Strona główna arrow "Matecznik Białowieski"
Drukuj
"MATECZNIK BIAŁOWIESKI" (1/2008)
KWARTALNIK POPULARNONAUKOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

w numerze
 królestwo roślin

  Andrzej Keczyński dęby na wzgórzu pałacowym

PIERWSZY W DOSTOJNOŚCI
MIĘDZY DRZEWAMI CZ. II (str. 2)

Wojciech Adamowski
Turyści zwiedzający Park Pałacowy mogą podziwiać grupę 16 starych dębów rosnących tuż obok muzeum, na szczycie wzgórza. Najgrubszy z nich ma przeszło sześć metrów obwodu, a w ogromnej dziupli pozostałości dawnych prób konserwacji – wrośnięte w drewno kawałki cegieł. Opinie co do ich pochodzenia są podzielone: jedni uważają, że to pozostałość dąbrowy, rosnącej w tym miejscu przed powstaniem Białowieży (musiałyby wtedy mieć dobre 400 – 500 lat!), inni, że zostały one specjalnie posadzone w czasach saskich. Jakby nie było, już 180 lat temu dęby na wzgórzu pałacowym górowały nad Białowieżą.

królestwo grzybów

  Dariusz Karasiński huby

GRZYBOWA WSPINACZKA NA DRZEWA (str. 5)
Anna Kujawa
Puszcza Białowieska jest ostoją dla wielu bardzo rzadkich gatunków hub. Tutaj, gdzie zachowały się jeszcze ostatnie w Europie lasy o charakterze pierwotnym, znaleźć można gatunki zagrożone wyginięciem w skali kraju, Europy i świata. Wielogatunkowe, naturalne zespoły leśne, w których jest pod dostatkiem substratu, na którym mogą wyrastać nadrzewne gatunki są unikalnym w skali Europy miejscem dającym możliwość przetrwania takich gatunków, o których słyszeli nieliczni specjaliści zajmujący się tą grupą grzybów. /.../ Odwiedzając Puszczę warto mieć świadomość do jak cennego obszaru wkraczamy.

królestwo zwierząt

  Marek W. Kozłowski „raki”

WYSPY OBFITOŚCI (str. 8)
Marek W. Kozłowski
Spośród wszystkich naszych roślin dęby są na samym szczycie, jeżeli chodzi o różnorodność związanych z nimi owadów. Z drzewami tymi współżyje (niestety, głównie na zasadzie jednostronnej eksploatacji) aż 1200 gatunków owadzich roślinożerców. Należy więc podejrzewać, że w jakiś sposób z dębami związanych jest może dwa, może cztery tysiące gatunków owadów! Co takiego kochają owady w dębach? Może to, że dęby nie produkowały nigdy mocnych trucizn? A może to, że odnawiają liście w tych samych miejscach przez setki lat?

  Marcin Karetta orzeł

ORŁÓW CIEŃ CZ. I (str. 11)
Karol Zub
Prawdziwe orły stanowią podrodzinę w rodzinie jastrzębiowatych, do której należą wszystkie dzienne ptaki drapieżne. W Polsce występują cztery gatunki orłów: orzeł przedni, orzełek włochaty, orlik krzykliwy i orlik grubodzioby. Bielik, nazywany niegdyś orłem bielikiem, należy do podrodziny orłanów (bielików). Do odrębnej podrodziny należy gadożer, a dla rybołowa utworzono nawet odrębną rodzinę. Pomimo że nie są prawdziwymi orłami jednak ze względu na swe rozmiary również one zasługują na to miano. Wszystkie wymienione gatunki można zobaczyć w Puszczy Białowieskiej, chociaż nie każdy z nich jest tu stałym gościem.

  Krzysztof Skrok nietoperz

NOCNI ŁOWCY CZ. I (str. 14)
Ireneusz Ruczyński
Żeby zobaczyć nietoperze w Białowieży wystarczy w pogodny letni wieczór wyjść z domu i udać się nad stawy położone niedaleko Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego. Można tam spotkać większość gatunków występujących w Puszczy. Jednak ich rozpoznanie, ustalenie miejsc odpoczynku czy obserwacje zwyczajów godowych jest już bardzo trudne i praktycznie niemożliwe bez zastosowania zaawansowanych i kosztownych technik. Trudności te sprawiają, że nietoperze pozostają najsłabiej poznanym rzędem ssaków żyjących w Puszczy.

  pusty

NIETOPERZE NA ZNACZKACH
KONKURS DLA DOCIEKLIWYCH

Ten konkurs wymaga poszperania w literaturze.
Można w nim wygrać wspaniały album Jana Walencika
„Tętno Pierwotnej Puszczy” z autografem Autora.
Nagrodę ufundowali Państwo Magdalena i Andrzej Banakowie z Wielkiej Brytanii.
Odpowiedzi proszę przysyłać w terminie do 13 kwietnia 2008 r.
na adres redakcji z dopiskiem na kopercie MATECZNIK 1/2008.

Podaj nazwę łacińską dębu czarnego,
zwanego też polskim hebanem.

  KONKURS DLA UWAŻNYCH

 

Szanowny Czytelniku,
żeby odpowiedzieć na pytania konkursowe wystarczy
wnikliwie przeczytać artykuły w tym numerze naszego kwartalnika.
Zachęcamy do udziału w konkursie.
Do wygrania – nagrody książkowe ufundowane przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Odpowiedzi proszę przysyłać w terminie do 13 kwietnia 2008 r.
na adres redakcji z dopiskiem na kopercie MATECZNIK 1/2008.


 1.   Czy pierwsze lasy zakładane sztucznie przez człowieka stanowiły pastwiska dla świń, a nie plantacje drzew?
 2.   Czy fenologia to nauka badająca związki między zmianami warunków pogodowych i pór roku a terminami
       zachodzenia cyklicznych zjawisk w rozwoju roślin i zwierząt?
 3.   Czy huby to nazwa naukowa obejmująca przede wszystkim grzyby wytwarzające owocniki nadrzewne,
       o twardej, korkowej konsystencji i najczęściej kopytowatego kształtu?
 4.   Jaką nazwę nosi grzyb nadrzewny znany w Polsce tylko z Puszczy Białowieskiej?
 5.   Podaj trzy nazwy gatunkowe owadów związanych z dębami.
 6.   Czy jelonek rogacz występuje w Polsce w wielu miejscach?
 7.   Podaj gatunki orłów, które występują w Polsce.
 8.   Co jest najbardziej charakterystyczną cechą dorosłych bielików.
 9.   Podaj co najmniej 5 nazw gatunkowych nietoperzy występujących w Puszczy Białowieskiej.
10.   W jakich miesiącach następuje rozpad kolonii rozrodczych nietoperzy?

 
  • Polish
  • English
home