potrzeb Zamawiaj帷ego. Nie zrealizowanie zamówienia w ca這軼i przez Zamawiaj帷ego nie mo瞠 by podstaw do roszcze finansowych Wykonawcy. Miejscami bazowania pojazdów s miejscowo軼i Bia這wie瘸 i Masiewo.

3. Zamawiaj帷y dokonywa b璠zie zakupu drobnych akcesoriów samochodowych (瘸rówki, bezpieczniki, kosmetyki samochodowe, p造ny eksploatacyjne) z wykorzystaniem systemu rozliczania bezgotówkowego funkcjonuj帷ego u Wykonawcy. Ka盥orazowy zakup akcesoriów samochodowych b璠zie dokonywany wg cen obowi您uj帷ych na stacji w dniu dokonania zakupu. Ca趾owity koszt zakupu akcesoriów nie mo瞠 przekroczy kwoty 6 150 z brutto.

4. Zamawiaj帷y przeka瞠 Wykonawcy niezw這cznie po zawarciu umowy wykaz samochodów b璠帷ych w jego posiadaniu. W przypadku zaistnienia zmian ilo軼iowych Zamawiaj帷y przeka瞠 Wykonawcy aktualny wykaz..

II.1.6) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 09.10.00.00-0, 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.13.30.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiaj帷y nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y wymaga posiadania koncesji na obrót paliwami ciek造mi wydanej przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki obj皻ymi niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.)

 • III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku.

 • III.3.3) Potencja techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku.

III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡:

 • potwierdzenie posiadania uprawnie do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania, w szczególno軼i koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

 • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk豉da:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj帷y, 瞠:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, op豉t, sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne i zdrowotne albo 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

III.4.3.2)

 • za鈍iadczenie w豉軼iwego organu s康owego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz, w zakresie okre郵onym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

 • za鈍iadczenie w豉軼iwego organu s康owego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz, w zakresie okre郵onym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotycz帷e przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej

 • lista podmiotów nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bpn.com.pl
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo積a uzyska pod adresem: Bia這wieski Park Narodowy Park Pa豉cowy 11 17-230 Bia這wie瘸.

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 19.12.2013 godzina 12:45, miejsce: Sekretariat Bia這wieskiego Parku Narodowego Park Pa豉cowy 11 17-230 Bia這wie瘸.

IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: nie

 

Bia這wie瘸, dnia 11.12.2013 r.


Za陰czniki:
SIWZ
Za陰cznik Nr 1 - wzór Formularza Ofertowego.
Za陰cznik Nr 2 - wzór umowy;
Za陰cznik Nr 3 - wzór o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunków udzia逝 w >post瘼owaniu;
Za陰cznik Nr 4 - wzór o鈍iadczenia o braku podstaw do wykluczenia z >post瘼owania;
Za陰cznik nr 5 - wzór informacji o przynale積o軼i do grupy kapita這wej
 

OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Bia這wie瘸: Doko鎍zenie robót budowlanych przy termomodernizacji budynku administracyjno - mieszkalno-gospodarczego Dom Marsza趾owski po這穎nego w Parku Pa豉cowym w Bia這wie篡
Numer og這szenia: 508048 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013
Zamieszczanie og這szenia
: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Bia這wieski Park Narodowy , ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, woj. podlaskie, tel. 85 682 97 23.

     - Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.bpn.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: Pa雟twowa Osoba Prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Doko鎍zenie robót budowlanych przy termomodernizacji budynku administracyjno -mieszkalno-gospodarczego Dom Marsza趾owski po這穎nego w Parku Pa豉cowym w Bia這wie篡.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: doko鎍zenie robót budowlanych przy termomodernizacji budynku administracyjno - mieszkalno-gospodarczego Dom Marsza趾owski. Na zakres zamówienia sk豉daj si roboty budowlane w zakresie rzeczowym jak ni瞠j: - cz窷 administracyjna budynku: a) Monta 豉w kominiarskich i p這tków przeciw郾iegowych na dachu. b) Wymiana obróbek obróbek blacharskich gzymsu. c) Rozebranie p造t OSB. d) Rozebranie izolacji z we軟y mineralnej i paraizolacji. e) Izolacja stropu foli paraizolacjyjn i ocieplenie stropu dwiema warstwami we軟y mineralnej gr. 10 cm ka盥a. f) Monta p造ty OSB gr. 15 mm wodoodpornej. g) Dwukrotne malowanie farb olejn pod這gi na poddaszu. - cz窷 mieszkalna budynku: a) Doko鎍zenie krycia dachu blach tytanowo-cynkow gr. 0,7 mm na r帳ek stoj帷y z monta瞠m deski czo這wej, wykonaniem pasów podrynnowych i nadrynnowych, rynien dachowych i rur spustowych, lejów spustowych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm wraz z u這瞠niem maty strukturalnej. b) Wykonanie obróbek kalenicy, wiatrownic w lukarnach, koszy, kominów, attyk i nakryw kopertowych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm. c) Zamontowanie wy豉zów dachowych fabrycznie wyko鎍zonych wraz z wykonaniem obróbki z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm. d) Monta 豉w kominiarskich i p這tków przeciw郾iegowych stalowych, ocynkowanych na dachu. e) Rozebranie p造t OSB. f) Rozebranie izolacji z we軟y mineralnej, uszkodzonej paraizolacji. g) Izolacja stropu foli paraizolacyjn i ocieplenie stropu dwiema warstwami we軟y mineralnej gr. 10 cm ka盥a. h) Monta p造ty OSB gr. 15 mm wodoodpornej. i) Dwukrotne malowanie farb olejn pod這gi na poddaszu. j) Remont konstrukcji daszku nad wej軼iem z dwukrotnym malowaniem elementów stalowych, wykonanie drewnianej konstrukcji daszku pod p造t wodoodporn OSB gr. 22 mm, monta deski czo這wej, monta pasa podrynnowego i nadrynnowego z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm, u這瞠nie maty strukturalnej, pokrycie daszka blach p豉sk tytanowo-cynkow gr. 0,7 mm na r帳ek stoj帷y, wykonanie obróki blacharskiej z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm daszka przy murze. k) Wymiana obróbek blacharskich gzymsu wokó budynku na obróbk z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm l) Rynny dachowe, rury spustowe, kolanka z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm m) Korytka 軼iekowe pod rurami spustowymi dooko豉 ca貫go budynku. n) Wykonanie paraizolacji i izolacji termicznej z dwóch warstw we軟y mineralnej gr. 10 cm ka盥a na stropie klatki schodowej. o) Naprawa uszkodzonych 軼ian z ceg造 klatki schodowej na poddaszu i ocieplenie we軟 mineraln tward gr. 10 cm, z siatkowaniem, otynkowaniem i pomalowaniem. Wykonawca udzieli Zamawiaj帷emu gwarancji jako軼i na wykonane roboty budowlane. Roboty budowlane, które pozosta造 do wykonania zosta造 opisane w przedmiarach robót za陰cznik B do SIWZ. Wykonawca przed podaniem oferty cenowej powinien przeprowadzi wizj lokaln budynku i terenu budowy, szczegó這wego zapoznania si z wykonanymi robotami, w terminie uzgodnionym z Zamawiaj帷ym.

Szczegó這wy zakres i opis przedmiotu zamówienia stanowi 陰cznie nast瘼uj帷e dokumenty: 1.dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (za陰cznik A do SIWZ),

2.przedmiar robót (za陰cznik B do SIWZ).

II.1.6) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowi您any wnie嗆 wadium w wysoko軼i: 3 000,00 z (s這wnie: trzy tysi帷e z這tych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 • III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y uzna ww. warunek za spe軟iony je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert (a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie) wykona w sposób nale篡ty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zy: - co najmniej dwie roboty budowlane obejmuj帷e swoim zakresem i rodzajem m. in. wykonanie pokrycia dachu z blachy o warto軼i nie mniejszej ni 50 000 z ka盥a.

 • III.3.3) Potencja techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y uzna ww. warunek za spe軟iony je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa osobami, które b璠 uczestniczy w wykonaniu zamówienia posiadaj帷ymi nast瘼uj帷e kwalifikacje zawodowe i do鈍iadczenie: - kierownik robót posiadaj帷y uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno - budowlanej bez ogranicze oraz uprawnienia do prowadzenia robót przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y uzna ww. warunek za spe軟iony, je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia na kwot minimum

100 000 PLN.

III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz z za陰czeniem dowodów dotycz帷ych najwa積iejszych robót, okre郵aj帷ych, czy roboty te zosta造 wykonane w sposób nale篡ty oraz wskazuj帷ych, czy zosta造 wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zone;

 • wykaz osób, które b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, w szczególno軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zamówienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • o鈍iadczenie, 瞠 osoby, które b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, posiadaj wymagane uprawnienia, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie;

 • op豉con polis, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

 • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

 • aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatków, lub za鈍iadczenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

 • aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego oddzia逝 Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia zdrowotne i spo貫czne, lub potwierdzenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

 • wykonawca powo逝j帷y si przy wykazywaniu spe軟iania warunków udzia逝 w post瘼owaniu na zasoby innych podmiotów, które b璠 bra造 udzia w realizacji cz窷ci zamówienia, przedk豉da tak瞠 dokumenty dotycz帷e tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre郵onym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk豉da:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj帷y, 瞠:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, op豉t, sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne i zdrowotne albo 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz帷e przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej

 • lista podmiotów nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dowód wniesienia wadium

2. Informacje dotycz帷e podwykonawców.

3. Pisemne zobowi您anie w formie orygina逝, 瞠 osoby, które b璠 uczestniczy w wykonaniu zamówienia, wymienione w Za陰czniku nr 5 do SIWZ (udost瘼nione przez podmiot trzeci) s pracownikami podmiotu trzeciego czy te b璠 zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych. W przypadku osób nie b璠帷ych pracownikami wymagane jest przed這瞠nie pisemnego zobowi您ania tej osoby do uczestniczenia w wykonaniu zamówienia w sytuacji, gdy wykonawca podpisze umow z zamawiaj帷ym.

4. Pisemne o鈍iadczenie sk豉dane wy陰cznie przez Wykonawc, polegaj帷ego na wiedzy i do鈍iadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pó幡. zm.) w Za陰czniku nr 8 do SIWZ.

5. Je瞠li wykonawca polega na wiedzy i do鈍iadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno軼iach finansowych innych podmiotów, zobowi您any jest udowodni zamawiaj帷emu, i b璠zie dysponowa zasobami niezb璠nymi do realizacji zamówienia, w szczególno軼i przedstawiaj帷 w tym celu pisemne zobowi您anie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - za陰cznik nr 10

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunków zmian

Je瞠li w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczno軼i, które daj podstaw do oceny, 瞠 jakikolwiek element przedmiotu umowy nie zostanie wykonany w umownym terminie, niezw這cznie pisemnie powiadomi Zamawiaj帷ego o niebezpiecze雟twie wyst徙ienia opó幡ienia w wykonaniu umowy, wskazuj帷 prawdopodobny czas opó幡ienia i jego przyczyn. Termin okre郵ony w umowie mo瞠 ulec przed逝瞠niu: a) z powodu zaistnienia si造 wy窺zej. Przez si喚 wy窺z rozumie si zdarzenie losowe b康 seri zdarze losowych, niezale積e od Wykonawcy, wywo豉ne przez czynniki zewn皻rzne, których nie mo積a by這 przewidzie ani im zapobiec dzia豉j帷 z nale篡t staranno軼i, a szczególno軼i powód, po瘸r, opady deszczu, 郾iegu itp., które uniemo磧iwiaj w ca這軼i lub cz窷ci wykonywanie zobowi您a Wykonawcy wynikaj帷ych z niniejszej Umowy, b) z powodu wad dokumentacji projektowej wymagaj帷ych poprawek lub uzupe軟ie, je瞠li wadliwo嗆 dokumentacji uniemo磧iwia lub wstrzymuje wykonanie umowy, c) z powodu wyst徙ienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (nieb璠帷ych si陰 wy窺z) uniemo磧iwiaj帷ych prawid這we wykonanie robót, je瞠li konieczno嗆 wykonania robót w tym okresie nie jest zawiniona przez Wykonawc.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bpn.com.pl
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo積a uzyska pod adresem: Bia這wieski Park Narodowy Park Pa豉cowy 11 17-230 Bia這wie瘸.

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 27.12.2013 godzina 11:45, miejsce: Sekretariat Bia這wieskiego Parku Narodowego pok. nr 1 Park Pa豉cowy 11 17-230 Bia這wie瘸.

IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: nie

Za陰czniki:
1. SIWZ
2. Za陰cznik A - Szczegó這wy Opis Przedmiotu Zamówienia (dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót);
3. Za陰cznik B – Przedmiar robót
4. Za陰cznik nr 1 – wzór Formularza Ofertowego
5. Za陰cznik nr 1a – wzór Formularza Cenowego
6. Za陰cznik nr 2 – wzór umowy
7. Za陰cznik nr 3a - wzór o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu
8. Za陰cznik 3b - wzór o鈍iadczenia o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania
9. Za陰cznik nr 4 - wzór Wykazu robót budowlanych
10. Za陰cznik nr 5 – wzór wykazu osób
11. Za陰cznik nr 6 – Informacje dotycz帷e podwykonawców
12. Za陰cznik nr 7 - O鈍iadczenie, 瞠 osoby, które b璠 uczestniczy w wykonaniu zamówienia, w szczególno軼i wskazane w Wykazie osób, posiadaj wymagane uprawnienia
13. Za陰cznik nr 8 - Pisemne o鈍iadczenie sk豉dane wy陰cznie przez Wykonawc, polegaj帷ego na wiedzy i do鈍iadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia
14. Za陰cznik nr 9 – Lista podmiotów nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej
15. Za陰cznik nr 10 – Zobowi您anie do udost瘼nienia zasobów w trybie art. 26 ust. 2b Ustawy Prawo zamówie publicznych

UWAGA! Aby pobra za陰cznik A, nale篡 otworzy nowe okno przegl康arki internetowej i w pasku adresu wpisa (lub skopiowa i wklei): ftp://83.18.197.34:2121/przetargi/09122013
Po pojawieniu si monitu o nazw u篡tkownika i has這 w oba pola nale篡 wpisa s這wo: przetargi i pobra ca造 katalog lub pojedyncze pliki. 

OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bia這wie瘸: Wykonanie robót budowlanych przy termomodernizacji budynku Dom My郵iwski w Parku Pa豉cowym w Bia這wie篡 w formule ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ.
Numer og這szenia: 485866 - 2013; data zamieszczenia: 27.11.2013

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Bia這wieski Park Narodowy , ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, woj. podlaskie, tel. 85 682 97 23.

 • Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.bpn.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: Pa雟twowa Osoba Prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Wykonanie robót budowlanych przy termomodernizacji budynku Dom My郵iwski w Parku Pa豉cowym w Bia這wie篡 w formule ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych przy termomodernizacji budynku hotelowego Dom My郵iwski zlokalizowanego na terenie Parku Pa豉cowego w Bia這wie篡 w formule ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ. Prace projektowe swoim zakresem b璠 obejmowa造 zakres opisany w programie funkcjonalno-u篡tkowym w dziale I. Zakres robót budowlanych do wykonania oraz w dziale II. Dom My郵iwski - nowe funkcje budynku (Za陰cznik Nr A do SIWZ). Roboty budowlane do wykonania b璠 obejmowa造 swoim zakresem roboty opisane w programie funkcjonalno-u篡tkowym w dziale I. Zakres robót budowlanych do wykonania: A. Ocieplenie stropodachu wraz z wymian pokrycia. B. Ocieplenie 軼ian zewn皻rznych budynku wraz remontem loggii, balkonów, schodów wej軼iowych zewn皻rznych (szt. 2), posadzek na tarasie przy wej軼iu do budynku oraz remont zadaszenia i wej軼ia od zaplecza. C. Ocieplenie 軼ian fundamentu. D. Wymiana stolarki okiennej na now, wymiana stolarki drzwiowej zewn皻rznej na now, wymiana stolarki drzwiowej wewn皻rznej na now. E. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o pow. min. 25 m² wraz z remontem instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych oraz instalacji odgromowej. F. Instalacja mechaniczna wentylacji z odzyskiem ciep豉. G. Modernizacja instalacji c.o. H. Modernizacja instalacji ciep貫j wody u篡tkowej i instalacji zimnej wody oraz wykonanie instalacji kolektorów s這necznych o pow. min. 24,0 m². I. Remont pod這gi na gruncie wraz z ociepleniem. J. Wykonanie systemu gromadzenia i przesy豉nia danych wraz z ich wizualizacj. K. Remont instalacji kanalizacyjnej. Szczegó這wy zakres i opis przedmiotu zamówienia stanowi: 1.program funkcjonalno-u篡tkowy (za陰cznik nr A do SIWZ); 2.zalecenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bia造mstoku (za陰cznik nr B do SIWZ); 3.rzuty kondygnacji z numerami pomieszcze (za陰cznik nr C do SIWZ). Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie obiektu do wspó販zesnych wymaga w zakresie izolacyjno軼i cieplnej, funkcji i bie膨cych potrzeb Zamawiaj帷ego poprzez wykonanie robót budowlanych..

II.1.6) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 45.26.26.90-4, 45.26.27.00-8, 45.32.00.00-6, 09.33.11.00-9, 45.33.23.00-6, 45.33.22.00-5, 45.33.12.10-1, 45.31.10.00-0, 45.42.11.30-4, 45.33.12.00-8, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.42.10.00-4, 45.43.21.14-6, 45.32.10.00-3, 45.26.10.00-4, 45.26.12.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 15.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiaj帷y ustanawia wadium przetargowe w wysoko軼i 10000,00 z

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku.

 • III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y uzna ww. warunek za spe軟iony je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠: w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert (a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie) wykona w sposób nale篡ty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zy co najmniej dwie roboty budowlane: 1) jedna robota budowlana o warto軼i nie mniejszej ni 200 tys. z, zawieraj帷a m. in. wykonanie ocieplenia przegród budowlanych, wymian stolarki okiennej 2) jedna robota budowlana o warto軼i nie mniejszej ni 200 tys. z, zawieraj帷a m. in. wykonanie instalacji c.o., instalacji wentylacji z odzyskiem ciep豉, instalacji kolektorów s這necznych i instalacji paneli fotowoltaicznych oraz dwie prace projektowe: 1) jedna praca projektowa zawieraj帷a m. in. wykonanie ocieplenia przegród budowlanych, wymian stolarki okiennej o warto軼i nie mniejszej ni 50 tys. z. 2) jedna praca projektowa zawieraj帷a m. in. wykonanie instalacji c. o., instalacji wentylacji z odzyskiem ciep豉, instalacji kolektorów s這necznych i instalacji paneli fotowoltaicznych o warto軼i nie mniejszej ni 50 tys. z.

 • III.3.3) Potencja techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y uzna ww. warunek za spe軟iony je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa osobami, które b璠 uczestniczy w wykonaniu zamówienia posiadaj帷ymi nast瘼uj帷e kwalifikacje zawodowe i do鈍iadczenie: a) kierownik budowy posiadaj帷y uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno - budowlanej bez ogranicze; b) projektant o specjalno軼i konstrukcyjno - budowlanej posiadaj帷ego uprawnienia budowlane bez ogranicze do projektowania w zakresie konstrukcji budowlanych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y uzna ww. warunek za spe軟iony, je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia na kwot: 1,0 mln PLN.

III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz z za陰czeniem dowodów dotycz帷ych najwa積iejszych robót, okre郵aj帷ych, czy roboty te zosta造 wykonane w sposób nale篡ty oraz wskazuj帷ych, czy zosta造 wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zone;

 • wykaz osób, które b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, w szczególno軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zamówienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • o鈍iadczenie, 瞠 osoby, które b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, posiadaj wymagane uprawnienia, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie;

 • op豉con polis, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powo逝j帷y si przy wykazywaniu spe軟ienia warunków udzia逝 w post瘼owaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedk豉da nast瘼uj帷e dokumenty dotycz帷e podmiotów, zasobami których b璠zie dysponowa wykonawca:

 • op豉con polis, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

 • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

 • aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatków, lub za鈍iadczenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

 • aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego oddzia逝 Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia zdrowotne i spo貫czne, lub potwierdzenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

 • wykonawca powo逝j帷y si przy wykazywaniu spe軟iania warunków udzia逝 w post瘼owaniu na zasoby innych podmiotów, które b璠 bra造 udzia w realizacji cz窷ci zamówienia, przedk豉da tak瞠 dokumenty dotycz帷e tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre郵onym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk豉da:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj帷y, 瞠:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, op豉t, sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne i zdrowotne albo 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz帷e przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej

 • lista podmiotów nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. O鈍iadczenie, i Wykonawca akceptuje tre嗆 umowy

2. Dowód wniesienia wadium.

3. Informacje dotycz帷e podwykonawców

4. Pisemne zobowi您anie w formie orygina逝, 瞠 osoby, które b璠 uczestniczy w wykonaniu zamówienia, wymienione w Za陰czniku nr 5 do SIWZ (udost瘼nione przez podmiot trzeci) s pracownikami podmiotu trzeciego czy te b璠 zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych. W przypadku osób nie b璠帷ych pracownikami wymagane jest przed這瞠nie pisemnego zobowi您ania tej osoby do uczestniczenia w wykonaniu zamówienia w sytuacji, gdy wykonawca podpisze umow z zamawiaj帷ym.

5. Pisemne o鈍iadczenie sk豉dane wy陰cznie przez Wykonawc, polegaj帷ego na wiedzy i do鈍iadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pó幡. zm.) w Za陰czniku nr 8 do SIWZ

6. Je瞠li wykonawca polega na wiedzy i do鈍iadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno軼iach finansowych innych podmiotów, zobowi您any jest udowodni zamawiaj帷emu, i b璠zie dysponowa zasobami niezb璠nymi do realizacji zamówienia, w szczególno軼i przedstawiaj帷 w tym celu pisemne zobowi您anie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia -za陰cznik nr 10

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunków zmian

Je瞠li w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczno軼i, które daj podstaw do oceny, 瞠 jakikolwiek etap umowy nie zostanie wykonany w terminie okre郵onym w umowie niezw這cznie pisemnie powiadomi Zamawiaj帷ego o niebezpiecze雟twie wyst徙ienia opó幡ienia w wykonaniu umowy, wskazuj帷 prawdopodobny czas opó幡ienia i jego przyczyn. Termin wykonania robót okre郵ony w umowie mo瞠 ulec przed逝瞠niu: a) z powodu zaistnienia si造 wy窺zej. Przez si喚 wy窺z rozumie si zdarzenie losowe b康 seri zdarze losowych, niezale積e od Wykonawcy, wywo豉ne przez czynniki zewn皻rzne, których nie mo積a by這 przewidzie ani im zapobiec dzia豉j帷 z nale篡t staranno軼i, a szczególno軼i powód, po瘸r, opady deszczu, 郾iegu itp., które uniemo磧iwiaj w ca這軼i lub cz窷ci wykonywanie zobowi您a Wykonawcy wynikaj帷ych z niniejszej Umowy w terminie, b) z powodu przed逝瘸j帷ych si procedur zwi您anych z wydaniem decyzji administracyjnych, pozwole, uniemo磧iwiaj帷ych lub wstrzymuj帷ych wykonanie umowy, a niezale積ych od Stron umowy, c) z powodu wyst徙ienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (nieb璠帷ych si陰 wy窺z) uniemo磧iwiaj帷ych prawid這we wykonanie robót, je瞠li konieczno嗆 wykonania robót w tym okresie nie jest zawiniona przez Wykonawc.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bpn.com.pl
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo積a uzyska pod adresem: Bia這wieskie Park Narodowy Park Pa豉cowy 11 17-230 Bia這wie瘸 woj. podlaskie.

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 12.12.2013 godzina 11:45, miejsce: Sekretariat Bia這wieskiego Parku Narodowego pokój nr 1 Park Pa豉cowy 11 17-230 Bia這wie瘸 woj. podlaskie.

IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: nie


Za陰czniki:
1. SIWZ;
2. Za陰cznik A - program funkcjonalno-u篡tkowy;
3. Za陰cznik B - zalecenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bia造mstoku;
4. Za陰cznik C - rzuty kondygnacji z numerami pomieszcze;
5. Za陰cznik Nr 1 - wzór Formularza Ofertowego;
6. Za陰cznik Nr 1a - wzór Formularza Cenowego;
7. Za陰cznik Nr 2 - wzór umowy;
8. Za陰cznik Nr 3a - wzór o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu;
9. Za陰cznik Nr 3b - wzór o鈍iadczenia o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania;
10. Za陰cznik Nr 4 - wzór Wykazu us逝g;
11. Za陰cznik Nr 5 - wzór Wykazu osób;
12. Za陰cznik Nr 6 - Informacje dotycz帷e podwykonawców;
13. Za陰cznik nr 7 - O鈍iadczenie, 瞠 osoby, które b璠 uczestniczy w wykonaniu zamówienia, w szczególno軼i wskazane w Wykazie osób, posiadaj wymagane uprawnienia;
14. Za陰cznik nr 8 - Pisemne o鈍iadczenie sk豉dane wy陰cznie przez Wykonawc, polegaj帷ego na wiedzy i do鈍iadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia;
15. Za陰cznik Nr 9 - Lista podmiotów nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej.
16. Za陰cznik Nr 10 – Zobowi您anie do udost瘼nienia zasobów w trybie Art. 26 ust. 2B Ustawy Prawo zamówie Publicznych.

PYTANIA i ODPOWIEDZI DO SIWZ:

1. Czy projektant o uprawnieniach architektonicznych bez ogranicze spe軟i warunek w SIWZ roz. 4, pkt. 4.1.3 podpunkt b.?

Nie spe軟i.

 

2. Czy kierownik budowy posiadaj帷y uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi spe軟i warunek w SIWZ roz. 4, pkt. 4.1.3 podpunkt a.?

Nie spe軟i.

---

11-12-2013 r.

1. ,,Czy przedmiotem umowy jest wymiana stolarki drzwiowej wewn皻rznej na now? (Wzór umowy §1 pkt.1b)"

Wymiana stolarki drzwiowej wewn皻rznej na now nie jest przedmiotem umowy. Roboty te nale篡 uj望 tylko w dokumentacji projektowej.
 

OGΜSZENIE

 

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 post瘼owanie og這szone w dniu 07.11.2013 r. w Biuletynie Urz璠u Zamówie Publicznych pod nr 454452 - 2013, dotycz帷e zadania: „Doko鎍zenie robót budowlanych przy termomodernizacji budynków: mieszkalnego Dom ζ幡ia, mieszkalnego Dom Szoferów, mieszkalnego Dom Stajnia, mieszkalnego Dom Zarz康u i administracyjno- mieszkalno-gospodarczego Dom Marsza趾owski w Parku Pa豉cowym w Bia這wie篡 w formule ,,ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ" zosta這 uniewa積ione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4, gdy oferta z najni窺z cen przewy窺za kwot, któr zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia.

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom post瘼owania.

 

Bia這wie瘸, dnia 25.11.2013 r.

 


 

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w post瘼owaniu og這szonym w dniu 10.09.2013 r. w Biuletynie Urz璠u Zamówie Publicznych pod nr 367158-2013, dotycz帷ym zadania: „Wykonanie dokumentacji modernizacji Muzeum Przyrodniczo-Le郾ego Bia這wieskiego Parku Narodowego", wybrana zosta豉 w dniu 25.09.2013 r. oferta z這穎na przez:

Cz窷 I: Wykonanie kompletu dokumentacji projektowej modernizacji muzeum BPN obejmuj帷ej strefy: recepcja, zaplecze, piwnice i wie瘸 z d德igiem, przestrze interaktywna, sala konferencyjna.

EL-PRO W豉dys豉w Charkiewicz
15-674 Bia造stok, ul. Zielonogórska 36/27

Cena oferty brutto: 84 870,00 z

Cz窷 II: Wykonanie kompletu dokumentacji projektowej modernizacji muzeum BPN obejmuj帷ej ekspozycj sta陰.

NOLABEL Sp. z o.o.
31-553 KRAKÓW, ul. Fabryczna 20A

Cena oferty brutto: 55 350,00 z

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana dla ka盥ej cz窷ci oferta spe軟ia wszystkie wymagania zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i SIWZ. Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert zawiera najni窺z cen w poszczególnych cz窷ciach. Oferta najkorzystniejsza zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 wykluczono z post瘼owania dotycz帷ego cz窷ci I zamówienia: Wykonanie kompletu dokumentacji projektowej modernizacji muzeum BPN obejmuj帷ej strefy: recepcja, zaplecze, piwnice i wie瘸 z d德igiem, przestrze interaktywna, sala konferencyjna Firm NOLABEL Sp. z o.o. 31-553 Kraków, ul. Fabryczna 20A, która nie wnios豉 wadium do up造wu terminu sk豉dania ofert. Oferta wykonawcy wykluczonego na mocy art. 24 ust. 4 podlega odrzuceniu.

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom post瘼owania.

 

Bia這wie瘸, dnia 25.09.2013 r.
 

Nr sprawy:38/392/14/2013

Dotyczy post瘼owania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto軼i mniejszej ni kwoty okre郵one w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pó幡. zm.) na wymian, remont i konserwacj ogrodze w O鈔odku Hodowli 真brów BPN – CZ呇 II: Remont i impregnacja p這tów szczelnych w rez. nr 1 i 2 oraz konserwacja 2 od這wni w oddz. 391 i 422.

W nawi您aniu do Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30 sierpnia 2013 r., informuj, 瞠 wybrany wykonawca MÓJ DOM Z DREWNA Tomasz Waszkiewicz, Jaziewo 103B, 16-310 Sztabin uchyla si od zawarcia umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia. W zwi您ku z powy窺zym na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówie publicznych, najkorzystniejsz ofert z這篡 Wykonawca:

P.P.H.U. ROSTKOWSCY S. C. J. W. Rostkowscy
07-415 Olszewo – Borki, ul. Wierzbowa 3
cena brutto: 218 515,31 PLN

Oferta ww. Wykonawcy zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, poniewa uzyska豉 najwi瘯sz ilo嗆 punktów w kryterium oceny ofert, spo鈔ód pozosta造ch ofert.

Bia這wie瘸, 16.09. 2013 r. 

 


     

OGΜSZENIE

 

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 post瘼owanie og這szone w dniu 16.08.2013 r. w Biuletynie Urz璠u Zamówie Publicznych pod nr 331548-2013, dotycz帷e zadania: „Wykonanie robót budowlanych przy termomodernizacji budynku Dom My郵iwski w Parku Pa豉cowym w Bia這wie篡" zosta這 uniewa積ione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4, gdy oferta z najni窺z cen przewy窺za kwot, któr zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia.

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom post瘼owania.

 

Bia這wie瘸, dnia 10.09.2013 r.
 

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w post瘼owaniu og這szonym w dniu 13.08.2013 r. w Biuletynie Urz璠u Zamówie Publicznych pod nr 327472-2013, dotycz帷ym zadania: „ Wymiana, remont i konserwacja ogrodze w O鈔odku Hodowli 真brów Bia這wieskiego Parku Narodowego", wybrane zosta造 w dniu 30.08.2013 r. oferty cz窷ciowe z這穎ne przez:

cz窷 I - Wymiana ogrodze w zagrodach koników polskich, wilków i rysia oraz 這si w rez. nr 3

WRZOSBUD Artur Sacharczuk
17-200 Hajnówka, ul. Wrzosowa 87

Cena oferty brutto: 93 480,00 z

Cz窷 II - Remont i impregnacja p這tów szczelnych w rez. nr 1 i 2 oraz konserwacja 2 od這wni w oddz. 391 i 422

MÓJ DOM Z DREWNA Tomasz Waszkiewicz
Jaziewo 103B, 16-310 Sztabin

Cena oferty brutto: 163 221,00 z

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spe軟ia wszystkie wymagania zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i SIWZ dotycz帷e danej cz窷ci zamówienia. Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert zawiera najni窺z cen dla ka盥ej cz窷ci zamówienia. Oferta najkorzystniejsze zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
Zamawiaj帷y informuje, i zawarcie umowy z Wykonawc wy這nionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego post瘼owania nast徙i, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, nie wcze郾iej ni w dniu 10.09.2013 r., w okresie zwi您ania ofert.

Streszczenie oceny i porównanie z這穎nych ofert (wg wyniku punktacji)

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Punkty w kryterium
Cena

Cz窷 I

Cz窷 II

1

WRZOSBUD Artur Sacharczuk
17-200 Hajnówka, ul. Wrzosowa 87

100 pkt

-

2

WIKTORBUD Przedsi瑿iorstwo Budowlane Wiktor Kalinowski
15-523 Bia造stok, Grabówka ul. Wypoczynkowa 18

69,50 pkt

65,37 pkt

3

MÓJ DOM Z DREWNA Tomasz Waszkiewicz
Jaziewo 103B, 16-310 Sztabin

-

100 pkt

4

P.P.H.U. ROSTKOWSCY s. c. J. W. Rostkowscy
07-415 Olszewo - Borki, ul. Wierzbowa 3

57,95 pkt

74,70 pkt

5

Przedsi瑿iorstwo Drogowe KALINOWSCY Sp. z o.o.
17-200 Hajnówka, ul. Fabryka Chemiczna 19

86,77 pkt

71,69 pkt

Ponadto zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 odrzucono ofert na wykonanie II cz窷ci zamówienia: „Remont i impregnacja p這tów szczelnych w rez. nr 1 i 2 oraz konserwacja 2 od這wni w oddz. 391 i 422" z這穎n przez firm WRZOSBUD Artur Sacharczuk, 17-200 Hajnówka ul. Wrzosowa 87,gdy zawiera ra膨co niska cen w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o wyja郾ienie wysoko軼i zaoferowanej ceny przyzna, 瞠 b喚dnie oszacowa warto嗆 zamówienia i nie jest w stanie nale篡cie wykona robót obj皻ych zakresem zamówienia.

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom post瘼owania.

 

Bia這wie瘸, dnia 30.08.2013 r. 

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w post瘼owaniu og這szonym w dniu 12.08.2013 r. w Biuletynie Urz璠u Zamówie Publicznych pod nr 325068-2013, dotycz帷ym zadania: „Remont i konserwacja gównych dróg dojazdowych do celów ppo. na odcinku 12,7 km, wymian 22 szt. przepustów i budow 4 sztuk nowych przepustów na terenie OO Hwo幡a, BPN”, wybrana zosta豉 w dniu 28.08.2013 r. oferta z這穎na przez:

Przedsi瑿iorstwo Drogowe KALINOWSCY Sp. z o.o.
17-200 Hajnówka
ul. Fabryka Chemiczna 19

cena oferty brutto: 218 916,81 z.

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spe軟ia wszystkie wymagania zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i SIWZ. Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert zawiera najni窺z cen. Oferta najkorzystniejsze zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiaj帷y informuje, i zawarcie umowy z Wykonawc wy這nionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego post瘼owania nast徙i, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, nie wcze郾iej ni w dniu 09.09.2013 r., w okresie zwi您ania ofert.

Streszczenie oceny i porównanie z這穎nych ofert (wg wyniku punktacji)

Nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Punkty w kryterium Cena
1 Us逝gi Budowlane Le郾e i Transportowe W豉dys豉w Wasilewski
16-050 Micha這wo, ul. Sienkiewicza 3/22
86,14 pkt
2 NEXBUD Jacek Wa鄂o
16-050 Micha這wo, Kobylanka 8a
58,80 pkt
3 Przedsi瑿iorstwo Drogowe KALINOWSCY Sp. z o.o.
17-200 Hajnówka, ul. Chemiczna 19
100 pkt

 

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom post瘼owania.

 

Bia這wie瘸, dnia 28.08.2013 r.Adres strony internetowej, na której Zamawiaj帷y udost瘼nia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bpn.com.pl

OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bia這wie瘸: Wykonanie robót budowlanych przy termomodernizacji budynku Dom My郵iwski w Parku Pa豉cowym w Bia這wie篡
Numer og這szenia: 331548 - 2013; data zamieszczenia: 16.08.2013
OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Bia這wieski Park Narodowy , ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, woj. podlaskie, tel. 85 682 97 23.

 • Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.bpn.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: Pa雟twowa Osoba Prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Wykonanie robót budowlanych przy termomodernizacji budynku Dom My郵iwski w Parku Pa豉cowym w Bia這wie篡.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych przy termomodernizacji budynku hotelowego Dom My郵iwski zlokalizowanego na terenie Parku Pa豉cowego w Bia這wie篡 w formule ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ. Prace projektowe swoim zakresem b璠 obejmowa造 zakres opisany w programie funkcjonalno-u篡tkowym w dziale I. Zakres robót budowlanych do wykonania oraz w dziale II. Dom My郵iwski - nowe funkcje budynku (Za陰cznik Nr A do SIWZ). Roboty budowlane do wykonania b璠 obejmowa造 swoim zakresem roboty opisane w programie funkcjonalno-u篡tkowym w dziale I. Zakres robót budowlanych do wykonania: A. Ocieplenie stropodachu wraz z wymian pokrycia. B. Ocieplenie 軼ian zewn皻rznych budynku wraz remontem loggii, balkonów, schodów wej軼iowych zewn皻rznych (szt. 2), posadzek na tarasie przy wej軼iu do budynku oraz remont zadaszenia i wej軼ia od zaplecza. C. Ocieplenie 軼ian fundamentu. D. Wymiana stolarki okiennej na now, wymiana stolarki drzwiowej zewn皻rznej na now, wymiana stolarki drzwiowej wewn皻rznej na now. E. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o pow. min. 25 m² wraz z remontem instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych oraz instalacji odgromowej. F. Instalacja mechaniczna wentylacji z odzyskiem ciep豉. G. Modernizacja instalacji c.o. H. Modernizacja instalacji ciep貫j wody u篡tkowej i instalacji zimnej wody oraz wykonanie instalacji kolektorów s這necznych o pow. min. 24,0 m². I. Remont pod這gi na gruncie wraz z ociepleniem. J. Wykonanie systemu gromadzenia i przesy豉nia danych wraz z ich wizualizacj. K. Remont instalacji kanalizacyjnej. Szczegó這wy zakres i opis przedmiotu zamówienia stanowi: 1.program funkcjonalno-u篡tkowy (za陰cznik nr A do SIWZ); 2.zalecenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bia造mstoku; 3.rzuty kondygnacji z numerami pomieszcze. Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie obiektu do wspó販zesnych wymaga w zakresie izolacyjno軼i cieplnej, funkcji i bie膨cych potrzeb Zamawiaj帷ego poprzez wykonanie robót budowlanych.

II.1.6) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 45.26.26.90-4, 45.26.27.00-8, 45.32.00.00-6, 09.33.11.00-9, 45.33.23.00-6, 45.33.22.00-5, 45.33.12.10-1, 45.31.11.00-0, 45.42.11.30-4, 45.33.12.00-8, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.42.10.00-4, 45.43.21.14-6, 45.32.21.00-3, 45.26.10.00-4, 45.26.12.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 15.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zmawiaj帷y ustanawia wadium przetargowe w wysoko軼i

10 000,00 z

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku.

 • III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y uzna ww. warunek za spe軟iony je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠: w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert (a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie) wykona w sposób nale篡ty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zy co najmniej dwie roboty budowlane: 1) jedna robota budowlana o warto軼i nie mniejszej ni 500 tys. z, zawieraj帷a m. in. wykonanie docieplenia wraz z wymian stolarki okiennej ; 2) jedna robota budowlana o warto軼i nie mniejszej ni 500 tys. z, zawieraj帷a m. in. wykonanie instalacji c.o., instalacji wentylacji z odzyskiem ciep豉, instalacji kolektorów s這necznych i instalacji paneli fotowoltaicznych oraz dwie prace projektowe: 1) jedna praca projektowa zawieraj帷a m. in. wykonanie docieplenia wraz z wymian stolarki okiennej o warto軼i nie mniejszej ni 50 tys. z. 2) jedna praca projektowa zawieraj帷a m. in. wykonanie instalacji c.o., instalacji wentylacji z odzyskiem ciep豉, instalacji kolektorów s這necznych i instalacji paneli fotowoltaicznych o warto軼i nie mniejszej ni 50 tys. z.

 • III.3.3) Potencja techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y uzna ww. warunek za spe軟iony je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa osobami, które b璠 uczestniczy w wykonaniu zamówienia posiadaj帷ymi nast瘼uj帷e kwalifikacje zawodowe i do鈍iadczenie: a)jedna osoba posiadaj帷a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno - budowlanej bez ogranicze; b)projektant o specjalno軼i konstrukcyjno - budowlanej posiadaj帷y uprawnienia budowlane bez ogranicze do projektowania w zakresie konstrukcji budowlanych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y uzna ww. warunek za spe軟iony, je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia na kwot nie mniejsz ni 1,5 mln PLN

III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz z za陰czeniem dowodów dotycz帷ych najwa積iejszych robót, okre郵aj帷ych, czy roboty te zosta造 wykonane w sposób nale篡ty oraz wskazuj帷ych, czy zosta造 wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zone;
  wykaz osób, które b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, w szczególno軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zamówienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  o鈍iadczenie, 瞠 osoby, które b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, posiadaj wymagane uprawnienia, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie;
  op豉con polis, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia.
  Wykonawca powo逝j帷y si przy wykazywaniu spe軟ienia warunków udzia逝 w post瘼owaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedk豉da nast瘼uj帷e dokumenty dotycz帷e podmiotów, zasobami których b璠zie dysponowa wykonawca:
  op豉con polis, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

 • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;
  aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatków, lub za鈍iadczenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;
  aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego oddzia逝 Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia zdrowotne i spo貫czne, lub potwierdzenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;
  wykonawca powo逝j帷y si przy wykazywaniu spe軟iania warunków udzia逝 w post瘼owaniu na zasoby innych podmiotów, które b璠 bra造 udzia w realizacji cz窷ci zamówienia, przedk豉da tak瞠 dokumenty dotycz帷e tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre郵onym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk豉da:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj帷y, 瞠:
nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, op豉t, sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne i zdrowotne albo 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz帷e przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej
lista podmiotów nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) O鈍iadczenie, i Wykonawca akceptuje tre嗆 umowy 2) Dowód wniesienia wadium. 3) Informacje dotycz帷e podwykonawców 4)Pisemne o鈍iadczenie sk豉dane wy陰cznie przez Wykonawc, polegaj帷ego na wiedzy i do鈍iadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907) wed逝g Za陰cznika nr 8 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bpn.com.pl
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo積a uzyska pod adresem: Bia這wieski Park Narodowy Park Pa豉cowy 11 17-230 Bia這wie瘸.

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 10.09.2013 godzina 11:45, miejsce: Sekretariat Bia這wieskiego Parku Narodowego pokój nr 1 17-230 Bia這wie瘸 Park Pa豉cowy 11.

IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: nie


Za陰czniki:
SIWZ
Za陰cznik Nr A - program funkcjonalno-u篡tkowy;
Zalecenia Podlaskiego Woj. Konserwatora Zabytków w Bia造mstoku;
Rzuty kondygnacji z numerami pomieszcze;
Za陰cznik Nr 1 - wzór Formularza Ofertowego;
Za陰cznik Nr 1a - wzór Formularza Cenowegoi;
Za陰cznik Nr 2 - wzór umowy;
Za陰cznik Nr 3a - wzór o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu;
Za陰cznik Nr 3b - wzór o鈍iadczenia o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania;
Za陰cznik Nr 4 - wzór wykazu us逝g - Dom My郵iwski;
Za陰cznik Nr 5 - wzór Wykazu osób;
Za陰cznik Nr 6 - Informacje dotycz帷e podwykonawców;
Za陰cznik Nr 7 - O鈍iadczenie, 瞠 osoby, które b璠 uczestniczy w wykonaniu zamówienia, w szczególno軼i
                      wskazane w Wykazie osób, posiadaj wymagane uprawnienia;
Za陰cznik nr 8 - Pisemne o鈍iadczenie sk豉dane wy陰cznie przez Wykonawc, polegaj帷ego na wiedzy i
                      do鈍iadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia;
Za陰cznik Nr 9 - Lista podmiotów nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej.


Bia這wie瘸, dn 16.08.2013 r.

 

PYTANIA DO SIWZ

Pytanie:
Czy zamawiaj帷y, maj帷 na uwadze wysok jako嗆 kupowanego sprz皻u, dopu軼i ofert sk豉dan przez wykwalifikowan firm specjalizuj帷 si w systemach fotowoltaicznych, na wykonanie wy陰cznie cz窷ci zamówienia polegaj帷ej na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej?

Odpowied:
Zamawiaj帷y nie dopuszcza z這瞠nia oferty cz窷ciowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej, gdy w og這szeniu i SIWZ nie przewidzia podzia逝 zamówienia na cz窷ci.

Bia這wie瘸, 23.08.2013 r.

 

Pytanie:
Czy Zamawiaj帷y uzna warunek posiadania wiedzy i do鈍iadczenia za spe軟iony, je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich pi璚iu lat przed terminem sk豉dania ofert wykona nast瘼uj帷e prace:
- roboty budowlane polegaj帷e na termomodernizacji budynku wraz z wymian stolarki i 郵usarki oraz wykonaniem instalacji c.o., wod.-kan., po. o warto軼i ok. 711 000 z brutto;
- monta instalacji solarnej w obiektach u篡teczno軼i publicznej wraz z wymiana pokrycia dachowego, dociepleniem 軼ian, wykonaniem obróbek blacharskich o warto軼i ok. 1 561 000 z brutto;
- wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj instalacji fotowoltaicznej o warto軼i ok. 784 000 z brutto;
- wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj instalacji odzysku ciep豉 o warto軼i ok. 853 000,00 z brutto;
- wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj budynku spalarni odpadów medycznych wraz z wykonaniem instalacji c.o., c.t.., wod.-kan., wentylacji, ch這dniczej, olejowej, gazowej, elektrycznej o warto軼i ok. 1 847 000 z brutto;
- wykonanie dokumentacji projektowej instalacji solarnych, instalacji centralnego ogrzewania i pomp ciep豉, instalacji fotowoltaicznych o warto軼i ok. 218 000 z brutto.

Odpowied:
Zamawiaj帷y, na podstawie za陰czonego wykazu prac, uzna za spe軟iony warunek posiadania wiedzy i do鈍iadczenia.

Bia這wie瘸, 28.08.2013 r.


Pytanie:
Prosz o podanie nr PKOB dla obiektu, w którym b璠zie montowana instalacja solarna w celu ustalenia prawid這wej stawki podatku VAT.

Odpowied:
Obecny nr PKOB dla obiektu b璠帷ego przedmiotem post瘼owania przetargowego to 1211, ale po przeprowadzeniu robót budowlanych obj皻ych przedmiotowym post瘼owaniem funkcja budynku b璠zie zmieniona, a to poci庵nie za sob zmian nr PKOB na 1263.

Pytanie:
Prosz o podanie czy w przedmiotowym post瘼owaniu wyst瘼uj przes豉nki zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT, jakie?

Odpowied:
Stawka podatku VAT dla inwestycji to 23% i nie ma podstaw do zastosowania preferencyjnej stawki VAT.

Pytanie:
Czy Zamawiaj帷y dopuszcza do陰czenie do oferty orygina逝 wadium, w osobnej kopercie i opisanej jak w SIWZ?

Odpowied:
Zgodnie z rozdz. 6.6 SIWZ wadium przetargowe, wnoszone w innej formie ni pieni康zu, musi zosta z這穎ne w sekretariacie Bia這wieskiego Parku Narodowego (pokój nr 1), w zamkni皻ej kopercie, opisanej tak jak oferta, z dopiskiem „WADIUM” i by wa積e przez ca造 okres zwi您ania ofert.

Pytanie:
Prosz o wyja郾ienie zapisu punktu 1 H PFU „wskazane by這by przewidzie i zaprojektowa wszystkie alternatywne rozwi您ania dostarczenia ciep貫j wody u篡tkowej do budynku.”

Odpowied:
Instalacja c. w. u. powinna by wyposa穎na w dwa lub wi璚ej 廝ód豉 ciep豉 zapewniaj帷e ca這roczn i ca這dobow dostaw ciep貫j wody u篡tkowej, gdy kolektory s這neczne jako jedyne 廝ód這 ciep豉 dla instalacji c. w. u. nie b璠 wystarczaj帷e. Nale篡 zatem przewidzie dodatkowe i ekonomiczne 廝ód豉 podgrzewania wody tak, aby zapewni sta造 jej dost瘼 w okresach s豉bego nas這necznienia. Konieczne jest równie wzi璚ie pod uwag faktu, 瞠 instalacja c. o. obiektu pod陰czona jest do w瞛豉 cieplnego zasilanego przez pelletow kot這wni zbiorcz BPN, która uruchamiana jest jedynie w okresie grzewczym.


Bia這wie瘸, dnia 29.08.2013 r.


Pytanie:
Czy w Za陰czniku nr 1a do SIWZ Formularzu cenowym nale篡 w poszczególnych pozycjach uj望 równie warto嗆 wykonania dokumentacji projektowej, czy ma by ona wpisana w oddzielnej pozycji?

Odpowied:
Za陰cznik nr 1a do SIWZ - Formularz cenowy nale篡 wype軟i wed逝g zamieszczonego wzoru. Warto軼i dokumentacji projektowej nie nale篡 ujmowa w oddzielnej pozycji.


Bia這wie瘸, dnia 30.08.2013

 OGΜSZENIE

Bia這wie瘸: Remont i konserwacja gównych dróg dojazdowych do celów ppo. na odcinku 12,7 km, wymian 22 szt. przepustów i budow 4 sztuk nowych przepustów na terenie OO Hwo幡a, BPN
Numer og這szenia: 325068 - 2013; data zamieszczenia: 12.08.2013

OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.
Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y
I. 1) NAZWA I ADRES: Bia這wieski Park Narodowy , ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, woj. podlaskie, tel. 85 682 97 23.
•    Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.bpn.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: Pa雟twowa Osoba Prawna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Remont i konserwacja gównych dróg dojazdowych do celów ppo. na odcinku 12,7 km, wymian 22 szt. przepustów i budow 4 sztuk nowych przepustów na terenie OO Hwo幡a, BPN.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Remont i konserwacja gównych dróg dojazdowych do celów ppo. na odcinku 12,7 km, wymian 22 szt. przepustów i budow 4 sztuk nowych przepustów na terenie OO Hwo幡a BPN obejmuj帷a: a)Odtworzenie trasy i punktów wysoko軼iowych dróg z przeniesieniem punktów osnowy geodezyjnej - 12,7km (roboty obejmuj odtworzenie w terenie przebiegu trasy i punktów wysoko軼iowych oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej na terenie obj皻ym zakresem dokumentacji) b)Rozebranie przepustów z rur betonowych - 193mb (rozebranie przepustów z rur i odwiezienie nieuszkodzonych kr璕ów we wskazane miejsce przez zamawiaj帷ego na odleg這嗆 10km , natomiast kr璕i uszkodzone nale篡 przeznaczy do utylizacji) c)U這瞠nie przepustów rurowych PEHD o 鈔ednicy 40, 60 i 80 cm pod koron drogim - 193mb (wykonania przepustów z rur polietylenowych i obejmuj u這瞠nie przepustów o 鈔ednicy 40 cm, 60 cm i 80 cm) d)Wyrównanie mechaniczne podbudowy kruszywem naturalnym - 200 m3 (wyrównania podbudowy kruszywem naturalnym poprzez dowóz 篤iru 200 m3, rozwiezienie przy pomocy 豉dowacza, równanie przy pomocy 豉dowacza lub równiarki) e)Wyrównanie r璚zne podbudowy kruszywem naturalnym - 840 m3(Wyrównanie r璚zne podbudowy kruszywem naturalnym poprzez dowóz 篤iru - 840 m3, r璚zny za豉dunek na ci庵nik z przyczep, r璚zne uzupe軟ianie ubytków na drodze z przyczepy) Szczegó這wy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Za陰czniku Nr A do SIWZ..
II.1.6) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.27.30-1, 45.23.31.20-6, 45.23.32.23-8, 45.23.31.40-2, 45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.32.26-9, 44.13.20.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 31.10.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie ustanawia wadium przetargowego
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

o    Zamawiaj帷y nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku
•    III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

o    Zamawiaj帷y nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku
•    III.3.3) Potencja techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

o    Zamawiaj帷y nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

o    Zamawiaj帷y nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

o    Zamawiaj帷y nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku
III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

•    o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;
•    wykonawca powo逝j帷y si przy wykazywaniu spe軟iania warunków udzia逝 w post瘼owaniu na zasoby innych podmiotów, które b璠 bra造 udzia w realizacji cz窷ci zamówienia, przedk豉da tak瞠 dokumenty dotycz帷e tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre郵onym w pkt III.4.2.
III.4.4) Dokumenty dotycz帷e przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej
•    lista podmiotów nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) O鈍iadczenie, i wykonawca akceptuje tre嗆 umowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunków zmian

1.Wprowadzenie zmian do tre軼i umowy wymaga sporz康zenia pod rygorem niewa積o軼i pisemnego aneksu, z zastrze瞠niem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówie Publicznych. 2.Istotne zmiany tre軼i umowy mog wynika z nast瘼uj帷ych okoliczno軼i: 2.1.1. Je瞠li w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczno軼i, które daj podstaw do oceny, 瞠 jakikolwiek zakres robót stanowi帷ych przedmiot umowy nie zostanie wykonany w terminie okre郵onym w § 3 ust. 1, niezw這cznie pisemnie powiadomi Zamawiaj帷ego o niebezpiecze雟twie wyst徙ienia opó幡ienia w wykonaniu umowy, wskazuj帷 prawdopodobny czas opó幡ienia i jego przyczyn. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiaj帷ego, 瞠 opó幡ienie jest wynikiem si造 wy窺zej, np. wyst徙ienia zdarzenia losowego wywo豉nego przez czynniki zewn皻rzne, którego nie mo積a by這 przewidzie ani mu zapobiec, w szczególno軼i zagra瘸j帷ego bezpo鈔ednio 篡ciu lub zdrowiu ludzi lub gro膨cego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach Strony mog dokona zmiany terminu wykonania Umowy. Nie stanowi podstawy do zmiany umowy opó幡ienie wynikaj帷e z przyczyn zale積ych od Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bpn.com.pl
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo積a uzyska pod adresem: Bia這wieski Park Narodowy Park Pa豉cowy 11 17-230 Bia這wie瘸.
IV.4.4) Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 27.08.2013 godzina 11:45, miejsce: Sekretariat Bia這wieskiego Parku Narodowego Park Pa豉cowy 11 17-230 Bia這wie瘸.
IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: nie
 

 

Za陰czniki:

1. SIWZ (148.00 Kb)
2. Za陰cznik Nr A – Szczegó這wy Opis Przedmiotu Zamówienia (dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót) (344.28 Kb)
3. Za陰cznik Nr 1 – wzór Formularza Ofertowego (38.50 Kb)
4. Za陰cznik Nr 2 – wzór o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu (28.00 Kb)
5. Za陰cznik Nr 3 – wzór o鈍iadczenia o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania (26.50 Kb)
6. Za陰cznik Nr 4 - Pisemne o鈍iadczenie sk豉dane wy陰cznie przez Wykonawc, polegaj帷ego na wiedzy i do鈍iadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia (24.00 Kb)
7. Za陰cznik Nr 5 - Informacje dotycz帷e podwykonawców (30.00 Kb)
8. Za陰cznik Nr 6 – Projekt umowy (138.50 Kb)
9. Za陰cznik nr 7 - Lista podmiotów nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej (36.00 Kb) 

 

Bia這wie瘸, dnia 12.08.2013 r.

 
 

Nr sprawy: 38/392/8/2013 

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w post瘼owaniu og這szonym w dniu 15.07.2013 r. w Biuletynie Urz璠u Zamówie Publicznych pod nr 275676-2013, dotycz帷ym zadania:

„Wykonanie nowego odcinka k豉dki turystycznej na d逝go軼i 198 mb na terenie obwodu Masiewo”, wybrana zosta豉 w dniu 30.07.2013 r. oferta z這穎na przez:

TARTAK „BRONEK” Mieczys豉w Bronisz
08-210 Platerów, ul. 3 Maja 11

cena oferty brutto: 65 190,00 z

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spe軟ia wszystkie wymagania zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i SIWZ. Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert zawiera najni窺z cen. Oferta najkorzystniejsze zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiaj帷y informuje, i zawarcie umowy z Wykonawc wy這nionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego post瘼owania nast徙i, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w okresie zwi您ania ofert.

Streszczenie oceny i porównanie z這穎nych ofert (wg wyniku punktacji)

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punkty w kryterium Cena
1. P.P.H.U. „ROSTKOWSCY” s. c. J. W. Rostkowscy
07-415 Olszewo-Borki, ul. Wierzbowa 3
70,86 pkt
2. RICOLAND -DOM Górscy s.c.
16-400 Suwa趾i, ul. Papiernia 4E
66,92 pkt
3. P.W. „ZAGΜBA” Ewelina Byczyk-Kalinowska
Grabówka ul. Wypoczynkowa 18A 15-523 Bia造stok
69,64 pkt
4. ZBR CHILIBUD Roman Chilimoniuk
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Orla雟ka 13
53,00 pkt
5. TARTAK „BRONEK” Mieczys豉w Bronisz
08-210 Platerów, ul. 3 Maja 11
100 pkt

 

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom post瘼owania.

 

Bia這wie瘸, dnia 30.07.2013 r.


 

Nr sprawy: 38/392/9/2013

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w post瘼owaniu og這szonym w dniu 12.07.2013 r. w Biuletynie Urz璠u Zamówie Publicznych pod nr 274332-2013, dotycz帷ym zadania:

„Wykonanie wentylacji i klimatyzacji zasilanej przez pompy ciep豉 w Muzeum Przyrodniczo-Le郾ym oraz Sali Konferencyjnej CEM wraz z wykonaniem ocieplenia zadaszenie i wymiana stolarki okiennej Sali konferencyjnej CEM Bia這wieskiego Parku Narodowego”, wybrana zosta豉 w dniu 30.07.2013 r. oferta z這穎na przez Konsorcjum FIRM:

EKO ENERGA P. Szutkiewicz Sp. J.
15-206 Bia造stok, ul. Branickiego 33

P.H.U.R. FELIX Marek Danilczuk
16-070 Choroszcz, Ko軼iuki 3A

LEBART Bartosz υgwi雟ki i wspólnik Sp. J.
21-500 Bia豉 Podlaska, Rakowiska ul. Kryszta這wa 21

cena oferty brutto: 1 657 425,00 z

Wybrana oferta spe軟ia wszystkie wymagania zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i SIWZ. Jedna wa積a oferta.

Zamawiaj帷y informuje, i zawarcie umowy z Wykonawc wy這nionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego post瘼owania nast徙i, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Pzp.

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl.

 

Bia這wie瘸, dnia 30.07.2013 r.

 Nr sprawy: 38/392/7/2013

 

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy na podstawie art. 92, ust. 1 Ustawy Prawo Zamówie Publicznych z 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z pó幡. zm.) zawiadamia, i w wyniku rozstrzygni璚ia przetargu nieograniczonego z dnia 10.07.2013 r. na dostaw dwóch wózków akumulatorowych (pojazdów u篡tkowych elektrycznych) z osprz皻em wybrano ofert firmy:

                                                                                Contractus Sp. z o.o.
                                                                                16-100 Sokó趾a, ul. Kresowa 58
                                                                                Sprzeda i Serwis Maszyn Komunalnych
                                                                                15-620 Bia造stok, ul. Elewatorska 14

cena oferty brutto: : 129 800,00 z

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spe軟ia wszystkie wymagania zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i SIWZ. Jedna wa積a oferta.

Zamawiaj帷y informuje, i zawarcie umowy z Wykonawc wy這nionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego post瘼owania nast徙i, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 2 pkt 1a) ustawy Pzp.

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl .

 

Bia這wie瘸, dnia 11.07.2013 r.
Znak:38/392/6/2013

 

O G O S Z E N I E

 

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 przetarg nieograniczony z dnia 14.06.2013 r. na wykonanie dokumentacji modernizacji Muzeum Przyrodniczo - Le郾ego Bia這wieskiego Parku Narodowego, zosta uniewa積iony na podstawie art.93 ust.1 pkt 7) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U z 2010 nr 113, poz. 759 z pó幡. zm), gdy post瘼owanie obarczone jest niemo磧iw do usuni璚ia wad uniemo磧iwiaj帷 zawarcie niepodlegaj帷ej uniewa積ieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie faktyczne:
Post瘼owanie obarczone zosta這 wad, która je niweczy, nie mo積a jej naprawi oraz nie daje mo磧iwo軼i zawarcia wa積ej umowy. Wada polega na zaj軼iu okoliczno軼i naruszaj帷ych art. 7 ustawy na etapie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia

 

Bia這wie瘸, dnia 01.07.2013 r. 
 • Polish
 • English
home contact sitemap