Strona g堯wna
Zam闚ienia publiczne powy瞠j 30 000 euro Drukuj E-mail
 

Znak sprawy 38/392/7/2016

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w wyniku przeprowadzonego post瘼owania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto軼i mniejszej ni kwoty okre郵one w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pó幡. zm.) na Dostaw aparatury pomiaru wód wraz z instalacj, uruchomieniem i przeszkoleniem w siedzibie zamawiaj帷ego; Dostaw urz康ze w celu modernizacji istniej帷ego systemu do automatycznego zliczania turystów poruszaj帷ych si po szalkach na terenie BPN, najkorzystniejsz ofert z這篡 Wykonawca:

Cz窷 I: Dostawa aparatury pomiaru wód wraz z jej instalacj, uruchomieniem i szkoleniem z obs逝gi przeprowadzonym w siedzibie zamawiaj帷ego.

RETENCJAPL Sp. z o.o.
80-309 Gda雟k, ul. Grunwaldzka 411

cena brutto: 60 pkt
termin wykonania: 20 pkt
okres gwarancji: 20 pkt
ㄠczna punktacja : 100 pkt

Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp oferta ww. Wykonawcy zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, poniewa uzyska豉 najwy窺z 陰czn liczb punktów w kryteriach oceny ofert.

W post瘼owaniu oferty na Cz窷 I z這篡li nast瘼uj帷y Wykonawcy:
    1. Technika IT S.A. 44-102 Gliwice, ul. Toszecka 2
    2. RETENCJAPL Sp. z o.o. 80-309 Gda雟k, ul. Grunwaldzka 411

Punktacja przyznana ofertom:

Numer oferty

Liczba pkt
w kryterium
- cena - waga: 60%.

Liczba pkt
w kryterium
- termin wykonania - waga 20%.

Liczba pkt w kryterium okres gwarancji - waga 20%

ㄠczna liczba punktów

2

35,72

10

20

65,72

3

60

20

20

100

 

Bia這wie瘸, dnia 25 pa寮ziernika 2016 r.
 

Znak sprawy 38/392/6/2016

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w wyniku przeprowadzonego post瘼owania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto軼i mniejszej ni kwoty okre郵one w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pó幡. zm.) na remont budowli w OO Rezerwat Bia這wieskiego Parku Narodowego oraz adaptacja nieczynnej hydroforni na potrzeby zimowiska dla nietoperzy w Parku Pa豉cowym w Bia這wie篡, najkorzystniejsz ofert z這篡 Wykonawca:

Cz窷 III: "Rozbiórka i budowa punktu widokowego w kszta販ie brogu".

Firma Handlowo - Us逝gowa
ABRABUD Kamil Abramowicz
16-060 Zab逝dów, ul. I Dywizji 26

cena brutto: 26 420,40 PLN,
termin wykonania: 28 dni
okres gwarancji: 60 miesi璚y.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spe軟ia wszystkie wymagania zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i SIWZ. Jedna wa積a oferta.

 

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom post瘼owania.

 

Bia這wie瘸, dnia 21 pa寮ziernika 2016 r.

 

 


 

Znak sprawy 38/392/5/2016

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w wyniku przeprowadzonego post瘼owania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto軼i mniejszej ni kwoty okre郵one w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pó幡. zm.) na wykonanie dokumentacji remontu zabytkowych budynków: ,,Schronisko Turystyczne", ,,M造n wodny", ,,Dom Marsza趾owski", ,,O鈔odek Edukacji Przyrodniczej", oficyna ,,Domu 安ickiego" po這穎nych na terenie Parku Pa豉cowego w Bia這wie篡, najkorzystniejsz ofert dotycz帷 cz窷ci:
I: Budynek ,,Schronisko Turystyczne"
II: Budynek
,,M造n wodny"
III: Budynek ,,Dom Marsza趾owski"
IV: Budynek ,,O鈔odek Edukacji Przyrodniczej"
V: Budynek oficyna ,,Domu 安ickiego"

z這篡 Wykonawca:
Studio A Pracownia Projektowa Jan Hahn,
15-644 Bia造stok, ul. Storczykowa 2/26
 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp oferta ww. Wykonawcy zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, poniewa uzyska豉 najwy窺z 陰czn liczb punktów w kryteriach oceny ofert w ka盥ej cz窷ci zamówienia.
W post瘼owaniu oferty z這篡li nast瘼uj帷y Wykonawcy:
       1. DF-Studio Projektowe s.c. S豉womir Maksimowicz, Miros豉w Snarski,
          15-565 Bia造stok, ul. Dojlidy Fabryczne 23 9cz窷 II, III, V).
       2. Studio A Pracownia Projektowa Jan Hahn,
          15-644 Bia造stok, ul. Storczykowa 2/26 (cz窷ci I- V)

Punktacja przyznana ofertom:
Cz窷 I:

Numer oferty

Liczba pkt
w kryterium
- cena - waga: 60%.

 

Liczba pkt
w kryterium
- do鈍iadczenie - waga 30%.

Liczba pkt
w kryterium - R瘯ojmia za wady- waga 10 %

ㄠczna liczba punktów

2

60

30

10

 

 

Cz窷 II:

Numer oferty

Liczba pkt
w kryterium
- cena - waga:
60%.

 

Liczba pkt
w kryterium -
do鈍iadczenie- waga:
30%.

Liczba pkt w kryterium
r瘯ojmia za wady-
waga 10%

ㄠczna
liczba
punktów

1

51,60

30

10

91,60

2

60

30

10

100


Cz窷 III:

Numer oferty

Liczba pkt
w kryterium
- cena - waga:
60%.

Liczba pkt
w kryterium -
do鈍iadczenie - waga:
30%.

Liczba pkt
w kryterium
r瘯ojmia za wady
- waga 10%

ㄠczna
liczba
punktów

1

29,24

30

10

69,24

2

60

30

10

100


Cz窷 IV:

Numer oferty

Liczba pkt
w kryterium -
cena - waga:
60%.

Liczba pkt
w kryterium -
do鈍iadczenie - waga:
30%.

Liczba pkt
w kryterium
r瘯ojmia za wady -
waga 10%

ㄠczna
liczba
punktów

2

60

30

10

100


Cz窷 V:

Numer oferty

Liczba pkt
w kryterium -
cena - waga:
60%.

Liczba pkt
w kryterium -
do鈍iadczenie- waga:
30%.

Liczba pkt
w kryterium
r瘯ojmia za wady -
waga 10%

ㄠczna
liczba
punktów

1

56,71

30

10

96,71

2

60

30

10

100

 

Bia這wie瘸, dnia 20 pa寮ziernika 2016 r.
 

Znak sprawy 38/392/7/2016

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w wyniku przeprowadzonego post瘼owania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto軼i mniejszej ni kwoty okre郵one w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pó幡. zm.) na Dostaw aparatury pomiaru wód wraz z instalacj, uruchomieniem i przeszkoleniem w siedzibie zamawiaj帷ego; Dostaw urz康ze w celu modernizacji istniej帷ego systemu do automatycznego zliczania turystów poruszaj帷ych si po szalkach na terenie BPN, najkorzystniejsz ofert z這篡 Wykonawca:

Cz窷 II: Dostawa urz康ze w celu modernizacji istniej帷ego systemu do automatycznego zliczania turystów poruszaj帷ych si po szalkach na terenie BPN.

         AMRECO, Jacek Duda
         31-234 Kraków, ul. Ku幡icy Ko陶徠ajowskiej 6/26

cena brutto: 172 224,60PLN,
termin wykonania: 30 dni
okres gwarancji: 24 miesi帷e.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spe軟ia wszystkie wymagania zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i SIWZ. Jedna wa積a oferta.

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom,

 

Bia這wie瘸, dnia 17 pa寮ziernika 2016 r.

 

 


 

Zestawienie z這穎nych ofert
w post瘼owaniu nr 38/392/7/2016
Informacja

z otwarcia ofert z這穎nych w post瘼owaniu maj帷ym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: Dostawa aparatury pomiaru wód wraz z instalacj, uruchomieniem i przeszkoleniem w siedzibie zamawiaj帷ego; Dostawa urz康ze w celu modernizacji istniej帷ego systemu do automatycznego zliczania turystów poruszaj帷ych si po szalkach na terenie BPN..
Post瘼owanie og這szone w Biuletynie Zamówie Publicznych nr 319790-2016 z dnia 07.10.2016 r.

 1. Kwota brutto, jak Zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia wynosi:
  Cz窷 1 - 233 700,00 z., cz窷 2 - 170 224,60 z

 2. Wykaz z這穎nych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Nr
cz窷ci

Cena
oferty

Termin realizacji

okres
gwarancji

1

AMRECO Jacek Duda
31-234 Kraków
ul. Ku幡icy Ko陶徠ajowskiej 6/26


II


172 224,60


30 dni


24 m-ce

2

Technika IT S.A.
44-102 Gliwice,
ul. Toszecka 2


I


299 997,00


27 dni


48 m-cy

3

RETENCJAPL Sp. z o.o.
80-309 Gda雟k,
ul. Grunwaldzka 411


I


178 596,00


21 dni


48 m-cy


UWAGA:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, zamawiaj帷ego o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówie publicznych (informacji z otwarcia ofert), jest zobowi您any do przekazania zamawiaj帷emu o鈍iadczenia o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówie publicznych. W przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w post瘼owaniu. Wzór o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik Nr 5 do SIWZ.

 

Bia這wie瘸, dnia 12.10.2016 r.
 

Zestawienie z這穎nych ofert dodatkowych
w post瘼owaniu nr 38/392/5/2016 w dniu 14.10.2016 r.
Informacja

z otwarcia ofert z這穎nych w post瘼owaniu maj帷ym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie wykonanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowych budynków:", oficyna ,,Domu 安ickiego" po這穎nego na terenie Parku Pa豉cowego w Bia這wie篡 - Cz窷 V

     Post瘼owanie og這szone w Biuletynie Zamówie Publicznych nr 315797-2016 z dnia 30.09.2016 r.

 1. Kwota brutto, jak Zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia wynosi:
  Cz窷 V - 30 750,00 z

 2. Wykaz z這穎nych ofert dodatkowych:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Nr cz窷ci

Cena
oferty

1

DF-Studio Projektowe s.c. S豉womir Maksimowicz, Miros豉w Snarski,
15-565 Bia造stok, ul. Dojlidy Fabryczne 23

 

V

 

25 830,00

2

Studio A Pracownia Projektowa Jan Hahn,
15-644 Bia造stok, ul. Storczykowa 2/26


V


24 415,50

 

Bia這wie瘸, dnia 14.10.2016 r.

 

 


 

Zestawienie z這穎nych ofert
w post瘼owaniu nr 38/392/5/2016
Informacja

z otwarcia ofert z這穎nych w post瘼owaniu maj帷ym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie wykonanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowych budynków: ,,Schronisko Turystyczne", ,,M造n wodny", ,,Dom Marsza趾owski", ,,O鈔odek Edukacji Przyrodniczej", oficyna ,,Domu 安ickiego" po這穎nych na terenie Parku Pa豉cowego w Bia這wie篡.
Post瘼owanie og這szone w Biuletynie Zamówie Publicznych nr 315797-2016 z dnia 30.09.2016 r.

 1. Kwota brutto, jak Zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia wynosi: Cz窷 1 - 60 270,00 z., cz窷 2 - 22 140,00 z i cz窷 3 - 47 970,00 z, cz窷 IV - 45510,00 z Cz窷 V - 30 750,00 z

 2. Wykaz z這穎nych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Nr cz窷ci

Cena

oferty

Do鈍iadczenie
projektantów

okres
r瘯ojmi

1

DF-Studio Projektowe s.c. S豉womir Maksimowicz, Miros豉w Snarski,

15-565 Bia造stok, ul. Dojlidy Fabryczne 23

II

III

V

24 600,00

97 170,00

27 060,00

 

10 dok.

10 dok.

10 dok.

60 m-cy

60 m-cy

60 m-cy

2

Studio A Pracownia Projektowa Jan Hahn, 15-644 Bia造stok,

ul. Storczykowa 2/26

I

II

III

IV

V

56 334,00

21 156,00

47 355,00

43 050,00

27 060,00

14 dok.

14 dok

14 dok.

14 dok.

14 dok.

60 m-cy

60 m-cy

60 m-cy

60 m-cy

60 m-cy


UWAGA:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, zamawiaj帷ego o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówie publicznych (informacji z otwarcia ofert), jest zobowi您any do przekazania zamawiaj帷emu o鈍iadczenia o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówie publicznych. W przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w post瘼owaniu. Wzór o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik Nr 5 do SIWZ.


Bia這wie膨, dnia 10.10.2016
 

Znak sprawy 38/392/4/2016

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w wyniku przeprowadzonego post瘼owania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto軼i mniejszej ni kwoty okre郵one w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pó幡. zm.) na Remont infrastruktury s逝膨cej hodowli 簑bra w O鈔odku Hodowli 真brów, remont budowli w OO Rezerwat Bia這wieskiego Parku Narodowego oraz adaptacja nieczynnej hydroforni na potrzeby zimowiska dla nietoperzy w Parku Pa豉cowym w Bia這wie篡, najkorzystniejsze oferty z這篡li Wykonawcy:

Cz窷 I: Remont p這tów szczelnych 1260 mb - Rezerwat nr 1 i 2.

PPHU Rostkowscy s.c. J. Rostkowski, W. Rostkowski
07-415 Olszewo- Borki, ul. Wierzbowa 3

cena brutto: 233.060,40 PLN,
termin wykonania: 28 dni
okres gwarancji: 60 miesi璚y.

Cz窷 II: Impregnacja p這tów szczelnych 1260 mb - Rezerwat nr 1 i 2.

PPHU Rostkowscy s.c. J. Rostkowski, W. Rostkowski
07-415 Olszewo- Borki, ul. Wierzbowa 3

cena brutto: 76.250,16 PLN,
termin wykonania: 28 dni
okres gwarancji: 60 miesi璚y.

Cz窷 III: Remont (przebudowa) od這wni - Rezerwat nr 3.

POLER SPAW Zdrodowski Hubert
07-415 Olszewo Borki, ul. Dojazdowa 2

cena brutto: 34.440,00 PLN,
termin wykonania: 40 dni
okres gwarancji: 60 miesi璚y.

Cz窷 V: Remont istniej帷ych 5 szt. przepustów oraz dostawa 篤iru i kruszywa do utrzymania dróg do celów ppo.

Przedsi瑿iorstwo Drogowe KALINOWSCY Sp. z o.o.
17-200 Hajnówka, ul. Fabryka Chemiczna 19

cena brutto: 128.633,40 PLN,
termin wykonania: 28 dni
okres gwarancji: 60 miesi璚y.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp oferty ww. Wykonawców zosta造 wybrane jako najkorzystniejsze, poniewa uzyska造 najwy窺z 陰czn liczb punktów w kryteriach oceny ofert.

W post瘼owaniu oferty z這篡li nast瘼uj帷y Wykonawcy:
 1. Przedsi瑿iorstwo Drogowe KALINOWSCY Sp. z o.o. 17-200 Hajnówka, ul. Fabryka Chemiczna 19 (cz窷 V).
 2. Tartak BRONEK Mieczys豉w Bronisz, 08-210 Platerów ul. 3 Maja 11(cz窷 I i II).
 3. POLER SPAW Zbrodowski Hubert, 07-415 Olszewo-Borki ul. Dojazdowa 2 (cz窷 III).
 4. PPHU Rostkowscy s. c. J. Rostkowski, W. Rostkowski 07-415 Olszewo - Borki ul. Wierzbowa 3 (cz窷 I i II).

Punktacja przyznana ofertom:

Cz窷 I:

Numer oferty

Liczba pkt
w kryterium
- cena - waga: 60%.

Liczba pkt
w kryterium
- okres gwarancji - waga 20%.

Liczba pkt w kryterium termin wykonania- waga 20%

ㄠczna liczba punktów

2

54,28

20

20

94,28

5

60

20

20

100


Cz窷 II:

Numer oferty

Liczba pkt
w kryterium
- cena - waga: 60%.

Liczba pkt
w kryterium
- okres gwarancji - waga: 20%.

Liczba pkt w kryterium termin wykonania- waga 20%

ㄠczna liczba punktów

2

44,64

20

5

69,64

5

60

20

20

100


Cz窷 III:

Numer oferty

Liczba pkt
w kryterium
- cena - waga: 60%.

Liczba pkt
w kryterium
- okres gwarancji - waga: 20%.

Liczba pkt w kryterium termin wykonania- waga 20%

ㄠczna liczba punktów

4

60

20

0

80


Cz窷 V:

Numer oferty

Liczba pkt
w kryterium
- cena - waga: 60%.

Liczba pkt
w kryterium
- okres gwarancji - waga: 20%.

Liczba pkt w kryterium termin wykonania- waga 20%

ㄠczna liczba punktów

1

60

20

20

100Bia這wie瘸, dnia 7 pa寮ziernika 2016 r.
 

Znak sprawy 38/392/6/2016

O G O S Z E N I E

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 przetarg nieograniczony og這szony w dniu 04.10.2016 r. w Biuletynie Urz璠u zamówie Publicznych pod nr 317145 - 2016 na remont budowli w OO Rezerwat Bia這wieskiego Parku Narodowego oraz adaptacja nieczynnej hydroforni na potrzeby zimowiska dla nietoperzy w Parku Pa豉cowym w Bia這wie篡 zosta uniewa積iony w:
cz窷ci I - Wymiana pokrycia dachowego i podóg drewnianych w trzech wiatach na podstawie art.93 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z pó幡. zm.), gdy nie z這穎no 瘸dnej oferty niepodlegaj帷ej odrzuceniu.

w cz窷ci :

II - Remont ogrodze osad s逝瘺owych w Starym Masiewie i Zamoszu

IV - Remont - adaptacja nieczynnej hydroforni na potrzeby zimowiska dla nietoperzy w Parku Pa豉cowym w Bia這wie篡 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4), gdy cena najkorzystniejszej oferty przewy窺za kwot, któr zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia i nie jest w stanie zwi瘯szy tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Bia這wie瘸, dnia 19.10.2016 r.

 

 


 

Zestawienie z這穎nych ofert
w post瘼owaniu nr 38/392/6/2016
Informacja

z otwarcia ofert z這穎nych w post瘼owaniu maj帷ym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Remont budowli w OO Rezerwat Bia這wieskiego Parku Narodowego oraz adaptacja nieczynnej hydroforni na potrzeby zimowiska dla nietoperzy w Parku Pa豉cowym w Bia這wie篡.
       Post瘼owanie og這szone w Biuletynie Zamówie Publicznych nr 317145-2016 z dnia 04.10.2016 r.

 1. Kwota brutto, jak Zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia wynosi: Cz窷 1 - 36 531,00 z, cz窷 2 - 86 100,00z, cz窷 3 - 28 462,95 z, cz窷 IV - 8 039,00 z

 2. Wykaz z這穎nych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Nr cz窷ci

Cena

oferty

termin wykonania

okres

gwarancji

1

PPHU ASIA Joanna Szebiotko

Mikaszówka 816-326 P豉ska

IV

13 530,00

28 dni

60 m-cy

2

Przedsi瑿iorstwo Wielobran穎we WYGODA Sp. z o.o., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Chmielna 92A

II

165 085,36

34 dni

60 m-cy

3

ABRABUD Firma Handlowo-Us逝gowa Kamil Abramowicz

16-060 Zab逝dów

ul. I Dywizji 26

III

26 420,40

28 dni

60 m-cy

 

 

UWAGA:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, zamawiaj帷ego o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówie publicznych (informacji z otwarcia ofert), jest zobowi您any do przekazania zamawiaj帷emu o鈍iadczenia o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówie publicznych. W przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w post瘼owaniu. Wzór o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik Nr 5 do SIWZ.


Bia這wie瘸, dnia 19.10.2016 r.

 

 


 

Zestawienie z這穎nych ofert
w post瘼owaniu nr 38/392/4/2016

Informacja

z otwarcia ofert z這穎nych w post瘼owaniu maj帷ym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Remont infrastruktury s逝膨cej hodowli 簑bra w O鈔odku Hodowli 真brów, remont budowli w OO Rezerwat Bia這wieskiego Parku Narodowego oraz adaptacja nieczynnej hydroforni na potrzeby zimowiska dla nietoperzy w Parku Pa豉cowym w Bia這wie篡.

Post瘼owanie og這szone w Biuletynie Zamówie Publicznych nr 309146-2016 z dnia 15.09.2016 r.

1. Kwota brutto, jak Zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia wynosi: Cz窷 1 – 299 515,54 z., cz窷 2 – 94 798,23 z i cz窷 3 – 27 518,11 z, cz窷 IV -36 531,00 z Cz窷 V – 129 883,08 z Cz窷 VI - 86 100,00 z,

cz窷 VII - 28 462,95 z, Cz窷 VIII – 8 039,00

2. Wykaz z這穎nych ofert: 

Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy Nr cz窷ci Cena oferty termin wykonania okres gwarancji
1 Przedsi瑿iorstwo Drogowe KALINOWSCY Sp. z o.o.
17-200 Hajnówka,
ul. Fabryka Chemiczna 19
V 128.633,40 28 dni
60 m-cy
2 Tartak BRONEK Mieczys豉w Bronisz,
08-210 Platerów
ul. 3 Maja11

I

II

257.630,88

102.485,83

28 dni

37 dni

60 m-cy

60 m-cy

3 ABRABUD Firma Handlowo-Us逝gowa Kamil Abramowicz
16-060 Zab逝dów
ul. I Dywizji 26
VI 196.800,00
28 dni
60 m-cy
4 POLER SPAW Zdrodowski Hubert
07-415 Olszewo Borki
ul. Dojazdowa 2

III

VI

34.440,00

277.980,00

40 dni

40 dni

60 m-cy

60 m-cy

5 PPHU Rostkowscy s.c. J. Rostkowski, W. Rostkowski
07-415 Olszewo- Borki,
ul. Wierzbowa 3

I

II

233.060,40

76.250,16

28 dni

28 dni

60 m-cy

60 m-cy

6 PPHU ASIA Joanna Szebiotko
Mikaszówka 8
16-326 P豉ska

VII

VIII

50.430,00

15.744,00

40 dni

28 dni

36 m-cy

60 m-cy

 

UWAGA:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, zamawiaj帷ego o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówie publicznych (informacji z otwarcia ofert), jest zobowi您any do przekazania zamawiaj帷emu o鈍iadczenia o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówie publicznych. W przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w post瘼owaniu. Wzór o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik Nr 5 do SIWZ. 

 

Bia這wie瘸, 30.09.2016 r.


 

 

O G O S Z E N I E

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 przetarg nieograniczony og這szony w dniu 15.09.2016 r. w Biuletynie Urz璠u zamówie Publicznych pod nr 309146 -2016 na Remont infrastruktury s逝膨cej hodowli 簑bra w O鈔odku Hodowli 真brów, remont budowli w OO Rezerwat Bia這wieskiego Parku Narodowego oraz adaptacja nieczynnej hydroforni na potrzeby zimowiska dla nietoperzy w Parku Pa豉cowym w Bia這wie篡 zosta uniewa積iony w:

cz窷ci IV - Wymiana pokrycia dachowego i podóg drewnianych w trzech wiatach

na podstawie art.93 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z pó幡. zm.), gdy nie z這穎no 瘸dnej oferty niepodlegaj帷ej odrzuceniu.

w cz窷ci:
VI - Remont ogrodze osad s逝瘺owych w Starym Masiewie i Zamoszu

VII - Rozbiórka i budowa punktu widokowego w kszta販ie brogu
VIII - Remont - adaptacja nieczynnej hydroforni na potrzeby zimowiska dla nietoperzy w Parku Pa豉cowym w Bia這wie篡

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4), gdy cena najkorzystniejszej oferty przewy窺za kwot, któr zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia i nie jest w stanie zwi瘯szy tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Bia這wie瘸, dnia 30.09.2016 r. 

 

 

 
 • Polish
 • English
home contact sitemap