Strona główna arrow Edukacja w muzeum
Edukacja w muzeum Drukuj

Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego Parku Narodowego znane jest w Polsce przede wszystkim z innowacyjnej ekspozycji stałej, na której w sposób atrakcyjny prezentowane są zbiory przyrodnicze z dziedziny zoologii, botaniki, historycznego użytkowania Puszczy. Szczególnie silnie akcentowane są procesy ekologiczne charakterystyczne dla Białowieskiego Parku Narodowego.

Odwiedzające nas grupy przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów zapraszamy do skorzystania z proponowanych przez pracowników Muzeum zajęć edukacyjnych realizowanych na ekspozycji stałej w salce edukacyjnej.
 -  czas trwania – 1 godzina zegarowa (do uzgodnienia),
 -  cena – wg cennika za zajęcia edukacyjne + opłata za bilety wstępu,
 -  maksymalna ilość uczestników – do 25 osób,
 -  UWAGA: Konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu (co najmniej 2 tygodnie wcześniej) i tematu lekcji.
    Prosimy o kontakt z pracownikami merytorycznymi muzeum, którzy potwierdzą przyjęcie zgłoszenia.


1. ZWIEDZANIE EKSPOZYCJI STAŁEJ Z PRACOWNIKIEM MUZEUM, PODSUMOWANIE INFORMACJI W OPARCIU
    O PAKIET EDUKACYJNY .

2. GRY EDUKACYJNE W MUZEUM
Muzeum to nie tylko lekcje i zwiedzanie z przewodnikiem. Proponujemy naukę przez zabawę. Na pewno łatwiej zapamiętać zdobytą wiedzę uczestnicząc w grach muzealnych. Spróbujcie!
    -   Wyprawa w głąb Puszczy – to gra planszowa, w czasie której uczestnicy wykonują zadania na ekspozycji stałej,         zapoznając się w ten sposób z najciekawszymi eksponatami przyrodniczymi.
    -   Na tropach przeszłości – na poszukiwanie zapomnianych zawodów wybieramy się z młodym bartnikiem Filimonem,         poznając przy tym pracę strzelców, osoczników, bartników i drwali w Puszczy Białowieskiej.
    -   Czytamy dzieciom – najmłodszym gościom w czasie zapoznawania się z ekspozycją stałą Muzeum czytamy
        fragmenty książek, tekstów opowiadających o niezwykłej przyrodzie Puszczy Białowieskiej i mieszkających
        tu ludziach. Krótkie teksty kończą się zagadką. Dzieci szukają odpowiedzi samodzielnie przyglądając się konkretnym
        dioramom.

3. LEKCJE MUZEALNE

Tematy:
1. Zajęcia dla osób niepełnosprawnych:
Świat natury (ekspozycja stała Muzeum Przyrodniczo-Leśnego).
Czas trwania: 60 min.
Na życzenie grup zorganizowanych przeprowadzamy zajęcia dla osób niepełnosprawnych (niewidzących, niedosłyszących, niesprawnych ruchowo).
Spotkanie ma formułę warsztatu połączonego ze zwiedzaniem. Zajęcia dla uczestników składają się z trzech części: komentarza słownego o naturalnej przyrodzie, prezentacji wybranych gatunków na podstawie eksponatów z różnych grup systematycznych (dotyk) oraz wysłuchania nagrań dźwiękowych.

2. Grupy przedszkolne i klasy I–III szkoły podstawowej.
    Czas trwania ok. 30 min.
    -   Pierwsza wizyta w muzeum. Zapoznanie dzieci z podstawowymi zagadnieniami w muzeum. Oswojenie ich,
        poprzez zabawę, z przestrzenią muzeum i jego zadaniami: prezentowanie tego, co nie zawsze uda się zobaczyć
        w lesie.
    -   Zabawy zwierząt w chowanego. Zaprezentowanie uczestnikom metod, jakimi posługują się zwierzęta, żeby
        ukryć się w lesie oraz żeby zdobyć pożywienie. Podczas warsztatu plastycznego dzieci wykonują portrety zwierząt.
    -   Kolory przyrody. Omówienie charakterystycznych kolorów, jakie występują w przyrodzie, ze zwróceniem uwagi na
        odmiany kolorystyki np.: roślin (zieleń świeża, soczysta, jesienna) nieba, śniegu. Podczas warsztatu plastycznego
        nauka mieszania kolorów i tworzenia barw pochodnych.
    -   Nasi przodkowie z Puszczy. Zaprezentowanie dzieciom różnych przykładowych zawodów, jakie wykonywali nasi
        przodkowie w Puszczy.

3. Klasy IV–VI szkoły podstawowej.
    Czas trwania: 30 min.
    -   Lekcja eliksirów. Celem zajęć jest omówienie roślin zielnych i ich wykorzystania przez ludzi.
    -   Czy w lesie są szkodniki? Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z pojęciem szkodnika oraz wyjaśnienie,
        dlaczego poszczególne gatunki traktuje się jako „szkodniki”, inne jako „pożyteczne”. Wykład na ekspozycji stałej
        połączony z prezentacją kilkunastu gatunków owadów.
    -   Dzieje polowań w Puszczy. Przedstawienie historii puszczy, jako łowiska władców i znaczenie tego
        faktu dla ochrony przyrody. Omówienie sposobów polowań.

4. Gimnazjum.
    Czas trwania: 60 min.
    -   Las naturalny, las gospodarczy. Celem zajęć jest omówienie zasadniczych różnic w strukturze lasu i wynikających
        z tego konsekwencji.
    -   Niezwykła Puszcza. Przedstawienie historii puszczy, jako unikalnego miejsca przyrodniczego, jako łowiska władców.
        Znaczenie tego faktu dla ochrony przyrody. Omówienie sposobów polowań.
    -   Czy w lesie są szkodniki? Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z pojęciem szkodnika oraz wyjaśnienie, dlaczego
        poszczególne gatunki traktuje się jako „szkodniki”, inne jako „pożyteczne”. Wykład na ekspozycji stałej połączony
        z prezentacją kilkunastu gatunków owadów.

 

 

Ewa Moroz-Keczyńska
kustosz
Muzeum Przyrodniczo-Leśnego BPN


 
  • Polish
  • English
home