Strona g堯wna
Zam闚ienia do 30 tys. euro Drukuj E-mail
 

Bia這wie瘸, dnia 31.1.2019

AG/260/1/2019/PJ

Rozpoznanie cenowe o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29.01.2004 r r. Prawo zamówie publicznych ( Dz.U. z 2018r., poz. 1986)

1.    Prowadz帷y rozpoznanie: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸.

2.    Okre郵enie przedmiotu rozpoznania
Przedmiotem rozpoznania jest dostawa samochodu osobowego typu SUV w formie  leasingu operacyjnego,
   Wspólny S這wnik Zamówie (CPV)
    – 34110000-1 – samochody osobowe
    – 6114000-2 – us逝gi leasingu

            Opis przedmiotu zamówienia:
Specyfikacja techniczna pojazdu

Dane techniczno – u篡tkowe przedmiotu zamówienia

L.p.

Parametry techniczno-u篡tkowe

Warto嗆 parametru

Parametry ogólne:

1.

Rodzaj samochodu

Pojazd z nap璠em na 4 ko豉, fabrycznie nowy,
rok produkcji 2018

2.

Ilo嗆 miejsc

Co najmniej 4

3.

Nap璠

Nap璠 na 4 ko豉, do陰czany

4.

Konstrukcja nadwozia

SUV, crossover

5.

Liczba drzwi

Co najmniej 4

6.

Kolor lakieru

Zielony, grafitowy, srebrny, czarny

7.

Tapicerka

Welurowa/materia這wa

8.

Obr璚ze kó

Aluminiowe

Parametry silnika i skrzyni biegów:

9.

Typ silnika

Wysokopr篹ny

10.

Pojemno嗆 silnika

Z przedzia逝 1.8 dmdo 2.5 dm3

11.

Moc maksymalna silnika

Co najmniej 130 KM

12.

Skrzynia biegów

Manualna co najmniej 5-cio biegowa plus jazda do ty逝.

Okres gwarancji:

13.

Gwarancja mechaniczna na silnik

Co najmniej 2 (dwa ) lata

14.

Gwarancja na perforacj nadwozia

Co najmniej  5 (pi耩) lat

W豉軼iwo軼i terenowe

15.

Prze鈍it ( w mm)

Co najmniej 150

16.

Maksymalny rozstaw osi (mm)

3100

Wyposa瞠nie dodatkowe

17.

Klimatyzacja

Tak (typ dowolny)

18.

Elektroniczne systemy bezpiecze雟twa

Co najmniej ABS, ESP, ASR

19.

Wspomaganie uk豉du kierowniczego

Tak

20.

Poduszka powietrzna kierowcy i pasa瞠ra

Tak

21.

Trzypunktowe pasy bezpiecze雟twa

Tak

22.

Lampa przeciwmgielna tylna

Tak

23.

Lampy przeciwmgielne przednie

Tak

24.

Systemy antyw豉maniowe

Co najmniej alarm oraz centralny zamek

25.

Radioodtwarzacz CD

Tak

26.

Dywaniki gumowe rynienkowe pod miejsca siedz帷e

1 kpl

27

Zestaw g這郾omówi帷y

 

28

Czujniki parkowania ty

 

29

Elektryczne sterowanie szyb przednich i tylnych

 

30

Komplet opon zimowych na felgach stalowych

 

 

3.    Wymagania dotycz帷e przedmiotu zamówienia:
       a)    Samochód musi by fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, wyprodukowany w 2018 roku, musi posiada kierownic usytuowan po lewej stronie pojazdu;
       b)    Samochód musi by zgodny z norm EURO 6 oraz spe軟ia warunki okre郵one w obowi您uj帷ych w Polsce przepisach dotycz帷ych 鈔odowiska;
       c)    Wykonawca zobowi您any jest do poinformowania Zamawiaj帷ego o gotowo軼i wydania samochodu z 4 dniowym wyprzedzeniem. Odbiór zostanie przeprowadzony na podstawie protoko逝 odbioru samochodu w miejscu i czasie, które zostanie ustalone przez obie strony;
       d)    Minimalne wymagania dotycz帷e gwarancji jako軼i producenta oferowanego samochodu:
              -minimum 24 miesi帷e gwarancji, jako軼i na cz窷ci mechaniczne
              -minimum 24 miesi帷e gwarancji jako軼i na pow這ki lakiernicze
              -minimum 60 miesi璚y gwarancji jako軼i na perforacj elementów nadwozia.

4.    Warunki udzia逝 w post瘼owaniu:
       a)    wskazanie co najmniej jednej stacji obs逝gi realizuj帷ej gwarancj na terenie województwa podlaskiego
              w odleg這軼i nie wi瘯szej ni 150 km od siedziby firmy Zamawiaj帷ego;
       b)    Sta豉 Rata leasingowa przez ca造 okres trwania umowy;
       c)    Oferent zobowi您any jest przedstawi wraz z ofert wzór umowy, która mia豉by obowi您ywa po  rozstrzygni璚iu
              post瘼owania;
       d)    Wymagany termin realizacji przedmiotu rozpoznania: 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
       e)    Okres leasingu operacyjnego – 48 miesi璚y od dnia podpisania umowy leasingu  bez op豉ty wst瘼nej.
       f)    Wykonawca zagwarantuje niezmienno嗆 cen w okresie obowi您ywania umowy.

5.    Czas trwania umowy:  48 miesi璚y od dnia podpisania umowy

6.    Kryterium wyboru cena – 100%.
         Cena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem nast瘼uj帷ych zmiennych:
         a)    Warto嗆 przedmiotu leasingu netto i brutto w PLN
         b)    Sta豉 Rata leasingowa przez ca造 okres 鈍iadczenia leasingu operacyjnego czysta wyra穎na w stosunku
                do warto軼i netto/brutto przedmiotu leasingu w PLN
         c)    Op豉ta ko鎍owa (wykup przedmiotu leasingu) w wysoko軼i 2% warto軼i przedmiotu zamówienia
         d)    Suma wszystkich op豉t (cena oferty) w PLN = liczba miesi璚y x rata leasingowa + op豉ta ko鎍owa Kryterium  - Cena oferty – oznacza podanie kwoty ca趾owitej brutto za realizacj zadania (liczba miesi璚y x rata leasingowa + op豉ta ko鎍owa).
         e)    Cena winna by okre郵ona w formie cyfrowej i s這wnie do dwóch miejsc po przecinku w PLN.
         f)    Cena ofertowa winna zawiera wszystkie koszty i op豉ty zwi您ane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

7.    Wykonawca ma obowi您ek uzyska dodatkowe informacje konieczne i przydatne do wyceny zamówienia, gdy wyklucza si mo磧iwo嗆 roszcze Wykonawcy z tytu逝 b喚dnego skalkulowania ceny lub pomini璚ia elementów niezb璠nych do wykonania zamówienia.

8.    Rozliczenia pomi璠zy Zamawiaj帷ym, a przysz造m Wykonawc b璠 odbywa si
w z這tych polskich. Cena zawiera wszystkie elementy wyceny wyszczególnione w formularzu ofertowym stanowi帷ym za陰cznik nr 1;

9.    Prawid這we ustalenie stawki podatku VAT le篡 po stronie Wykonawcy. Nale篡 przyj望 obowi您uj帷 stawk podatku VAT zgodnie z ustaw z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, z pó幡.zm.).

10.   Oferta powinna obejmowa ca這嗆 przedmiotu rozpoznania,

11.   Sposób przygotowania zg這szenia wykonania przedmiotu rozpoznania: zg這szenie nale篡 sporz康zi zgodnie z  formularzem ofertowym Za陰cznik nr 1,
Zg這szenie nale篡 z這篡 w formie pisemnej, podpisane przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy, przekaza w formie: osobi軼ie, poprzez z這瞠nie w pok. nr 1 – sekretariat BPN lub drog pocztow lub e-mailem na adres: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

12.   Osoba upowa積iona do kontaktu z wykonawcami :

            Przemys豉w Jagielski tel. :+48 85 682 97 13 w godz. 8.00 – 15.00

13.    Termin zg這szenia wykonania przedmiotu rozpoznania: ofert cenow wraz z wymaganymi za陰cznikami nale篡 z這篡 do dnia 15.02.2019 r., godz. 15:30

14.    Zamawiaj帷y ma prawo uniewa積i post瘼owanie bez podawania przyczyny uniewa積ienia.

Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuj, 瞠:

 1. administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach post瘼owania o udzielenie zamówienia jest Dyrektor Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
 3. przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw samochodu osobowego typu SUV w formie  leasingu operacyjnego, w trybie ustawy Pzp nie stosuje si (art.4 pkt
 4. obowi您ek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Prawo zamówie publicznych, zwi您anych z udzia貫m w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
 5. odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, którym udost瘼niona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o Regulamin udzielania zamówie w BPN poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp;
 6. dane osobowe z post瘼owania b璠 przechowywane zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówie publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w Bia這wieskim Parku Narodowym przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania, a je瞠li czas trwania umowy b璠zie przekracza 4 lata przez ca造 czas trwania umowy. Dane osobowe wynikaj帷e z zawartej umowy b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow;
 7. ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:

             - prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
             - prawo do sprostowania swoich danych osobowych,   
             - w zakresie wynikaj帷ym z przepisów – prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo
               do ograniczenia przetwarzania;

      8.    ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony danych
             osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy RODO.

Post瘼owanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.

Niniejsze rozeznanie cenowe nie stanowi zobowi您ania
Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡 do zawarcia umowy


Za陰czniki:
1. Formularz oferty cenowej. 

W dniu 04.02.2019 roku wp造n窸y nast瘼uj帷e pytania do rozpoznania cenowego:

1. Czy dopuszczaj Pa雟two brak radioodtwarzacza CD (samochód posiada system multimedialny z dotykowym ekranem)?

Odpowied BPN: Tak, Bia這wieski Park Narodowy dopuszcza brak odtwarzacza obs逝guj帷ego p造ty CD

2. Czy dopuszczaj Pa雟two kolor lakieru metalicznego - be mineralny?

Odpowied BPN: Tak, Bia這wieski Park Narodowy zgadza si na lakier metaliczny- be mineralny

3. Czy dopuszczaj Pa雟two tapicerk materia這w z boczkami skórzanymi?

Odpowied BPN: Tak, Bia這wieski Park Narodowy dopuszcza tapicerk materia這w z boczkami skórzanymi.
W dniu 06.02.2019 roku wp造n窸o nast瘼uj帷e pytania do rozpoznania cenowego:

1) Czy dopuszczaj Pa雟two zamiast stalowych felg kó zimowych felgi aluminiowe?

Odpowied BPN: Nie, Bia這wieski Park Narodowy nie dopuszcza  kompletu opon zimowych na felgach aluminiowych.
 

Bia這wie瘸, 7 stycznia 2019 r.

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 post瘼owanie og這szone w dniu 18.12.2018 r. na stronie internetowej Bia這wieskiego Parku Narodowego z zak豉dce zamówienia poni瞠j 30 000 euro, dotycz帷e zadania „Dostawa samochodu osobowego typu SUV w formie leasingu operacyjnego" zosta這 w dniu 7.1.2019 r. uniewa積ione.

Nie wp造n窸a 瘸dna oferta


Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl
 

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy zawiadamia, i w wyniku rozstrzygni璚ia post瘼owania o zamówieniu publicznym nr AG/260/3/2018/PJ z dnia 13.12.2018r. na wykonanie sukcesywnej dostawy paliw p造nnych do pojazdów s逝瘺owych BPN w 2019r. prowadzonego zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) wybrano ofert firmy:

Stacja Paliw Micha Olszewski, 17-230 Bia這wie瘸, ul. Pa豉cowa 73

cena oferty brutto: 147 410,00 z

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spe軟ia wszystkie wymagania zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i og這szenia o zamówieniu. Kryterium wyboru oferty stanowi豉 w 100% cena.

Innych ofert nie otrzymano

 

Bia這wie瘸, dnia 21.12.2018 r.
 

Bia這wie瘸, dnia 18.12.2018

AG/260/4/2018/PJ

Rozpoznanie cenowe o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29.01.2004 r r. Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986)

1. Prowadz帷y rozpoznanie: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸.

2. Okre郵enie przedmiotu rozpoznania
Przedmiotem rozpoznania jest dostawa samochodu osobowego typu SUV w formie leasingu operacyjnego,
Wspólny S這wnik Zamówie (CPV)
    - 34110000-1-samochody osobowe
    - 6114000-2- us逝gi leasingu

Opis przedmiotu zamówienia:
Specyfikacja techniczna pojazdu

Dane techniczno - u篡tkowe przedmiotu zamówienia

L.p.

Parametry techniczno-u篡tkowe

Warto嗆 parametru

Parametry ogólne:

1.

Rodzaj samochodu

Pojazd z nap璠em na 4 ko豉, fabrycznie nowy,
rok produkcji 2018

2.

Ilo嗆 miejsc

Co najmniej 4

3.

Nap璠

Nap璠 na 4 ko豉, do陰czany

4.

Konstrukcja nadwozia

SUV, crossover

5.

Liczba drzwi

Co najmniej 4

6.

Kolor lakieru

Zielony, grafitowy, srebrny, czarny

7.

Tapicerka

Welurowa/materia這wa

8.

Obr璚ze kó

Aluminiowe

Parametry silnika i skrzyni biegów:

9.

Typ silnika

Wysokopr篹ny

10.

Pojemno嗆 silnika

Z przedzia逝 1.8 dm3 do 2.5 dm3

11.

Moc maksymalna silnika

Co najmniej 130 KM

12.

Skrzynia biegów

Manualna co najmniej 5-cio biegowa plus jazda do ty逝.

Okres gwarancji:

13.

Gwarancja mechaniczna na silnik

Co najmniej 2 (dwa ) lata

14.

Gwarancja na perforacj nadwozia

Co najmniej 5 (pi耩) lat

W豉軼iwo軼i terenowe

15.

Prze鈍it ( w mm)

Co najmniej 150

16.

Maksymalny rozstaw osi (mm)

3100

Wyposa瞠nie dodatkowe

17.

Klimatyzacja

Tak (typ dowolny)

18.

Elektroniczne systemy bezpiecze雟twa

Co najmniej ABS, ESP, ASR

19.

Wspomaganie uk豉du kierowniczego

Tak

20.

Poduszka powietrzna kierowcy i pasa瞠ra

Tak

21.

Trzypunktowe pasy bezpiecze雟twa

Tak

22.

Lampa przeciwmgielna tylna

Tak

23.

Lampy przeciwmgielne przednie

Tak

24.

Systemy antyw豉maniowe

Co najmniej alarm oraz centralny zamek

25.

Radioodtwarzacz CD

Tak

26.

Dywaniki gumowe rynienkowe pod miejsca siedz帷e

1 kpl

27

Zestaw g這郾omówi帷y

 


28

Czujniki parkowania ty

 

29

Elektryczne sterowanie szyb przednich i tylnych

 

30

Komplet opon zimowych na felgach stalowych

 

3. Wymagania dotycz帷e przedmiotu zamówienia:
   a) Samochód musi by fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, wyprodukowany w 2018 roku, musi posiada kierownic usytuowan po lewej stronie pojazdu;
   b) Samochód musi by zgodny z norm EURO 6 oraz spe軟ia warunki okre郵one w obowi您uj帷ych w Polsce przepisach dotycz帷ych 鈔odowiska;
   c) Wykonawca zobowi您any jest do poinformowania Zamawiaj帷ego o gotowo軼i wydania samochodu z 4 dniowym wyprzedzeniem. Odbiór zostanie przeprowadzony na podstawie protoko逝 odbioru samochodu w miejscu i czasie, które zostanie ustalone przez obie strony;
   d) Minimalne wymagania dotycz帷e gwarancji jako軼i producenta oferowanego samochodu:
     - minimum 24 miesi帷e gwarancji, jako軼i na cz窷ci mechaniczne
     - minimum 24 miesi帷e gwarancji jako軼i na pow這ki lakiernicze
     - minimum 60 miesi璚y gwarancji jako軼i na perforacj elementów nadwozia.

4. Warunki udzia逝 w post瘼owaniu:
   a) wskazanie co najmniej jednej stacji obs逝gi realizuj帷ej gwarancj na terenie województwa podlaskiego w odleg這軼i nie wi瘯szej ni 150 km od siedziby firmy Zamawiaj帷ego;
   b) Sta豉 Rata leasingowa przez ca造 okres trwania umowy;
   c) Oferent zobowi您any jest przedstawi wraz z ofert wzór umowy, która mia豉by obowi您ywa po rozstrzygni璚iu post瘼owania;
   d) Wymagany termin realizacji przedmiotu rozpoznania: 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
   e) Okres leasingu operacyjnego - 48 miesi璚y od dnia podpisania umowy leasingu bez op豉ty wst瘼nej.
   f) Wykonawca zagwarantuje niezmienno嗆 cen w okresie obowi您ywania umowy.

5. Czas trwania umowy: 48 miesi璚y od dnia podpisania umowy

6. Kryterium wyboru cena - 100%.
Cena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem nast瘼uj帷ych zmiennych:
   a) Warto嗆 przedmiotu leasingu netto i brutto w PLN
   b) Sta豉 Rata leasingowa przez ca造 okres 鈍iadczenia leasingu operacyjnego czysta wyra穎na w stosunku do warto軼i netto/brutto przedmiotu leasingu w PLN
   c) Op豉ta ko鎍owa (wykup przedmiotu leasingu) w wysoko軼i 2% warto軼i przedmiotu zamówienia
   d) Suma wszystkich op豉t (cena oferty) w PLN = liczba miesi璚y x rata leasingowa + op豉ta ko鎍owa Kryterium - Cena oferty - oznacza podanie kwoty ca趾owitej brutto za realizacj zadania (liczba miesi璚y x rata leasingowa + op豉ta ko鎍owa).
   e) Cena winna by okre郵ona w formie cyfrowej i s這wnie do dwóch miejsc po przecinku w PLN.
   f) Cena ofertowa winna zawiera wszystkie koszty i op豉ty zwi您ane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

7. Wykonawca ma obowi您ek uzyska dodatkowe informacje konieczne i przydatne do wyceny zamówienia, gdy wyklucza si mo磧iwo嗆 roszcze Wykonawcy z tytu逝 b喚dnego skalkulowania ceny lub pomini璚ia elementów niezb璠nych do wykonania zamówienia.

8. Rozliczenia pomi璠zy Zamawiaj帷ym, a przysz造m Wykonawc b璠 odbywa si w z這tych polskich. Cena zawiera wszystkie elementy wyceny wyszczególnione w formularzu ofertowym stanowi帷ym za陰cznik nr 1;

9. Prawid這we ustalenie stawki podatku VAT le篡 po stronie Wykonawcy. Nale篡 przyj望 obowi您uj帷 stawk podatku VAT zgodnie z ustaw z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, z pó幡.zm.).

10. Oferta powinna obejmowa ca這嗆 przedmiotu rozpoznania,

11. Sposób przygotowania zg這szenia wykonania przedmiotu rozpoznania: zg這szenie nale篡 sporz康zi zgodnie z formularzem ofertowym Za陰cznik nr 1,
Zg這szenie nale篡 z這篡 w formie pisemnej, podpisane przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy, przekaza w formie: osobi軼ie, poprzez z這瞠nie w pok. nr 1 - sekretariat BPN lub drog pocztow lub e-mailem na adres: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

12. Osoba upowa積iona do kontaktu z wykonawcami:
Przemys豉w Jagielski tel.: +48 85 682 97 13 w godz. 8.00 - 15.00

13. Termin zg這szenia wykonania przedmiotu rozpoznania: ofert cenow wraz z wymaganymi za陰cznikami nale篡 z這篡 do dnia 3.1.2019 r., godz. 15:30

14. Zamawiaj帷y ma prawo uniewa積i post瘼owanie bez podawania przyczyny uniewa積ienia.

Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO informuj, 瞠:
   1. administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach post瘼owania o udzielenie zamówienia jest Dyrektor Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸;
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
   3. przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw samochodu osobowego typu SUV w formie leasingu operacyjnego, w trybie ustawy Pzp nie stosuje si (art.4 pkt 8).
   4. obowi您ek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Prawo zamówie publicznych, zwi您anych z udzia貫m w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
   5. odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, którym udost瘼niona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o Regulamin udzielania zamówie w BPN poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp;
   6. dane osobowe z post瘼owania b璠 przechowywane zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówie publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w Bia這wieskim Parku Narodowym przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania, a je瞠li czas trwania umowy b璠zie przekracza 4 lata przez ca造 czas trwania umowy. Dane osobowe wynikaj帷e z zawartej umowy b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow;
   7. ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:
    - prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
    - prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
    - w zakresie wynikaj帷ym z przepisów - prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo do ograniczenia przetwarzania;
   8. ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony danych osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.
Post瘼owanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.

 

Za陰czniki:
1) formularz oferty cenowej

Niniejsze rozeznanie cenowe nie stanowi zobowi您ania
Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡 do zawarcia umowy
 

Bia這wie瘸, 17 grudnia 2018 r.

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 post瘼owanie og這szone w dniu 4.12.2018 r. na stronie internetowej Bia這wieskiego Parku Narodowego z zak豉dce zamówienia poni瞠j 30 000 euro, dotycz帷e zadania „Dostawa samochodu osobowego typu SUV w formie leasingu operacyjnego" zosta這 w dniu 17.12.2018 r. uniewa積ione.

Nie wp造n窸a 瘸dna oferta

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl
 

Nr sprawy: AG/260/3/2018/PJ

 

Bia這wieski Park Narodowy
17-230 Bia這wie瘸, Park Pa豉cowy 11, tel./ fax (85) 68 12 306, 68 12 360, 68 12 275

OGxSZA

Post瘼owanie o zamówieniu publicznym o warto軼i nieprzekraczaj帷ej wyra穎nej w z這tych równowarto軼i kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy PZP

1. Przedmiot zamówienia, wielko嗆 lub zakres:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw p造nnych do pojazdów s逝瘺owych b璠帷ych w u篡tkowaniu Zamawiaj帷ego, realizowana w formie bezgotówkowych tankowa na stacjach paliw Dostawcy w promieniu do 25 km od miejsc bazowania pojazdów, z mo磧iwo軼i pobierania paliwa w innych stacjach Wykonawcy na terenie ca貫go kraju.
Zamówienie obejmuje nast瘼uj帷e rodzaje paliw:
a) benzyny bezo這wiowej E 95 wg PN-EN 228:2009+A1:2017-06E
w ilo軼i: 5 000 litrów

b) gazu p造nnego LPG wg PN-EN 589+A1:2012P
w ilo軼i: 2 000 litrów

c) oleju nap璠owego ON wg PN-EN 590+A1:2017-06E
w ilo軼i: 23 000 litrów

Nazwy i kody dotycz帷e przedmiotu zamówienia okre郵one we Wspólnym S這wniku Zamówie:
Przedmiot gówny: 09100000-0 - Paliwa
Przedmiot szczegó這wy: 09132100-4 - Benzyna bezo這wiowa
09134100-8 - Olej nap璠owy
09133000-0 - Gaz p造nny (LPG)

Oferowane paliwa musz spe軟ia wymagania jako軼iowe okre郵one w Rozporz康zeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 pa寮ziernika 2015 roku w sprawie wymaga jako軼iowych dla paliw ciek造ch (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680).
Podane w ust.1 pkt. a,b,c ilo軼i stanowi wielko嗆 szacunkow ustalon na podstawie faktycznej ilo軼i paliw zu篡tych przez Zamawiaj帷ego, w okresie odpowiadaj帷ym okresowi trwania umowy w roku poprzedzaj帷ym udzielenie zamówienia.
Zamawiaj帷y okre郵i maksymaln ilo嗆 przedmiotu zamówienia; jednocze郾ie wskazuje, korzystaj帷 z prawa opcji, minimalny zakup paliw w ilo軼i 70% zakresu zamówienia okre郵onego w pkt. 1, co mo瞠 by spowodowane brakiem potrzeby zabezpieczenia jednostki w dane paliwa.
Podane ilo軼i paliw s wielko軼iami szacunkowymi s逝膨cymi do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilo嗆 zakupionego paliwa wynika b璠zie z realizacji zamówienia do ko鎍a czasu trwania umowy, wg aktualnych potrzeb Zamawiaj帷ego. Nie zrealizowanie zamówienia w ca這軼i przez Zamawiaj帷ego nie mo瞠 by podstaw do roszcze finansowych Wykonawcy.
Miejscami bazowania pojazdów s miejscowo軼i Bia這wie瘸 i Masiewo.
Zamawiaj帷y dokonywa b璠zie zakupu drobnych akcesoriów samochodowych (瘸rówki, bezpieczniki, kosmetyki samochodowe, p造ny eksploatacyjne) z wykorzystaniem systemu rozliczania bezgotówkowego funkcjonuj帷ego u Wykonawcy. Ka盥orazowy zakup akcesoriów samochodowych b璠zie dokonywany wg cen obowi您uj帷ych na stacji w dniu dokonania zakupu. Ca趾owity koszt zakupu akcesoriów nie mo瞠 przekroczy kwoty 4000 z brutto.
Zamawiaj帷y przeka瞠 Wykonawcy niezw這cznie po zawarciu umowy wykaz samochodów b璠帷ych w jego posiadaniu. W przypadku zaistnienia zmian ilo軼iowych Zamawiaj帷y przeka瞠 Wykonawcy aktualny wykaz.

2. Termin wykonania zamówienia: od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

3. O udzielenie zamówienia mog si ubiega Wykonawcy, którzy spe軟iaj nast瘼uj帷e warunki:
- spe軟iaj warunek dotycz帷y posiadania uprawnie do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i ub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania.
Zamawiaj帷y wymaga posiadania koncesji na obrót paliwami ciek造mi wydanej przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki obj皻ymi niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ).

4. Wykaz o鈍iadcze i dokumentów, jakie maj dostarczy Wykonawcy:
Wykonawcy z這膨 wraz z ofert (za陰cznik nr 1 ) nast瘼uj帷e o鈍iadczenia lub dokumenty:
- Koncesj na obrót paliwami ciek造mi wydan przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki.
W przypadku gdy wa積o嗆 koncesji ko鎍zy si w okresie obj皻ym zamówieniem Dostawca sk豉da datkowo kopi wniosku o jej przed逝瞠nie.

5.Kryteria oceny ofert:
Cena 100 %. Cena brutto za 1 litr paliwa obowi您uj帷a w dniu 13.12.2018r na stacji paliw Wykonawcy po這穎nej najbli瞠j siedziby Zamawiaj帷ego. W cenie paliw zawarte s wszystkie koszty zwi您ane z bezgotówkowym tankowaniem na stacjach paliw Wykonawcy w promieniu do 25 km od miejsc bazowania pojazdów. Zamawiaj帷y nie ponosi 瘸dnych dodatkowych kosztów z tytu逝 korzystania z ww paliw.

6.Ofert nale篡 z這篡 w sekretariacie Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡 (pok. nr 1),Park Pa豉cowy 11, przes豉 poczt na adres: Bia這wieski Park Narodowy, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nie pó幡iej ni do dnia 20.12.2018 r., do godz 12:00.

7. Zamawiaj帷y dopuszcza porozumiewanie si z Wykonawcami telefonicznie, faxem lub e-mailem nr faksu (85) 68 29 716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

8. Osoba uprawniona do porozumiewania si z Wykonawcami:
Przemys豉w Jagielski- tel.: (85) 68 29 713, godziny pracy od 7:30 do 15:30

9. Zamawiaj帷y ma prawo uniewa積i post瘼owanie w ka盥ym czasie przed zawarciem umowy, bez podawania przyczyn uniewa積ienia.

Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO informuj, 瞠:
1. administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach post瘼owania o udzielenie zamówienia jest Dyrektor Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸;
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
3. przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia post瘼owania w zakresie dokonania wydatków oraz realizacji zawartej umowy, zgodnie z ustaw z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych i b璠 udost瘼niane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb璠ne do wzi璚ia udzia逝 w post瘼owaniu i zawarcia umowy;
5. dane osobowe z post瘼owania b璠 przechowywane zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówie publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w Bia這wieskim Parku Narodowym przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania, a je瞠li czas trwania umowy b璠zie przekracza 4 lata przez ca造 czas trwania umowy. Dane osobowe wynikaj帷e z zawartej umowy b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow;
6. ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:
    a) prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
    b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
    c) w zakresie wynikaj帷ym z przepisów - prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo
       do ograniczenia przetwarzania;
7. ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony danych osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.

Post瘼owanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.

 

Bia這wie瘸, dnia 13.12.2018r.

 

Za陰czniki:
1) formularz oferty cenowej
2) wzór umowy
 

Obr瑿 Ochronny Rezerwat
Nr sprawy: OOR/042/05/2018

OGΜSZENIE

Bia這wieski Parku Narodowym w Bia這wie篡 informuje, 瞠 zaproszenie do sk豉dania ofert cenowych na:
Dostawa urz康ze do piel璕nacji zielni przy obiektach turystycznych w tym:
- wykaszarka - HUSQVARNA 545RX z osprz皻em - 2 sztuki,
- pilarka akumulatorowa HUSQVARNA T536Li XP wraz z akumulatorem BLi300 i 豉dowark QC500 1 komplet,
- traktorek ogrodowy HUSQVARNA TC 138

zosta這 rozstrzygni皻e.

Wp造n窸y cztery oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty

netto PLN

Cena oferty

Brutto PLN

1.

Autoryzowany Diler Husqwarna, Centro-met Stefan Bedkowski

17-200 Hajnówka,
Ul bia這stocka 54

16.605,68 z

20.425,00 z

2.

PHU Agromotors
Pawe P這ski

13-111 Janowiec Ko軼ielny Piotrkowo nr 3

20.162,16 z

24.800,03 z

3.

P.U.H. Radek
Konrad Konczalski

20-315 Lublin
al. Wincentego Witosa 8

14.691,59 z

18.070,66 z

4.

Przedsi瑿iorstwo Handlowo-Us逝gowe „Pilar" Tadeusz Tabor

74-300 My郵ibórz,
ul. Weterynaryjna 10

16.177,00 z

19.897,71 z

 

1. Najkorzystniejsz ofert cenow przedstawi:

 • P.U.H. Radek, Konrad Konczalski, 20-315 Lublin, al. Wincentego Witosa 8
 • Cena netto 14.691,59 z, cena brutto 18.070,66 z
 • oferta Wykonawcy spe軟ia wymagania i warunki okre郵one w zaproszeniu do z這瞠nia oferty cenowej
 • Wykonawca akceptuje warunki p豉tno軼i ustalone przez zamawiaj帷ego.

Bia這wie瘸, dania 26.11.2018 roku


Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO informuj, 瞠:

 1. aadministratorem danych osobowych zawartych w dokumentach post瘼owania o udzielenie zamówienia jest Dyrektor Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
 3. przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zamówienia publicznego OOR/042/01/2018 w trybie ustawy Pzp nie stosuje si (art.4 pkt 8).
 4. obowi您ek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Prawo zamówie publicznych, zwi您anych z udzia貫m w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
 5. odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, którym udost瘼niona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 ustawy Pzp;
 6. dane osobowe z post瘼owania b璠 przechowywane zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówie publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w Bia這wieskim Parku Narodowym przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania, a je瞠li czas trwania umowy b璠zie przekracza 4 lata przez ca造 czas trwania umowy. Dane osobowe wynikaj帷e z zawartej umowy b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow;
 7. ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:
  1.  prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
  2.  prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  3. w zakresie wynikaj帷ym z przepisów - prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo do ograniczenia przetwarzania;
     8. ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony danych osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.


 

Bia這wie瘸, dnia 19.11.2018 roku

Nr sprawy: OOR/042/05/2018

ZAPROSZENIE DO ZΜ浩NIA OFERTY CENOWEJ
o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówie
publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

1. Prowadz帷y zaproszenie: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11,
17-230 Bia這wie瘸.

2. Przedmiot zamówienia jest Dostawa urz康ze do piel璕nacji zielni przy obiektach turystycznych w tym:

 • wykaszarka - HUSQVARNA 545RX z osprz皻em - 2 sztuki,
 • pilarka akumulatorowa HUSQVARNA T536Li XP wraz z akumulatorem BLi300 i 豉dowark QC500 1 komplet,
 • traktorek ogrodowy HUSQVARNA TC 138

Klasyfikacja wg Wspólnego S這wnika Zamówie Publicznych:
16311100-9 - kosiarki do piel璕nacji zieleni

3. Termin wykonania zamówienia: 15 grudnia 2018 roku,

4. O udzielenie zamówienia mog si ubiega WYKONAWCY, którzy spe軟iaj nast瘼uj帷e warunki,
    4.1. Prowadz dzia豉lno嗆 gospodarcz w zakresie zgodnym z zamówieniem.

5. Wykaz o鈍iadcze i dokumentów, jakie maj dostarczy Dostawcy:
    5.1. Ofert w postaci formularza cenowego (Za陰cznik nr 1)
    5.2. W celu potwierdzenia, 瞠 Wykonawca posiada niezb璠n wiedz oraz do鈍iadczenie, dysponuje odpowiednim potencja貫m technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty, nale篡 do陰czy nast瘼uj帷e dokumenty:
- Aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert.

6. Kryteria oceny ofert: 100% cena
Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmowa wynagrodzenie za wszystkie obowi您ki przysz貫go Dostawcy, niezb璠ne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, 瞠 cena musi zawiera wszystkie koszty zwi您ane z realizacj dostawy wynikaj帷e wprost, jak równie nie uj皻e a niezb璠ne do wykonania zadania, w tym mi璠zy innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty zwi您ane z wykonaniem zamówienia.

7. Osoba uprawniona do porozumiewania si z wykonawcami: Andrzej Karczewski -tel. kom. 600455702

8. Sposób przygotowania zg這szenia wykonania przedmiotu zaproszenia: ofert nale篡 z這篡 w formie pisemnej, podpisane przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy, przekaza w formie: osobi軼ie, poprzez z這瞠nie w pok. nr 1 - sekretariat BPN, drog pocztow/faksem/mailem na adres: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy nie pó幡iej ni do dnia 23 listopada 2018 r., do godziny 1530

9. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - dalej RODO informuj, 瞠:
1) administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach post瘼owania o udzielenie zamówienia jest Dyrektor Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
3) przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw urz康ze do pielegnaci zieleni w trybie ustawy nie stosuje si art. 4 pkt 8 ustawy Pzp;
4) obowi您ek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Prawo zamówie publicznych, zwi您anych z udzia貫m w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
5) odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, którym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania;
6) dane osobowe z post瘼owania b璠 przechowywane zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówie publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w Bia這wieskim Parku Narodowym przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania, a je瞠li czas trwania umowy b璠zie przekracza 4 lata przez ca造 czas trwania umowy. Dane osobowe wynikaj帷e z zawartej umowy b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow;
7) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:
a) prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
c) w zakresie wynikaj帷ym z przepisów - prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo do ograniczenia przetwarzania;
8) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony danych osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.

10. Zamawiaj帷y ma prawo uniewa積i post瘼owanie bez podawania przyczyny uniewa積ienia.

 

Za陰czniki:
1) Formularz oferty cenowej
2) Wzór umowy

Niniejsze rozeznanie cenowe nie stanowi zobowi您ania Bia這wieskiego Parku Narodowego
w Bia這wie篡 do zawarcia umowy


W dniu 20.11.2018 roku wp造n窸o nast瘼uj帷e pytanie do zapytania:
W tej chwili Traktory ogrodowe TC138 nie s ju dost瘼ne. Dopiero na wiosn. Czy w zwi您ku z tym mog wstawi w ofert podobny model McCulloch M145-97tc? (te kupujemy go od Husqvarna). Chyba, 瞠 mog zaproponowa troch dro窺zy model TC139T on jest dost瘼ny.

Odpowied BPN.
W odpowiedzi na Pa雟twa zapytanie do zaproszenia do z這瞠nia oferty cenowej na Dostawa urz康ze do piel璕nacji zielni przy obiektach turystycznych z dnia 19.11.2018 roku Nr sprawy: OOR/042/05/2018, BPN informuje i dopuszcza zakup innego modelu traktorka ogrodowego tj. HUSQVARNA TC 139T
 

Bia這wie瘸, dnia 14.11.2018 r

BIAΜWIESKI PARK NARODOWY
17-230 Bia這wie瘸, Park Pa豉cowy 11, tel./fax (85) 68 29 700

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy zawiadamia, i w wyniku rozstrzygni璚ia post瘼owania nr DUP/07-075/33/2018 na Wykonanie i dostaw kart pocztowych, zak豉dek do ksi捫ek, podstawek pod kubki, puzzli edukacyjnych, gier edukacyjnych i innych materiaów reklamowych do sprzeda篡 w punktach Bia這wieskiego Parku Narodowego z dnia 07.11.2018 r. prowadzonego zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) wybrano oferty cz窷ciowe:

I Cz窷 zamówienia:
Agencja Fotograficzno - Wydawnicza ,,Mazury'' sp. z o.o., 10-684 Olsztyn, ul. Wa鎥owicza 2a
Cena oferty brutto: 10 460,00 z

II cz窷 zamówienia:
Granmark Marek S.Graniczkowski, 39-300 Mielec, ul. Fredry 1
Cena oferty brutto: 7 687,50 z

III Cz窷 zamówienia:
Getgadget Pawe Drewniak, 32-800 Brzesko, ul. Wojska Polskiego 3/13
Cena oferty brutto: 3 634,65 z

IV Cz窷 zamówienia:
Getgadget Pawe Drewniak, 32-800 Brzesko, ul. Wojska Polskiego 3/13
Cena oferty brutto: 777,36 z

V Cz窷 zamówienia:
Mikrotech S.A., 38-400 Krosno, ul. Sk豉dowa 9
Cena oferty brutto: 799,50 z

VI Cz窷 zamówienia:
Agencja Fotograficzno - Wydawnicza ,,Mazury'' sp. z o.o., 10-684 Olsztyn, ul. Wa鎥owicza 2a
Cena oferty brutto: 28 235,50 z

Uzasadnienie wyboru:
Wybrane oferty spe軟iaj wszystkie wymagania zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i rozpoznania cenowego. Oferty zgodnie z kryterium oceny ofert zawieraj najni窺z cen w poszczególnych cz窷ciach.
Z Wykonawcami, których oferty zosta造 wybrane, Zamawiaj帷y skontaktuje si celem z這瞠nia zamówienia.
 

Bia這wie瘸, dnia 07.11.2018 r.

Nr sprawy: DUP/07-075/33/2018

Rozpoznanie cenowe o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówie publicznych
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986)

1. Prowadz帷y rozpoznanie:
Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸.

2. Okre郵enie przedmiotu rozpoznania:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa nast瘼uj帷ego asortymentu: karty pocztowe, zak豉dki do ksi捫ek, podstawki pod kubki, materia造 reklamowe, puzzle edukacyjne, gry edukacyjne - do sprzeda篡 w punktach Bia這wieskiego Parku Narodowego.
Asortyment, o którym mowa w punkcie 2 zosta szczegó這wo opisany w Za陰czniku nr 1.

2. Oferta powinna obejmowa ca這嗆 zamówienia (ilo軼i szacunkowe) oraz koszt transportu ka盥ej dostawy.

4. Dostawca mo瞠 z這篡 ofert na wybran przez siebie cz窷 lub cz窷ci zamówienia.

5. Klasyfikacja wg Wspólnego S這wnika Zamówie publicznych:
    37523000-0 Puzzle
    37524100-8 Gry edukacyjne
    37524200-9 Gry planszowe
    37531000-9 Karty do Gry
    22310000-6 Pocztówki
    22300000-3 Pocztówki, karty okoliczno軼iowe i inne druki
    22462000-6 Materia造 reklamowe

6. Wymagany termin realizacji zamówienia: maksymalnie 8 dni od z這瞠nia zamówienia.

7. Asortyment, o których mowa w punkcie 2 musi by nieu篡wany, nienosz帷y 郵adów uszkodze zewn皻rznych.

8. Termin p豉tno軼i 30 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia.

9. O udzielenie zamówienia mog si ubiega DOSTAWCY, którzy spe軟iaj nast瘼uj帷e warunki:
   9.1 Akceptuj, 瞠 Zamawiaj帷y ma prawo do zrealizowania zamówienia w zakresie do min. 70% podanych szacunkowych ilo軼i.
         Dostawca zobowi您uje si utrzyma zaoferowan cen jednostkow zamówienia przez ca造 okres zamówienia, tj. do 30
         wrze郾ia 2019 r. Brak zamówienia w ca這軼i poszczególnego asortymentu zamówienia okre郵onego w Zapytaniu ofertowym
         nie mo瞠 by podstaw do roszcze finansowych Dostawcy.
   9.2 Akceptuj, 瞠 podana ilo嗆 w og這szeniu jest wielko軼i szacunkow, maksymaln.
         Ostateczna ilo嗆 zakupionego asortymentu wynika b璠zie z aktualnych potrzeb Zamawiaj帷ego. Pierwsza dostawa
         przewidziana jest do 30 listopada 2018 r. Zamówienie b璠zie sk豉dane e-mailowo lub telefonicznie.

10. Wykaz o鈍iadcze, dokumentów i innych materiaów, jakie maj dostarczy DOSTAWCY: ofert w postaci formularza cenowego wg Za陰cznika nr 2.

11. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj帷y b璠zie kierowa si kryterium cena - 100%. Cena ofertowa to cena brutto i powinna obejmowa wynagrodzenie za wszystkie obowi您ki przysz貫go Dostawcy, niezb璠ne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, 瞠 cena ta musi zawiera wszystkie koszty zwi您ane z realizacj wykonania i dostawy wynikaj帷e wprost, jak równie nie uj皻e a niezb璠ne do wykonania zadania, w tym m.in.: koszty transportu lub przesy趾i.

12. Istotne postanowienia:
   12.1.Zamawiaj帷y b璠zie sk豉da zamówienie na dostaw cz窷ci przedmiotu zamówienia, sukcesywnie, w miar potrzeb, tj. max. do trzech zamówie. Ostatnia dostawa planowana jest do 30 wrze郾ia 2019 r.
   12.2. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do zwrotu dostarczonego towaru w ci庵u 10 dni od odebrania poprawnie wystawionej faktury, je瞠li towar jest nie zgodny z zamówieniem.
   12.3. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do wymiany cz窷ci dostawy, je瞠li towar jest uszkodzony. W takim wypadku do wymiany dochodzi przy kolejnej dostawie.
   12.4. Logo dostarczone przez Zamawiaj帷ego nie powinno by modyfikowane, gdy narusza to prawa autorskie do dzie豉, którymi jest obj皻e.

13. Ofert cenow prosz z這篡 wg przekazanego Pa雟twu formularza (za陰cznik nr 2 do Rozpoznania cenowego) w sekretariacie Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡 (pok. nr 1), Park Pa豉cowy 11 lub przes豉 poczt/faxem/mailem na adres: Bia這wieski Park Narodowy, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nr faksu (85) 682-97-16, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy nie pó幡iej ni do dnia 14 listopada 2018 r., do godz. 10:00.

14. Zg這szenie nale篡 z這篡 w formie pisemnej, podpisane przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy.

15. Wraz z ofert prosimy dostarczy wzornik oferowanych produktów.

16. Osoba uprawniona do porozumiewania si z Dostawcami:
       Edyta Barmuta, tel. 85 682 97 18; e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
       Gra篡na Wykowska, tel. 85 681 29 01; email: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

17. Zamawiaj帷y ma prawo uniewa積i post瘼owanie w ka盥ym czasie post瘼owania, bez podawania przyczyn uniewa積ienia.

18. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO informuj, 瞠:

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach post瘼owania o udzielenie zamówienia jest Dyrektor Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
 3. przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dostaw wydawnictw do sprzeda篡 w punktach sprzeda篡 Bia這wieskiego Parku Narodowego", Nr sprawy: DUP/07-075/33/2018, w trybie: art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych, w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.
 4. obowi您ek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Prawo zamówie publicznych, zwi您anych z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
 5. odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, którym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o Regulamin udzielania zamówie w BPN poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp;
 6. dane osobowe z post瘼owania b璠 przechowywane zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówie publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w Bia這wieskim Parku Narodowym przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania, a je瞠li czas trwania umowy b璠zie przekracza 4 lata przez ca造 czas trwania umowy. Dane osobowe wynikaj帷e z zawartej umowy b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow;
 7. ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:
  1.  prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
  2.  prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  3. w zakresie wynikaj帷ym z przepisów - prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo do ograniczenia przetwarzania;

        8.     ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony danych
                osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.

Post瘼owanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.


Za陰czniki:
Nr 1 - Szczegó這wy opis przedmiotu zamówienia.
Nr 2 - Formularz oferty cenowej.

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie stanowi zobowi您ania Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡 do zawarcia umowy 
 • Polish
 • English
home contact sitemap