Strona główna arrow Atrakcje turystyczne arrow Obręb Ochronny Rezerwat
Obręb Ochronny Rezerwat Drukuj
 

Biorąc po uwagę czas zastosowania ochrony przyrody w postaci parku narodowego na terenie dzisiejszego Obrębu Ochronnego Rezerwat możemy wyróżnić dwa obszary:
- najstarszą część Parku - dawny Rezerwat Ścisły - położony na południe od rzeki Hwoźna i na wschód od rzeki Narewka;
- najmłodszą część Parku - dawny Obręb Ochronny Hwoźna - włączony w granice Parku w 1996 r., położony na północ od rzeki Hwoźna i na zachód od rzeki Narewka.

POŁUDNIOWO-WSCHODNIA CZĘŚĆ OBRĘBU OCHRONNEGO REZERWAT
Najstarsza część Obrębu (dawny Rezerwat Ścisły)

Jest najcenniejszym obiektem przyrodniczym BPN. Część tego obszaru wchodziła w skład powołanych w 1921 r. rezerwatów, które stały się zalążkiem obecnego Parku. Ochronie podlegają tu wszystkie elementy przyrody: gleba, stosunki wodne, rośliny, zwierzęta, grzyby, krajobraz oraz pozostałości dawnej działalności człowieka (np. kurhany, drzewa bartne, mielerze). Teren ten porasta las naturalny, czyli taki, który nie został posadzony przez człowieka i rośnie bez jego ingerencji. Tworzy go wiele gatunków drzew. To las różnowiekowy. Można w nim zobaczyć wszystkie fazy życia drzewa: od siewki po drzewa obumarłe. Uwagę odwiedzających zwraca duża ilość martwego drewna: stojące suche pnie, złomy, wykroty. Właśnie dzięki niemu występują tu najrzadsze gatunki grzybów (np. pniarek różowy, soplówka gałęzista) i zwierząt (np. chrząszcze - bogatek wspaniały i rozmiazg kolweński), czy ornitologiczne perełki - dzięcioł trójpalczasty i dzięcioł białogrzbiety). Wiele żyjących na tym obszarze gatunków to relikty lasów pierwotnych.

Informacje praktyczne: osoby indywidualne i wycieczki grupowe mogą zwiedzać obszar objęty ochroną ścisłą idąc nieoznakowaną w terenie trasą „Do Dębu Jagiełły" (długość 7 km, w tym 4 km po terenie dawnego Rezerwatu Ścisłego; czas przejścia – 3 godziny) wyłącznie pod opieką przewodnika turystycznego posiadającego licencję wydaną przez Dyrektora BPN. Przewodnik może prowadzić grupę liczącą maksymalnie 10 osób (łącznie z opiekunami grup dzieci i młodzieży). Przewodnika z licencją na BPN można wynająć w biurach turystycznych.


 

PÓŁNOCNO-ZACHODNIA CZĘŚĆ OBRĘBU OCHRONNEGO REZERWAT
Najmłodsza część Obrębu (dawny Obręb Ochronny Hwoźna)

Tę część Parku stanowi obszar leśny przejęty od Lasów Państwowych w 1996 r., kiedy BPN został poszerzony. Na niektórych obszarach las zachował tu naturalny charakter.
Dotyczy to w szczególności obszarów leśnych na terenie uroczysk - Głuszec i Wilczy Szlak. Od 1979 r. uroczyska te były objęte ochroną jako częściowe rezerwaty przyrody, a po powiększeniu Parku znalazły się w jego granicach. Naturalny charakter zachowały także lasy położone nad rzeką Hwoźną i Narewką.
Ta część BPN w szeroki sposób udostępniona jest dla turystyki pieszej i rowerowej, zimą - narciarskiej. Ponad 25 km szlaków pieszych i 14 km szlaków rowerowych przebiega przez najciekawsze fragmenty tej części Parku. Liczne obiekty, tj. drewniane kładki, punkty widokowe, tablice informacyjne ułatwiają zwiedzanie i poznawanie przyrody.

Informacje praktyczne: turyści indywidualni po północnej części BPN mogą poruszać się bez przewodnika. Grupy zorganizowane, liczące ponad 20 osób, muszą mieć przewodnika licencjonowanego przez BPN. Przewodnika z licencją na BPN można wynająć w biurach turystycznych .
Ta część Parku oddalona jest ok. 21 km od Białowieży i 5 km od Narewki. Prowadzą do niej trzy główne drogi:
- od strony Narewki - dojście lub dojazd Drogą Narewkowską do składnicy przed Kosym Mostem,
- od strony osady Zamosze (1 km od wsi Stare Masiewo),
- od strony wsi Stare Masiewo.
Przy każdym z tych miejsc jest miejsce parkingowe, wiata i tablica informacyjna z mapą.


 

 

 
  • Polish
  • English
home