Strona główna arrow Stosunki wodne
Stosunki wodne Drukuj

Sieć rzeczna jest słabo rozwinięta. Dorzecza Łutowni i Narewki są związane z obniżonymi powierzchniami gliniastej moreny dennej, której charakter litologiczny oraz małe spadki terenu nie sprzyjały erozji wgłębnej, dlatego też większość strumieni na tym obszarze ma charakter inicjalny, bez wyraźnie zaznaczonego koryta i strefy aluwialnej. Dorzecza Narewki rozdziela wyraźny dział wodny związany z opisaną wcześniej strefą wyniesień wzdłuż trasy Hajnówka – Białowieża. Na północ od tego wododziału właściwości wód, np. stopień czystości wód, jest uzależniony wyłącznie od procesów zachodzących na obszarach leśnych oraz charakteru wód dopływających z białoruskiej części Puszczy.

Charakterystyka głównych rzek i ich zlewni

Narewka. Od granicy państwa dolina Narewki jest dość szeroka. Dorzecze na odcinku od Białowieży do Łutowni pokryte jest zwartym lasem.
Na odcinku od Łutowni do Hwoźnej zlewnia Narewki zbudowana jest z piasków i pokryta lasem. Na Narewce dział wodny przebiega po terenie płaskim, zabagnionym.
Na odcinku od Hwoźnej do wododziału Narewka część południowa przyrzecza zbudowana jest z piasków i pokryta lasem. W dolinie występują obszary podmokłe i torfy. W części północnej przeważają gliny zwałowe i piaski na glinach. W dolinie jest mało lasów, dominują rozległe łąki.

Orłówka. Prawy dopływ Narewki. Zlewnia Orłówki leży w całości w Obrębie Ochronnym Sierchanowo (dawnym Rezerwacie Ścisłym). Zbudowana jest z piasków na glinach. W części zachodniej występują duże zabagnione obszary.

Hwoźna. Prawy dopływ Narewki. Zlewnia znajduje się w całości na terenie Puszczy Białowieskiej. W części zachodniej jest zabagniona. Dolina rzeki ma szerokość około 0,5 km i jest podmokła na całej długości. Teren jest płaski, działy wodne są przeważnie niewyraźne.

 
  • Polish
  • English
home