Strona g堯wna arrow Rezerwat Biosfery
Rezerwat Biosfery Bia這wie瘸 Drukuj
 
   

Rezerwaty biosfery tworzone s w ramach mi璠zynarodowego programu UNESCO-MAB („Man and Biosphere" - „Cz這wiek i Biosfera"), który zosta zainicjowany w 1970 roku. Rezerwat biosfery to miejsce o znacz帷ych walorach przyrodniczych, gdzie ochrona biologicznej i kulturowej ró積orodno軼i winna i嗆 w parze z rozwojem ekonomicznym i spo貫cznym.

Rezerwat biosfery ma spe軟ia trzy powi您ane ze sob funkcje:
(1) chroni ró積orodno嗆 kulturow i biologiczn;
(2) promowa i wdra瘸 zrównowa穎ny rozwój ekonomiczny i spo貫czny;
(3) wspiera badania, monitoring i edukacj 鈔odowiskow.

Dla wype軟ienia tych funkcji rezerwat biosfery powinien posiada trzy strefy.
Strefa rdzeniowa mie軼i w sobie najcenniejsze przyrodniczo tereny obj皻e ochron prawn. W tej strefie dozwolonymi dzia豉niami s monitoring i badania.
Strefa buforowa to tereny otaczaj帷e lub s御iaduj帷e ze stref rdzeniow, gdzie mo磧iwe s dzia豉nia wspó貪raj帷e ze 鈔odowiskiem, takie jak turystyka przyrodnicza, ekologicznie zrównowa穎ne le郾ictwo, rolnictwo organiczne, itp.
Strefa przej軼iowa, najbardziej zewn皻rzna, to obszar gdzie promowane s praktyki zrównowa穎nego rozwoju i wdra瘸nie koncepcji przyjaznych dla 鈔odowiska, np. wykorzystanie odnawialnych 廝óde energii.

Na ca造m 鈍iecie utworzono do tej pory 631 rezerwatów biosfery w 119 krajach. W Polsce mamy 10 takich obiektów; jednym z pierwszych by utworzony w 1976 roku Rezerwat Biosfery Bia這wie瘸. Pocz徠kowo obejmowa tylko obszar Bia這wieskiego Parku Narodowego. W 2005 roku, na mocy porozumienia wszystkich zainteresowanych stron, zosta poszerzony do dzisiejszych rozmiarów (ok. 92,4 tys. ha), tj. powierzchni 20-krotnie wi瘯szej ni pierwotnie. W jego sk豉d wchodz: Bia這wieski Park Narodowy, trzy nadle郾ictwa: Bia這wie瘸, Browsk i Hajnówka, oraz w ca這軼i lub cz窷ci tereny siedmiu gmin: Bia這wie瘸, Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Narew, Kleszczele, Narewka i Czeremcha. Rezerwat Biosfery Bia這wie瘸 le篡 na terenie powiatu hajnowskiego, województwo podlaskie. Stref rdzeniow (21,9 tys. ha) tworz fragmenty Puszczy Bia這wieskiej obj皻e ochron 軼is陰 i czynn. Strefa buforowa (37,8 tys. ha) obejmuje pozosta陰 cz窷 puszczy w granicach trzech wymienionych wy瞠j nadle郾ictw oraz fragmenty Bia這wieskiego Parku Narodowego podlegaj帷e ochronie krajobrazowej.

W Rezerwacie Biosfery Bia這wie瘸 ta strefa jest dodatkowo podzielona. Strefa buforowa I (15,9 tys. ha) obejmuje obszar najwy窺zych re磨mów ochronnych w ramach gospodarki le郾ej, czyli lasy gospodarcze o najlepiej zachowanych walorach przyrodniczych, z drzewostanami naturalnego pochodzenia i ostojami zwierz徠. Strefa buforowa II (21,9 tys. ha) to lasy gospodarcze po這穎ne na peryferiach puszczy, najbardziej zmienione w wyniku antropopresji. Zasady funkcjonowania i u篡tkowania stref buforowych na terenie Lasów Pa雟twowych reguluj zapisy Planów Urz康zania Lasu. Strefa przej軼iowa Rezerwatu Biosfery Bia這wie瘸 (32,7 tys. ha) zawiera w sobie tereny rolniczo-le郾e po這穎ne na pó軟oc i zachód od puszczy, a tak瞠 zamieszka貫 osady znajduj帷e si wewn徠rz puszczy. Strefa ta pokrywa si z zasi璕iem Strefy Chronionego Krajobrazu Puszczy Bia這wieskiej, a od pó軟ocy obejmuje fragmenty Strefy Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Narwi.

 

Celem koordynowania dzia豉 Rezerwatu Biosfery Bia這wie瘸 zarz康cy terenów wchodz帷ych w sk豉d tego obiektu podpisali porozumienie o utworzeniu Komitetu Steruj帷ego Rezerwatu Biosfery Bia這wie瘸.

Przydatne linki:
http://www.unesco.pl/nauka/czlowiek-i-biosfera-mab
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/ 
  • Polish
  • English
home