PZG
T逝macz migowy online
bip biuletyn
informacji publicznej


UNESCO

Konferencja IGO 2023
Bilety online
POMOC DLA UKRAINY!
PKP Intercity

Projekt PL BY
Dzika Odyseja
Izba Administracji Skarbowej w Bia造mstoku
Strona g堯wna arrow Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody
Drukuj

PNRP 33(4) za 2014 r.

 

Parametry fizyko-chemiczne wód Bia這wieskiego Parku Narodowego

STRESZCZENIE

Parametry fizyko-chemiczne wód oraz osadów dennych zbiorników i cieków wodnych Bia這wieskiego Parku Narodowego nie by造 jak dot康 poddane ca這軼iowym analizom. Aby uzupe軟i informacje w tym zakresie Bia這wieski Park Narodowy zrealizowa w latach 2012 - 2013 projekt finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej. Wyznaczono 31 lokalizacji poboru prób wód i osadów dennych z cieków wodnych oraz sta造ch i okresowych zbiorników wodnych. Wyniki wykonanych analiz mog s逝篡 jako dane referencyjne w badaniach po鈍i璚onych gatunkom i siedliskom znajduj帷ym si pod wp造wem oddzia造wania wód powierzchniowych Parku.

 

Charakterystyka flory i drzewostanu
rezerwatu „Pomorze” w Puszczy Augustowskiej

STRESZCZENIE

Rezerwat przyrody ,,Pomorze" zlokalizowany jest w pó軟ocnej cz窷ci Puszczy Augustowskiej. (pó軟ocna Polska). Gównym przedmiotem ochrony w rezerwacie jest drzewostan sosnowy w borze 鈍ie篡m (220 lat). Przedmiotem bada by豉 flora rezerwatu „Pomorze" oraz drzewostan. Otrzymane wyniki pozwoli造 stwierdzi, 瞠 rezerwat Pomorze podlega zarówno w przesz這軼i jak i obecnie wp造wom cz這wieka. 奸adem z dawnych lat s pomnikowe sosny, które wraz z up造wem czasu zmieni造 swój charakter. Nie naruszone od ponad dwustu lat, zosta造 uznane za gówny obiekt ochrony. Reprezentuj one cenny genotyp lokalnej populacji b璠帷ym lokalnym warunkiem przystosowania do 鈔odowiska. Wspó販ze郾ie wp造w cz這wieka znajduje odzwierciedlenie we florze rezerwatu, gównie w鈔ód gatunków zielnych. Mimo wielu zmian, jakie dokona cz這wiek oraz ci庵貫j presji z jego strony stan przyrody na tym terenie utrzymuje si w dobrej kondycji. Wiele cech 鈍iadczy o jego naturalno軼i. 
  • Polish
  • English
home