Strona g堯wna
Zam闚ienia do 30 tys. euro Drukuj E-mail
 

Bia這wie瘸, dnia 06.08.2019 r.

Og這szenie

Bia這wieski Park Narodowy informuje, 瞠 Rozpoznanie cenowe z dnia 30.07.2019 r. na druk, opraw i dostaw do siedziby Bia這wieskiego Parku Narodowego wydawnictwa „真br - pot璕a i majestat῍ zosta這 rozstrzygni皻e, a najkorzystniejsz ofert przedstawi豉 firma spe軟iaj帷a warunki udzia逝 w post瘼owaniu.

Lp.

Nazwa oferenta

Cena brutto za wykonanie
ca這軼i przedmiotu zamówienia

1.

Media Studio Reklamy Drukarnia Rafa Przybylak
Aleja Ko陶徠aja 73, 42-500 B璠zin

2782,50 z

 

Ponadto w post瘼owaniu wp造n窸y nast瘼uj帷e oferty:

Lp.

Nazwa oferenta

Cena brutto
za wykonanie ca這軼i
przedmiotu zamówienia

1.

Mediakolor Osieccy Sp. J.
ul. Podchor捫ych 11, 09-407 P這ck

3864,00 z

2.

Drukarnia Leyko Sp. z o.o.
ul. Romanowicza 11, 30-702 Kraków

4200,00 z

3.

Drukarnia Rubin Sp. z o.o.
ul. Biskupi雟ka 26, 30-732 Kraków

4662,00 z

4.

Logo-Art. Andrzej Pietroczuk
ul. Gajowa 35, 17-200 Hajnówka

3550,00 z

5.

Wydawnictwo Triada Wojciech Wicher
ul. Plaka 34, 42-580 Wojkowice

6980,40 z

6.

Agencja reklamowa Czarno na bia造m
ul. Weso豉 3, 05-205 Michaów

6930,00 z

7.

Zak豉d Poligraficzny Stanis豉w Sitek T. i P. Sitek Sp. j.
ul. Ko軼iuszki 28, 64-700 Czarnków

3979,50 z

8.

DYNAMO DRUK Jakub Krakowiak
ul. Milionowa 21, 93-105 ód

3937,50 z

9.

PASA Sp. z o.o.
ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków

3139,50 z

10.

Media Studio Reklamy Drukarnia Rafa Przybylak
Aleja Ko陶徠aja 73, 42-500 B璠zin

2782,50 z

11.

NOWATOR Papier i Poligrafia Sp. z o.o.
os. Wybickiego 3A, 83-300 Kartuzy

4515,00 z

12.

Zak豉d Poligraficzny SINDRUK
ul. Firmowa 12, 45-594 Opole

6090,00 z

13.

Mazowieckie Zak豉dy Graficzne spó趾a jawna
Jaros豉w Zaczek, Andrzej Fi這鎍zuk, Bogus豉w Kozakiewicz
ul. Ludowa 89, 18-200 Wysokie Mazowieckie

7875,00 z

14.

Drukarnia Bia造 Kruk Milewscy Sp. J.
Sobolewo, ul. Tygrysia 50, 15-509 Bia造stok

5418,00 z

15.

REMI-B K. Boi雟ki, A. Krokowski Sp. J.
ul. Stra瘸cka 35, 43-382 Bielsko-Bia豉

4987,50 z

16.

Kolumb Krzysztof Ja雟ki
ul. Kaliny 7, 41-506 Chorzów

6174,00 z
 

Bia這wie瘸, dnia 30.07.2019 r.

Rozpoznanie cenowe o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówie publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

1. Prowadz帷y rozpoznanie: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸.
2. Okre郵enie przedmiotu rozpoznania: Druk, oprawa i dostawa do siedziby Bia這wieskiego Parku Narodowego wydawnictwa „真br - pot璕a i majestat",- zgodnie z parametrami technicznymi wydawnictwa, przedstawionymi w za陰czniku A do niniejszego rozpoznania:
Nak豉d: 5 tys. egz.
Format po obci璚iu: 115 mm x 220 mm (Poprawiono w dniu 31.07.2019 r. godz. 15:00)
Obj皻o嗆: 24 strony + ok豉dka
Papier 鈔odek: kreda mat 130 g/m2,papier ok豉dka: kreda 250 g, kolor 鈔odek: 4 + 4, kolor ok豉dka: 4 + 4, ok豉dka: folia mat
Oprawa zeszytowa (szycie drutem przez grzbiet - 2 zszywki)
Wydawnictwo posiada numer ISBN.

3. Kod CPV: 79823000-9 - Us逝gi drukowania i dostawy.
4. Oferta powinna obejmowa ca這嗆 przedmiotu rozpoznania,
5. Wymagany termin realizacji przedmiotu rozpoznania: 3 wrze郾ia 2019 r.
6. Kryterium wyboru: cena - 100%.
Cena ofertowa to cena brutto i powinna obejmowa wynagrodzenie za wszystkie obowi您ki przysz貫go Wykonawcy, niezb璠ne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, 瞠 cena ta musi zawiera wszystkie koszty zwi您ane z realizacj us逝gi wynikaj帷e wprost, jak równie nie uj皻e, a niezb璠ne do wykonania zadania, w tym mi璠zy innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty zwi您ane z wykonaniem us逝gi.
7. Wymagania, jakie powinni spe軟ia wykonawcy w zakresie dokumentów lub o鈍iadcze: Wykonawcy ubiegaj帷y si o zamówienie musz posiada niezb璠n wiedz i do鈍iadczenie oraz dysponowa potencja貫m technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
8. Z Wykonawc, który zaproponuje najkorzystniejsz ofert, zostanie zawarta stosowna umowa (Za陰cznik nr 2 - wzór umowy);

9. Sposób przygotowania zg這szenia wykonania przedmiotu rozpoznania: zg這szenie nale篡 z這篡 w formie pisemnej, podpisane przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy, przekaza w formie: osobi軼ie, poprzez z這瞠nie w pok. nr 1 - sekretariat BPN, drog pocztow/faksem/mailem* na adres: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
10. Osoba upowa積iona do kontaktu z wykonawcami El瘺ieta Jab這雟ka, tel./fax 85 681-23-48 wew. 13 lub 85 681-23-23 wew. 13.
11. Termin zg這szenia wykonania przedmiotu rozpoznania: ofert cenow prosz z這篡 wg przekazanego Pa雟twu formularza (za陰cznik nr 1 do zaproszenia), w terminie do dnia 05.08.2019 r., godz. 13.00.
12. Zamawiaj帷y ma prawo uniewa積i post瘼owanie bez podawania przyczyny uniewa積ienia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO informuj, 瞠:
1) administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach post瘼owania o udzielenie zamówienia jest Dyrektor Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
3) przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Druk, oprawa i dostawa do siedziby Bia這wieskiego Parku Narodowego tre軼i do wydawnictwa pt. „真br - pot璕a i majestat" w trybie: ustawy nie stosuje si art. 4 pkt 8;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb璠ne do wzi璚ia udzia逝 w post瘼owaniu i zawarcia umowy;
5) odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, którym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o Regulamin udzielania zamówie w BPN poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp;
6) dane osobowe z post瘼owania b璠 przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówie publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w Bia這wieskim Parku Narodowym przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania, a je瞠li czas trwania umowy b璠zie przekracza 4 lata przez ca造 czas trwania Umowy. Dane osobowe wynikaj帷e z zawartej umowy b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow;
    a. ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:
    b. prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
    c. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
7) w zakresie wynikaj帷ym z przepisów - prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo do ograniczenia przetwarzania;
8) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u ochrony danych osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.

Post瘼owanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.

  

Za陰czniki:
1) formularz ofertowy
2) wzór umowy wraz z za陰cznikiem A (parametry techniczne wydawnictwa)


* niepotrzebne skre郵i

Niniejsze rozeznanie cenowe nie stanowi zobowi您ania Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡 do zawarcia umowy 

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w post瘼owaniu og這szonym w dniu 04.07.2019 r., w na stronie internetowej BPN, dotycz帷ym post瘼owania na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu:
I cz窷: budynku zabytkowego ,,Brama Carska" (wpisany do rejestr zabytków pod nr A-570)
II cz窷: pokrycia cz窷ci (pow. ok. 1500m²) dachu budynku Centrum Edukacyjno-Muzealne,

wybrana zosta豉 w dniu 15.07.2019 r. oferta z這穎na przez:

STUDIO ,,A" PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr in. arch. Jan K. Hahn, ul. Marczukowska 6, Bia造stok 15-724 

Cena oferty brutto:

- I cz窷 - 39 975,00 z
- II cz窷 - 12 300,00 z

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spe軟ia wszystkie wymagania zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i Rozeznania cenowego. Oferta najkorzystniejsza cenowo. 

Ponadto w post瘼owaniu brali udzia nast瘼uj帷y Wykonawcy:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium

cena

1.

Biuro In篡nierskie Anna Gontarz-Bagi雟ka, Nowy 安iat
ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gda雟k

I cz窷 - 52 890,00 z

II cz窷 - 13 530,00 z

2.

,,ATM" Krzysztof Miklaszewicz - us逝gi budowlane,
ul. Bema 99/33, 15-370 Bia造stok

I cz窷 - 45 633,00 z

II cz窷 - 17 527,60 z

3.

Constructo Micha Kowalski, ul. Jana Paw豉 II 3 lok. 12,
14-100 Ostróda

I cz窷 - 43 911,00 z

II cz窷 - 9 963,00 z *

 

*Firma Constructo Micha Kowalski, ul. Jana Paw豉 II 3 lok. 12, 14-100 Ostróda zrezygnowa豉 z udzia逝 w post瘼owaniu.

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom post瘼owania.

 

Bia這wie瘸, dnia 17.07.2019 r.
 

Bia這wie瘸, 4 lipca 2019 r.

nr sprawy: AG/409/2019/WO

Rozpoznanie cenowe o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

1. Prowadz帷y rozpoznanie: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸.

2. Okre郵enie przedmiotu rozpoznania: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, kosztorys inwestorski wraz z uzyskaniem niezb璠nych zgód i pozwole administracyjnych) remontu:
I cz窷: budynku zabytkowego ,,Brama Carska” (wpisany do rejestr zabytków pod nr A-570)
II cz窷: pokrycia cz窷ci (pow. ok. 1500m²) dachu budynku Centrum Edukacyjno-Muzealne zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).
71220000-6 – Us逝gi projektowania architektonicznego

3. Zamawiaj帷y dopuszcza z這瞠nie ofert na obie cz窷ci Zamówienia Oferta powinna obejmowa ca這嗆 przedmiotu rozpoznania z uwzgl璠nieniem podzia逝 na cz窷ci.

4. Wymagany termin realizacji przedmiotu rozpoznania:
Dla I cz窷ci:
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji i pozwole administracyjnych – 150 dni od daty zawarcia umowy
Dla II cz窷ci:
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji i pozwole administracyjnych – 120 dni od daty zawarcia umowy

5. Kryterium wyboru: cena – 100%.
Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmowa wynagrodzenie za wszystkie obowi您ki przysz貫go Wykonawcy, niezb璠ne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Cena musi zawiera wszystkie koszty zwi您ane z realizacj przedmiotu zamówienia wynikaj帷e wprost, jak równie nie uj皻e a niezb璠ne do wykonania zadania, w tym m.in. koszty dojazdu, podatek VAT i inne koszty zwi您ane z wykonaniem zamówienia.

6. Zamawiaj帷y zaleca przeprowadzenia wizji lokalnej budynków po wcze郾iejszym jej uzgodnieniu z Zamawiaj帷ym drog pisemn/elektroniczn/telefoniczn. Koszt dojazdu celem dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca powinien posiada niezb璠n wiedz oraz do鈍iadczenie, dysponowa odpowiednim potencja貫m technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty zobowi您any jest przed這篡 wraz z ofert nast瘼uj帷e dokumenty:
a) Aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
b) Pe軟omocnictwo, je瞠li przedstawiciel Wykonawcy nie posiada uprawnie do z這瞠nia oferty i podpisania umowy.
c) Wykaz wykonanych dwóch us逝g projektowych, w tym jednej budowli/jednego budynku zabytkowego wraz z dowodami, 瞠 zosta造 wykonane nale篡cie - Za陰cznik nr 3 do Rozpoznania o cen.
Uwaga:
Wykonawca nie jest obowi您any do z這瞠nia o鈍iadcze lub dokumentów potwierdzaj帷ych okoliczno軼i, o których mowa w pkt 7c), je瞠li Zamawiaj帷y posiada o鈍iadczenia lub dokumenty dotycz帷e tego wykonawcy, o ile s one aktualne.
d) Wzór umowy (za陰cznik nr 2 do rozpoznania o cen).
e) Sposób przygotowania zg這szenia wykonania przedmiotu rozpoznania: zg這szenie nale篡 z這篡 w formie pisemnej, podpisane przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy, przekaza w formie: osobi軼ie, poprzez z這瞠nie w pok. nr 1 – sekretariat BPN, drog pocztow / mailem* na adres: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy .
f) Osoba upowa積iona do kontaktu z wykonawcami: Witold Oklejewicz, tel.: (85) 6829705.
g) Ofert cenow prosz z這篡 wg przekazanego Pa雟twu formularza (za陰cznik nr 1 do rozpoznania o cen), w terminie do dnia 15.07.2019 r., godz. 15.00.
h) Zamawiaj帷y ma prawo uniewa積i post瘼owanie bez podawania przyczyny uniewa積ienia.
i) INNE POSTANOWIENIA - Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuj, 瞠:
1) administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach post瘼owania o udzielenie zamówienia jest Dyrektor Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
3) przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia post瘼owania w zakresie dokonania wydatków oraz realizacji zawartej umowy, zgodnie z ustaw z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych i b璠 udost瘼niane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsi瞝zi耩 zwi您anych z remontem
I cz窷: budynku zabytkowego ,,Brama Carska”
II cz窷: pokrycia cz窷ci (pow. ok. 1500m²) dachu budynku Centrum Edukacyjno-Muzealne znak sprawy: AG/409/2019/WO w trybie ustawy nie stosuje si art. 4 pkt 8 ustawy Pzp,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb璠ne do wzi璚ia udzia逝 w post瘼owaniu i zawarcia umowy;
5) odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, którym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania,
6) dane osobowe z post瘼owania b璠 przechowywane zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówie publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w Bia這wieskim Parku Narodowym przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania, a je瞠li czas trwania umowy b璠zie przekracza 4 lata przez ca造 czas trwania umowy. Dane osobowe wynikaj帷e z zawartej umowy b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow;
7) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:
  a)  prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
  b)  prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  c) w zakresie wynikaj帷ym z przepisów - prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo do ograniczenia przetwarzania.
8) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony danych osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.

Post瘼owanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.

 

Za陰czniki:

1. doc formularz oferty cenowej (15.79 Kb)
2. doc wzór umowy (157.50 Kb)
3. doc wykaz us逝g (15.04 Kb) 
  • Polish
  • English
home contact sitemap