Strona g堯wna
Zam闚ienia publiczne powy瞠j 30 000 euro Drukuj E-mail
 

Bia這wie瘸, dnia 13.06.2019 r.

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w wyniku przeprowadzonego post瘼owania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto軼i mniejszej ni kwoty okre郵one w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pó幡. zm.) na "wykonanie remontu elewacji zabytkowego budynku O鈔odka Edukacji Przyrodniczej" najkorzystniejsz ofert z這篡 Wykonawca:

NPD sp. z o.o. sp. komandytowa
ul. Krzywa 2
17-106 Orla

cena brutto: 149 570,00 z brutto
okres gwarancji: 36 miesi璚y
termin wykonania: 100 dni od daty podpisania umowy

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spe軟ia wszystkie wymagania zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i SIW, nie podlega odrzuceniu. Oferta zosta豉 wybrana zgodnie z przewidzian w og這szeniu i SIWZ procedur na podstawie art. 24 aa ustawy Prawo zamówie publicznych. Jedna wa積a oferta.

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcy, uczestnikowi post瘼owania.
 

Bia這wie瘸, dnia 10.06.2019 r.

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Remont elewacji zabytkowego budynku O鈔odek Edukacji Przyrodniczej Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡.”

Kwota, jak Zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia - 150 000,00 z brutto.

 

Informacje zawarte w z這穎nych ofertach:

NPD Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
17-106 Orla, ul. Krzywa 2
cena – 149 570,00 z brutto
Gwarancja – 36 miesi璚y
Termin wykonania – 100 dni

 

UWAGA:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, zamawiaj帷ego o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówie publicznych (informacji z otwarcia ofert), jest zobowi您any do przekazania zamawiaj帷emu o鈍iadczenia o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówie publicznych. W przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w post瘼owaniu. Wzór o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik Nr 5 do SIWZ. 
  • Polish
  • English
home contact sitemap