Strona główna arrow "Matecznik Białowieski"
Drukuj
"MATECZNIK BIAŁOWIESKI" (4/2008)
KWARTALNIK POPULARNONAUKOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

w numerze
 królestwo roślin

  FOT. M. Karczewska

DZIKIE ORCHIDEE CZ. II str. 2
Małgorzata Karczewska
Storczyki to grupa roślin zagrożona wymarciem w skali globalnej. Rabunkowa gospodarka w lasach tropikalnych jest największym zagrożeniem dla bioróżnorodności tych roślin. Inne przyczyny ich wymierania to zmiany warunków glebowych (nawożenie, odwadnianie), eksploatacja torfowisk, zrywanie i wykopywanie. /.../ Dlatego pamiętajmy: wszystkie storczyki podlegają ścisłej ochronie gatunkowej!

  FOT. A. Keczyński

ALE LIPY! CZ. I str. 5
Wojciech Adamowski
Łacińska nazwa postaci grądu występującej w środkowej i wschodniej Polsce, Tilio – Carpinetum, została utworzona z łacińskich nazw rodzajowych lipy (Tilia) i graba (Carpinus), ze względu na znaczny udział tego pierwszego drzewa w drzewostanach. „Tilia” to łacińskie określenie łyka lipowego.
królestwo zwierząt

  FOT. Marek W. Kozłowski

CO TAKIEGO W TEJ LIPIE JEST? str. 8
Marek W. Kozłowski
Poza kilkoma dniami kwitnienia /.../ lipy nie odznaczają się w swoich układach z owadami niczym szczególnym. Nie mają w liściach i drewnie jakichś super charakterystycznych związków wyznaczających krąg owadów, które na te substancje zdołały się uodpornić i nie stosują jakichś spektakularnych forteli, aby się od nich uwolnić. Pomimo to lipy mają wśród owadów swoich wiernych adoratorów. Dla nich właśnie drzewa te są oazami życia.

  FOT. Marcin Sielezniew

TAJEMNICE MOTYLICH SKRZYDE£ CZ. II str. 11
Marcin Sielezniew
Pozytywne emocje wywoływane przez motyle dzienne wynikają prawdopodobnie głównie z tego, że są one estetyczne oraz powszechnie postrzegane jako niegroźne. Nie gryzą, nie żądlą, nie buczą i z nielicznymi wyjątkami nie ma wśród nich szkodników roślin. Cykl życiowy motyli stanowi nieodpartą fascynację ze względu na metamorfozę, której podlega gąsienica,a delikatność i piękno postaci dorosłej symbolizuje ciepło, spokój, wiosnę, lato oraz radość.

  FOT. Karol Zub

PTAKI PÓL I ŁĄK CZ. I str. 14
Karol Zub
Najbardziej dramatyczne zmiany w liczebności ptaków zamieszkujących pola i łąki nastąpiły w Europie Zachodniej, gdzie intensyfikacja rolnictwa przebiegała najszybciej. /.../ Kiedy porównano wskaźniki liczebności ptaków uważanych dotychczas za pospolite, okazało się, że od początku lat 70. XX wieku spadek dotknął przede wszystkim gatunki związane z krajobrazem rolniczym, natomiast w znacznie mniejszym stopniu gatunki leśne.

  pusty
KONKURS DLA UWAŻNYCH

Szanowny Czytelniku,
żeby odpowiedzieć na pytania konkursowe wystarczy
wnikliwie przeczytać artykuły w tym numerze naszego kwartalnika.
Zachęcamy do udziału w konkursie. Do wygrania – nagrody książkowe.
Odpowiedzi proszę przysyłać w terminie do 31 stycznia 2009 r.
na adres redakcji z dopiskiem na kopercie MATECZNIK 4/2008.

  1.    Czy wszystkie storczyki podlegają ścisłej ochronie gatunkowej?
  2.    Czy nasiona storczyków zawierają substancje odżywcze?
  3.    Czy lipa drobnolistna jast gatunkiem rodzimym dla Puszczy Białowieskiej?
  4.    Czy lipa drobnolistna może w Puszczy Białowieskiej osiągać dwa metry średnicy?
  5.    Czy masowe wystąpienia zawisaka lipowca są częste?
  6.    Czy pluskwiak pośpiesznik lipowy dobrze się kamufluje na korze lipy?
  7.    Czy u rusałki kratnika występuje dymorfizm sezonowy?
  8.    Czy skrzydła niepylaka mnemozyny są częściowo półprzezroczyste za sprawą gęstego rozmieszczenia łusek?
  9.    Czy drop występuje jeszcze w Polsce?
10.    Czy skrót FBI oznacza wskaźnik liczebności ptaków terenów rolniczych?


KONKURS DLA DOCIEKLIWYCH

Ten konkurs wymaga poszperania w literaturze.
Można w nim wygrać wspaniały album Jana Walencika
„Tętno Pierwotnej Puszczy”.
Nagrodę ufundowali Państwo Magdalena i Andrzej Banakowie z Wielkiej Brytanii.
Odpowiedzi proszę przysyłać w terminie do 31 stycznia 2009 r.
na adres redakcji z dopiskiem na kopercie MATECZNIK 4/2008.

Czy Jan Kochanowski napisał więcej niż jedną
fraszkę pt. „Na lipę”?NAGRODY

Nagrody w konkursach ogłoszonych w „Mateczniku Białowieskim” nr 3/2008 wylosowali:

KONKURS DLA UWAŻNYCH:
Jan Michalski, Kunów; Anna Kochanka, Rogalinek; Krzysztof Wiliński, Tuszyn

KONKURS DLA DOCIEKLIWYCH:
Krzysztof Bobiński, Warszawa

GRATULUJEMY I ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W NOWYM KONKURSIE!
 
  • Polish
  • English
home