bip biuletyn
informacji publicznej


UNESCO

Bilety online
Bilety online

Projekt PL BY
Serce w Puszczy, Puszcza w sercu
Strona g堯wna arrow Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody
Drukuj E-mail

,,PNRP’’ 34(1) za 2015 r.

Ro郵iny naczyniowe rezerwatu „D帳rowa Krzymowska”
(Pojezierze My郵iborskie, pó軟ocno-zachodnia Polska)

STRESZCZENIE

Rezerwat przyrody D帳rowa Krzymowska jest jednym z najlepiej zachowanych acydofilnych lasów d瑿owych Calamagrostio-Quercetum w Polsce (Zar瑿a 1979, 1986; Pawlaczyk, Kujawa-Pawlaczyk 1999). Najstarsze d瑿y s oko這 380 lat. Flora naczyniowa rezerwatu zawiera 99 gatunków ro郵in naczyniowych. Wi瘯szo嗆 z nich to taksony pospolite we florze Polski (Zaj帷 A., Zaj帷 M.2001). Jeden gatunek Veronica montana jest uznawany za zagro穎ny (,,V'') na Pomorzu Zachodnim (真kowski, Jackowiak 1995). Obce sk豉dniki flory reprezentowane s przez 4 gatunki drzew (Aesculus hippocastanum, Pseudotsuga menziesii, Padus serotina, Robinia pseudoacaccia), 1 krzew (Ribes uva-crispa) oraz 1 gatunek zielny (Solanum nigrum).


Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Wigierskiego Parku Narodowego

STRESZCZENIE

Celem bada by豉 wst瘼na ocena sk豉du i bogactwa gatunkowego chrz御zczy z rodziny biedronkowatych (Coccinellidae) wyst瘼uj帷ych na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego. Ogó貫m na obj皻ym badaniami terenie stwierdzili鄉y wyst瘼owanie 38 gatunków, co stanowi oko這 51% krajowej fauny Coccinellidae. Zarejestrowane przez nas ciekawsze i rzadziej w Polsce spotykane biedronki nale瘸造 przede wszystkim do gatunków zwi您anych ze 鈔odowiskami wilgotnymi (Nephus redtenbacheri, Calvia quindecimguttata, Ceratomegilla notata, Hippodamia septemmaculata, Sospita vigintiguttata), ale od這wili鄉y równie rzadkie gatunki kserotermofilne (Scymnus femoralis, S. schmidti) oraz zwi您ane z borami 鈍ierkowymi (Scymnus abietis). Przeprowadzone badania nie wykaza造 obecno軼i w Wigierskim PN kilku do嗆 pospolitych w ca造m kraju gatunków biedronek, które zapewne równie i tu wyst瘼uj. Dalsze badania na tym wyj徠kowym pod wzgl璠em przyrodniczym obszarze powinny doprowadzi do ich odnalezienia, jak równie do odnalezienia szeregu innych, rzadszych gatunków Coccinellidae.


Syrphidae (Diptera) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
i terenów przyleg造ch

STRESZCZENIE

Na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obszarów bezpo鈔ednio przyleg造ch prowadzono wieloletnie badania muchówek z rodziny bzygowatych (Syrphidae) - gównie w latach 1995-2000, 2003-2004, 2009-2014. Celem bada by這 stworzenie mo磧iwie kompletnej listy gatunków Syrphidae wyst瘼uj帷ych wspó販ze郾ie na tym terenie oraz ich porównanie z faun bzygowatych innych rejonów Polski.
Niniejsza praca jest pierwszym kompleksowym opracowaniem dotycz帷ym muchówek z rodziny Syrphidae na Pomorzu Gda雟kim od ponad 100 lat. W wyniku od這wów i rewizji dost瘼nego materia逝 stwierdzono 192 gatunki Syrphidae, w tym 151 gatunków w obr瑿ie obszaru administracyjnego TPK, a 171 gatunków w bezpo鈔edniej blisko軼i TPK, gównie w dolinie rzeki Redy. Stanowi to 陰cznie 46% fauny Syrphidae Polski.
Wykazano 4 gatunki nowe dla fauny Polski: Cheilosia alba, Chrysogaster virescens, Sphegina clavata, Xylota caeruleiventris oraz 13 gatunków umieszczonych na „Czerwonej li軼ie zwierz徠 gin帷ych i zagro穎nych w Polsce".
Du瘸 liczba stwierdzonych gatunków jest 鈍iadectwem du瞠j ró積orodno軼i gatunkowej bzygowatych w Polsce pó軟ocnej. W zebranym materiale udzia gatunków rzadkich wynosi 22%.
Autorzy prezentuj katalog wszystkich 192 gatunków bzygowatych stwierdzonych w trakcie badania, uzupe軟iony o 23 gatunki znane z literatury XIX i pierwszej po這wy XX wieku, których wyst瘼owania nie uda這 si potwierdzi. Uwzgl璠niaj帷 dawne doniesienia, lista bzygowatych z terenu TPK i okolic obejmuje 陰cznie 215 gatunków. Nadaje to badanemu obszarowi rang jednego z najlepiej zbadanych, pod k徠em tej rodziny muchówek terenów Polski. Porównywaln liczb gatunków podawano dot康 tylko z Puszczy Bia這wieskiej i Bieszczad.
Sk豉d gatunkowy Syrphidae TPK i okolic wykazuje najwy窺ze podobie雟two do obszaru υdzi i okolic, a najni窺ze do obszaru Pienin.
Na tle Polski, badany obszar TPK i okolic charakteryzuje si znacznym zubo瞠niem bzygowatych z grupy fito-, myko- i kambiofagów przy jednocze郾ie znacznie podwy窺zonym udziale drapie盧ów i paso篡tów. Podobna struktura grup troficznych Syrphidae jest charakterystyczna dla Finlandii.
Presja urbanizacyjna aglomeracji trójmiejskiej w strefie granicznej TPK jest jednym z najwi瘯szych zagro瞠 dla fauny Syrphidae tego obszaru. Ochrona muchówek polega gównie na ochronie ich siedlisk, dlatego Trójmiejski Park Krajobrazowy oraz dolina rzeki Redy s obszarami kluczowymi dla zachowania bioró積orodno軼i gatunkowej na Pomorzu Wschodnim.

 

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE

Zespó Nitelletum capillaris Corillion 1957 (Charetea fragilis Fukarek 1961
ex Krausch 1964) w otulinie Biebrza雟kiego Parku Narodowego

STRESZCZENIE

W kwietniu 2014 roku zespó krynicznika w這sowatego Nitelletum capillaris zosta stwierdzony w dolinie Narwi ko這 wsi Zajki, w otulinie Biebrza雟kiego Parku Narodowego. Zbiorowisko udokumentowano z niewielkiego zbiornika wodnego, najprawdopodobniej pozosta這軼i starorzecza z wod umiarkowanie kwa郾 (pH: 5,69) i ubog zarówno w sole mineralne (EC: 41,3μS/cm), jak i substancje pokarmowe (Pog : 0,058 mg/l). Oprócz masowo wyst瘼uj帷ej Nitella capillaris odnotowano okr篹nic bagienn Hottonia palustris, w這sienicznika wodnego Batrachium aquatile, rzepich ziemnowodn Rorippa amphibia, je穎gówk ga喚zist Sparganium erectum, turzyc p璚herzykowat Carex vesicaria i rz窷l Callitriche sp. Zespó Nitelletum capillaris nie by dot康 udokumentowany fitosocjologicznie i opublikowany z Polski, a dotychczasowe doniesienia opiera造 si na nielicznych, niepublikowanych materia豉ch z Wielkopolski. Zarówno opisywane zbiorowisko, jak i buduj帷y go gatunek, nale膨 do jednych z najrzadszych i szczególnie zagro穎nych elementów szaty ro郵innej Polski. Odnalezione stanowisko Nitelletum capillaris nie wydaje si zagro穎ne. Wskazane jest prowadzenie poszukiwa fitocenoz gatunku we wci捫 licznych p造tkich, okresowych oczkach wodnych i zalewiskach terasy zalewowej w obr瑿ie Kotliny Biebrzy.


Nowe stanowiska staroduba 陰kowego Ostericum palustre (Apiaceae)
w regionie kujawsko-pomorskim (pó軟ocno-centralna Polska)

Streszczenie

Starodub 豉kowy Ostericum palustre jest gatunkiem zagro穎nym, podlegaj帷ym ochronie w Polsce (Zarzycki, Szel庵 2006; Czarna i in. 2014; Rozporz康zenie ... 2014). W ostatnich latach odnaleziono kilka nowych populacji w okolicach Torunia, wsi Grabie w okolicach S逝瞠wa, ko這 autostrady A1 w okolicach Kopanina na wschód od Torunia, nad rzek Drw璚 mi璠zy Golubiem-Dobrzyniem, a Brodnic oraz w Zab這ciu ko這 Czernikowa. Liczebno嗆 populacji waha si od kilkunastu do ponad 1000 osobników. Wszystkie nowe stanowiska znajduj si poza obszarami chronionymi. Ich przetrwanie uzale積ione jest gównie od koszenia 陰k oraz zachowania stosunków wodnych. Gatunek ten jest prawdopodobnie liczniejszy w Polsce ni do niedawna uwa瘸no. 
  • Polish
  • English
home contact sitemap