Ekozespo造 - archiwum Drukuj

 

Konkurs Ekozespoów 2015/2016 r.

 

Szanowni Pa雟two,
Dyrektorzy przedszkoli, szkó podstawowych, gimnazjów,
szkó specjalnych i szkolnych o鈔odków wychowawczych

Bia這wieski Park Narodowy ju po raz kolejny realizuje Szkolny Konkurs Ekozespoów. Tegoroczna edycja przebiega pod has貫m: „Las - skarbnic ró積orodno軼i biologicznej". Konkurs, prowadzony w ramach programu, skierowany jest do: przedszkoli, szkó podstawowych, gimnazjów, szkó specjalnych i szkolnych o鈔odków wychowawczych. W ramach konkursu nauczyciele wraz z uczniami tworz帷ymi Ekozespo造 prowadz w swoich placówkach dzia豉nia s逝膨ce podnoszeniu 鈍iadomo軼i ekologicznej oraz poszanowaniu zasobów przyrodniczych Ziemi, a w szczególno軼i Puszczy Bia這wieskiej. Uczestnicy Konkursu promuj akcje na rzecz 鈔odowiska w鈔ód spo貫czno軼i placówki, w鈔ód rodziców i spo貫czno軼i lokalnej.

Sprawozdania z realizacji przebiegu dzia豉 w placówkach zostan poddane konkursowi (prosimy o przesy豉nie sprawozda na adres Bia這wieskiego Parku Narodowego do 15 maja 2016 r.) którego wyniki zostan og這szone podczas uroczysto軼i podsumowuj帷ej - Festynu Ekozespoów, na któr zaprosimy wszystkich uczestników w czerwcu 2016 roku.

Na deklaracje udzia逝 w programie i prowadzonym w jego ramach konkursie czekamy do dnia

31 grudnia 2015 r. Wi璚ej szczegóów znajd Pa雟two w regulaminie konkursu.

Serdecznie zapraszamy do wspó逍racy.

REGULAMIN KONKURS

 


 

Szanowni Pa雟two.
Dyrektorzy przedszkoli, szkó podstawowych, gimnazjum,
szkó specjalnych i szkolnych o鈔odków wychowawczych.

Bia這wieski Park Narodowy ju po raz kolejny organizuje Konkurs Ekozespoów. Tegoroczny konkurs przebiega pod has貫m: „Dzika przyroda wokó nas - nauczmy si j chroni." i skierowany jest do przedszkoli, szkó podstawowych, gimnazjów, szkó specjalnych i szkolnych o鈔odków wychowawczych. W ramach konkursu nauczyciele wraz z uczniami tworz帷ymi ekozespo造 realizuj w swoich placówkach dzia豉nia s逝膨ce podnoszeniu 鈍iadomo軼i ekologicznej oraz poszanowaniu zasobów Ziemi, upowszechniaj swoje dzia豉nia w鈔ód spo貫czno軼i placówki, rodziców, spo貫czno軼i lokalnej oraz przesy豉j sprawozdanie z realizacji programu na adres BPN.

Bia這wieski Park Narodowy do realizacji tegorocznego programu w陰cza zadania zwi您ane z ochron zasobów przyrodniczych Ziemi, znaczeniem ro郵in, zwierz徠 i grzybów oraz sposobami ich ochrony.

Sprawozdania z realizacji programu w placówkach zostan poddane konkursowi, którego wyniki og這simy podczas uroczysto軼i podsumowuj帷ej program, na któr zaprosimy wszystkich uczestników w czerwcu 2014 roku.

Tegoroczna edycja Konkursu Ekozespoów realizowana jest w dziewi璚iu placówkach o鈍iatowych Euroregionu Puszcza Bia這wieska.

 

  

Dyrektorzy przedszkoli, szkó podstawowych, gimnazjów

Bia這wieski Park Narodowy we wspó逍racy z Fundacj GAP Polska (Plan Globalnego Dzia豉nia na rzecz Ziemi), przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 字odowiska w Bia造mstoku organizuje konkurs pn. „Zadbajmy o przyjazny klimat".
Konkurs skierowany jest do przedszkoli, szkó podstawowych, szkó specjalnych i gimnazjów. W ramach konkursu nauczyciele wraz z uczniami tworz帷ymi ekozespo造 realizuj w placówkach dzia豉nia s逝膨ce podnoszeniu 鈍iadomo軼i ekologicznej oraz poszanowaniu zasobów Ziemi, upowszechniaj swoje dzia豉nia w鈔ód spo貫czno軼i placówki, rodziców, spo貫czno軼i lokalnej oraz przesy豉j sprawozdanie z realizacji programu na adres Bia這wieskiego Parku Narodowego.

Bia這wieski Park Narodowy do realizacji programu w陰cza równie zadanie przyrodnicze, które wpisuje si zarówno w program ekozespoów, jak te cele i zadania parku narodowego, jakim jest ochrona przyrody i bioró積orodno軼i. Zadanie to polega na przeprowadzeniu w placówce kampanii u鈍iadamiaj帷ej dotycz帷ej znaczenia martwego drewna w prawid這wym funkcjonowaniu lasu (utrzymanie stanu przyrody i ró積orodno軼i biologicznej zapewniaj帷ej nale篡t odporno嗆 biologiczn), uzyskanie akceptacji dla pozostawiania w lesie pewnej ilo軼i zamieraj帷ych i martwych drzew oraz u鈍iadomienie zwi您ku pomi璠zy intensywnym u篡tkowaniem 鈔odowiska, a ubo瞠niem  bioró積orodno軼i.
W celu przybli瞠nia w/w problematyki w marcu 2012 roku planowane jest zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli oraz przygotowanie i przekazanie informacji i materiaów dotycz帷ych tego tematu.
Sprawozdania z realizacji programu w placówkach zostan poddane konkursowi, którego wyniki zostan og這szone podczas uroczysto軼i podsumowuj帷ej program, na któr zaprosimy wszystkich uczestników w czerwcu 2012 roku. Zgodnie z zobowi您aniem WFO夷GW w Bia造mstoku Bia這wieski Park Narodowy gwarantuje nagrody rzeczowe dla najlepszych ekozespoów w nast瘼uj帷ych kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy I-III szko造 podstawowej, klasy IV-VI szko造 podstawowej,  gimnazja.
Na deklaracje udzia逝 w programie i prowadzonym w jego ramach konkursie czekamy do dnia 5 stycznia 2012 roku. Wi璚ej szczegóów znajd Pa雟two w regulaminie konkursu.
Serdecznie zapraszamy do wspó逍racy w ramach w/w przedsi瞝zi璚ia.

     Zaproszenie do udzia逝 w IX edycji Szkolnego Programu Ekozespoów

Bia這wieski Park Narodowy zaprasza nauczycieli przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjów do udzia逝 w IX edycji Szkolnego Programu Ekozespoów, która b璠zie realizowana w roku szkolnym 2010/2011.
 
Dzia豉nia w ramach Szkolnego Programu Ekozespoów prowadz o鈔odki regionalne w ca貫j Polsce. Gównym koordynatorem projektu jest Fundacja GAP Polska (Plan Globalnego Dzia豉nia na Rzecz Ziemi). Celem projektu jest propagowanie wiedzy o otaczaj帷ym 鈍iecie, u鈍iadamianie zagro瞠 鈔odowiska naturalnego i wyszukiwanie sposobów jego ochrony.

W trakcie dotychczas zrealizowanych edycji programu Bia這wieski Park Narodowy wspó逍racowa z ponad pi耩dziesi璚ioma nauczycielami z kilkunastu szkó z terenu Euroregionu Puszcza Bia這wieska, jak równie z powiatów: zab逝dowskiego, bielskiego i bia這stockiego. Dzia豉nia na rzecz ochrony swojego najbli窺zego otoczenia prowadzi這 ponad 600 uczniów.

Realizacja Szkolnego Programu Ekozespoów spotka豉 si z zainteresowaniem 鈔odowiska nauczycieli, uczniów i ich rodzin. Serdecznie zapraszamy do kontynuacji programu we wspó逍racy z O鈔odkiem Edukacji Przyrodniczej Bia這wieskiego Parku Narodowego. W obecnym roku szkolnym BPN planuje realizacj Szkolnego Programu Ekozespoów w ramach dzia豉 edukacyjnych zwi您anych z problematyk zmian klimatu oraz jego ochron.
Has這 tegorocznej edycji brzmi: „Z energi na rzecz klimatu".

Szczegó這we za這瞠nia jak równie regulamin tegorocznej edycji pracownicy O鈔odka Edukacji Przyrodniczej Bia這wieskiego Parku Narodowego prze郵 zainteresowanym odr瑿nym pismem lub poczt elektroniczn.
Zainteresowanych prosimy o kontakt: tel.: 85 682 97 31; e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy .

Informacja dla Nauczycieli - szkolnych koordynatorów Ekozespoów

W dobie ci庵le rosn帷ych zagro瞠 Ziemi warto軼i propagowane w ramach realizacji Szkolnego Programy Ekozespoów pozostaj aktualne. Cieszymy si, 瞠 Pa雟two, podobnie jak pracownicy Bia這wieskiego Parku Narodowego, nie szcz璠z wysi趾ów, by m這demu pokoleniu Polaków przekaza wiedz oraz nauczy ich, jak 篡 w zgodzie ze 鈔odowiskiem naturalnym, by m這dzi ludzie mogli o sobie powiedzie: „Jestem odpowiedzialny za swoje 鈔odowisko, dbam o jego stan”. W bie膨cym roku szkolnym, podobnie jak w latach ubieg造ch, w placówkach o鈍iatowych realizowane by造 kampanie na rzecz ochrony 鈔odowiska. Sprawozdania opisuj帷e proekologiczne dzia豉nia oraz zdj璚ia (na p造tach CD), b璠帷e ilustracj prowadzonych akcji lub te kroniki dzia豉 ekozespoów prosimy nadsy豉 do dnia 21 maja 2010 r. na adres: O鈔odek Edukacji Przyrodniczej Bia這wieskiego Parku Narodowego; Park Pa豉cowy 1; 17-230 Bia這wie瘸, z dopiskiem „Ekozespo造”. Chcieliby鄉y uhonorowa uczestników tegorocznej edycji programu za ich po篡teczn prac, a sprawozdania z najciekawszych kampanii zostan, jak co roku, wys豉ne na konkurs ogólnopolski do Fundacji GAP – Polska z siedzib w Warszawie.

NASZE PRACEVII edycja programu Szkolnych Ekozespoów

Bia這wieski Park Narodowy zaprasza nauczycieli przedszkoli, szkó podstawowych i gimnazjalnych do udzia逝 w VII edycji Szkolnego Programu Ekozespoów realizowanej w roku szkolnym 2008/2009 przez O鈔odek Edukacji Przyrodniczej Bia這wieskiego Parku Narodowego.

Szkolny Program Ekozespoów realizowany jest w regionie Bia這wieskiego Parku Narodowego od kilku lat. W wielu szko豉ch jest ju doskonale znany, gdy uczniowie i nauczyciele prowadzili go realizuj帷 szereg przedsi瞝zi耩 zwi您anych z ochron zasobów naturalnych, zdrowym od篡wianiem, czy dba這軼i o najbli窺z okolic. Wiele szkó kontynuuje realizacj programu od siedmiu lat, ale te w ka盥ym roku zg豉szaj si nowi, zainteresowani nauczyciele, którzy podejmuj z uczniami ró積orodne dzia豉nia.

Ekozespo造 przyw璠rowa造 do Polski ze Skandynawii za spraw Fundacji GAP – Polska (Plan Globalnego Dzia豉nia na rzecz Ziemi), która koordynuje program na szczeblu ogólnopolskim poprzez wspó逍rac z o鈔odkami lokalnymi, do których nale篡 równie Bia這wieski Park Narodowy.

O szczegó豉ch programu mo積a dowiedzie si na stronie internetowej fundacji www.gappolska.org, regulamin konkursu obowi您uj帷y w naszym o鈔odku regionalnym mo積a odnale潭 na stronie internetowej BPN pod adresem www.bpn.com.pl w dziale edukacja, w zak豉dce ekozespo造. Dodatkowych informacji udziela Gra篡na Kowalczyk - koordonator regionalny programu, pod nr tel. 85 682-9732; e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy  

Zapraszamy do realizacji programu w przedszkolach i szko豉ch w bie膨cym roku szkolnym. Zach璚amy równie do udzia逝 w konkursie.

Formularze do pobrania:

1. Regulamin dla gimnazjów

2. Regulamin dla szkó podstawowych i przedszkoli 
  • Polish
  • English
home