Strona g堯wna
Zam闚ienia publiczne powy瞠j 30 000 euro Drukuj E-mail

 

Znak sprawy: ZP.26.5.2020

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w wyniku przeprowadzonego post瘼owania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto軼i mniejszej ni kwoty okre郵one w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na „Remont, budowa i konserwacja obiektów infrastruktury w O鈔odku Hodowli 真brów i OO Rezerwat oraz dostawa kruszywa z wype軟ieniem ubytków dróg w OO Rezerwat BPN" wybrano ofert :

Cz窷 I: Remont stodo造 w Rezerwacie nr 4

Mój Dom z Drewna Tomasz Waszkiewicz
Jaziewo 103B 16-310 Sztabin

cena brutto: 139 503,14 PLN,
okres gwarancji: 60 miesi璚y.

Cz窷 II: Remont stajni - wozowni w Rezerwacie nr 2

PPHU Rostkowscy s.c. J. Rostkowski, W. Rostkowski
07-415 Olszewo- Borki, ul. Wierzbowa 3

cena brutto: 63 207,40 PLN,
okres gwarancji: 60 miesi璚y.

Cz窷 III: Wykonanie ogrodzenia elektrycznego na p這cie o鈔odka rehabilitacji zwierz徠

Zak豉d Stolarski, Zak豉d Us逝g Le郾ych Andrzej Dziedzik
Teremiski 22 17-230 Bia這wie瘸

cena brutto: 36 000,00 PLN,
okres gwarancji: 60 miesi璚y.

Cz窷 IV: Dostawa kruszywa naturalnego w ilo軼i 2000 m3 z wype軟ieniem ubytków dróg do celów ppo. na 陰cznym odcinku 5,90 km na terenie Obwodu Masiewo, Obwodu Zamosze

Przedsi瑿iorstwo Drogowe KALINOWSCY Sp. z o.o.
17-200 Hajnówka ul. Fabryka Chemiczna 19

cena brutto: 163 344,00 PLN,
okres gwarancji: 60 miesi璚y.

Cz窷 V: Utrzymanie obiektów oraz urz康ze infrastruktury turystycznej poprzez ich konserwacj w tym Filipówka, Brama wjazdowa i wyjazdowa do Parku Pa豉cowego, PIT

Mój Dom z Drewna Tomasz Waszkiewicz
Jaziewo 103B 16-310 Sztabin

cena brutto: 166 164,19 PLN,
okres gwarancji: 60 miesi璚y.


Uzasadnienie: Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp oferta ww. Wykonawcy zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, poniewa uzyska豉 najwy窺z 陰czn liczb punktów w kryteriach oceny ofert, nie podlega odrzuceniu oraz spe軟ia warunki okre郵one w SIWZ. Oferta zosta豉 wybrana zgodnie z przewidzian w og這szeniu i SIWZ procedur na podstawie art. 24 aa ustawy Prawo zamówie publicznych.

W post瘼owaniu oferty z這篡li nast瘼uj帷y Wykonawcy:

  1. VIA BAU Adam Panasiuk 17-200 Hajnówka, ul. Górna 2d (cz窷 IV).
  2. PPHU Rostkowscy s. c. J. Rostkowski, W. Rostkowski 07-415 Olszewo - Borki ul. Wierzbowa (cz窷 II i III).
  3. ZBR CHILIBUD Roman Chilimoniuk 17-100 Bielsk Podlaski ul. Orla雟ka 13 (cz窷 I, II, III).
  4. Mój Dom z Drewna Tomasz Waszkiewicz Jaziewo 103B 16-310 Sztabin (cz窷 I i V).
  5. Hangis Marcin Kasiak, 15-349 Bia造stok ul. Dubois 22/16 (cz窷 I, II, III, V).
  6. Zak豉d Stolarski, Zak豉d Us逝g Le郾ych Andrzej Dziedzik Teremiski 22 17-230 Bia這wie瘸 (cz窷 I, II).
  7. Przedsi瑿iorstwo Drogowe KALINOWSCY Sp. z o.o. 17-200 Hajnówka, ul. Fabryka Chemiczna 19 (cz窷 IV).
  8. NPD Sp. z o.o. Sp. K. 17-106 Orla, ul. Krzywa 2 (cz窷 I,II,III,V).

Punktacja przyznana ofertom:

Cz窷 I:

Numer oferty

Liczba pkt

w kryterium

- cena - waga: 60%.

 

Liczba pkt

w kryterium

- okres gwarancji - waga 40%.

ㄠczna liczba punktów

3

56,71

40

96,71

4

60

40

100

5

38,31

40

78,31

6

47,59

40

87,59

8

38,12

40

78,12

 

Cz窷 II:

Numer oferty

Liczba pkt

w kryterium

- cena - waga: 60%.

 

Liczba pkt

w kryterium

- okres gwarancji - waga: 40%.

ㄠczna liczba punktów

2

60

40

100

3

20,56

40

60,56

5

51,39

40

91,39

8

38,64

40

78,64

 

Cz窷 III:

Numer oferty

Liczba pkt

w kryterium

- cena - waga: 60%.

 

Liczba pkt

w kryterium

- okres gwarancji - waga: 40%.

ㄠczna liczba punktów

2

54,32

40

94,21

3

18,49

40

58,49

5

46,04

40

86,66

6

60

40

100

8

31,36

40

71,36

 

Cz窷 IV:

Numer oferty

Liczba pkt

w kryterium

- cena - waga: 60%.

 

Liczba pkt

w kryterium

- okres gwarancji - waga: 40%.

ㄠczna liczba punktów

1

37,94

40

77,94

7

60

40

100

 

Cz窷 V:

Numer oferty

Liczba pkt

w kryterium

- cena - waga: 60%.

 

Liczba pkt

w kryterium

- okres gwarancji - waga: 40%.

ㄠczna liczba punktów

4

60

40

100

5

53,25

40

93,25

8

53,68

40

93,68


Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcy, uczestnikowi post瘼owania. 

Znak sprawy: ZP.26.5.2020

Zestawienie z這穎nych ofert w post瘼owaniu nr ZP.26.5.2020

Informacja
z otwarcia ofert z這穎nych w post瘼owaniu maj帷ym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Remont, budowa i konserwacja obiektów infrastruktury w O鈔odku Hodowli 真brów i OO Rezerwat oraz dostawa kruszywa z wype軟ieniem ubytków dróg w OO Rezerwat BPN . Post瘼owanie og這szone w Biuletynie Zamówie Publicznych nr 548627-N-2020 z dnia 08.06.2020 r.

1. Kwota brutto, jak Zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia wynosi:
Cz窷 I – 177 199,10 z
Cz窷 II – 67 470,42 z
Cz窷 III –38 172,37 z
Cz窷 IV – 218 940,00 z
Cz窷 V – 155 292,96z

2. Wykaz z這穎nych ofert:

Nr ofertyNazwa i adres wykonawcy

Cz窷 I

Cz窷 II

Cz窷 III

Cz窷 IV

Cz窷

V

Cena/

gwarancja

Cena/

gwarancja

Cena/

gwarancja

Cena/

gwarancja

Cena/

gwarancja

1

ViaBau Adam Panasiuk

17-200 Hajnówka, ul. Górna2d---

258 300,00

60 m-cy-

2

PPHU Rostkowscy s.c. J. Rostkowski, W. Rostkowski

07-415 Olszewo- Borki, ul. Wierzbowa 3-

63 207,40

60 m-cy

39 844,15

60 m-cy
--

3

ZBR CHILIBUD Roman Chilimoniuk

17-100 Bielsk Podlaski ul. Orla雟ka 13

147 600,00

60 m-cy

184 500,00

60 m-cy

116 850,00

60 m-cy--

4

Mój Dom z Drewna Tomasz Waszkiewicz

Jaziewo 103B 16-310 Sztabin

139 503,14

60 m-cy---

166 164,19

60 m-cy

5

Hangis Marcin Kasiak,

15-349 Bia造stok ul. Dubois 22/16

218 507,29

60 m-cy

73 792,07

60 m-cy

46 290,02

60 m-cy-

187 225,87

60 m-cy

6

Zak豉d Stolarski, Zak豉d Us逝g Le郾ych

Andrzej Dziedzik Teremiski 22

17-230 Bia這wie瘸

175 890,00

60 m-cy-

36 000,00

60-m-cy--

7

Przedsi瑿iorstwo Drogowe KALINOWSCY Sp. z o.o.

17-200 Hajnówka ul. Fabryka Chemiczna 19---

163 344,00

60 m-cy-

8

NPD Sp. z o.o. Sp. K.

17-106 Orla, ul. Krzywa 2

219 555,00

60 m-cy

98 154,00

60 m-cy

68 880,00

60 m-cy-

185 730,00

60 m-cy

 
UWAGA:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, zamawiaj帷ego o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówie publicznych (informacji z otwarcia ofert), jest zobowi您any do przekazania zamawiaj帷emu o鈍iadczenia o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówie publicznych. W przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w post瘼owaniu. Wzór o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik Nr 5 do SIWZ.
 
Bia這wie瘸, 24 czerwca 2020 r.
 


 

 

Og這szenie nr 548627-N-2020 z dnia 2020-06-08 r.

PYTANIA i ODPOWIEDZI DO SIWZ.

Pytanie nr 1: Dachy na bramie wjazdowej, wyjazdowej i budynku P.I.T. s kryte gontem r璚znie 逝panym. Czy wymienione dachy nale篡 pokry gontem r璚znie 逝panym, czy te mo積a zastosowa gont ci皻y tak jak deski, który jest o wiele ta雟zy i szybszy w wykonaniu od gontu r璚znie 逝panego którego produkcja jest pracoch這nna?
Odpowied: Dachy na bramie wjazdowej, wyjazdowej i budynku P.I.T. nale篡 pokry gontem 逝panym.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiaj帷y dopuszcza zastosowanie gontu modrzewiowego 逝panego typu dranica na bramie wjazdowej, wyjazdowej i budynku P.I.T.?
Odpowied: Zamawiaj帷y nie dopuszcza zastosowanie gontu typu dranica na bramie wjazdowej, wyjazdowej i budynku P.I.T.

Pytanie nr 3: Czy impregnacja gontu modrzewiowego jest obowi您kowa z uwagi na fakt, 瞠 modrzew nie przyjmuje impregnatu i czynno嗆 impregnacji powoduj utrat klasyfikacji ogniowej na oddzia造wanie ognia zewn皻rznego?
Odpowied: Impregnacja gontu b璠zie uzale積iona od gatunku drewna.

Pytanie nr 4: W projekcie budowlanym jak i w przedmiarach nadmieniono, i nale篡 wymieni deskowanie po豉ci dachowych, o豉cenie pod gont, pokrycie pap . Czy w sytuacj gdy oka瞠 si, 瞠 deskowanie i o豉cenie jest w stanie bardzo dobrym - co pozwoli na jego pozostawienie i brak konieczno軼i wymiany Zamawiaj帷y pomniejszy kwot rycza速u ustalonego?
Odpowied: Nie nale篡 wymienia deskowania i o豉cenia, je郵i podczas prac oka瞠 si, 瞠 s w dobrym stanie. Zamawiaj帷y nie pomniejszy kwoty rycza速u ustalonego, natomiast w ramach umowy mo瞠 膨da wykonania robót zamiennych.

Pytanie nr 5: Projekt i przedmiary stwierdzaj i nale篡 wymieni w ca這軼i gont na dachach bram wjazdowej i wyjazdowej jak równie budynku P.I.T. - czy w sytuacji gdy oka輳 si i istnieje mo磧iwo嗆 pozostawienia istniej帷ego gontu ze wzgl璠u na jego dobry stan i mo磧iwo嗆 dalszego pe軟ienia funkcji pokrycia Zamawiaj帷y pomniejszy kwot rycza速u o kwot odpowiadaj帷 nowemu pokryciu?
Odpowied: Gont nale篡 wymieni w ca這軼i.

Pytanie nr 6: W bramie wjazdowej zadaszonej w przedmiarach zawarto odtworzenie istniej帷ej bramy i furtki. Po wizji lokalnej stwierdzam, 瞠 furtka wskazana w przedmiarze nie istnieje. Czy Zamawiaj帷y posiada dokumentacj fotograficzn, rysunek b康 inny dokument który pozwoli na odtworzenie furtki spe軟iaj帷e wymagania i oczekiwania Zamawiaj帷ego?
Odpowied: Zamawiaj帷y nie posiada dokumentacji, która pozwoli豉by na odtworzenie furtki. Nie nale篡 odtwarza furtki w bramie wjazdowej.

Pytanie nr 7: Czy zakres obejmuje cz窷 zabudowana wewn皻rzna w bramie wjazdowej zadaszonej, tj. czy prace obejmuj równie cz窷 wewn徠rz zabudowy?
Odpowied: Zakres nie obejmuje cz窷ci zabudowanej wewn皻rznej w bramie wjazdowej.

Pytanie nr 8: W projekcie w budynku P.I.T. jest wzmianka odno郾ie drobnych napraw fundamentu i nawierzchni z „polbruku", jak równie wyk豉dzin z gresu na schodach. W przedmiarach poz. 17 jest oko這 15,8 m2 remontu posadzek, czy to dotyczy drobnych napraw fundamentu i nawierzchni z „polbruku"?
Odpowied: Tak, pozycja ta dotyczy drobnych napraw fundamentu i nawierzchni schodów zewn皻rznych.

Pytanie nr 9: Czy Zamawiaj帷y dopuszcza u篡cie Podchlorynu sodu, który ma w豉軼iwo軼i bakteriobójcze i grzybobójcze przy czyszczeniu dachów z mchu i porostów, jak równie ma zastosowanie do innych prac z drewnem?
Odpowied: Zamawiaj帷y dopuszcza u篡cie Podchlorynu sodu.

Pytanie nr 10: Czy Zamawiaj帷y dopuszcza fakturowanie cz窷ciowe?
Odpowied: Zamawiaj帷y nie przewiduje cz窷ciowego fakturowania.

Pytanie nr 11: Ze wzgl璠u na krótki 60 dniowy okres wykonania w cz窷ci V - gdzie nale篡 wykona konserwacje 4 obiektów oraz w tym samym okresie wyprodukowa gont dostosowany do potrzeb i oczekiwa Zamawiaj帷ego - zwracam si z pro軸 o przed逝瞠nie terminu o dodatkowe 30 dni tj. 90 dni na wykonanie Zamówienia.
Odpowied: Zamawiaj帷y wyra瘸 zgod na 90 dniowy termin wykonania cz窷ci V zamówienia.

Pytanie nr 12: W projekcie remontu stodo造 jest opisane drewno C30. Czy Zamawiaj帷y dopuszcza u篡cie drewna C24 zamiast C30?
Odpowied: Zamawiaj帷y dopuszcza zastosowanie drewna klasy C24.

Pytanie nr 13: Czy Zamawiaj帷y posiada bardziej szczegó這we projekty stodo造 i wozowni, gdy na udost瘼nionym nie ma wyszczególnionych detali przekrojów, po陰cze, u篡tych 陰czników do drewna itp.?
Odpowied: Zamawiaj帷y nie posiada bardziej szczegó這wych projektów stodo造 i wozowni - detale przekrojów, po陰cze, u篡tych 陰czników do drewna stosowa jak istniej帷e.

Pytanie nr 14: Czy Zamawiaj帷y dopuszcza zastosowanie innych wkr皻ów do drewna czy tylko mosi篹ne?
Odpowied: Zamawiaj帷y dopuszcza zastosowanie wkr皻ów do drewna mosi篹nych i innych.

Pytanie nr 15: Czy do konstrukcyjnych stodo造 i wozowni Zamawiaj帷y posiada projekt konstrukcyjny lub ewentualne przeliczenia konstruktora? Je瞠li tak prosz o ich udost瘼nienie.
Odpowied: Zamawiaj帷y nie posiada projektu konstrukcyjnego czy przelicze konstruktora.

Pytanie nr 16: Czy kierownik budowy z uprawnieniami jest wymagany przy pracach stodo造 i wozowni?
Odpowied: Nie.

Pytanie nr 17: Czy instalacj odgromow na stodole i wozowni nale篡 wykona na dachu na wspornikach mocowanych do pokrycia dachowego, czy wykona za po鈔ednictwem naci庵ów?
Odpowied: Instalacj odgromow na dachu wozowni i stodo造 wykona na spornikach montowanych do pokrycia.

Pytanie nr 18: W przedmiarach wozowni s wymienione okna z wspó販zynnikiem U=1,4W/m²K, czy taki sam wspó販zynnik nale篡 zachowa do pomieszczenia nieogrzewanego?
Odpowied: Nie stawia si wymaga co do wspó販zynników przenikania ciep豉 dla stolarki.

Pytanie nr 19: Elementy konstrukcyjne zewn皻rzne oraz deski na 軼ianach na stodole nale篡 podda impregnacji, czy dotyczy to równie elementów drewnianych w strefie szczytowej i okapowej czy tylko dotyczy 軼ian parteru?
Odpowied: Elementy drewniane w strefie szczytowej i okapowej równie nale篡 zaimpregnowa.

Pytanie nr 20: Ze wzgl璠u na fakt, 瞠 Zamawiaj帷y chce pokry bram wjazdow, wyjazdow i P.I.T. gontem 逝panym, a jednocze郾ie na terenie Parku Pa豉cowego posiada okaza造 Dworek Gubernatora pokryty dranic modrzewiow, która bardzo imponuj帷o i dostojnie prezentuje si na dachu i oddaje niesamowity wygl康 i charakter budynku. W zwi您ku z tym zwracam si z zapytaniem czy Zamawiaj帷y dopu軼i pokrycie takim samym gontem: bramy wjazdowej, wyjazdowej i P.I.T. – który wyst瘼uje na wy瞠j wspomnianym budynku co pozwoli na zachowanie tego samego charakteru, stylu i klimatu w ca造m Parku Pa豉cowym?
Odpowied: Zamawiaj帷y dopuszcza na pokrycie gontem typu dranica modrzewiowa obiektów bramy wjazdowej, wyjazdowej i P.I.T. 

 

OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Bia這wieski Park Narodowy: Remont, budow i konserwacj obiektów infrastruktury w O鈔odku Hodowli 真brów, na terenie OO Rezerwat oraz dostaw kruszywa z wype軟ieniem ubytków dróg na terenie OO Rezerwat Bia這wieskiego Parku Narodowego
Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

Og這szenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó貨inansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, które b璠 realizowa造 zamówienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj osób b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych Nie

Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia osób nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, osób zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y: Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania :Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj帷ych :Nie

Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, którzy wspólnie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej : Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zamówie publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Bia這wieski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 20066482800000, ul. ul. Park Pa豉cowy  11 , 17-230  Bia這wie瘸, woj. podlaskie, pa雟two Polska, tel. 85 682 97 23, e-mail Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy , faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bpn.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny (prosz okre郵i):
Pa雟twowa Osoba Prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您ków mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zamówienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokumentów z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL) :Tak
www.bpn.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunków zamówienia :  Tak
www.bpn.com.pl

Dost瘼 do dokumentów z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem :Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie :Nie
adres
Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:
Oferty nale篡 sk豉da w formie pisemnej za po鈔ednictwem operatora pocztowego, osobi軼ie lub za po鈔ednictwem pos豉鎍a.
Adres:
Bia這wieski Park Narodowy - Sekretariat 17-230 Bia這wie瘸 Park Pa豉cowy 11

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne

Nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Remont, budow i konserwacj obiektów infrastruktury w O鈔odku Hodowli 真brów, na terenie OO Rezerwat oraz dostaw kruszywa z wype軟ieniem ubytków dróg na terenie OO Rezerwat Bia這wieskiego Parku Narodowego
Numer referencyjny: ZP.26.5.2020
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz窷ci: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:
wszystkich cz窷ci

Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:
Maksymalna liczba cz窷ci zamówienia, na które mo瞠 zosta udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Remont, budowa i konserwacja obiektów infrastruktury w O鈔odku Hodowli 真brów na terenie OO Rezerwat oraz dostawa kruszywa z wype軟ieniem ubytków dróg na terenie OO Rezerwat Bia這wieskiego Parku Narodowego Przedmiot zamówienia zosta podzielony na nast瘼uj帷e cz窷ci: Cz窷 I - Remont stodo造 w rezerwacie nr 4 Cz窷 II - Remont stajni-wozowni Cz窷 III - Wykonanie ogrodzenia elektrycznego na p這cie o鈔odka rehabilitacji zwierz徠 Cz窷 IV - Dostawa kruszywa naturalnego w ilo軼i 2000 m3 z wype軟ieniem ubytków dróg do celów ppo. na 陰cznym odcinku 5,90km na terenie Obwodu Masiewo, Obwodu Zamosze Cz窷 V - Utrzymanie obiektów oraz urz康ze infrastruktury turystycznej poprzez ich konserwacj w tym Filipówka, Brama wjazdowa i wyjazdowa do Parku Pa豉cowego, PIT. Szczegó這wy zakres prac zosta okre郵ony w dokumentacji projektowej, przedmiarach i STWiORB.
II.5) Gówny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45262300-4

45422000-1

45261900-3

45310000-3

45421100-5

60000000-8

14212200-2


II.6) Ca趾owita warto嗆 zamówienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zamówie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunków na jakich zostan udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b璠zie zamówienie lub okres, na który zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi帷ach:    lub dniach: 110
lub
data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia:

Okres w miesi帷ach

Okres w dniach

Data rozpocz璚ia

Data zako鎍zenia

 

110

   


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepisów
Okre郵enie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunków:
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk osób wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zamówienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu
Tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: \

III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: Nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
Nale篡 poda adres strony internetowej, na której aukcja b璠zie prowadzona:
Nale篡 wskaza elementy, których warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zamówienia:
Nale篡 poda, które informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Gwarancja

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, które musz spe軟ia wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale篡 poda informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb etapów):

Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysoko軼i nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:
Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:
Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
Nale篡 poda informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj帷e minimalne wymagania, którym musz odpowiada wszystkie oferty:
Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dost瘼ny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

Sposób post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z postanowieniami § 14 projektu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):
字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 2020-06-24, godzina: 11:45,
Skrócenie terminu sk豉dania wniosków, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem): Nie
Wskaza powody:
J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
>
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków, które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH

Cz窷 nr:

1

Nazwa:

Remont stodo造 w rezerwacie nr 4

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:Remont stodo造 w rezerwacie nr 4 (budynek stodo造 parterowy z dachem dwuspadowym i przedsionkami w zabudowie wolnostoj帷ej, przeznaczony do magazynowania siana). Lokalizacja : O鈔odek Hodowli 真brów: Rezerwat nr 4 (oddz.450B) Wykonanie nast瘼uj帷ych robót: a) rozebranie stóp 瞠lbetowych o wys. ponad 100 cm; wymiana i wzmocnienie cz窷ci elementów konstrukcyjnych, wykonanie cz窷ci nowych stóp betonowych, c) rozbiórka/demonta elementów przeznaczonych do wymiany (elementów konstrukcji betonowych, obicia 軼ian drewnianych, 軼ianek dzia這wych, podóg bia造ch, legarów), b) wymiana elementów konstrukcyjnych (s逝py 15/20, s逝py o 鈔. 30 cm), wymiana elementów konstrukcyjnych dachu (miecze lub zastrza造), wzmocnienie w瞛ów drewnianych 鈔ubami M12, c) wymiana i wykonanie cz窷ci 軼ian drewnianych, d) elewacje z paneli - monta rusztu na konstrukcji drewnianej, boazerie z listew drewnianych profilowanych o grub.20 mm, 3-krotna impregnacja szalówki 鈔odkami dekoracyjno-ochronnymi, e) wymiana drzwi i wrót drewnianych deskowych, f) wykonanie nowych podóg (podk豉dy betonowe z betonu B20, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, legary, pod這gi z drewna - deski lub bale o grub. 38mm), g) wykonanie podestu przy wej軼iu do budynku, betonowy z betonu B20 na podk豉dzie piaskowym zag瘰zczonym Is-0,98, h) wykonanie instalacji elektrycznej.
2) Wspólny S這wnik Zamówie(CPV): 45453000-7, 45422000-1
3) Warto嗆 cz窷ci zamówienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach: 110
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Cz窷 nr:

2

Nazwa:

Remont stajni-wozowni

         

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:Remont stajni-wozowni (budynek parterowy z dachem dwuspadowym i przedsionkami w zabudowie wolnostoj帷ej. Konstrukcja budynku istniej帷a tradycyjna, drewniana z bali okr庵laków i cz窷ciowo szkieletowa, pokryta deskami posadowiona na fundamentach betonowych, wi篥ba dachowa drewniana kryta blach trapezow powlekan). Lokalizacja : O鈔odek Hodowli 真brów: Rezerwat nr 2 (oddz.420C). Wykonanie nast瘼uj帷ych robót: a) docieplenie stropu w pomieszczeniach nr 1, 2, 3, 4 z we軟y mineralnej pomi璠zy istniej帷ymi belkami stropowymi wraz z wykonaniem paroizolacji i monta瞠m od spodu p造ty OSB3 gr. 18mm, b) docieplenie 軼ian w pomieszczeniu nr 1 i 2 we軟 mineraln gr. 10cm, w pomieszczeniu nr 1 pomi璠zy istniej帷e s逝py 軼ienne, natomiast w pomieszczeniu nr 2 na projektowanym ruszcie z kantówek 5/10cm, 軼iany wy這穎ne foli paroizolacyjn i od 鈔odka p造ty OSB3 gr. 18mm, c) wykonanie posadzki w pomieszczeniu nr 2 z betonu B20 gr 12cm na podk豉dzie piaskowym zag瘰zczonym Is-0,98. Jako wierzchni warstw projektuje si szlicht betonow gr. 6cm po izolacji z folii izolacyjnej podposadzkowej czarnej gr. 2mm, d) rozbiórka (wyci璚ie otworu) w 軼ianie z bali okr庵laków, i skucie w tym miejscu fundamentu, e) wyci璚ie otworów okiennych lub drzwiowych w 軼ianach drewnianych, wstawienie 4 okien drewnianych U = 1,4W/m2K wyko鎍zonych fabrycznie o powierzchni 0.5-0.7 m², f) wymiana drzwi i wrót drewnianych deskowych z drewna sosnowego wykonanych z kantówek 10/10cm i obitych deskami struganymi gr. 25mm, g) przy wej軼iu do pomieszczenia nr 3 budynku wykonanie podjazdu betonowego z betonu B20 gr. 15cm na fundamencie doko豉 szer. 25cm i g喚boko軼i 40cm, jako wype軟ienie pod p造t podbudowa piaskowa zag瘰zczona Is-0,98, h) wykonanie nowej instalacji elektrycznej (instalacja o鈍ietleniowa, gniazda wtykowe), i) remont istniej帷ej instalacji odgromowej i uzupe軟ienie jej o brakuj帷e elementy.
2) Wspólny S這wnik Zamówie(CPV): 45453000-7, 45422000-1
3) Warto嗆 cz窷ci zamówienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach: 110
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Cz窷 nr:

3

Nazwa:

Wykonanie ogrodzenia elektrycznego na p這cie o鈔odka rehabilitacji zwierz徠

         

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:Wykonanie ogrodzenia elektrycznego na p這cie o鈔odka rehabilitacji zwierz徠 - d逝go嗆 p這tu o鈔odka rehabilitacji na którym nale篡 wykona ogrodzenie elektryczne wynosi ok. 1211m, w tym ok. 360 m to p這t siatkowy (na s逝pach stalowych z 瞠rdziami), pozosta貫 ogrodzenie - p這t drewniany szczelny na s逝pach stalowych. Wysoko嗆 istniej帷ych ogrodze - ok. 2,0m. Lokalizacja : O鈔odek Hodowli 真brów: Rezerwat nr 4 (oddz.425D). Wykonanie nast瘼uj帷ych robót: a) wykonanie i pod陰czenie ogrodzenia (monta s逝pków na istniej帷ym p這cie, za這瞠nie drutu, wykonanie uziemienia, pod陰czenie ogrodzenia do sieci - doprowadzenie zasilania z budynku stróówki (za pomoc izolowanego kabla przy陰czeniowego), gdzie pod陰czony zostanie elektryzator), b) trzy poziomy drutu stalowego ocynkowanego 2,0mm, drut 陰czy za pomoc 鈔ubowych z陰czek do drutu, c) s逝pki ogrodzenia - wykona z k徠ownika stalowego 45x30x4 mm przyspawanego do istniej帷ych s逝pów stalowych ogrodzenia b康 mocowanego za pomoc muf, d) zasilanie ogrodzenia - pod陰czenie elektryzatora sieciowego do 廝ód豉 pr康u nale篡 wykona w budynku stróówki, który znajduje si w odleg這軼i ok. 15.0 m od istniej帷ego ogrodzenia o鈔odka, e) elektryzator - wymagane parametry (nie ni窺ze ni): zasilanie - 230V, napi璚ie wyj軼iowe -10 000V, napi璚ie pod obci捫eniem 500 Ohm - 5600V, energia wej軼iowa -2,4J, energia wyj軼iowa -1,6J, pobór mocy -4W, f) w ramach wykonania instalacji ogrodzeniowej nale篡 przewidzie równie monta: uziemienia szpilkowego, izolatora odgromnikowego, napinaczy do drutu, sygnalizatora spadku napi璚ia g) kabel pod陰czeniowy - odcinek instalacji od elektryzatora do ogrodzenia (ok. 15,0m) wykona izolowanym kablem przy陰czeniowym (przewód wielodrutowy w podwójnej izolacji LXY1,3/20kV),prowadzonym w ziemi.
2) Wspólny S這wnik Zamówie(CPV): 45453000-7, 45310000-3
3) Warto嗆 cz窷ci zamówienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach: 60
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Cz窷 nr:

 

4

Nazwa:

Dostawa kruszywa naturalnego w ilo軼i 2000 m3 z wype軟ieniem ubytków dróg do celów ppo. na 陰cznym odcinku 5,90 km na terenie Obwodu Masiewo, Obwodu Zamosze

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:Dostawa kruszywa naturalnego w ilo軼i 2000 m3 z wype軟ieniem ubytków dróg do celów ppo. na 陰cznym odcinku 5,90 km na terenie Obwodu Masiewo, Obwodu Zamosze Wykonanie bie膨cego utrzymania drogi poprzez dostarczenie kruszywa naturalnego niekruszonego z wype軟ieniem ubytków drogi le郾ej do celów ppo. w Obwodzie Masiewo, Zamosze. Zakres us逝gi obejmuje mechaniczne profilowanie istniej帷ej nawierzchni drogi równiark, dostarczenie kruszywa (za豉dunek, transport i roz豉dunek) w ilo軼i 2000 m3 oraz wysypanie go bezpo鈔ednio ze 鈔odków transportu (samochodu) lub kopark na drog we wskazanych przez Zamawiaj帷ego miejscach w sposób punktowy b康 ci庵造 „dywanowo" na 陰cznym odcinku 5,90 km wraz z jego mechanicznym rozplantowaniem, wyprofilowanie usypanej nawierzchni przy u篡ciu równiarki, a tak瞠 zag瘰zczeniem nawierzchni poprzez wa這wanie walcem samojezdnym. Kruszywo powinno pochodzi z lokalnych 篤irowni i by dostarczone bezpo鈔ednio z miejsca wydobycia. Z uwagi na to, 瞠 dostawy b璠 si odbywa造 na drogi le郾e nie utwardzone, gdzie mo瞠 by problem z przemieszczaniem si samochodów o du瞠j 豉downo軼i Wykonawca zobowi您any jest do wykonania przedmiotu zamówienia 鈔odkami transportu o masie ca趾owitej do 30 t.
2) Wspólny S這wnik Zamówie(CPV): 45453000-7, 14212200-2, 60000000-8
3) Warto嗆 cz窷ci zamówienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach: 60
okres w dniach:
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


Zalaczniki:
SIWZ
Za陰cznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (przedmiar robót, dokumentacja projektowa, STWiOR) 20 Mb
Za陰cznik nr 2 - Formularz ofertowy
Za陰cznik nr 3 i 3a - O鈍iadczenia
Za陰cznik nr 4 - Wzór umowy
Za陰cznik nr 5 - O鈍iadczenie o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp
Za陰cznik nr 6 - O鈍iadczenie Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

 

Bia這wie瘸, 3 June 2020 r.

Zawiadomienie
o uniewa積ieniu post瘼owania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) informuj, 瞠 prowadzone przez: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, 17-230 Bia這wie瘸, Park Pa豉cowy 11 post瘼owanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont cz窷ci pokrycia dachowego budynku CEM w Bia這wie篡 zosta這 uniewa積ione.

Uzasadnienie:
Nast徙i豉 istotna zmiana okoliczno軼i powoduj帷a, 瞠 prowadzenie post瘼owania lub wykonanie zamówienia nie le篡 w interesie publicznym, czego nie mo積a by這 wcze郾iej przewidzie. Post瘼owanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zosta這 og這szone w dniu 20.02.2020 r., termin sk豉dania ofert ustalono na dzie 06.03.2020 r. W dniu 16.03.2020r. zamawiaj帷y dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. 安iatowa Organizacja Zdrowia WHO w dniu 11 marca 2020 r. og這si豉 stan pandemii, a w Polsce stan epidemii obowi您uje od 20.03.2020 r. do odwo豉nia. W zwi您ku z ograniczeniem prowadzenia dzia豉lno軼i statutowej poprzez nieudost瘼nianie terenu Parku turystom znacz帷o spad造 dochody w豉sne, które m.in. mia造 by przeznaczone na remont dachu budynku CEM. Po wszcz璚iu post瘼owania zaistnia造 wi璚 nadzwyczajne wydarzenia i okoliczno軼i, które znacz帷o wp造n窸y na prowadzone post瘼owanie. Powy窺za przes豉nka uniewa積ienia post瘼owania rozumiana jest jako przejaw ochrony interesu publicznego, uto窺amianego z celowym, gospodarnym i efektywnym wydatkowaniem 鈔odków publicznych. Jej cech charakterystyczn jest ponadto nieprzewidywalno嗆. Zmiana okoliczno軼i dotycz帷ych prowadzonego post瘼owania przes康za przyczyny, które w kontek軼ie potrzeb zamawiaj帷ego oraz jego nowej sytuacji finansowej, a zatem w kontek軼ie mo磧iwo軼i wydatkowania 鈔odków na wcze郾iej opisany cel, czyni to post瘼owanie bezprzedmiotowym. 
  • Polish
  • English
home contact sitemap