Strona g堯wna arrow Turystyka
Bez wizy do bia逝ruskiej cz窷ci puszczy Drukuj
 

Mi這 nam zakomunikowa, 瞠 od 12 czerwca 2015 tury軼i mog zwiedzi Puszcz Bia這wiesk po stronie Bia這ruskiej bez konieczno軼i posiadania wizy.
Cudzoziemcy b璠 mogli przebywa na terenie parku narodowego "Bie這wie窺kaja Puszcza" bez wizy nie d逝瞠j ni 3 dni.

 

W豉軼iwy dekret Prezydenta z dn. 9 marca. Nr 115 zosta opublikowany w dzienniku urz璠owym.

Ruch bezwizowy jest mo磧iwy tylko na pieszo-rowerowym przej軼iu „Bia這wie瘸-Piererow". Podstaw do przekroczenia granicy jest posiadanie dokumentu pozwalaj帷ego obcokrajowcowi zwiedza Park Narodowy.

Aby uzyska taki dokument nale篡:

  • zarejestrowa si na stronie www.npbp.by oraz wype軟i wniosek. UWAGA: Nale篡 wype軟i wszystkie obowi您uj帷e pola ankiety rejestracyjnej dost瘼nej na stronie internetowej. Otrzymane Pa雟twa dane b璠 wykorzystane dla przekazania do punktu kontroli granicznej „Pierierow".

  • doczeka si potwierdzenia opracowania wniosku: odpowied zostanie wys豉na na wskazany przez Pana/Pani adres mailowy.

  • wydrukowa otrzymany drog mailow wniosek (dalej Przepustka).

  • w wyznaczonym w przepustce terminie zg這si si w punkcie kontroli granicznej „Pierierow" maj帷 ze sob dokumenty, wymagane dla przekroczenia granicy (paszport, ubezpieczenie, przepustk).

Zakup ubezpieczenia jest mo磧iwy w dwóch punktach w Bia這wie篡: Biurze Obs逝gi Ruchu Turystycznego PTTK oraz Hotelu Bia這wieski. Koszt ubezpieczenia wynosi od 8z/osoba do 3 dni pobytu.

 

Dla biur turystycznych proces rejestracji odbywa si b璠zie w 2 etapach. Po pierwsze b璠zie konieczno嗆 zarejestrowania wycieczki, dla której b璠zie nadany unikalny numer (ID), a nast瘼nie zarejestrowanie poszczególnych uczestników wycieczki.

Wskazówki dla turystów zwiedzaj帷ych w re磨mie bezwizowym Park Narodowy „Puszcza Bia這wieska"

1. Turysta znajduj帷y si na terenie Parku Narodowego "Puszcza Bia這wieska" zobowi您any jest mie przy sobie przepustk okre郵onego wzoru, paszport, kart migracyjn (wype軟ia si j na granicy), ubezpieczenie obcokrajowca. Wymienione dokumenty nale篡 przechowywa do momentu wyjazdu poza granic Republiki Bia這ru.

2. W przypadku zguby dokumentu dla wyjazdu za granic RB podczas znajdowania si na terenie Parku Narodowego "Puszcza Bia這wieska" turysta musi zg這si si do przedstawicieli administracji Parku Narodowego.

3. Turysta zobowi您any jest opu軼i terytorium Republiki Bia這ru nie pó幡iej ni 3 doby po wje寮zie. W przypadku nie opuszczenia Republiki Bia這ru w okre郵onym terminie z przyczyny, nie zale積ej od obcokrajowca, nale篡 zg這si si do administracji Parku Narodowego "Puszcza Bia這wieska" w celu otrzymania oficjalnego pisemnego potwierdzenia okoliczno軼i, ze wzgl璠u na które wyjazd zosta uniemo磧iwiony.

4. Ruch turystyczny po terenie Parku Narodowego dokonywany jest tylko wed逝g okre郵onych szlaków. (Schemat szlaków znajduje si na tablicy informacyjnej w punkcie kontroli granicznej "Pierierow" i jest wydawany po dokonaniu op豉ty wycieczki w kasach Muzeum Przyrody).

5. Granice obszaru bezwizowego zaznaczone s znakiem:

6. Park Narodowy "Puszcza Bia這wieska" jest 軼is造m rezerwatem przyrody mi璠zynarodowego znaczenia. Na terenie parku obowi您uje zakaz:

  • schodzenia ze szlaku, wchodzenia do lasu i czynienia szkody przyrodzie;
  • organizowania miejsc dla odpoczynku poza okre郵onymi i odpowiednio wyposa穎nymi placówkami, palenia ogniska, zostawiania po sobie 鄉ieci, ha豉sowania;
  • fotografowania budowli in篡nieryjnych granicy pa雟twowej.
 

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu jest karane wed逝g prawa Republiki Bia這ru.

7. Dodatkowe informacje mo積a otrzyma pod numerami:
   +375 1631-56398 dzia turystyczny
   +375 1631-56200 dzia rezerwacji hotelowej


Potwierdzenie rejestracji. (WZÓR) 
  • Polish
  • English
home