Strona g堯wna arrow Og這szenia
Drukuj
 

Bia這wie瘸, 21 kwietnia 2022 r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko
hodowcy w O鈔odku Hodowli 真brów BPN

Bia這wieski Park Narodowy informuje, 瞠 w zwi您ku z rezygnacj jednego z wybranych kandydatów na stanowisko hodowcy w O鈔odku Hodowli 真brów BPN komisja kwalifikacyjna wybra豉 kandydata:
Pana Kamila Mielnika zam. Hajnówka

Uzasadnienie:
W/w kandydat spe軟i  niezb璠ne wymagania formalne okre郵one w og這szeniu o naborze. Wykaza si wiedz i kwalifikacjami predysponuj帷ymi go do pracy na w/w stanowisku stwierdzonymi przez komisj kwalifikacyjn.  
 

Bia這wie瘸, 14 kwietnia 2022 r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko
hodowcy w O鈔odku Hodowli 真brów BPN

Bia這wieski Park Narodowy informuje, 瞠 w wyniku zako鎍zenia procedury naboru na stanowisko hodowcy w Bia這wieskim Parku Narodowym wybrano:
Pana Mateusza Maksymiuka zam. Hajnówka
i Pana Marka Barmut zam. Bia這wie瘸

Uzasadnienie:
W/w kandydaci spe軟ili  niezb璠ne wymagania formalne okre郵one w og這szeniu o naborze. Wykazali si wiedz i kwalifikacjami predysponuj帷ymi ich do pracy na w/w stanowisku stwierdzonymi przez komisj kwalifikacyjn.
 

Bia這wie瘸, 8 kwietnia 2022 r.

Informacja o naborze na stanowisko
hodowcy w O鈔odku Hodowli 真brów BPN

Zosta zako鎍zony pierwszy etap rekrutacji na stanowisko hodowcy w O鈔odku Hodowli 真brów.
Osoby, które z這篡造 podania zostan poinformowane telefonicznie / e-mailowo.
 

Bia這wie瘸, 4 kwietnia 2022 r.

Informacja o wyniku naboru
na stanowisko informatyka

Informuj, 瞠 w wyniku zako鎍zenia procedury naboru na stanowisko informatyka w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡 wybrano
Pana Adama Malesa zam. Hajnówka

Uzasadnienie:
W/w kandydat spe軟i  niezb璠ne wymagania formalne okre郵one w og這szeniu o naborze. Wykaza si wiedz i kwalifikacjami predysponuj帷ymi go do pracy na w/w stanowisku stwierdzonymi przez komisj kwalifikacyjn.
 

Bia這wie瘸, 29 March 2022 r.

OGΜSZENIE O ZATRUDNIENIU
W BIAΜWIESKIM PARKU NARODOWYM
z dnia 16 lutego 2022 roku
rozstrzygni璚ie

Bia這wieski Park Narodowy informuje, i poszukiwania pracownika do pracy na stanowisku robotnik gospodarczy w obwodzie Masiewo, Obr瑿 Ochronny Rezerwat, Bia這wieskiego Parku Narodowego [praca w pó軟ocnej cz窷ci BPN od strony Starego Masiewa, Zamosza] zosta這 zako鎍zone.

Na og這szenie odpowiedzia造 2 osoby.
W wyniku przeprowadzonej procedury na okres próbny zostanie zatrudniony
Pan Rados豉w Wroce雟ki
 

 Bia這wie瘸, 9 marca 2022 r.

Bia這wieski Park Narodowy poszukuje kandydatów na stanowisko
hodowcy w O鈔odku Hodowli 真brów BPN

Forma umowy:
Umowa o prac na czas okre郵ony w wymiarze 6 miesi璚y, z mo磧iwo軼i przed逝瞠nia na czas nieokre郵ony. Praca wg grafiku; system pracy równowa積y do 12 godzin na dob, przeci皻nie 40 godzin w tygodniu.

Podstawowy zakres prac na ww. stanowisku obejmuje:

 • Opiek nad zwierz皻ami w rezerwatach OH i 簑brami z wolnej populacji w Puszczy Bia這wieskiej, prowadzenie obserwacji zachowania i kondycji fizycznej zwierz徠.
 • Wykonywanie poni瞠j wymienionych prac fizycznych: karmienie zwierz徠 zgodnie z ustalonymi normami paszowymi; utrzymanie czysto軼i i porz康ku w miejscach dokarmiania zwierz徠 oraz w pomieszczeniach  s逝瘺owych; pomoc w skupie, dowozie i magazynowaniu pasz, wykonywanie przemia逝 pasz; wykonywanie drobnych remontów i napraw infrastruktury OH; uczestnictwo w pracach przy pozyskaniu drewna w zakresie posiadanych uprawnie; utrzymanie dróg w rezerwatach zamkni皻ych oraz na terenie hodowli wolnej w nale篡tym stanie; pozyskiwanie i dowóz li軼iarki dla zwierz徠 rezerwatowych; wykonywanie zalece profilaktycznych lekarza weterynarii; pomoc przy zabiegach zwi您anych z korekcj kopyt i leczeniem zwierz徠; udzia w eliminacjach i od這wach zwierz徠 w zakresie wydanych polece; obs逝ga pilarki, ci庵nika i sprz皻u towarzysz帷ego (w zakresie posiadanych uprawnie); obs逝ga i konserwacja wózka akumulatorowego.
 • Obs逝g grup turystycznych i go軼i Parku zleconych przez prze這穎nych.

Wymagania niezb璠ne:

 • wiedza nt. potrzeb i zachowania zwierz徠 gatunków nieudomowionych (ssaki kopytne i drapie積e);
 • warunki zdrowotne odpowiednie do prac fizycznych zwi您anych z obs逝g zwierz徠 i prowadzeniem hodowli (w tym do pracy na wysoko軼i powy瞠j 3 m);
 • uprawnienia i umiej皻no嗆 obs逝gi pilarki 豉鎍uchowej;
 • sumienno嗆 i uczciwo嗆, dyspozycyjno嗆;
 • umiej皻no嗆 pracy w zespole;
 • umiej皻no嗆 samodzielnej organizacji pracy i realizacji zada;
 • prawo jazdy kat. B;

Wymagania dodatkowe:

 • do鈍iadczenie w pracy ze zwierz皻ami
 • uprawnienia i umiej皻no嗆 obs逝gi ci庵nika i sprz皻u towarzysz帷ego;
 • umiej皻no嗆 samodzielnego wykonywania bie膨cych napraw powierzonego sprz皻u;
 • umiej皻no嗆 obs逝gi komputera oraz korzystania z podstawowego oprogramowania;
 • znajomo嗆 j瞛yka obcego na poziomie komunikatywnym.

Forma kontaktu:
Zainteresowane osoby prosimy o nadsy豉nie listu motywacyjnego, 篡ciorysu-CV wraz z kserokopi dokumentów po鈍iadczaj帷ych posiadane wykszta販enie, uprawnienia i umiej皻no軼i na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy  lub dostarczanie ich do sekretariatu Bia這wieskiego Parku Narodowego (adres: Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸) do 31.03.2022 roku w陰cznie.

Prosimy o podpisanie o鈍iadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych za陰czonego  do og這szenia o naborze.

O鈍iadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik do pobrania...
 

 Bia這wie瘸, 25 lutego 2022 r.

OGΜSZENIE O ZATRUDNIENIU
W BIAΜWIESKIM PARKU NARODOWYM

Na podstawie art. 8e ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.) oraz na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Bia這wieskiego Parku Narodowego (Zarz康zenie Nr 2/2019 Dyrektora Bia這wieskiego Parku Narodowego) Dyrektor Bia這wieskiego Parku Narodowego og豉sza nabór na stanowisko:

Informatyka w Bia這wieskim Parku Narodowym

Wymagania niezb璠ne do zatrudnienia na danym stanowisku:

1. obywatelstwo polskie,
2. wykszta販enie:
  a) wy窺ze na kierunkach informatycznych lub pokrewnych
  b) 鈔ednie informatyczne (technik informatyk) lub pokrewne

3. wymagany sta pracy min. 3 lata na stanowiskach zwi您anych z informatyk w przypadku wykszta販enia 鈔edniego; w przypadku wykszta販enia wy窺zego sta pracy nie jest wymagany;
4. pe軟a zdolno嗆 do czynno軼i prawnych i korzystanie z pe軟i praw publicznych,
5. niekaralno嗆 za przest瘼stwa pope軟ione umy郵nie i przest瘼stwa karnoskarbowe,
6. stan zdrowia pozwalaj帷y na zatrudnienie na w/w stanowisku,
7. nieposzlakowana opinia,

Umiej皻no軼i zawodowe:

1. wiedza z dziedziny informatyki, bezpiecze雟twa informacji,
2. znajomo嗆 budowy sprz皻u informatycznego,
3. znajomo嗆 przepisów prawnych z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, znajomo嗆 zasad bezpiecze雟twa baz danych i infrastruktury technicznej,
4. znajomo嗆 zagadnie z zakresu administracji publicznej (podpis elektroniczny, elektroniczne zarz康zanie dokumentacj, e-PUAP, itd.),
5. posiadanie wiedzy i umiej皻no軼i zapewniaj帷ej obs逝g informatyczn i utrzymanie ci庵這軼i pracy stanowisk pracy wyposa穎nych w komputery, do鈍iadczenie i umiej皻no軼i administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach,
6. umiej皻no嗆 analitycznego my郵enia, zdolno嗆 do pracy pod presj czasu, kreatywno嗆, 豉two嗆 nawi您ywania kontaktów, umiej皻no嗆 selekcji informacji, umiej皻no嗆 pracy w zespole, zdolno嗆 szybkiego uczenia si i ch耩 poznania nowych technologii IT,
7. bardzo dobra znajomo嗆 systemów operacyjnych (rodzina systemów Windows oraz Windows Server a tak瞠 systemów Linux),
8. bardzo dobra znajomo嗆 programów biurowych oraz oprogramowania do pracy zdalnej.

Zakres zada wykonywanych na stanowisku:

Zakres wykonywanych zada na stanowisku Informatyka:

1. zadania gówne:
  - utrzymanie ci庵這軼i pracy sieci komputerowej BPN w tym sieci VPN;
  - usuwanie problemów programowych i sprz皻owych zwi您anych z prac na stanowiskach komputerowych stacjonarnych i zdalnych;
  - konfiguracja, konserwacja i drobne naprawy sprz皻u komputerowego;
  - nadzór nad legalno軼i stosowanego oprogramowania i w豉軼iwym zabezpieczeniem danych gromadzonych w Parku;
  - wykonywanie i weryfikacja kopii bezpiecze雟twa systemów i konfiguracji urz康ze;
  - zapewnienie bezpiecze雟twa systemów informatycznych oraz danych;
  - instalacja i aktualizacja systemów oraz oprogramowania na stanowiskach roboczych;
  - nadzór nad funkcjonowaniem elektronicznego obiegu dokumentów;
  - nadzór i uczestnictwo w pracach zwi您anych z modernizacj infrastruktury teleinformatycznej BPN (w tym: rozwój systemu informatycznego, monitorowanie rynku IT pod katem mo磧iwo軼i zastosowania nowych rozwi您a z tej dziedziny w BPN, udzia w planowaniu i opracowywaniu kierunku rozwoju systemu informatycznego, inicjowanie i nadzorowanie wprowadzania nowych technologii zwi您anych z rozwojem infrastruktury informatycznej, nadzorowanie wprowadzania rozwi您a zwi您anych z relacyjnymi systemami baz danych);
  - prowadzenie ewidencji sprz皻u i programów komputerowych stosowanych i dopuszczonych do pracy, rejestru wykonanych czynno軼i eksploatacyjnych i serwisowych na stanowiskach komputerowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych;
  - wspó逍raca w zakresie aktualizacji strony internetowej Bia這wieskiego Parku Narodowego oraz Biuletynu Informacji Publicznej;
  - wykonywanie zada Administratora Systemów Informatycznych

2. zadania okresowe:
  - sporz康zanie kopii zapasowych, archiwizowanie zbiorów;
  - szkolenie pracowników w zakresie obs逝gi nowego sprz皻u komputerowego instalowanego w ramach ich stanowisk pracy;
  - przygotowywanie danych i informacji dla potrzeb analiz, planowania i sprawozdawczo軼i.

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny;
2. 篡ciorys z opisem dotychczasowej dzia豉lno軼i zawodowej (przebieg kszta販enia, przebieg pracy zawodowej, uko鎍zone sta瞠, kursy, szkolenia zwi您ane z prac zawodow, posiadane uprawnienia i kwalifikacje, dodatkowe zaj璚ia zawodowe i pozazawodowe, znajomo嗆 j瞛yków obcych oraz zainteresowania);
3. o鈍iadczenie o przebiegu pracy zawodowej i sta簑 pracy (wykaz zajmowanych stanowisk) lub kserokopie 鈍iadectw pracy, lub inne dokumenty potwierdzaj帷e sta pracy;
4. o鈍iadczenie o niekaralno軼i;
5. o鈍iadczenie o stanie zdrowia pozwalaj帷e na wykonywanie czynno軼i obj皻ych zakresem zada.

W celu u豉twienia kontaktu z kandydatem oferta powinna zawiera dane adresowe i telefoniczne niezb璠ne do poinformowania kandydata o dalszym post瘼owaniu konkursowym.
Zgodno嗆 z orygina貫m kopii dokumentów potwierdza w豉snor璚znym podpisem kandydat.

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu zostan poinformowani telefonicznie. Egzamin odb璠zie si w formie rozmowy kwalifikacyjnej po wcze郾iejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Dodatkowe informacje:
Istnieje mo磧iwo嗆 przyznania mieszkania s逝瘺owego.

Forma kontaktu:
Zainteresowane osoby prosimy o nadsy豉nie listu motywacyjnego, 篡ciorysu-CV wraz z kserokopi dokumentów po鈍iadczaj帷ych posiadane uprawnienia i umiej皻no軼i na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy  lub dostarczanie ich do sekretariatu Bia這wieskiego Parku Narodowego (adres: Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸) do 21.03.2022 roku w陰cznie.

 

Prosimy o podpisanie o鈍iadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych za陰czonego do og這szenia o naborze.

O鈍iadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik do pobrania...

 

 


 

Bia這wie瘸, 16 lutego 2022 r.

OGΜSZENIE O ZATRUDNIENIU
W BIAΜWIESKIM PARKU NARODOWYM

Bia這wieski Park Narodowy poszukuje pracownika do pracy na stanowisku robotnik gospodarczy w obwodzie Masiewo, Obr瑿 Ochronny Rezerwat, Bia這wieskiego Parku Narodowego [praca w pó軟ocnej cz窷ci BPN od strony Starego Masiewa, Zamosza]

Opis stanowiska podany przez pracodawc:
Zatrudnienie na stanowisku: robotnik gospodarczy.

Forma umowy: umowa o prac na czas okre郵ony w wymiarze 6 miesi璚y, z mo磧iwo軼i przed逝瞠nia na czas nieokre郵ony.

Podstawowy zakres prac na ww. stanowisku obejmuje: Prace zwi您ane z obs逝g ci庵nika i maszyn towarzysz帷ych, prace zwi您ane z za豉dunkiem, roz豉dunkiem i transportem, prace w ekosystemach niele郾ych zwi您anych z wykaszaniem i pozyskaniem biomasy, prace przy zrywce i transporcie drewna, prace przy utrzymaniu dróg dojazdowych w tym od郾ie瘸nie, naprawy, wykaszanie poboczy, utrzymanie przejezdno軼i. Wykonywanie przegl康ów i napraw powierzonego sprz皻u. Obs逝ga innych sprz皻ów mechaniczny (pilarka, wykaszarka, kosiarka, itp.). Wykonywanie prac fizycznych, w tym: remonty i naprawy urz康ze i obiektów turystycznych i infrastruktury technicznej, prace zwi您ane z piel璕nacja zieleni niskiej i wysokiej w tym formowanie 篡wop這tów, trawników, zakrzacze, zadrzewie, wykaszanie, piel璕nacja, porz康kowanie itp.

Minimalne wymagania co do posiadanych umiej皻no軼i:

 • prawo jazdy kategorii T, i praktyczne umiej皻no軼i pracy przy pomocy ci庵nika, 
 • umiej皻no嗆 obs逝gi maszyn agregowanych z ci庵nikiem typu: kosiarka rotacyjna, kosiarka bijakowa, zgrabiarka, bielarka i inne.
 • uprawnienia i umiej皻no嗆 obs逝gi pilarki 豉鎍uchowej.
 • umiej皻no嗆 obs逝gi wykaszarki spalinowej.
 • umiej皻no嗆 samodzielnego wykonywania przegl康ów i bie膨cych napraw powierzonego sprz皻u.
 

Dodatkowe wymagania:

 • dyspozycyjno嗆,
 • znajomo嗆 podstawowych zasad piel璕nacji zieleni niskiej i wysokiej w aspekcie teoretycznym i praktycznym
 

Forma kontaktu:
Zainteresowane osoby prosimy o nadsy豉nie listu motywacyjnego, 篡ciorysu-CV wraz z kserokopi dokumentów po鈍iadczaj帷ych posiadane uprawnienia i umiej皻no軼i na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy  lub dostarczanie ich do sekretariatu Bia這wieskiego Parku Narodowego (adres: Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸) do 15 marca 2022 roku w陰cznie.

Prosimy o podpisanie o鈍iadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych za陰czonego  do og這szenia o naborze.


O鈍iadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik do pobrania... 
 • Polish
 • English
home