Strona g堯wna arrow Edukacja w muzeum
Edukacja w muzeum Drukuj

Muzeum Przyrodniczo-Le郾e Bia這wieskiego Parku Narodowego znane jest w Polsce przede wszystkim z innowacyjnej ekspozycji sta貫j, na której w sposób atrakcyjny prezentowane s zbiory przyrodnicze z dziedziny zoologii, botaniki, historycznego u篡tkowania Puszczy. Szczególnie silnie akcentowane s procesy ekologiczne charakterystyczne dla Bia這wieskiego Parku Narodowego.

Odwiedzaj帷e nas grupy przedszkolaków, uczniów szkó podstawowych, gimnazjów i liceów zapraszamy do skorzystania z proponowanych przez pracowników Muzeum zaj耩 edukacyjnych realizowanych na ekspozycji sta貫j w salce edukacyjnej.
 -  czas trwania – 1 godzina zegarowa (do uzgodnienia),
 -  cena – wg cennika za zaj璚ia edukacyjne + op豉ta za bilety wst瘼u,
 -  maksymalna ilo嗆 uczestników – do 25 osób,
 -  UWAGA: Konieczne jest wcze郾iejsze ustalenie terminu (co najmniej 2 tygodnie wcze郾iej) i tematu lekcji.
    Prosimy o kontakt z pracownikami merytorycznymi muzeum, którzy potwierdz przyj璚ie zg這szenia.


1. ZWIEDZANIE EKSPOZYCJI STAΒJ Z PRACOWNIKIEM MUZEUM, PODSUMOWANIE INFORMACJI W OPARCIU
    O PAKIET EDUKACYJNY .

2. GRY EDUKACYJNE W MUZEUM
Muzeum to nie tylko lekcje i zwiedzanie z przewodnikiem. Proponujemy nauk przez zabaw. Na pewno 豉twiej zapami皻a zdobyt wiedz uczestnicz帷 w grach muzealnych. Spróbujcie!
    -   Wyprawa w g陰b Puszczy – to gra planszowa, w czasie której uczestnicy wykonuj zadania na ekspozycji sta貫j,         zapoznaj帷 si w ten sposób z najciekawszymi eksponatami przyrodniczymi.
    -   Na tropach przesz這軼i – na poszukiwanie zapomnianych zawodów wybieramy si z m這dym bartnikiem Filimonem,         poznaj帷 przy tym prac strzelców, osoczników, bartników i drwali w Puszczy Bia這wieskiej.
    -   Czytamy dzieciom – najm這dszym go軼iom w czasie zapoznawania si z ekspozycj sta陰 Muzeum czytamy
        fragmenty ksi捫ek, tekstów opowiadaj帷ych o niezwyk貫j przyrodzie Puszczy Bia這wieskiej i mieszkaj帷ych
        tu ludziach. Krótkie teksty ko鎍z si zagadk. Dzieci szukaj odpowiedzi samodzielnie przygl康aj帷 si konkretnym
        dioramom.

3. LEKCJE MUZEALNE

Tematy:
1. Zaj璚ia dla osób niepe軟osprawnych:
安iat natury (ekspozycja sta豉 Muzeum Przyrodniczo-Le郾ego).
Czas trwania: 60 min.
Na 篡czenie grup zorganizowanych przeprowadzamy zaj璚ia dla osób niepe軟osprawnych (niewidz帷ych, niedos造sz帷ych, niesprawnych ruchowo).
Spotkanie ma formu喚 warsztatu po陰czonego ze zwiedzaniem. Zaj璚ia dla uczestników sk豉daj si z trzech cz窷ci: komentarza s這wnego o naturalnej przyrodzie, prezentacji wybranych gatunków na podstawie eksponatów z ró積ych grup systematycznych (dotyk) oraz wys逝chania nagra d德i瘯owych.

2. Grupy przedszkolne i klasy I–III szko造 podstawowej.
    Czas trwania ok. 30 min.
    -   Pierwsza wizyta w muzeum. Zapoznanie dzieci z podstawowymi zagadnieniami w muzeum. Oswojenie ich,
        poprzez zabaw, z przestrzeni muzeum i jego zadaniami: prezentowanie tego, co nie zawsze uda si zobaczy
        w lesie.
    -   Zabawy zwierz徠 w chowanego. Zaprezentowanie uczestnikom metod, jakimi pos逝guj si zwierz皻a, 瞠by
        ukry si w lesie oraz 瞠by zdoby po篡wienie. Podczas warsztatu plastycznego dzieci wykonuj portrety zwierz徠.
    -   Kolory przyrody. Omówienie charakterystycznych kolorów, jakie wyst瘼uj w przyrodzie, ze zwróceniem uwagi na
        odmiany kolorystyki np.: ro郵in (ziele 鈍ie瘸, soczysta, jesienna) nieba, 郾iegu. Podczas warsztatu plastycznego
        nauka mieszania kolorów i tworzenia barw pochodnych.
    -   Nasi przodkowie z Puszczy. Zaprezentowanie dzieciom ró積ych przyk豉dowych zawodów, jakie wykonywali nasi
        przodkowie w Puszczy.

3. Klasy IV–VI szko造 podstawowej.
    Czas trwania: 30 min.
    -   Lekcja eliksirów. Celem zaj耩 jest omówienie ro郵in zielnych i ich wykorzystania przez ludzi.
    -   Czy w lesie s szkodniki? Celem zaj耩 jest zapoznanie uczniów z poj璚iem szkodnika oraz wyja郾ienie,
        dlaczego poszczególne gatunki traktuje si jako „szkodniki”, inne jako „po篡teczne”. Wyk豉d na ekspozycji sta貫j
        po陰czony z prezentacj kilkunastu gatunków owadów.
    -   Dzieje polowa w Puszczy. Przedstawienie historii puszczy, jako 這wiska w豉dców i znaczenie tego
        faktu dla ochrony przyrody. Omówienie sposobów polowa.

4. Gimnazjum.
    Czas trwania: 60 min.
    -   Las naturalny, las gospodarczy. Celem zaj耩 jest omówienie zasadniczych ró積ic w strukturze lasu i wynikaj帷ych
        z tego konsekwencji.
    -   Niezwyk豉 Puszcza. Przedstawienie historii puszczy, jako unikalnego miejsca przyrodniczego, jako 這wiska w豉dców.
        Znaczenie tego faktu dla ochrony przyrody. Omówienie sposobów polowa.
    -   Czy w lesie s szkodniki? Celem zaj耩 jest zapoznanie uczniów z poj璚iem szkodnika oraz wyja郾ienie, dlaczego
        poszczególne gatunki traktuje si jako „szkodniki”, inne jako „po篡teczne”. Wyk豉d na ekspozycji sta貫j po陰czony
        z prezentacj kilkunastu gatunków owadów.

 

 

Ewa Moroz-Keczy雟ka
kustosz
Muzeum Przyrodniczo-Le郾ego BPN


 
  • Polish
  • English
home