Strona g堯wna
Zam闚ienia publiczne powy瞠j 30 000 euro Drukuj E-mail
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w wyniku przeprowadzonego post瘼owania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto軼i mniejszej ni kwoty okre郵one w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na dostaw pelletu drzewnego do kot這wni Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡 w 2018 i 2019 r. wybrano ofert: 
 
POL-KRES EDWOOD Daniel Tomaszuk
21-500 Bia豉 Podlaska, ul. υmaska 86
 
cena brutto: 60 pkt
zawarto嗆 popio逝: 20 pkt
g瘰to嗆 usypowa: 20 pkt
ㄠczna punktacja : 100 pkt 
 
Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp oferta ww. Wykonawcy zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, poniewa uzyska豉 najwy窺z 陰czn liczb punktów w kryteriach oceny ofert, nie podlega odrzuceniu oraz spe軟ia warunki okre郵one w SIWZ. Oferta zosta豉 wybrana zgodnie z przewidzian w og這szeniu i SIWZ procedur na podstawie art. 24 aa ustawy Prawo zamówie publicznych.
W post瘼owaniu oferty z這篡li nast瘼uj帷y Wykonawcy:
1. W癿LOPASZ” Sp. z o.o.
  60-646 Pozna, ul. Pi徠kowska 149/6
  Adres do korespondencji: 皋貫dowo, ul. Koronowska 38 86-031 Osielsko
2. Biomasa Partner Group Sp. z o.o.
  Mod豉 Kolonia 5d, 62-571 Stare Miasto
3. POL-KRES EDWOOD Daniel Tomaszuk
  21-500 Bia豉 Podlaska, ul. υmaska 86 
 
Punktacja przyznana ofertom: 
 
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium - cena
– waga: 60%.
Liczba pkt - zawarto嗆 popio逝
– waga 20%.
Liczba pkt w kryterium g瘰to嗆 usypowa
- waga 20%
ㄠczna liczba punktów
1 48,42 pkt 0 pkt 0 pkt 48,42 pkt
2 56,51 pkt 0 pkt 0 pkt 56,51 pkt
3 60,00 pkt 20 pkt 20 pkt 100 pkt
 
Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcy, uczestnikowi post瘼owania. ​ ​
 
Bia這wie瘸, dnia 15 grudnia 2017 r. 
 
 

 
 
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia publicznego na o udzielenie zamówienia na: „Dostawa pelletu drzewnego do kot這wni Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡 w 2018 i 2019 roku”.
 
Kwota, jak Zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia - 594 000,00 z brutto.
 
Informacje zawarte w z這穎nych ofertach: 
1. W癿LOPASZ” Sp. z o.o.
60-648 Pozna,
ul. Pi徠kowska 149/6
Adres do korespondencji:
皋喚dowo, ul. Koronowska 38 86-031 Osielsko
cena - 736 155,00 z brutto
Zawarto嗆 popio逝 – ≤ 0,25 %TS
G瘰to嗆 usypowa - ≥ 650 kg/m3
 
2. Biomasa Partner Group Sp. z o.o.
Mod豉 Kolonia 5d,
62-571 Stare Miasto
- cena – 630 686,00 z brutto
- zawarto嗆 popio逝 – 0,37% TS
- g瘰to嗆 usypowa – 654 kg/m3
 
3. POL-KRES EDWOOD Daniel Tomaszuk
21-500 Bia豉 Podlaska,
ul. υmaska 86
- cena – 594 090,00 z brutto
- zawarto嗆 popio逝 – 0,21% TS
- g瘰to嗆 usypowa – 655 kg/m3
 
UWAGA:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, zamawiaj帷ego o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówie publicznych (informacji z otwarcia ofert), jest zobowi您any do przekazania zamawiaj帷emu o鈍iadczenia o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówie publicznych. W przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w post瘼owaniu. Wzór o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik Nr 6 do SIWZ.
 
Bia這wie瘸, 11.12.2017 r.
 
 
  • Polish
  • English
home contact sitemap