Strona g堯wna
Zam闚ienia publiczne powy瞠j 30 000 euro Drukuj E-mail
 

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w wyniku przeprowadzonego post瘼owania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto軼i mniejszej ni kwoty okre郵one w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na dostaw ci庵nika wraz z 豉dowaczem i prasy beluj帷ej na potrzeby Bia這wieskiego Parku Narodowego w trybie przetargu nieograniczonego zamawiaj帷y dokona wyboru jako najkorzystniejszej oferty z這穎nej przez:

MAX -ROL Lech, Pogorzelski, Chojnowski Sp. Jawna
Je瞠wo Stare 5, 18-080 Tykocin

cena brutto: 60 pkt
gwarancja: 20 pkt
czas reakcji serwisu: 20 pkt
ㄠczna punktacja: 100 pkt

Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp oferta ww. Wykonawcy zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, poniewa uzyska豉 najwy窺z 陰czn liczb punktów w kryteriach oceny ofert, nie podlega odrzuceniu oraz spe軟ia warunki okre郵one w SIWZ. Oferta zosta豉 wybrana zgodnie z przewidzian w og這szeniu i SIWZ procedur na podstawie art. 24 aa ustawy Prawo zamowie publicznych.
W post瘼owaniu oferty z這篡li nast瘼uj帷y Wykonawcy:
1. Agrotechnik Wojciech Dzi璕ielewski
Tafi造 8, 18-520 Stawiski
Adres do korespondencji: 18-520 Stawiski, ul. Zjazd 34
2. MAX -ROL Lech, Pogorzelski, Chojnowski Sp. Jawna
Je瞠wo Stare 5, 18-080 Tykocin

Punktacja przyznana ofertom:

Numer
oferty

Liczba pkt
w kryterium
- cena - waga: 60%.

Liczba pkt
- gwarancja - waga
20%.

Liczba pkt w
kryterium czas reakcji
serwisu- waga 20%

ㄠczna
liczba punktów

1

50,66 pkt

10 pkt

13,33 pkt

73,99 pkt

2

60 pkt

20 pkt

20 pkt

100 pkt


Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcy, uczestnikowi post瘼owania.


Bia這wie瘸, dnia 15 pa寮ziernika 2018 r.
 

Bia這wie瘸, dnia 09.10.2018 r.

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, w post瘼owaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostaw ci庵nika wraz z 豉dowaczem i prasy beluj帷ej na potrzeby
Bia這wieskiego Parku Narodowego"
.

Kwota, jak Zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia -  320 727,00 z brutto.

Informacje zawarte w z這穎nych ofertach:

1.  Agrotechnik Wojciech Dzi璕ielewski
    Tafi造 8,18-520 Stawiski
    Adres do korespondencji: 18-520 Stawiski, ul. Zjazd 34
    Cena oferty brutto -  356 700,00 z
    Gwarancja - 24 miesi帷e
    Czas reakcji serwisu -  48 h

2.  MAX-ROL Lech, Pogorzelski, Chojnowski Sp. Jawna
    Je瞠wo Stare 5, 18-080 Tykocin
    cena oferty brutto - 301 195,00 z
    gwarancja - 36 miesi璚y
    czas reakcji serwisu - 24 h 

UWAGA:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, zamawiaj帷ego o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówie publicznych (informacji z otwarcia ofert), jest zobowi您any do przekazania zamawiaj帷emu o鈍iadczenia o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówie publicznych. W przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w post瘼owaniu. Wzór o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik Nr 6 do SIWZ. 

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w wyniku przeprowadzonego post瘼owania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto軼i mniejszej ni kwoty okre郵one w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579z pó幡. zm.) na Remont infrastruktury w O鈔odku Hodowli 真brów, remont budowli na terenie OO Rezerwat Bia這wieskiego Parku Narodowego wybrano ofert :

Cz窷 VI: Budowa budynku gara簑 na maszyny i sprz皻 rolniczy z towarzysz帷 infrastruktur. Lokalizacja: O鈔odek Hodowli 真brów - Rezerwat nr 2 z這穎nej przez:

Tartak BRONEK Mieczys豉w Bronisz
08-210 Platerów, ul. 3 Maja 11

cena brutto: 60,00 pkt,
termin wykonania: 0 pkt
okres gwarancji: 20 pkt
陰czna liczba punktów: 80,00 pkt

Ponadto na w/wcz窷 ofert z這篡li nast瘼uj帷y wykonawcy:
           PPHU Rostkowscy s.c. J. Rostkowski, W. Rostkowski
           07-415 Olszewo- Borki,
ul. Wierzbowa 3
cena brutto: 59,97 pkt,
termin wykonania: 0 pkt
okres gwarancji: 10 pkt
陰czna liczba punktów: 69,97 pkt

Cz窷 II - Impregnacja p這tów szczelnych 1000mb
            PPHU Rostkowscy s.c. J. Rostkowski, W. Rostkowski
            07-415 Olszewo- Borki,
ul. Wierzbowa 3

cena brutto: 60,00 pkt,
termin wykonania: 20 pkt
okres gwarancji: 10 pkt
陰czna liczba punktów: 90,00 pkt

Cz窷 III - Remont dojazdowej na odcinku 700 mb
             Przedsi瑿iorstwo Drogowe KALINOWSCY Sp. z o.o.
             17-200 Hajnówka, ul. Fabryka Chemiczna 19

cena brutto: 60,00 pkt,
termin wykonania: 20 pkt
okres gwarancji: 10 pkt
陰czna liczba punktów: 90,00 pkt

Ponadto na w/w cz窷 ofert z這篡li nast瘼uj帷y wykonawcy:
ZBR CHILIBUD Roman Chilimoniuk

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Orla雟ka 13
cena brutto: 25,77 pkt,
termin wykonania: 20 pkt
okres gwarancji: 10 pkt
陰czna liczba punktów: 55,77 pkt

Uzasadnienie wyboru:
Wybrane oferty w cz窷ci II, III i VI spe軟iaj wszystkie wymagania zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i SIW, nie podlegaj odrzuceniu. Oferta Wykonawcy w danej cz窷ci post瘼owania zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, poniewa uzyska豉 najwy窺z 陰czn liczb punktów w kryteriach oceny ofert, nie podlega odrzuceniu oraz spe軟ia warunki okre郵one w SIWZ.

Na podstawie art. 90 ust. 3 Pzp Zamawiaj帷y odrzuci oferty z這穎ne na wykonanie cz窷ci II - Impregnacja p這tów szczelnych 1000 mb przez nast瘼uj帷e firmy:
     1. ZBR CHILIBUD Roman Chilimoniuk
        17-100 Bielsk Podlaski, ul. Orla雟ka 13
     2. TRAFO Sp. z o.o
         02-361 Warszawa, ul. Przemyska 11A,
gdy w/w wykonawcy nie z這篡li wyja郾ie i dokumentów potwierdzaj帷ych, i ich oferta nie zawiera ra膨co niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom post瘼owania.

 

Bia這wie瘸, dnia 20 sierpnia 2018 r.
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w wyniku przeprowadzonego post瘼owania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto軼i mniejszej ni kwoty okre郵one w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579z pó幡. zm.) na Remont infrastruktury w O鈔odku Hodowli 真brów, remont budowli na terenie OO Rezerwat Bia這wieskiego Parku Narodowego wybrano ofert:

Cz窷 VII: Budowa ogrodzenia wydzielaj帷ego o鈔odek rehabilitacji zwierz徠.
      Lokalizacja: O鈔odek Hodowli 真brów - Rezerwat nr 4.

PPHU Rostkowscy s.c.
J. Rostkowski, W. Rostkowski
07-415 Olszewo-Borki
ul. Wierzbowa 3

cena brutto: 109 783,16 PLN,
termin wykonania: 90 dni
okres gwarancji: 36 miesi璚y.

Cz窷 VIII: Remont trzech wiat turystycznych.
      Lokalizacja: Obwód Ochronny Masiewo, oddzia: 226 Ac , Obwód Ochronny Zamosze, oddzia: 135 Cdx

Tartak BRONEK
Mieczys豉w Bronisz
08-210 Platerów
ul. 3 Maja 11

cena brutto: 219 678,00 PLN, termin wykonania: 90 dni
okres gwarancji: 48 miesi璚y.

Cz窷 IX: Remont punktu widokowego w kszta販ie brogu.
      Lokalizacja: Obwód Ochronny Zamosze, oddzia: 111 Ai

Tartak BRONEK
Mieczys豉w Bronisz
08-210 Platerów
ul. 3 Maja 11

cena brutto: 29 520,00 PLN,
termin wykonania: 90 dni
okres gwarancji: 24 miesi帷e.

Cz窷 X: Remont przez odtworzenie wiaty przy bramie do obszaru ochrony 軼is貫j,
      Lokalizacja: Obwód Ochronny Sierganowo, oddzia: 399 Cd - teren istniej帷ej wiaty przy bramie wej軼iowej na teren obszaru ochrony 軼is貫j.

Tartak BRONEK
Mieczys豉w Bronisz
08-210 Platerów
ul. 3 Maja 11

cena brutto: 44 280,00 PLN,
termin wykonania: 90 dni
okres gwarancji: 48 miesi璚y.

Uzasadnienie wyboru:
Wybrane oferty cz窷ciowe spe軟iaj wszystkie wymagania Zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i SIWZ. Jedna wa積a oferta z這穎na do ka盥ej z w/w cz窷ci zamówienia.

Cz窷 I : Remont p這tów szczelnych 850 mb.
Lokalizacja: O鈔odek Hodowli 真brów: Rezerwat nr 2, rezerwat nr 4.

Tartak BRONEK
Mieczys豉w Bronisz
08-210 Platerów
ul. 3 Maja 11

cena brutto: 59,28 pkt,
termin wykonania: 0 pkt
okres gwarancji: 20 pkt
陰czna liczba punktów: 79,28 pkt

Ponadto ofert z這篡li nast瘼uj帷y wykonawcy:

PPHU Rostkowscy s.c.
J. Rostkowski, W. Rostkowski
07-415 Olszewo-Borki
ul. Wierzbowa 3

cena brutto: 60 pkt,
termin wykonania: 0 pkt
okres gwarancji: 10 pkt
陰czna liczba punktów: 70 pkt

Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp oferta ww. Wykonawcy zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, poniewa uzyska豉 najwy窺z 陰czn liczb punktów w kryteriach oceny ofert, nie podlega odrzuceniu oraz spe軟ia warunki okre郵one w SIWZ.

Ponadto na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Pzp uniewa積iono post瘼owanie w cz窷ciach:

Cz窷 IV - Remont 3 piwnic do przechowywania pasz soczystych.
Lokalizacja: O鈔odek Hodowli 真brów: Rezerwaty nr 1 i 2,

Cz窷 V - Remont 2 stodó
Lokalizacja: O鈔odek Hodowli 真brów - Rezerwat nr 1.

gdy nie z這穎no 瘸dnej oferty niepodlegaj帷ej odrzuceniu.

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcy, uczestnikowi post瘼owania. ​ ​

Bia這wie瘸, dnia 14 sierpnia 2018 r. 

 


 

Zestawienie z這穎nych ofert w post瘼owaniu nr 38/392/5/2018
 

Informacja z otwarcia ofert z這穎nych w post瘼owaniu maj帷ym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Remont infrastruktury w O鈔odku Hodowli 真brów, remont budowli na terenie OO Rezerwat Bia這wieskiego Parku Narodowego.

Post瘼owanie og這szone w Biuletynie Zamówie Publicznych nr 595071-N-2018 z dnia 26.07.2018 r.

1. Kwota brutto, jak Zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia wynosi:
   * Cz窷 I - 503 524,00 z,
   * Cz窷 II – 209 057,00 z,
   * Cz窷 III – 90 049,00 z,
   * Cz窷 IV – 121 097,00 z,
   * Cz窷 V – 71 373,00 z,
   * Cz窷 VI – 464 620,00 z,
   * Cz窷 VII – 133 464,00 z,
   * Cz窷 VIII – 219 631,00 z,
   * Cz窷 IX – 29 883,00 z,
   * Cz窷 X – 44 281,00 z.

2. Wykaz z這穎nych ofert:

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Nr cz窷ci Cena oferty Termin wykonania Okres gwarancji
1. ZBR CHILIBUD
Roman Chilimoniuk
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Orla雟ka 13

II

III

71 340,00

108 240,00

50 dni

50 dni

36 m-cy

36 m-cy

2. Tartak BRONEK
Mieczys豉w Bronisz
08-210 Olszewo-Borki
ul. 3 Maja 11

I

VI

VIII

IX

X

501 717,00

463 710,00

219 670,00

29 520,00

44 280,00

90 dni

90 dni

90 dni

90 dni

90 dni

48 m-cy

48 m-cy

48 m-cy

24 m-ce

48 m-cy

3. Przedsi瑿iorstwo Drogowe
KALINOWSCY Sp. z o.o.
17-200 Hajnówka
ul. Fabryka Chemiczna 19
III 46 494,00
50 dni 37 m-cy
4. PPHU Rostkowscy s.c.
J. Rostkowski, W. Rostkowski
07-415 Olszewo-Borki
ul. Wierzbowa 3

I

II

VI

VII

495 707,04

199 762,18

463 935,14

109 783,16

90 dni

50 dni

90 dni

90 dni

36 m-cy

36 m-cy

36 m-cy

36 m-cy

5. TRAFO Sp. z o.o
02-361 Warszawa
ul. Przemyska 11A
II 93 480,00
90 dni 36 m-cy

 

UWAGA:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, zamawiaj帷ego o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówie publicznych (informacji z otwarcia ofert), jest zobowi您any do przekazania zamawiaj帷emu o鈍iadczenia o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówie publicznych. W przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w post瘼owaniu. Wzór o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik Nr 5 do SIWZ.

 

 

 
  • Polish
  • English
home contact sitemap