Strona główna
Odszedł Janusz Korbel Drukuj E-mail
 

W piątek, 7 sierpnia 2015 roku, w szpitalu w Hajnówce zmarł dr inż. Andrzej Janusz Korbel - architekt, działacz ekologiczny, dziennikarz, fotograf, prezes Towarzystwa Ochrony Krajobrazu w Hajnówce, członek dwóch kadencji (2004-2014) Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego. Od 2013 r. członek komitetu sterującego ministerialnym projektem „Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym”.

Urodził się w 1946 roku w Katowicach, dzieciństwo spędził na Podlasiu. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. W latach 1971-1972 pracował jako asystent projektanta w Biurze Projektów „Społem" w Warszawie. W latach 1973-1975 był starszym asystentem i projektantem Biura Planowania Przestrzennego w Kielcach. Następnie pracował na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej (Katedra Kompozycji Plastycznej, Katedra Planowania Przestrzennego i Urbanistyki) jako starszy asystent, adiunkt.

Z działalnością ekologiczną związany od końca lat siedemdziesiątych. W roku 1986 zainicjował w Gliwicach tzw. Pracownię Architektury Żywej przekształconą w 1989 roku w Pracownię na rzecz Wszystkich Istot, w której przewodził wielu kampaniom (m.in. dotyczącej ochrony wilka i rysia, Tatr przed olimpiadą, Puszczy Białowieskiej), prowadził zajęcia odwołujące się do ekologii głębokiej, a także warsztaty w ramach słowackiego projektu „Gaja nasz dom" i w wielu ośrodkach edukacyjnych w Polsce oraz za granicą. Był kierownikiem biura PNRWI - Stacji Edukacji Ekologicznej w Bielsku-Białej.

Prowadził badania naukowe i opracowywał studia i plany przestrzenne m.in. regionu Gór Świętokrzyskich, Wzgórza Zamkowego w Będzinie, śródmieścia Bielska-Białej, Cmentarza jako kulturowego bioregionu (na przykładzie cmentarzy: ewangelickiego, katolickiego i żydowskiego w trzech miastach). Sporządził projekt partycypacji mieszkańców i uczestników w procesie projektowania oraz plan „Parku ekologicznego Doliny Wapienicy w Beskidzie Śląskim".

W 1994 roku był jednym z głównych inicjatorów akcji „Pień pod Sejmem RP", zwracającej uwagę opinii publicznej na potrzebę ściślejszej ochrony Puszczy Białowieskiej. Współorganizowana przez niego międzynarodowa akcja BISON (Bialowieza International Solidarity Network) zaowocowała powołaniem w 2006 roku zespołu Prezydenta RP ds. ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy.

W latach 1992-2000 był redaktorem naczelnym miesięcznika ekologicznego „Dzikie Życie". Autor książek: „Architektura żywa", „W obronie Ziemi" (z Martą Lelek), „Uwagi na temat prowadzenia warsztatów", „Ekozofia urbanistyki" „Człowiek i las", „Puszcza Białowieska czarno na białym", „Puszczańskie olbrzymy" (z Tomaszem Niechodą), „Śladami bartników w Białowieskim Parku Narodowym”. Opublikował kilkadziesiąt tekstów w drukach zwartych oraz ponad 100 artykułów i esejów w czasopismach. Współpracował z „Dzikim Życiem", „Latarnią Morską" i „Czasopisem". Był niezależnym dziennikarzem.

Współpracował z telewizyjnymi programami ekologicznymi. Współautor filmu WWF „Nie wolno wycinać starych drzew" oraz stron internetowych poświęconych Puszczy Białowieskiej.

Był członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Komisji Urbanistyki i Architektury PAN, Rady Ekologicznej przy prezydencie RP, Zespołu MAB 13 „Człowiek i środowisko".

Wyróżniony m.in.: nagrodą Towarzystwa Urbanistów Polskich za najlepszą pracę dyplomową z projektowania urbanistycznego, planowania przestrzennego dla promotora pracy (1988); nagrodą Environmental Partnership for Central and Eastern Europe za projekt edukacji ekologicznej realizowany przez Stację Edukacji Ekologicznej w Dolinie Wapienicy (1991); nagrodą Innovators for the Public; członkostwo w gronie Leasing Public Enterpreneurs oraz dożywotnie członkostwo „Ashoka" (1997); Ekologiczną Nagrodą Bayera (1999); nagrodą „Za wybitne zasługi dla środowiska przyrodniczego województwa śląskiego" Fundacji Silesia i redakcji Trybuny Śląskiej (2000); nagrodą im. Alfreda Lityńskiego w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego (2005); nagrodą (wspólnie z Jaromirem Blahą z Czech) „Czyn roku na rzecz ochrony lasów za lata 2006-2007" przyznawanej przez fundację Nadácia Zelená Nádejh ze Słowacji (2009); nagroda „Zielonego Liścia" (2011).

Od roku 2001 mieszkał w Białowieży. 

 

Kraina Żubra

 

Ministerstwo Środowiska

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Nadleśnictwo Białowieża

Nadleśnictwo Browsk

Nadleśnictwo Hajnówka

Nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”

  • Polish
  • English
home contact sitemap