Strona główna arrow Położenie
Położenie Drukuj

Puszcza Białowieska (po stronie polskiej) położona jest między 23o31' a 24o21' długości geograficznej wschodniej oraz między 52o29' i 52o57' szerokości geograficznej północnej. Puszcza leży na pograniczu Europy Wschodniej i Europy Zachodniej, w sąsiedztwie rozległego kompleksu bagien Polesia. Ze wschodu na zachód Puszcza rozciąga się na długości
55 km, z północy na południe na długości 51 km (Sokołowski 1992). Białowieski Park Narodowy położony jest w środkowej części Puszczy Białowieskiej. Granicą wschodnią jest granica państwowa z Białorusią. Od strony zachodniej granica przebiega wzdłuż dawnej kolejki leśnej. Na tym odcinku graniczy z lasami Nadleśnictwa Białowieża i Browsk. Od strony północnej graniczy z lasami Nadleśnictwa Browsk i gruntami wsi Masiewo. Granicę południową Białowieskiego Parku Narodowego wyznacza Polana Białowieska (na niej położona jest wieś Białowieża) oraz Droga Browska.

W podziale fizyczno-geograficznym Polski (Kondracki 1978) omawiany obszar określają następujące jednostki:
•    obszar fizyczno-geograficzny: Europa Wschodnia (2)
•    podobszar fizyczno-geograficzny: Niż Wschodnio-europejski (28)
•    prowincja: Niż Zachodnio-rosyjski (284)
•    podprowincja: Wysoczyzny Podlasko-Białoruskie (2843)
•    makroregion: Nizina Północno-podlaska (28433)
•    mezoregion: Równina Bielska (284337)

Podział geobotaniczny (Szafer, Pawłowski 1959) umiejscawia Puszczę Białowieską w południowo-zachodnich granicach Działu Północnego, a wynika to ze specyfiki flory i fauny tego obszaru.

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa omawiany obszar położony jest
w II Mazursko-Podlaskiej krainie przyrodniczo-leśnej, w Dzielnicy Puszczy Białowieskiej.

Puszcza Białowieska podzielona jest granicą państwową. Część wschodnia o powierzchni około 870 km2 znajduje się na terenie Białorusi. Część zachodnia o powierzchni około 632 km2, położona jest na terenie Polski. Białoruska część Puszczy Białowieskiej utrzymywana jako zapowiednik (rezerwat), w 1957 r. przekształcona została w Państwowe Gospodarstwo Rezerwatowo-Łowieckie. We wrześniu 1991 roku nadano jej status Państwowego Parku Narodowego (Faliński 1992).

Małgorzata Karczewska
Pracownia Naukowa

 
  • Polish
  • English
home