Strona główna arrow Turystyka
Bez wizy do białuruskiej części puszczy Drukuj
 

Miło nam zakomunikować, że od 12 czerwca 2015 turyści mogą zwiedzić Puszczę Białowieską po stronie Białoruskiej bez konieczności posiadania wizy.
Cudzoziemcy będą mogli przebywać na terenie parku narodowego "Biełowieżskaja Puszcza" bez wizy nie dłużej niż 3 dni.

 

Właściwy dekret Prezydenta z dn. 9 marca. Nr 115 został opublikowany w dzienniku urzędowym.

Ruch bezwizowy jest możliwy tylko na pieszo-rowerowym przejściu „Białowieża-Piererow". Podstawą do przekroczenia granicy jest posiadanie dokumentu pozwalającego obcokrajowcowi zwiedzać Park Narodowy.

Aby uzyskać taki dokument należy:

  • zarejestrować się na stronie www.npbp.by oraz wypełnić wniosek. UWAGA: Należy wypełnić wszystkie obowiązujące pola ankiety rejestracyjnej dostępnej na stronie internetowej. Otrzymane Państwa dane będą wykorzystane dla przekazania do punktu kontroli granicznej „Pierierow".

  • doczekać się potwierdzenia opracowania wniosku: odpowiedź zostanie wysłana na wskazany przez Pana/Pani adres mailowy.

  • wydrukować otrzymany drogą mailową wniosek (dalej Przepustka).

  • w wyznaczonym w przepustce terminie zgłosić się w punkcie kontroli granicznej „Pierierow" mając ze sobą dokumenty, wymagane dla przekroczenia granicy (paszport, ubezpieczenie, przepustkę).

Zakup ubezpieczenia jest możliwy w dwóch punktach w Białowieży: Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK oraz Hotelu Białowieski. Koszt ubezpieczenia wynosi od 8zł/osoba do 3 dni pobytu.

 

Dla biur turystycznych proces rejestracji odbywać się będzie w 2 etapach. Po pierwsze będzie konieczność zarejestrowania wycieczki, dla której będzie nadany unikalny numer (ID), a następnie zarejestrowanie poszczególnych uczestników wycieczki.

Wskazówki dla turystów zwiedzających w reżimie bezwizowym Park Narodowy „Puszcza Białowieska"

1. Turysta znajdujący się na terenie Parku Narodowego "Puszcza Białowieska" zobowiązany jest mieć przy sobie przepustkę określonego wzoru, paszport, kartę migracyjną (wypełnia się ją na granicy), ubezpieczenie obcokrajowca. Wymienione dokumenty należy przechowywać do momentu wyjazdu poza granicę Republiki Białoruś.

2. W przypadku zguby dokumentu dla wyjazdu za granicę RB podczas znajdowania się na terenie Parku Narodowego "Puszcza Białowieska" turysta musi zgłosić się do przedstawicieli administracji Parku Narodowego.

3. Turysta zobowiązany jest opuścić terytorium Republiki Białoruś nie później niż 3 doby po wjeździe. W przypadku nie opuszczenia Republiki Białoruś w określonym terminie z przyczyny, nie zależnej od obcokrajowca, należy zgłosić się do administracji Parku Narodowego "Puszcza Białowieska" w celu otrzymania oficjalnego pisemnego potwierdzenia okoliczności, ze względu na które wyjazd został uniemożliwiony.

4. Ruch turystyczny po terenie Parku Narodowego dokonywany jest tylko według określonych szlaków. (Schemat szlaków znajduje się na tablicy informacyjnej w punkcie kontroli granicznej "Pierierow" i jest wydawany po dokonaniu opłaty wycieczki w kasach Muzeum Przyrody).

5. Granice obszaru bezwizowego zaznaczone są znakiem:

6. Park Narodowy "Puszcza Białowieska" jest ścisłym rezerwatem przyrody międzynarodowego znaczenia. Na terenie parku obowiązuje zakaz:

  • schodzenia ze szlaku, wchodzenia do lasu i czynienia szkody przyrodzie;
  • organizowania miejsc dla odpoczynku poza określonymi i odpowiednio wyposażonymi placówkami, palenia ogniska, zostawiania po sobie śmieci, hałasowania;
  • fotografowania budowli inżynieryjnych granicy państwowej.
 

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu jest karane według prawa Republiki Białoruś.

7. Dodatkowe informacje można otrzymać pod numerami:
   +375 1631-56398 dział turystyczny
   +375 1631-56200 dział rezerwacji hotelowej


Potwierdzenie rejestracji. (WZÓR) 
  • Polish
  • English
home