Strona g堯wna
Zam闚ienia do 30 tys. euro Drukuj E-mail

 

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy zawiadamia, i w wyniku rozstrzygni璚ia post瘼owania nr BHP/298/2019/EB na dostaw odzie篡 i obuwia roboczego oraz odzie篡 wizerunkowej i obuwia do Bia這wieskiego Parku Narodowego z dnia 04.06.2019 r. prowadzonego zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) wybrano ofert firmy:

IRMAK P.P.H.U. Ireneusz Kap豉n,
20-950 Lublin, ul. Czechowska 4a

cena oferty brutto:
* cz窷 I –  59 625,48 z,
* cz窷 II – 30 082,11 z.

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spe軟ia wszystkie wymagania zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i og這szenia o zamówieniu, jedna wa積a oferta.

Bia這wie瘸, dnia 11.06.2019 r.


 

Bia這wie瘸, dnia 04.06.2019r.

BHP/298/2019/EB

Rozpoznanie cenowe o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

1. Prowadz帷y rozpoznanie: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸.

2. Okre郵enie przedmiotu rozpoznania:
    Cz窷 I - zakup i dostawa odzie篡 i obuwia roboczego do Bia這wieskiego Parku Narodowego wed逝g tabeli poni瞠j:

Lp.

Sorty BHP

Ilo嗆

1.

Koszula oliwkowozielona krótki r瘯aw (65-100% bawe軟a, 2% elastan, damska wytaliowana, z przodu po lewej stronie wyhaftowane logo BPN)

42

2.

Koszulka oliwkowozielona typu t-shirt (65-100% bawe軟y, z przodu po lewej stronie wyhaftowane logo BPN)

60

3.

Koszula oliwkowozielona d逝gi r瘯aw (65-100% bawe軟a, 2% elastan, damska wytaliowana, z przodu po lewej stronie wyhaftowane logo BPN)

8

4.

Polar zielony

44

5.

Koszula zielona polo (65-100% bawe軟a, elastyczne r瘯awki, z przodu po lewej stronie wyhaftowane logo BPN)

43

6.

Spodnie zielone moro

31

7.

Kurtka nieprzemakalna ocieplana oliwkowozielona (z przodu po lewej stronie wyhaftowane logo BPN)

14

8.

Pó豚uty na grubej zelówce (wykonane z wysokiej jako軼i skór licowych g豉dkich o zmniejszonej nasi彗liwo軼i wody i wysokim wspó販zynniku przepuszczalno軼i pary wodnej, podeszwa z poliuretanu i poliuretanu termoplastycznego, posiadaj帷e bardzo dobre w豉軼iwo軼i przeciw郵izgowe)

17

9.

Buty zimowe z membran klimatyczn

27

10.

Buty gumowe

42

11.

Ubranie robocze (bluza + spodnie, moro)

20

12.

Fartuch ochronny zielony

8

13.

Buty robocze profilaktyczne

5

14.

Czapka letnia

20

15.

Czapka zimowa

2

16.

Odzie termo aktywna (zielona z d逝gim r瘯awem)

49

17.

Buty gumowo-filcowe

16

18.

Bluza ochronna (Stra parku)

3

19.

R瘯awice robocze gumowe

300

20.

R瘯awice robocze ocieplane + skórzane

150 +150


Cz窷 II - zakup i dostawa odzie篡 wizerunkowej i obuwia do Bia這wieskiego Parku Narodowego wed逝g tabeli poni瞠j:

Lp.

Odzie wizerunkowa, obuwie

Ilo嗆

1.

Koszula oliwkowozielona krótki r瘯aw (65-100% bawe軟a, 2% elastan, damska wytaliowana, z przodu po lewej stronie wyhaftowane logo BPN)

28

2.

Koszulka oliwkowozielona typu t-shirt (65-100% bawe軟y, z przodu po lewej stronie wyhaftowane logo BPN)

47

3.

Koszula oliwkowozielona d逝gi r瘯aw (65-100% bawe軟a, 2% elastan, damska wytaliowana, z przodu po lewej stronie wyhaftowane logo BPN)

42

4.

Polar zielony

37

5.

Spodnie zielone

61

6.

Pó豚uty (pantofle br您owe, skóra licowa g豉dka)

14


Nazwy i kody dotycz帷e przedmiotu zamówienia okre郵one we Wspólnym S這wniku Zamówie:
18000000-9 odzie, obuwie, artyku造 baga穎we i dodatki
18100000-0 odzie bran穎wa, specjalna odzie robocza i dodatki
18110000-3 odzie bran穎wa
18130000-9 specjalna odzie robocza

Odzie ochronna powinna odpowiada normie: PN-EN ISO 13688:2013
Dla odzie篡 ochronnej i roboczej wymagane s certyfikaty lub deklaracje zgodno軼i. Brak wymaganych 鈍iadectw oraz upowa積ie producentów skutkowa b璠zie odrzuceniem oferty.
3. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 sk豉dania ofert cz窷ciowych na jedn i/lub dwie cz窷ci zamówienia. Ka盥y z Wykonawców mo瞠 z這篡 ofert na wybran przez siebie cz窷 lub cz窷ci zamówienia.
4. Wymagany termin realizacji przedmiotu rozpoznania: 20 grudzie 2019r.
5. Kryterium wyboru:
    a) cena - 70%,
    b) ocena techniczno-jako軼iowa dostarczonego wzoru- 30%
Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana wed逝g nast瘼uj帷ych zasad:
a) Ocena punktowa kryterium cena dokonana zostanie wed逝g wzoru:

najni窺za cena spo鈔ód ofert wa積ych
--------------------------------------------------- x 100x0,7 = liczba punktów
Cena oferty badanej

b) wed逝g kryterium oceny techniczno - jako軼iowej

Ocena techniczno jako軼iowa wykonania wyrobu b璠zie dokonana indywidualnie, tzn. cz這nkowie komisji przydziela b璠 punkty w nast瘼uj帷y sposób:
     0-30 za estetyk wykonania
     0-70 sposób wyko鎍zenia i jako嗆 wykonania
Uzyskane punkty zostan zsumowane i pomno穎ne przez 0,30.
Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do uszkodzenia przedstawionych wzorców podczas dokonywania oceny technicznej i jako軼iowej.
Punkty liczone w ka盥ym kryterium przez ka盥ego oceniaj帷ego cz這nka Komisji zostan zsumowane. Za ofert najkorzystniejsz uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwi瘯sz ilo嗆 punktów.
Zamawiaj帷y udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta oceniona zostanie jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powy瞠j kryteria wyboru.

Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmowa wynagrodzenie za wszystkie obowi您ki przysz貫go Dostawcy, niezb璠ne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, 瞠 cena musi zawiera wszystkie koszty zwi您ane z realizacj dostawy wynikaj帷e wprost, jak równie nie uj皻e z niezb璠ne do wykonania zadania, w tym miedzy innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty zwi您ane z wykonaniem zamówienia.
6. Z Wykonawc, który zaproponuje najkorzystniejsz ofert, zostanie zawarta stosowna umowa (Za陰cznik nr 2 - wzór umowy).
7. Do dnia otwarcia ofert Wykonawca zobowi您any jest do陰czy po jednej sztuce ka盥ego artyku逝 b璠帷ego przedmiotem dostawy oznaczonego nazw Wykonawcy. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo sprawdzenia jako軼i dostarczonych wyrobów przez ich naruszenie fizyczne. Wyroby te zostan zwrócone Wykonawcom po podpisaniu umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w wyniku przedmiotowego post瘼owania, otrzyma zwrot dostarczonego kompletu odzie篡 po dokonaniu dostawy i sporz康zeniu protoko逝 odbioru (dostarczony komplet odzie篡 b璠zie wzorcem do porównania zgodno軼i dostawy z ofert). Za uszkodzenia zaistnia貫 w wyniku badania dostarczonych wzorców skutkuj帷e pogorszeniem /utrat warto軼i u篡tkowych wzorca/ Zamawiaj帷y nie b璠zie ponosi odpowiedzialno軼i.
8. Wymagania, jakie powinni spe軟ia wykonawcy w zakresie dokumentów lub o鈍iadcze: kserokopia dokumentu po鈍iadczaj帷ego prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie przedmiotowego zamówienia.
9. Wykonawca zapewni minimum 12 miesi璚zn (liczon od daty dostawy - podpisania protoko逝 odbioru dostawy) gwarancj, na dostarczon odzie i obuwie na warunkach okre郵onych w umowie.
10. Dostawa przedmiotu zamówienia b璠zie realizowana do siedziby Zamawiaj帷ego na koszt Wykonawcy.
11. Dostarczona odzie i obuwie b璠 opisane i zapakowane dla ka盥ego pracownika osobno (wg przekazanego zestawienia nale積o軼i dla pracownika - po podpisaniu umowy).
12. Sposób przygotowania zg這szenia wykonania przedmiotu rozpoznania: zg這szenie nale篡 z這篡 w formie pisemnej, podpisane przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy, przekaza w formie: osobi軼ie, poprzez z這瞠nie w pok. nr 1 - sekretariat BPN, drog pocztow/faksem/mailem* na adres: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy ,
13. Osoba upowa積iona do kontaktu z wykonawcami: Edyta Barmuta, tel.: 85 682 97 18 w godz. 7.30-.14.30.,
14. Ofert cenow prosz z這篡 wg przekazanego Pa雟twu formularza (za陰cznik nr 1 do Rozpoznania), w terminie do dnia 10.06.2019r., godz. 13.30.
15. Zamawiaj帷y ma prawo uniewa積i post瘼owanie bez podawania przyczyny uniewa積ienia.
16. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO informuj, 瞠:
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach post瘼owania o udzielenie zamówienia jest Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 reprezentowany przez Dyrektora Parku , ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸;
2) kontakt z inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie na adres wskazany w pkt.1 powy瞠j z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych" lub mailowo na adres: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
3) przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zamówienia publicznego na:
   Cz窷 I: zakup i dostaw odzie篡 roboczej i obuwia roboczego do Bia這wieskiego Parku Narodowego
   i/lub
   Cz窷 II -
zakup i dostawa odzie篡 wizerunkowej i obuwia do Bia這wieskiego Parku Narodowego
   Nr sprawy: BHP/298/2019/EB, w trybie: art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych, w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb璠ne do wzi璚ia udzia逝 w post瘼owaniu i zawarcia umowy;
5) odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, którym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o Regulamin udzielania zamówie w BPN poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp;
6) dane osobowe z post瘼owania b璠 przechowywane zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówie publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w Bia這wieskim Parku Narodowym przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania, a je瞠li czas trwania umowy b璠zie przekracza 4 lata przez ca造 czas trwania umowy. Dane osobowe wynikaj帷e z zawartej umowy b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow;
7) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:
    a) prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
    b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
    c) w zakresie wynikaj帷ym z przepisów - prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo
        do ograniczenia przetwarzania;
8) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony danych osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.

Post瘼owanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych
o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie
publicznych w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.


Za陰czniki:
1) formularz oferty cenowej
2) wzór umowy

 

* niepotrzebne skre郵i

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie stanowi zobowi您ania Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡
do zawarcia umowy
 

Nr sprawy: OOR/042/03/2019

O G O S Z E N I E

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 zaproszenie do sk豉dania ofert cenowych na Zakup szczebli/desek do 豉wek z materia逝 Hanit, wraz z dostaw o wymiarach 4,7x10x200 cm, ze wzmocnieniem wewn皻rznym, w kolorze br您owym w ilo軼i 240 sztuk, zosta這 rozstrzygni皻e.

W sumie wp造n窸y 2 oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty

netto PLN

Cena oferty

Brutto PLN

1.

HANIMAT sp. z o.o.

Ul. Nowa 3,
84-123 Rekowo Górne

28.255,20 z

34.753,90 z

2.

BIO-PAL
Rafa Aleksiejuk

17-100 Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 114/12

38.491,20 z

47.344,18 z


Po rozpatrzeniu ofert, stwierdzono 瞠 wszystkie oferty spe軟iaj warunki zapytania. Ze wzgl璠u na cen najkorzystniejsza okaza豉 si oferta

HANIMAT sp. z o.o., ul. Nowa 3, 84-123 Rekowo Górne

  • cena brutto: 34.753,90 z, cena netto 28.255,20 z
  • oferta Wykonawcy spe軟ia wymagania i warunki okre郵one w zaproszeniu do z這瞠nia oferty cenowej
  • Wykonawca akceptuje warunki p豉tno軼i ustalone przez zamawiaj帷ego.

 

Bia這wie瘸, dnia 04.06.2019 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO informuj, 瞠:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach post瘼owania o udzielenie zamówienia jest Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸;
2. Kontakt z inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie na adres wskazany w pkt.1 powy瞠j z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych" lub mailowo na adres: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
3. Przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zakup szczebli/desek do 豉wek z materia逝 Hanit, wraz z dostaw o wymiarach 4,7x10x200 cm, ze wzmocnieniem wewn皻rznym, w kolorze br您owym w ilo軼i 240 sztuk nr sprawy: : OOR/042/03/2019, w trybie: art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych, w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.
    3.1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb璠ne do wzi璚ia udzia逝 w post瘼owaniu i zawarcia umowy;
    3.2. odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, którym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o Regulamin udzielania zamówie w BPN poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp;
    3.3. dane osobowe z post瘼owania b璠 przechowywane zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówie publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w Bia這wieskim Parku Narodowym przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania, a je瞠li czas trwania umowy b璠zie przekracza 4 lata przez ca造 czas trwania umowy. Dane osobowe wynikaj帷e z zawartej umowy b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow;
    3.4. ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:
          3.4.1. prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
          3.4.2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
          3.4.3. w zakresie wynikaj帷ym z przepisów - prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo
                   do ograniczenia przetwarzania;
   3.5. ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony danych osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.
 

Nr sprawy: BHP/298/2019/EB

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 post瘼owanie og這szone w dniu 21.05.2019 r. na stronie internetowej Bia這wieskiego Parku Narodowego z zak豉dce zamówienia poni瞠j 30 000 euro, dotycz帷e zadania: dostawa odzie篡 roboczej i obuwia roboczego do Bia這wieskiego Parku Narodowego zosta這 uniewa積ione, gdy cena z這穎nej oferty przewy窺za mo磧iwo軼i finansowe Zamawiaj帷ego

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom post瘼owania.

 

Bia這wie瘸,dnia 31.05.2019 r.
 

Bia這wie瘸, dnia 23.05.2019 roku

Nr sprawy: OOR/042/03/2019


ZAPROSZENIE DO ZΜ浩NIA OFERTY CENOWEJ
o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

1. Prowadz帷y zaproszenie: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸.

2. Przedmiotem zamówienia jest Zakup szczebli/desek do 豉wek z materia逝 Hanit, wraz z dostaw o wymiarach 4,7x10x200 cm, ze wzmocnieniem wewn皻rznym, w kolorze br您owym w ilo軼i 240 sztuk.

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup, dostaw i obejmuje ca這嗆 przedmiotu zaproszenia. Klasyfikacja wg Wspólnego S這wnika Zamówie Publicznych: 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

4. Termin wykonania zamówienia: do 30 lipca 2019 roku,

5. O udzielenie zamówienia mog si ubiega WYKONAWCY, którzy spe軟iaj nast瘼uj帷e warunki,
    5.1. Prowadz dzia豉lno嗆 gospodarcz w zakresie zgodnym z zamówieniem.

6. Wykaz o鈍iadcze i dokumentów, jakie maj dostarczy Dostawcy:
    6.1. Ofert w postaci formularza cenowego (Za陰cznik nr 1)
    6.2. W celu potwierdzenia, 瞠 Wykonawca posiada niezb璠n wiedz oraz do鈍iadczenie, dysponuje odpowiednim potencja貫m technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty, nale篡 do陰czy nast瘼uj帷e dokumenty:
       6.2.1. Aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert.

7. Kryteria oceny ofert: 100% cena
Cena ofertowa to cena brutto i powinna obejmowa wynagrodzenie za wszystkie obowi您ki przysz貫go Wykonawcy, niezb璠ne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, 瞠 cena ta musi zawiera wszystkie koszty zwi您ane z realizacj us逝gi wynikaj帷e wprost, jak równie nie uj皻e, a niezb璠ne do wykonania zadania, w tym mi璠zy innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty zwi您ane z wykonaniem us逝gi, niezmienne przez ca造 okres realizacji zamówienia.

8. Osoba uprawniona do porozumiewania si z wykonawcami: Andrzej Karczewski - tel.: 600 455 702, Jerzy Lisicki - tel. 694 456 674

9. Sposób przygotowania zg這szenia wykonania przedmiotu zaproszenia: ofert nale篡 z這篡 w formie pisemnej, podpisane przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy, przekaza w formie: osobi軼ie, poprzez z這瞠nie w pok. nr 1 - sekretariat BPN, drog pocztow/faksem/mailem* na adres: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy nie pó幡iej ni do dnia 31 maja 2019 r., do godziny 1530

10. Zamawiaj帷y ma prawo uniewa積i postepowanie, bez podania przyczyn uniewa積ienia.

11. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO informuj, 瞠:
11.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach post瘼owania o udzielenie zamówienia jest Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸;
11.2 kontakt z inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie na adres wskazany w pkt.1 powy瞠j z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych" lub mailowo na adres: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
11.3. przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup szczebli/desek do 豉wek z materia逝 Hanit wraz z dostaw o wymiarach 4,7x10x200 cm, ze wzmocnieniem wewn皻rznym, w kolorze br您owym w ilo軼i 240 sztuk, na teren Bia這wieskiego Parku Narodowego, nr sprawy: OOR/042/03/2019, w trybie: art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych, w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.
11.4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb璠ne do wzi璚ia udzia逝 w post瘼owaniu i zawarcia umowy;
11.5. odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, którym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o Regulamin udzielania zamówie w BPN poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp;
11.6. dane osobowe z post瘼owania b璠 przechowywane zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówie publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w Bia這wieskim Parku Narodowym przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania, a je瞠li czas trwania umowy b璠zie przekracza 4 lata przez ca造 czas trwania umowy. Dane osobowe wynikaj帷e z zawartej umowy b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow;
11.7. ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:
        11.7.1. prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
        11.7.2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
        11.7.3. w zakresie wynikaj帷ym z przepisów - prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo do ograniczenia przetwarzania;
11.8. ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony danych osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.

12. Post瘼owanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.

 

* niepotrzebne skre郵i

 

Za陰czniki:
1. Formularz oferty cenowej
2. Wzór umowy

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie stanowi zobowi您ania Bia這wieskiego Parku
Narodowego w Bia這wie篡 do zawarcia umowy 

Bia這wie瘸, dnia 21.05.2019r.

BHP/298/2019/EB

Rozpoznanie cenowe o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

1. Prowadz帷y rozpoznanie: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸.

2. Okre郵enie przedmiotu rozpoznania zakup i dostawa odzie篡 roboczej i obuwia roboczego do Bia這wieskiego Parku Narodowego

Nazwy i kody dotycz帷e przedmiotu zamówienia okre郵one we Wspólnym S這wniku Zamówie:
18000000-9 odzie, obuwie, artyku造 baga穎we i dodatki
18100000-0 odzie bran穎wa, specjalna odzie robocza i dodatki
18110000-3 odzie bran穎wa
18130000-9 specjalna odzie robocza

Lp.

Sorty BHP

Ilo嗆

1.

Koszula oliwkowozielona krótki r瘯aw

69

2.

Koszulka oliwkowozielona typu t-shirt

60

3.

Koszula oliwkowozielona d逝gi r瘯aw

49

4.

Koszulka oliwkowozielona polo

89

5.

Polar zielony

80

6.

Spodnie zielone

91

7.

Kurtka nieprzemakalna ocieplana

13

8.

Pó豚uty na grubej zelówce

17

9.

Buty zimowe z membran

26

10.

Buty gumowe

41

11.

Ubranie robocze (bluza+ spodnie)

20

12.

Fartuch ochronny

8

13.

Buty robocze profilaktyczne

5

14.

Czapka letnia

20

15.

Czapka zimowa

2

16.

Odzie termo aktywna

48

17.

Buty gumowo-filcowe

16

18.

Pó豚uty br您owe

14

19.

Bluza ochronna(Stra parku)

3

20.

R瘯awice robocze gumowe

300

21.

R瘯awice robocze ocieplane + skórzane

150 +150


Odzie ochronna powinna odpowiada normie: PN-EN ISO 13688:2013

Dla odzie篡 ochronnej i roboczej wymagane s certyfikaty lub deklaracje zgodno軼i. Brak wymaganych 鈍iadectw oraz upowa積ie producentów skutkowa b璠zie odrzuceniem oferty.
Szczegó這wy opis zamówienia stanowi za陰cznik nr 2 do Zaproszenia do z這瞠nia oferty cenowej.

3. Oferta powinna obejmowa ca這嗆 przedmiotu rozpoznania,

4. Wymagany termin realizacji przedmiotu rozpoznania: 20 grudzie 2019r.

5. Kryterium wyboru:
    a) cena - 70%,
    b) ocena techniczno-jako軼iowa dostarczonego wzoru - 30%
Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana wed逝g nast瘼uj帷ych zasad:
    a) Ocena punktowa kryterium cena dokonana zostanie wed逝g wzoru:

najni窺za cena spo鈔ód ofert wa積ych
--------------------------------------------------     x    100x0,7 = liczba punktów
Cena oferty badanej

    b) wed逝g kryterium oceny techniczno - jako軼iowej
Ocena techniczno jako軼iowa wykonania wyrobu b璠zie dokonana indywidualnie, tzn. cz這nkowie komisji przydziela b璠 punkty w nast瘼uj帷y sposób:
    0-30 za estetyk wykonania
    0-70 sposób wyko鎍zenia i jako嗆 wykonania
Uzyskane punkty zostan zsumowane i pomno穎ne przez 0,30.

Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do uszkodzenia przedstawionych wzorców podczas dokonywania oceny technicznej i jako軼iowej.
Punkty liczone w ka盥ym kryterium przez ka盥ego oceniaj帷ego cz這nka Komisji zostan zsumowane. Za ofert najkorzystniejsz uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwi瘯sz ilo嗆 punktów.
Zamawiaj帷y udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta oceniona zostanie jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powy瞠j kryteria wyboru.

Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmowa wynagrodzenie za wszystkie obowi您ki przysz貫go Dostawcy, niezb璠ne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, 瞠 cena musi zawiera wszystkie koszty zwi您ane z realizacj dostawy wynikaj帷e wprost, jak równie nie uj皻e z niezb璠ne do wykonania zadania, w tym miedzy innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty zwi您ane z wykonaniem zamówienia.

6. Z Wykonawc, który zaproponuje najkorzystniejsz ofert , zostanie zawarta stosowna umowa (Za陰cznik nr 3 - wzór umowy) na dostaw odzie篡 i obuwia roboczego.

7. Do dnia otwarcia ofert Wykonawca zobowi您any jest do陰czy po jednej sztuce ka盥ego artyku逝 b璠帷ego przedmiotem dostawy oznaczonego nazw Wykonawcy. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo sprawdzenia jako軼i dostarczonych wyrobów przez ich naruszenie fizyczne. Wyroby te zostan zwrócone Wykonawcom po podpisaniu umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w wyniku przedmiotowego post瘼owania, otrzyma zwrot dostarczonego kompletu odzie篡 po dokonaniu dostawy i sporz康zeniu protoko逝 odbioru (dostarczony komplet odzie篡 b璠zie wzorcem do porównania zgodno軼i dostawy z ofert). Za uszkodzenia zaistnia貫 w wyniku badania dostarczonych wzorców skutkuj帷e pogorszeniem/utrat warto軼i u篡tkowych wzorca/ Zamawiaj帷y nie b璠zie ponosi odpowiedzialno軼i.

8. Wymagania, jakie powinni spe軟ia wykonawcy w zakresie dokumentów lub o鈍iadcze: kserokopia dokumentu po鈍iadczaj帷ego prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie przedmiotowego zamówienia.

9. Wykonawca zapewni minimum 12 miesi璚zn (liczon od daty dostawy - podpisania protoko逝 odbioru dostawy) gwarancj, na dostarczone sorty BHP na warunkach okre郵onych w umowie.

10. Dostawa przedmiotu zamówienia b璠zie realizowana do siedziby Zamawiaj帷ego na koszt Wykonawcy.

11. Dostarczone sorty BHP b璠 opisane i zapakowane dla ka盥ego pracownika osobno (wg przekazanego zestawienia nale積o軼i dla pracownika - po podpisaniu umowy).

12. Sposób przygotowania zg這szenia wykonania przedmiotu rozpoznania: zg這szenie nale篡 z這篡 w formie pisemnej, podpisane przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy, przekaza w formie: osobi軼ie, poprzez z這瞠nie w pok. nr 1 - sekretariat BPN, drog pocztow/faksem/mailem* na adres: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy ,

13. Osoba upowa積iona do kontaktu z wykonawcami :Edyta Barmuta, tel. : 85 682 97 18 w godz. 7.30-.14.30.

14. Ofert cenow prosz z這篡 wg przekazanego Pa雟twu formularza (za陰cznik nr 1 do Rozpoznania), w terminie do dnia 28.05.2019r., godz. 13.30.

15. Zamawiaj帷y ma prawo uniewa積i post瘼owanie bez podawania przyczyny uniewa積ienia.

16. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO informuj, 瞠:
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach post瘼owania o udzielenie zamówienia jest Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 reprezentowany przez Dyrektora Parku , ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸;
2) kontakt z inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie na adres wskazany w pkt.1 powy瞠j z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych" lub mailowo na adres: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
3) przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostaw odzie篡 roboczej i obuwia roboczego do Bia這wieskiego Parku Narodowego, Nr sprawy: BHP/298/2019/EB, w trybie: art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych, w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb璠ne do wzi璚ia udzia逝 w post瘼owaniu i zawarcia umowy;
5) odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, którym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o Regulamin udzielania zamówie w BPN poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp;
6) dane osobowe z post瘼owania b璠 przechowywane zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówie publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w Bia這wieskim Parku Narodowym przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania, a je瞠li czas trwania umowy b璠zie przekracza 4 lata przez ca造 czas trwania umowy. Dane osobowe wynikaj帷e z zawartej umowy b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow;
7) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:
   a) prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
   b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
   c) w zakresie wynikaj帷ym z przepisów - prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo do ograniczenia
       przetwarzania;
8) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony danych osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.

Post瘼owanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.


Za陰czniki:
1. formularz oferty cenowej
2. szczegó這wy opis zamówienia
3. wzór umowy

 

* niepotrzebne skre郵i

Niniejsze rozeznanie cenowe nie stanowi zobowi您ania Bia這wieskiego Parku Narodowego
w Bia這wie篡 do zawarcia umowy 
  • Polish
  • English
home contact sitemap