Strona g堯wna arrow Og這szenia
Drukuj E-mail

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy zawiadamia, i w wyniku rozstrzygni璚ia post瘼owania nr OH/044/33/2019 na sprzeda sianokiszonki ze zbioru w 2018 r, pierwszy pokos, w trybie aukcji ustnej z dnia 08.05.2019 r., prowadzonego zgodnie z Rozporz康zeniem RM w sprawie szczegó這wego gospodarowania niektórymi sk豉dnikami maj徠ku Skarbu Pa雟twa (Dz.U. z 2017 r poz. 729), wybrano ofert firmy:

ROLNICZA SPÓΑZIELNIA PRODUKCYJNA W ZUBRACH, 16-040 Gródek

cena oferty brutto: 4790,00 z

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spe軟ia wszystkie wymagania zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i og這szenia o zamówieniu.

 

Bia這wie瘸, dnia 24.05.2019 r.
Bia這wie瘸, 21 May 2019 r.

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 na dzie 15.05.2019 r. by wyznaczony termin dotycz帷y przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa u篡tkowania wieczystego do zabudowanej nieruchomo軼i stanowi帷ej dzia趾 oznaczon nr geodezyjnym 1314/2 wraz z prawem w豉sno軼i posadowionego na niej budynku gara穎wego oraz udzia逝 w wysoko軼i 319/1000 w prawie u篡tkowania wieczystego do nieruchomo軼i stanowi帷ej dzia趾 oznaczon nr geodezyjnym 1314/1 (wewn皻rzna droga dojazdowa) po這穎nych na terenie obr. 0004 Bia這wie瘸 przy ul. Sportowej gm. Bia這wie瘸, w pow. hajnowskim, woj. podlaskim

Przetarg zako鎍zy si wynikiem negatywnym gdy nikt nie przyst徙i do licytacji

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Bia這wieskiego Parku Narodowego , zamieszczono na stronie internetowej www.bpn.com.pl
 

Poszukujemy pracownika na stanowisko WO昧Y
do pracy w Bia這wieskim Parku Narodowym

Opis stanowiska podany przez pracodawc:

1. Zatrudnienie na stanowisku: wo幡y.
2. Forma umowy: umowa o prac na czas okre郵ony w wymiarze ca貫go etatu.

Od naszych przysz造ch pracowników oczekujemy:

• 豉two軼i w nawi您ywaniu kontaktów, komunikatywno軼i,
• dyspozycyjno軼i,
• wysokiej kultury osobistej,
• pewno軼i siebie, umiej皻no軼i radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach.

Do zakresu obowi您ków b璠zie nale瘸這:

1. Utrzymanie czysto軼i w obiektach BPN.
2. Czuwanie, by wszystkie pomieszczenia w BPN by造 zamkni皻e o odpowiednich porach.
3. Utrzymanie czysto軼i wokó budynków BPN.
Rozmowa kwalifikacyjna odb璠zie si w dniu 13.05.2019 r. o godzinie 10:00 w budynku Bia這wieskiego Parku Narodowego w sali konferencyjnej ko這 sekretariatu.

Forma kontaktu:

Zainteresowane osoby prosimy o nadsy豉nie listu motywacyjnego i 篡ciorysu-CV na adres mailowy: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy lub dostarczanie ich do sekretariatu Bia這wieskiego Parku Narodowego (adres: Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸) do 13.05.2019 r. do godziny 8:00 w陰cznie.
W dokumentach prosimy o dopisanie nast瘼uj帷ej klauzuli: "Wyra瘸m zgod na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezb璠nych do realizacji procesu rekrutacji (w rozumieniu ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. , poz.1000 z pó幡iejszymi zmianami)".
 

O G O S Z E N I E

na podstawie art. 10 a ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 z pó幡. zm.) oraz Rozporz康zenia Ministra 字odowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowa na rozporz康zanie nieruchomo軼iami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r., poz.868)

Dyrektor Bia這wieskiego Parku Narodowego

o g a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na zbycie prawa u篡tkowania wieczystego do zabudowanej nieruchomo軼i stanowi帷ej dzia趾 oznaczon nr geodezyjnym 1314/2 wraz z prawem w豉sno軼i posadowionego na niej budynku gara穎wego oraz udzia逝 w wysoko軼i 319/1000 w prawie u篡tkowania wieczystego do nieruchomo軼i stanowi帷ej dzia趾 oznaczon nr geodezyjnym 1314/1 (wewn皻rzna droga dojazdowa) po這穎nych na terenie obr. 0004 Bia這wie瘸 przy ul. Sportowej gm. Bia這wie瘸, w pow. hajnowskim, woj. podlaskim

Przetarg odb璠zie si w formie licytacji ustnej w dniu 15 maja 2019 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Bia這wieskiego Parku Narodowego.

Przedmiot przetargu

I. Nieruchomo嗆 gruntowa - dzia趾a o nr geodezyjnym 1314/2

Opis nieruchomo軼i
Nieruchomo嗆 gruntowa oznaczona nr ewidencyjnym 1314/2 o pow. 973 m2 b璠帷a w u篡tkowaniu wieczystym BPN, zabudowana budynkiem gara穎wym o pow. zabudowy 285 m2 i pow. u篡tkowej 237,6 m2 stanowi帷ym w豉sno嗆 BPN, dla której S康 Rejonowy w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydzia Ksi庵 Wieczystych z siedzib w Hajnówce prowadzi ksi璕 wieczyst o nr KW BI2P/00029395/3.
Kszta速 dzia趾i w formie prostok徠a, o granicach regularnych, teren wzgl璠nie równy.
Od zaplecza cz窷ciowo dzia趾a ogrodzona siatk, która jest w znacznym stopniu zniszczona
Budynek gara穎wy o wymiarach 9,50 m x 30,00 m, niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej. 圭ian szczytow z jednej strony po陰czony z budynkiem gara穎wym usadowionym na dzia販e s御iedniej.
Kondygnacja-1
Przeznaczenie budynku - gara
Dojazd do nieruchomo軼i od ul. Sportowej drog wewn皻rzn oznaczon nr 1314/1 o pow. 1900 m2

Przeznaczenie nieruchomo軼i: cele gospodarcze
Aktualne u篡tkowanie nieruchomo軼i: transport i 陰czno嗆
Identyfikacja dzia趾i: 200502_2.0004.1314/2
Identyfikator budynku: 200502_2.0004.1239_Bud
Oznaczenie wg ewidencji budynków: 30-180
Jednostka rejestrowa: G.480
Stan formalno- prawny: nieruchomo嗆 - w u篡tkowaniu wieczystym BPN, gara - w豉sno嗆 BPN

II Udzia w wewn皻rznej drodze dojazdowej

Opis nieruchomo軼i
Udzia w wysoko軼i 319/1000 w prawie u篡tkowania wieczystego nieruchomo軼i - dzia趾i oznaczonej nr 1314/1
o powierzchni 1900 m2 (wewn皻rzna droga dojazdowa), dla której S康 Rejonowy w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydzia Ksi庵 Wieczystych z siedzib w Hajnówce prowadzi ksi璕 wieczyst o nr KW BI2P/00039262/5

Aktualne u篡tkowanie nieruchomo軼i: B-tereny mieszkaniowe
Identyfikacja dzia趾i:
200502_2.0004.1314/1
Stan formalno- prawny: w豉sno嗆 BPN
Dost瘼 do nieruchomo軼i - 1314/1 i 1314/2 ul. Sportow

 

   

Warunki przetargu:

 1. W przetargu mog bra udzia osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadaj帷e osobowo軼i prawnej, je瞠li zg這sz si i wp豉c wadium w terminach okre郵onych w niniejszym og這szeniu.

 2. Cena wywo豉wcza: 74.150,00 PLN, warto嗆 zosta豉 podana w oparciu o aktualny operat szacunkowy. Do kwoty najwy窺zej ko鎍owej osi庵ni皻ej podczas licytacji nale篡 doliczy nale篡ty podatek VAT w wymiarze 23%.

 3. Minimalna kwota post徙ienia: nie mniej ni 1.000,00 PLN lub krotno嗆,

 4. Wysoko嗆 wadium: 3.707,50 PLN.

 5. Wadium, w wysoko軼i wskazanej powy瞠j, nale篡 wp豉ci na rachunek bankowy nr: 53 1130 1059 0017 3397 5520 0001 w BGK O/Bia造stok z dopiskiem: "wadium - sprzeda dzia貫k 1314/1 i 1314/2" lub w kasie Bia這wieskiego Parku Narodowego, najpó幡iej w dniu licytacji do godziny 10:00. Za dat wp豉ty uwa瘸 si dzie uznania rachunku bankowego BPN lub dat wp造wu 鈔odków do kasy BPN.

 6. Warunkiem przyst徙ienia do przetargu jest przed這瞠nie komisji przetargowej dowodu wp豉ty wadium oraz dokumentu stwierdzaj帷ego to窺amo嗆 osoby przyst瘼uj帷ej do przetargu (je瞠li uczestnika przetargu zast瘼uje inna osoba winna przedstawi pe軟omocnictwo), a w przypadku osób prawnych za鈍iadczenia REGON, NIP, odpis KRS.

 7. Wadium zwraca si niezw這cznie w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazane konto nie pó幡iej ni po up造wie 7 dni od dnia:
  1. odst徙ienia od przetargu;
  2. zamkni璚ia przetargu;
  3. uniewa積ienia przetargu;
  4. zako鎍zenia przetargu wynikiem negatywnym.

 8. Wadium wp豉cone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, nie podlega zwrotowi i zalicza si je na poczet ceny nabycia.

 9. Przetarg b璠zie wa積y bez wzgl璠u na liczb uczestników, je瞠li przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje, co najmniej jedno post徙ienie powy瞠j ceny wywo豉wczej.

 10. W przypadku, gdy z przyczyn le膨cych po stronie oferenta, oferent, który wygra przetarg nie zawrze umowy w terminie 21 dni od daty rozstrzygni璚ia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

 11. Nabywca zobowi您any jest ui軼i zaoferowan cen przed podpisaniem aktu notarialnego przenosz帷ego prawa stanowi帷e przedmiotu przetargu.

 12. Przedmioty przetargu mo積a obejrze w dniu 13 maja 2019r. w godz. od 9ºº do 10ºº. Przedmiotowe ogl璠ziny odb璠 si w obecno軼i pracownika BPN. Operat szacunkowy do wgl康u w Dyrekcji Bia這wieskiego Parku Narodowego .

 13. Protokó z przeprowadzonego przetargu podpisuj wszyscy cz這nkowie komisji oraz oferent, który wygra przetarg.

 14. Protokó stanowi podstaw do zawarcia sprzeda篡.

 15. Dyrektor Parku zastrzega sobie prawo odst徙ienia od przeprowadzenia przetargu oraz uniewa積ienia przetargu w ca這軼i lub cz窷ci bez podania przyczyny, a tak瞠 prawo zamkni璚ia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

 16. Skarg na czynno軼i zwi您ane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu sk豉da za po鈔ednictwem Dyrektora Parku do ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska w terminie 7 dni od dnia og這szenia wyniku niniejszego przetargu.

 17. Szczegó這wych informacji na temat przedmiotowego przetargu udziela si w siedzibie BPN
  - pokój nr 14 oraz pod nr tel. (85) 68 29 705 w godz. 7:30÷15:30.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO informuj, 瞠:

 1. administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach przetargowych jest Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, reprezentowany przez Dyrektora Parku, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸;

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie na adres wskazany w pkt.1 powy瞠j z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych" lub mailowo na adres: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy .

 3. przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia post瘼owania przetargowego na sprzeda nieruchomo軼i, zgodnie z ustaw o ochronie przyrody i rozporz康zeniem w sprawie przetargów oraz rokowa na rozporz康zanie nieruchomo軼iami przez parki narodowe (§7 ust.1, §15 ust.6 oraz §16 ust.1 ) i b璠 udost瘼niane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

 4. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa: ustawa o ochronie przyrody, rozporz康zenie w sprawie przetargów oraz rokowa na rozporz康zanie nieruchomo軼iami przez parki narodowe.

 5. dane osobowe z post瘼owania przetargowego b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow sprzeda篡 nieruchomo軼i;

 6. ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:
  a) prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
  b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  c) w zakresie wynikaj帷ym z przepisów - prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo do ograniczenia przetwarzania;

 7. ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony danych osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.
 

O G O S Z E N I E

Bia這wieski Park Narodowy og豉sza sprzeda sianokiszonki ze zbioru w 2018 r, pierwszy pokos, w trybie aukcji ustnej:

158 bel sianokiszonki 120x120cm – cena wywo豉wcza 9480 z;

Wadium 10% ceny wywo豉wczej w z 948

Aukcja odb璠zie si dnia 08.05.2019 roku o godzinie 11:00 w: Siedzibie Bia這wieskiego Parku Narodowego, 17-230 Bia這wie瘸, ul. Park Pa豉cowy 11 – sala narad pokój nr 11 (w budynku Dyrekcji BPN).

 

1) W przetargu mog bra udzia osoby fizyczne i prawne, je瞠li zg這sz si i wp豉c wadium w terminach okre郵onych w niniejszym og這szeniu.

2) Minimalna kwota post徙ienia: 50 PLN lub wielokrotno嗆

3) Wadium nale篡 wp豉ci na rachunek bankowy nr: 53 1130 1059 0017 3397 5520 0001 BGK O/Bia造stok z dopiskiem: ”wadium na zakup sianokiszonki” lub w kasie Bia這wieskiego Parku Narodowego , najpó幡iej na 2 dni przed przetargiem, tj. nie pó幡iej ni w dniu 6 maja 2019 r.

4) Przed rozpocz璚iem przetargu ka盥y z uczestników zobowi您any jest przed這篡- komisji przetargowej- dowód wp豉ty wadium oraz dokument stwierdzaj帷y to窺amo嗆 (je瞠li uczestnika przetargu zast瘼uje inna osoba winna przedstawi pe軟omocnictwo), a w przypadku osób prawnych za鈍iadczenia REGON i NIP.

5) Wadium zwraca si niezw這cznie w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazane konto nie pó幡iej ni po up造wie 7 dni od dnia:
  - odst徙ienia od przetargu;
  - zamkni璚ia przetargu;
  - uniewa積ienia przetargu;
  - zako鎍zenia przetargu wynikiem negatywnym.

6) Wadium wp豉cone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, nie podlega zwrotowi i zalicza si je na poczet ceny

7) Przetarg b璠zie wa積y bez wzgl璠u na liczb uczestników, je瞠li przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno post徙ienie powy瞠j ceny wywo豉wczej.

8) W przypadku, gdy z przyczyn le膨cych po stronie oferenta, oferent, który wygra przetarg nie zawar umowy w terminie 21 dni od daty rozstrzygni璚ia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

9) Protokó z przeprowadzonego przetargu podpisuj wszyscy cz這nkowie komisji oraz oferent, który wygra przetarg.

10) Skarg na czynno軼i zwi您ane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu sk豉da za po鈔ednictwem dyrektora parku do ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska w terminie 7 dni od dnia og這szenia wyniku niniejszego przetargu.

- Wszelkich informacji dotycz帷ych przedmiotu licytacji udziela w godzinach 8:00 -15:00: Le郾iczy OH Miros豉w Androsiuk, kom. 694 456 671,

- Sianokiszonk mo積a obejrze w godzinach od 8:00 -15:00 po wcze郾iejszym uzgodnieniu z osobami uprawnionymi do udzielania informacji.

- Dyrektor Bia這wieskiego Parku Narodowego zastrzega sobie prawo uniewa積ienia aukcji bez podania przyczyn. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO informuj, 瞠:

1) administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach post瘼owania jest Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

3) przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z og這szeniem przetargu ustnego pojazdów BPN

4) obowi您ek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach Rozporz康zenia Ministra 字odowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów a tak瞠 zgodnie z Rozporz康zeniu Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegó這wego sposobu gospodarowania niektórymi sk豉dnikami maj徠ku Skarbu Pa雟twa (Dz. U.z 2017 poz 729)

5) odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, którym udost瘼niona zostanie dokumentacja w oparciu o ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1614 ze zm.) a tak瞠 wedle Rozporz康zenia Ministra 字odowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowa na rozporz康zanie nieruchomo軼iami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012r. poz.868)

6) dane osobowe z post瘼owania  b璠 przechowywane w Bia這wieskim Parku Narodowym przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania, a je瞠li czas trwania umowy b璠zie przekracza 4 lata przez ca造 czas trwania umowy. Dane osobowe wynikaj帷e z zawartej umowy b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow;

7) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:
  a) prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
  b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  c) w zakresie wynikaj帷ym z przepisów - prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo do ograniczenia przetwarzania;

8) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony danych osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.   

 O G O S Z E N I E

Bia這wieski Park Narodowy poszukuje lekarza weterynarii do pracy w Gabinecie Weterynaryjnym BPN. Oferujemy prac na etacie, w pe軟ym wymiarze czasu pracy, w zespole zajmuj帷ym si hodowl restytucyjn 簑brów oraz sprawowanie opieki lekarsko - weterynaryjnej nad wolno 篡j帷a populacj 簑brów z rejonu Puszczy Bia這wieskiej.

Zakres czynno軼i lekarza weterynarii BPN:

 • Immobilizacja farmakologiczna zwierz徠 nieudomowionych;

 • Diagnostyka sekcyjna, gównie 簑brów;

 • Kontrolowanie stanu zdrowia wolno 篡j帷ych 簑brów oraz zwierz徠 utrzymywanych w rezerwatach Bia這wieskiego Parku Narodowego;

 • Wykonywanie zabiegów lekarsko-weterynaryjnych w hodowli zamkni皻ej oraz Rezerwacie Pokazowym 真brów;

 • Sporz康zanie dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej;

 • Mo磧iwo嗆 prowadzenia bada naukowych;

 • Monitoring rozmieszczenia oraz liczebno軼i 簑brów z rejonu Puszczy Bia這wieskiej.

Wymagania niezb璠ne:

 • Wykszta販enie wy窺ze, weterynaryjne oraz posiadanie prawa wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

 • Znajomo嗆 zagadnie zwi您anych z immobilizacj farmakologiczn;

 • Prawo jazdy kat. B;

 • Obs逝ga komputera;

 • Komunikatywno嗆 i umiej皻no嗆 pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • Specjalizacja z zakresu chorób zwierz徠 nieudomowionych;

 • Mile widziane do鈍iadczenie w pracy ze zwierz皻ami wolno 篡j帷ymi;

 • Umiej皻no嗆 podawania leków przy u篡cia aplikatora do iniekcji zdalnej;

 • Znajomo嗆 topografii Puszczy Bia這wieskiej;

 • Znajomo嗆 j瞛yka obcego.

Oferty zawieraj帷e CV oraz list motywacyjny prosimy wysy豉 do 30.04.2019 r. na adres:

Bia這wieski Park Narodowy

Park Pa豉cowy 11

17-230 Bia這wie瘸

z dopiskiem „lekarz weterynarii"

lub na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
 

O G O S Z E N I E

Bia這wieski Park Narodowy informuje, i nabór na stanowisko hodowcy w O鈔odku Hodowli 真brów BPN
wygra pan Aleksander Superson.

Poszukujemy pracownika na stanowisko WO昧Y do pracy
w Bia這wieskim Parku Narodowym

Opis stanowiska podany przez pracodawc:

1. Zatrudnienie na stanowisku: wo幡y.
2. Forma umowy: umowa o prac na czas okre郵ony w wymiarze ca貫go etatu.

Od naszych przysz造ch pracowników oczekujemy:

• 豉two軼i w nawi您ywaniu kontaktów, komunikatywno軼i,
• dyspozycyjno軼i,
• wysokiej kultury osobistej,
• pewno軼i siebie, umiej皻no軼i radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach.

Do zakresu obowi您ków b璠zie nale瘸這:

1. Utrzymanie czysto軼i w obiektach BPN.
2. Czuwanie, by wszystkie pomieszczenia w BPN by造 zamkni皻e o odpowiednich porach.
3. Utrzymanie czysto軼i wokó budynków BPN.
4. Wydawanie turystom i odbieranie urz康ze audio w Muzeum Przyrodniczo-Le郾ym BPN, wprowadzanie turystów na wystaw sta陰 w Muzeum BPN.

Rozmowa kwalifikacyjna odb璠zie si w dniu 05.03.2019 r. o godzinie 9:00 w budynku Bia這wieskiego Parku Narodowego w sali konferencyjnej ko這 sekretariatu.

Forma kontaktu:

Zainteresowane osoby prosimy o nadsy豉nie listu motywacyjnego i 篡ciorysu-CV na adres mailowy: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy lub dostarczanie ich do sekretariatu Bia這wieskiego Parku Narodowego (adres: Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸) do 4.03.2019 r. do godziny 14:00 w陰cznie.
W dokumentach prosimy o dopisanie nast瘼uj帷ej klauzuli: "Wyra瘸m zgod na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezb璠nych do realizacji procesu rekrutacji (w rozumieniu ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. , poz.1000 z pó幡iejszymi zmianami)". 
 • Polish
 • English
home contact sitemap