Strona główna arrow Fundusz Leśny
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe wspomagają działania Białowieskiego Parku Narodowego Drukuj E-mail
 

Fundusz Leśny, stworzony i zarządzany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w oparciu o §58 ustawy o lasach, wspomaga działania Białowieskiego Parku Narodowego.


W okresie od maja do początku grudnia 2020 r. ponad 894 tys. złotych zostanie przeznaczone na następujące działania:

 1. Monitoring rozwoju populacji kornika drukarza - zakup feromonów: Ipsodor 60 szt i Ipsodor W 60 szt;
 2. Utrzymanie sieci dróg służących do monitoringu i ochrony - dostawa 300 m3 żwiru, dostawa kruszywa z wypełnieniem ubytków na odcinku 5,9 km, oznakowanie dojazdów ppoż. dla obiektu UNESCO za pomocą 30 szt tablic;
 3. Zakupmat dezynfekcyjnych do Rezerwatu Pokazowego Żubrów, 12 szt;
 4. Zakup mat dezynfekcyjnych przejazdowych do 3 basenów dezynfekcyjnych przed wjazdami do rezerwatów zamkniętych wraz z dostawą - 24 szt;
 5. Zakup akcesoriów do zdalnej immobilizacji: strzykawki-aplikatory, igły do strzykawek-aplikatorów, kapsuły z CO2 72g do zdalnego aplikatora leków - 15/40/20 szt;
 6. Zakup leków do profilaktyki przeciwpasożytniczej (żubry 38 sztuk, koniki polskie 5 sztuk, dziki 5 sztuk, łosie 2 sztuki ,sarny 2 sztuki, żubronie 2 sztuki, jelenie 12 sztuk, wilki 2 sztuki, ryś 1 sztuka, żbik 1 sztuka) -  70 szt;
 7. Zakup preparatów: do suchej dezynfekcji, preparatów dezynfekcyjnych do oprysku, opryskiwaczy do dezynfekcji - 800 kg/60 kg/4szt;
 8. Zakup nowego wózka elektrycznego do obsługi żubrów w rezerwatach hodowlanych - 1 szt;
 9. Remont stodoły: wymiana oraz wzmocnienie części elementów konstrukcyjnych, wykonanie części nowych stóp betonowych, wymiana i wykonanie części ścian, wymiana drzwi i wrót drewnianych deskowych, wykonanie nowych podłóg i instalacji elektrycznej - 1 szt;
 10. Uzupełnienie o ogrodzenie elektryczne płotu, który wydziela teren ośrodka rehabilitacji z zagrody rezerwatu nr 4 od Ośrodka Hodowli Żubrów BPN - 1211 m;
 11. Wynajem i obsługa/czyszczenie toalet przenośnych zlokalizowanych przy szlakach turystyczny i obiektach turystycznych na terenie BPN - 9 szt;
 12. Remont istniejącego budynku stajni-wozowni z przeznaczeniem go na warsztat na potrzeby Ośrodka Hodowli Żubrów:  wykonanie docieplenia budynku, nowej instalacji elektrycznej, przejścia między pomieszczeniami wewnątrz budynku, nowej posadzki, wymianę drzwi i wrót drewnianych - 1 szt;
 13. Zakup czochradeł dla zwierząt eksponowanych w Rezerwacie Pokazowym: żubrów, żubroni oraz koników polskich - 5 szt;
 14. Utrzymanie szlaków turystycznych poprzez odnowienie ich oznakowania zgodnie z obowiązującą instrukcją PTTK - 38 km;
 15. Utrzymanie obiektów oraz urządzeń infrastruktury turystycznej: czyszczenie i konserwacja - Obiekt turystyczny Filipówka (wiaty, drewutnia, studnia, ogrodzenie-palisada) - 1 szt;
 16. Utrzymanie obiektów oraz urządzeń infrastruktury turystycznej: czyszczenie i konserwacja - Brama wjazdowa do BPN, Brama wyjazdowa z BPN - 1 szt;
 17. Utrzymanie obiektów oraz urządzeń infrastruktury turystycznej: czyszczenie i konserwacja - Brama wyjazdowa z BPN - 1 szt;
 18. Utrzymanie obiektów oraz urządzeń infrastruktury turystycznej: czyszczenie i konserwacja - Punkt Informacji Turystycznej na terenie Parku Pałacowego - 1 szt;
 19. Zakup niezbędnego wyposażenia do usuwania drzew zagrażających przy szlakach i drogach na terenie BPN oraz szkolenia w temacie: zakup urządzenia pomiarowego do testów obciążeniowych - 1 szt, zakup drzewołazów - 2 szt, z - zakup uprzęży arborystycznej - 2 szt, zakup kasków ochronnych - 2 szt, zakup przyrządu zjazdowego - 2 szt, zakup liny zjazdowej 40 mb x 2 - łącznie 80 mb, udział w cyklu 3 szkoleń specjalistycznych z tematu;
 20. Utrzymanie i konserwacja urządzeń do monitoringu ruchu turystycznego - w tym wymiana baterii, wymiana słupków do zabudowy czujki pyro, abonament na przesył i przechowywanie danych - 12 szt.

 

W okresie od końca lipca do początku grudnia 2019 r. ponad 632 tys. złotych zostanie przeznaczone na następujące działania:

 1. Monitoring rozwoju populacji kornika drukarza - zakup feromonów: Ipsodor 60 szt i Ipsodor W 60 szt;
 2. Utrzymanie sieci dróg służących do monitoringu i ochrony - dostawa 300 m3 żwiru, dostawa kruszywa z wypełnieniem ubytków (równanie, wałowanie i ponowne równanie) w ilości 1440 m3 na odcinku 4,8 km, oznakowanie dojazdów ppoż. za pomocą 26 szt tablic;
 3. Utrzymanie obiektów oraz urządzeń infrastruktury turystycznej poprzez ich konserwację - konserwacja wieży widokowej - 1 szt;
 4. Naprawy na Polanie Edukacyjnej „Las dla tych, którzy mają mało czasu" - ograniczenie antropopresji na terenie BPN - wymiana 6 szt poziomych tablic edukacyjnych barwnych o wymiarach 200 cm na 80 cm: demontaż zniszczonych tablic na ławostołach, wydruk na trwałym i wytrzymałym na czynniki atmosferyczne materiale oraz dostawa tablic do siedziby BPN, montaż tablic na ławostołach; uzupełnienie 4 m3 ubytków piasku przy rzeźbach żubrów wspinaczkowych - zakup piasku, dostawa, rozładunek i rozłożenie przy rzeźbach; konserwacja elementów drewnianych infrastruktury edukacyjnej - oczyszczenie powierzchni elementów drewnianych za pomocą papieru ściernego, nałożenie impregnatu; konserwacja elementów drewnianych infrastruktury edukacyjnej - zakup 15 l impregnatu i papieru ściernego;
 5. Utrzymanie szlaków turystycznych i dróg po których biegną szlaki przeciwpożarowe lasu - naprawa odcinkowa szlaku turystycznego - naprawa nawierzchni szlaku poprzez dowiezienie żwiru, zasypanie lokalnych nierówności, zabagnień, odcinków podmokłych, zagęszczenie żwiru, równanie na odcinku 1,5 km;
 6. Wynajem i serwis kabin TOITOI - Wynajem i serwis 9 szt kabin w terminie od 01.01 do 31.12.2019 r.;
 7. Zakup niezbędnego wyposażania do usuwania drzew zagrażających przy szlakach i drogach na terenie BPN - Zakup 1 szt specjalistycznej wyciągarki leśnej z wyposażeniem; zakup liny Dyneema 100 m; zakup 7 szt składanych pojemników na rzutki z liną; zakup 2 szt haka podwieszającego; zakup 2 szt drążka teleskopowego; zakup 2 szt zapasowej gumy do procy Big Shot; zakup 2 szt procy Big Shot; zakup 3 szt liny statycznej Patron 10,5 mm o długości 60 m; zakup 14 szt rzutek (ciężarków); zakup 7 szt linki Dyneema do rzutków o długości 60 m; zakup wciągnika dźgniowego o uciągu 6 ton;
 8. Wymiana szczeblin w ławkach na terenie Parku Pałacowego - zakup 240 szt szczebli z materiału Hanit wraz z dostawą;
 9. Utrzymanie i bieżąca naprawa urządzeń hodowlanych (brogów-paśników) - konserwacja 8 szt brogów - konserwacja impregnatem elementów drewnianych wraz z dachem;
 10. Remont stodół w OHŻ - remont 3 szt stodół, aktualizacja 3 kompletów kosztorysów;
 11. Modyfikacja odłowni żubrów w OHŻ - modyfikacja 2 szt odłowni żubrów w rezerwatach nr 1 i 2; wykonanie 2 kompletów dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
 12. Wykonanie i montaż tablicy edukacyjnej w Osadzie Zwierzyniec koło Białowieży - tłumaczenie 30 znormalizowanych stron tekstu na angielski przygotowanego przez pracowników BPN; wykonanie i montaż jednej tablicy - forma książki z kartami do przewracania: wykonanie projektu graficznego, skład i wydruk tablicy oraz wykonanie konstrukcji drewnianej i montaż tablicy.

 

W okresie od końca lipca do początku grudnia 2018 r. ponad 2 mln złotych zostaną przeznaczone na następujące działania:

 1. Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt BPN, w tym budowa płotu wydzielającego ośrodek rehabilitacji zwierząt
 2. Zagospodarowanie rekreacyjne, wypoczynkowe i turystyczne lasu na terenie BPN, w tym: remonty wiat, remont punktu widokowego, remont ogrodzenia pomnika przyrody, bieżąca konserwacja tablic i znaków, obsługa toalet przenośnych, utrzymanie i konserwacja urządzeń do monitoringu ruchu turystycznego, zakup przenośnych pomostów/kładek turystycznych, wykonanie i montaż 3 tablic na terenie Parku Pałacowego oraz demontaż obecnie użytkowanych
 3. Ochrona ekosystemów leśnych przed pożarami na terenie BPN, w tym: utrzymanie sieci dróg służących do monitoringu i ochrony przeciwpożarowej lasu – naprawa dróg, utrzymanie podręcznych baz sprzętu ppoż. i zakup wyposażenia
 4. Monitoring populacji kornika drukarza na terenie BPN – zakup feromonów
 5. Ochrona żubra, w tym: zakup pasz, zakup obróż telemetrycznych do monitoringu żubrów, remont płotów szczelnych w rezerwatach 1, 2, 4, remont piwnic, zakup przyczepy ciągnikowej, oczyszczenie miejsc zimowego dokarmiania, zimowe wykładanie siana, impregnacja płotów szczelnych deskowych rez. Nr 1, 4, remont drogi rez. Nr 1, 2, zakup parsy belującej, remont stodoły rez. Nr 1, koszty eksploatacji ciągnika używanego do obsługi żubrów: paliwo, naprawa, przeglądy w 2018 roku

 

W okresie od końca lipca do początku grudnia 2017 r. ponad 2 mln złotych zostaną przeznaczone na następujące działania:

 1. Działania z zakresu ochrony ppoż. na terenie Obrębu Ochronnego Rezerwat, Białowieskiego Parku Narodowego – bieżące remonty i konserwację tablic informacyjnych, utrzymanie podręcznych baz sprzętu przeciwpożarowego, remont przepustu i patrole w okresie zagrożenia pożarowego – 35 tys. zł
 2. Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt – budowę woliery do przetrzymywania rehabilitowanych zwierząt – 32 tys. zł
 3. Ochronę żubra poprzez hodowlę ex-situ czyli remont płotów szczelnych, impregnacja płotów szczelnych, budowę magazynu pasz, zakupy: pasz, aparatu fotograficznego, laptopa wzmocnionego, przyczep, wózka elektrycznego, zamrażarki – 1 351 tys. zł
 4. Utrzymanie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej – zakup tymczasowych barier ochronno-naprowadzających dla płazów, terminalu i tablic edukacyjnych dla niewiadomych – 75 tys. zł
 5. Utrzymywanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania rekreacyjnego i turystycznego lasu na terenie Białowieskiego Parku Narodowego – remont kładki łączącej groble w Parku Pałacowym, obsługę toalet przenośnych, remont punktu widokowego, budowę wiaty turystycznej, wykonanie ogrodzenia pomnika przyrody, tablice edukacyjne, remont wiat turystycznych, montaż stojaków na rowery – 447 tys. zł.

 

W okresie od końca sierpnia do początku grudnia 2016 r. ponad 2 mln złotych zostanie przeznaczone na następujące działania:

 1. Działania z zakresu ochrony ppoż. na terenie Obrębu Ochronnego Rezerwat, Białowieskiego Parku Narodowego – utrzymanie sieci dróg służących do monitoringu i ochrony przeciwpożarowej lasu (remont 5 przepustów i uzupełnienie ubytków w nawierzchniach dróg gruntowych) – 179 tys. zł
 2. Ochrona żubra poprzez hodowlę ex-situ czyli remont płotów szczelnych, impregnacja płotów szczelnych, remont odłowni i obsługę rezerwatów hodowlanych – 791 tys. zł
 3. Ochronę żubra w Puszczy Białowieskiej – stado wolnościowe – monitoring liczebności żubra poprzez zakup obroży telemetrycznych – 99 tys. zł
 4. Przekształcanie nieczynnej hydroforni w zimowisko nietoperzy – 11 tys. zł
 5. Utrzymywanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania rekreacyjnego i turystycznego lasu na terenie Białowieskiego Parku Narodowego w tym wymianę pokryć dachowych i podłóg w 3 wiatach, modernizację systemu automatycznego zliczania turystów poruszających się po szlakach, remont poprzez odtworzenie punktu widokowego w kształcie brogu na Carskiej Tropinie, zakup elektrycznego pojazdu z platformą bagażową, wykonane nowych tablic informacyjnych na szlakach turystycznych – 509 tys. zł
 6. Wymiana i uzupełnienie urządzeń systemu pomiarowego wód w ekosystemach leśnych – utrzymanie funkcjonowania aparatury pomiaru wód, zapewnienie przesyłu danych z aparatury pomiaru wód, utrzymanie możliwości archiwizacji danych z aparatury pomiarowej, uzupełnienie terenowego sprzętu GPS – 370 tys. zł
 7. Pomiar drzewostanów na powierzchniach badawczych w Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego – pomiar drzewostanów na 56 powierzchniach badawczych i zakup urządzenia pomiarowego z oprogramowaniem umożliwiającym rejestrację przyszłych zdarzeń (tworzenie się luk na powierzchniach, bądź rejestrację zamierania pojedynczych drzew) – 96 tys. zł.

 

W okresie od czerwca do początku grudnia 2015 r. ponad 1 mln złotych zostało przeznaczone na następujące działania:

 1. Działania z zakresu ochrony ppoż. na terenie Obrębu Ochronnego Rezerwat, Białowieskiego Parku Narodowego - zostały zakupione pilarki elektryczne wraz z osprzętem i wykonano remonty 10 przepustów - 76 tys. zł
 2. Poprawa infrastruktury turystycznej Białowieskiego Parku Narodowego wykonano platformy widokowe, ławki, zagrodę dla rysi, paśniki. Wymieniono ogrodzenia siatkowe i odbojnice w zagrodach żubrów, tablice informacyjne. Zostały zakupione wykaszarki - 705 tys. zł
 3. Publikacja kwartalnika „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody" Tom 34/2015 - kontynuacja - 18,5 tys. zł
 4. Badani wybranych grup grzybów, organizmów grzybopodobnych oraz śluzowców na powierzchniach badawczych Białowieskiego Parku Narodowego oraz Puszczy Białowieskiej w 2015 r. czyli inwentaryzacja śluzowców, organizmów grzybopodobnych, grzybów agaryloidalnych, boletoidalnych i podziemnych oraz analiza molekularna grzybni w próbach pobranych z pni martwych drzew oraz zakup przenośnych zamrażarek - kontynuacja badań zaczętych w 2012 r. - 286 tys. zł
 5. Zarządzanie populacją żubra na terenie Puszczy Białowieskiej czyli remont płotów szczelnych, impregnacja płotów szczelnych, opieka weterynaryjna oraz remont brogo-paśników - 404 tys. zł

Zadania były realizowane od czerwca do listopada 2015 r.

 

W okresie od czerwca do początku grudnia 2014 r. około 1 mln złotych zostało przeznaczone na następujące działania:

 1. publikację kwartalnika „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody" Tom 33/2014 oraz wydanie „Bibliografii Puszczy Białowieskiej 2006-2010"; czyli zapewnienie kontynuacji i ciągłości wydawnictwa oraz wdrożenie systemu upowszechnienia materiałów dotychczas opublikowanych na jego łamach. Publikacja „Bibliografii Puszczy Białowieskiej 2006 - 2010" będzie kontynuacją wydawania przez Białowieski Park Narodowy bibliografii publikacji naukowych, popularno-naukowych oraz popularnych dotyczących całej Puszczy Białowieskiej oraz regionu. Dotychczas dane bibliograficzne publikacji dotyczących Puszczy Białowieskiej opublikowano w ośmiu tomach;
 2. remont i modernizację infrastruktury turystycznej na terenie Białowieskiego Parku Narodowego; czyli wymianę pokrycia wiat turystycznych, wykonanie ogrodzenia cmentarza ewangelickiego i głazu narzutowego, wykonanie nowych ławek i koszy na śmieci na szlakach, modernizację ekspozycji kolejki leśnej. Dzięki dofinansowaniu z ostatnich lat infrastruktura turystyczna jest już w pełni odnowiona;
 3. pracę badawczą „Badania wybranych grup grzybów, organizmów grzybopodobnych oraz śluzowców Białowieskiego Parku Narodowego oraz Puszczy Białowieskiej"; Zdaniem wielu mikologów Puszczę Białowieską można uważać za jedną z najważniejszych ostoi grzybów wielkoowocnikowych nie tylko w Polsce, ale również w całym regionie hemiborealnym. Tylko na małym obszarze parku narodowego odnaleziono ponad 1600 gatunków makrogrzybów, co stanowi 25 % wszystkich gatunków europejskich. Puszcza jest niezmiernie bogata, szczególnie w grzyby zasiedlające drewno, a większość gatunków jest rzadka lub bardzo rzadka, praktycznie wymarła w użytkowanych i gospodarczych obszarach leśnych na Nizinie Środkowoeuropejskiej. Wiele grup systematycznych, zwłaszcza grzybów nie zostało dostatecznie zbadanych na terenie Parku, a tym bardziej na terenie Puszczy poza obszarem Parku. Wstępne wyniki prac terenowych prowadzonych w 2013 r. wskazują na bardzo duże zróżnicowanie badanych grup organizmów;
 4. poprawę infrastruktury turystycznej Rezerwatu Pokazowego Żubrów; w 2011 r. Białowieski Park Narodowy wraz z Nadleśnictwem Białowieża przystąpił do wykonania koncepcji zagospodarowania turystycznego Rezerwatu Pokazowego Żubrów wraz z otoczeniem. W ramach tego zadania została powiększona powierzchnia Rezerwatu Pokazowego Żubrów (rezerwat nr 3) o powierzchnię rezerwatu nr 4, który do tej pory pełnił funkcję zaplecza RPŻ. Rezerwat nr 4 (o pow. ok. 45 ha) jest przystosowywany do eksponowania zwierząt żyjących w Puszczy Białowieskiej, w warunkach zbliżonych do naturalnych (bez podziału na zagrody) i będzie umożliwiał podglądanie ich naturalnych zachowań. Jest on już całkowicie ogrodzony i celem umożliwienia bezpiecznego podglądania zwierząt konieczna była budowa wież widokowych zlokalizowanych w różnych punktach zagrody oraz budowa dużego oczka wodnego;
 5. zarządzanie populacją żubra na terenie Puszczy Białowieskiej; w 2014 r. wykonano remont i impregnację 2000 mb płotów. Wjazdy do rezerwatów hodowlanych są zabezpieczone basenami profilaktycznymi, które w przypadku zagrożenia chorobowego żubrów są wypełniane środkami dezynfekującymi pojazdy wjeżdżające na teren Ośrodka. Zostały one wyremontowane. Wykonano również diagnostykę laboratoryjną, zakupiono środki lecznicze i profilaktyczne do opieki nad żubrami.

 

W okresie od czerwca do początku grudnia 2013 r. około 1,3 mln złotych zostało przeznaczone na następujące działania:

 1. z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Obrębie Ochronnym Hwoźna na obszarze Białowieskiego Parku Narodowego wykonano remont 26 przepustów na drogach dojazdowych do celów ppoż. jak również poprawiono stan dróg na odcinku 12,7 km.
 2. modernizację infrastruktury edukacyjnej na obszarze Białowieskiego Parku Narodowego;
  w ramach tego zadania przebudowano kładkę w OO Hwoźna oraz wyposażono ją w 12 tablic edukacyjnych, odnowiono oznakowanie szlaków turystycznych na odcinku 35,5 km, wraz z ustawieniem kierunkowskazów. W Rezerwacie Pokazowym Żubrów wykonano ogrodzenie zabezpieczające zagrody koników polskich, wilków i rysia przed bezpośrednim dostępem zwiedzających oraz zbudowano zagrody dzienne dla łosi.
 3. badania wybranych grup grzybów, organizmów grzybopodobnych oraz śluzowców Białowieskiego Parku Narodowego oraz prowadzenie działań edukacyjnych związanych z ich ekologią i ochroną; w ramach projektu założono 12 powierzchni badawczych w następujących typach siedlisk: ols, grąd, bór mieszany świeży, bór bagienny. W każdym z typów siedlisk wytyczone zostały trzy powierzchnie (po ok. 400 m2 każda) różniące się pod względem ilości martwego drewna. Dla każdej
  z powierzchni została przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja gatunków drzew rosnących, gatunków runa leśnego oraz inwentaryzacja martwych drzew - stojących i leżących wraz z określeniem ich stopnia rozkładu. Przeprowadzona została wstępna inwentaryzacja grzybów wieloporowatych, śluzowców oraz pobrano próby w celu poznania składu gatunkowego organizmów grzybopodobnych. Wydany został klucz do oznaczania grzybów wieloporowatych. We współpracy z ekspertami zajmującymi się grzybami wieloporowatymi z Finlandii, badającymi Puszczę Białowieską już od wielu lat, Białowieski Park Narodowy zorganizował w dniach 30 września do 5 października 2013 r. warsztaty mikologiczne „Grzyby wieloporowate - różnorodność gatunków, form i znaczenia dla ekosystemów leśnych", poświęcone głównie grzybom wieloporowatym, związanym z żywymi, obumierającymi i martwymi drzewami. Podstawowym celem warsztatów było przybliżenie istotnych, aczkolwiek mało znanych, aspektów ekologii lasu naturalnego różnym grupom odbiorców, zwłaszcza studentom i młodym naukowcom,
  a także propagowanie unikatowych wartości Puszczy Białowieskiej na forum międzynarodowym.
 4. badania monitoringowe nad wykorzystaniem przez nietoperze różnych ekosystemów Białowieskiego Parku Narodowego oraz prowadzenie działań edukacyjnych związanych
  z ekologią i ochroną nietoperzy;
  poszerzanie wiedzy o ekologii nietoperzy i sposobie wykorzystania przez nie mozaiki biotopów pomaga lepiej chronić te rzadkie i wciąż stosunkowo mało poznane ssaki. Dane uzyskane w Białowieskim Parku Narodowym służą jako materiał referencyjny do badań porównawczych z innymi obszarami przyrodniczymi o znacznie bardziej przekształconych siedliskach. Działania edukacyjne (wydanie ulotki o nietoperzach Puszczy Białowieskiej i ich ochronie oraz zajęcia edukacyjne i szkolenia dla różnych grup odbiorców) prócz walorów poznawczych i edukacyjnych pozwalają na kształtowanie właściwych postaw w stosunku do obecności tej często kontrowersyjnie postrzeganej grupy zwierząt.
 5. publikację kwartalnika „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody" Tom 32 / 2013; czyli zapewnienie kontynuacji i ciągłości wydawnictwa oraz wdrożenie systemu upowszechnienia materiałów dotychczas opublikowanych na jego łamach.
 6. zarządzania populacją żubra na terenie Puszczy Białowieskiej wraz z jej przedpolami, czyli remonty płotów w Ośrodku Hodowli Żubrów, konserwację odłowni na terenie hodowli wolnej, zakup wózków akumulatorowych oraz wykonanie diagnostyki laboratoryjnej, zakup środków leczniczych i profilaktycznych do opieki nad żubrami.

 

W okresie od czerwca do grudnia 2012 r. około 1 mln złotych zostało przeznaczone na następujące działania:

 1. rozbudowy i konserwacji sieci monitoringu stanu lasu w Białowieskim Parku Narodowym. 
  Wyniki stanową cenny materiał porównawczy nie tylko dla stanu lasu w przyszłych dziesięcioleciach ale także dla wyników otrzymanych z innych kompleksów leśnych poddanych innym formom ochrony lub gospodarki leśnej oraz funkcjonujących w innych parametrach środowiskowych (reżim wodny i warunki klimatyczne).
 2. związane z edukacją. 
  Skutkiem realizacji tych działań jest wykonanie części zadania polegającego na zwiększeniu atrakcyjności turystycznej Puszczy Białowieskiej (poprawa warunków bytowania niektórych gatunków zwierząt w Rezerwacie Pokazowym Żubrów) oraz stworzenie nowego, wspólnego z Lasami Państwowymi produktu turystycznego.
 3. związanych z ochroną czynną bioróżnorodności Białowieskiego Parku Narodowego i Puszczy Białowieskiej. 
  Zachowanie niektórych aspektów bioróżnorodności wymaga ochrony czynnej, w przypadku Puszczy Białowieskiej i Białowieskiego Parku Narodowego jest to związane z zarządzaniem populacją żubra, zachowaniem sasanki, zwalczaniem gatunków obcych i inwazyjnych, ochroną przeciwpożarową (głównie remont dróg) oraz wydawaniem kwartalnika naukowego „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody".


 
 • Polish
 • English
home contact sitemap