Strona g堯wna arrow Og這szenia
Drukuj

Informacja o wyniku naboru na stanowisko hodowcy
w O鈔odku Hodowli 真brów Bia這wieskiego Parku Narodowego

Bia這wieski Park Narodowy informuje, 瞠 w naborze na stanowisko hodowcy w O鈔odku Hodowli 真brów BPN wybrano kandydata:

1. Przemys豉w Glencner

Osoba ta spe軟ia wymagania wskazane w og這szeniu o naborze.
 

Bia這wieski Park Narodowy poszukuje kandydatów na stanowisko
hodowcy w O鈔odku Hodowli 真brów BPN

Forma umowy:
Umowa o prac na czas okre郵ony, z mo磧iwo軼i przed逝瞠nia na czas nieokre郵ony. Praca wg grafiku; system pracy równowa積y do 12 godzin na dob, przeci皻nie 40 godzin w tygodniu.

Podstawowy zakres prac na ww. stanowisku obejmuje:

 • Opiek nad zwierz皻ami w rezerwatach OH i 簑brami z wolnej populacji w Puszczy Bia這wieskiej, prowadzenie obserwacji zachowania i kondycji fizycznej zwierz徠.
 • Wykonywanie poni瞠j wymienionych prac fizycznych: karmienie zwierz徠 zgodnie z ustalonymi normami paszowymi; utrzymanie czysto軼i i porz康ku w miejscach dokarmiania zwierz徠 oraz w pomieszczeniach  s逝瘺owych; pomoc w skupie, dowozie i magazynowaniu pasz, wykonywanie przemia逝 pasz; wykonywanie drobnych remontów i napraw infrastruktury OH; wykonywanie prac ciesielskich/stolarskich jak np. budowa skrzy transportowych na 簑bry; uczestnictwo w pracach przy pozyskaniu drewna w zakresie posiadanych uprawnie; utrzymanie dróg w rezerwatach zamkni皻ych oraz na terenie hodowli wolnej w nale篡tym stanie; pozyskiwanie i dowóz li軼iarki dla zwierz徠 rezerwatowych; wykonywanie zalece profilaktycznych lekarza weterynarii; pomoc przy zabiegach zwi您anych z korekcj kopyt
  i leczeniem zwierz徠; udzia w eliminacjach i od這wach zwierz徠 w zakresie wydanych polece; obs逝ga pilarki, ci庵nika i sprz皻u towarzysz帷ego (w zakresie posiadanych uprawnie); obs逝ga i konserwacja wózka akumulatorowego.
 • Obs逝g grup turystycznych i go軼i Parku zleconych przez prze這穎nych.


Wymagania niezb璠ne:

 • Wykszta販enie minimum 鈔ednie;
 • wiedza nt. potrzeb i zachowania zwierz徠 gatunków nieudomowionych (ssaki kopytne
  i drapie積e);
 • warunki zdrowotne odpowiednie do prac fizycznych zwi您anych z obs逝g zwierz徠
  i prowadzeniem hodowli (w tym do pracy na wysoko軼i powy瞠j 3 m);
 • praktycznie umiej皻no軼i ciesielskie i stolarskie, w tym umiej皻no嗆 obs逝gi takich maszyn jak pi豉 tarczowa, strugarka-grubo軼iówka, itp.
 • uprawnienia i umiej皻no嗆 obs逝gi pilarki 豉鎍uchowej;
 • sumienno嗆 i uczciwo嗆, dyspozycyjno嗆;
 • umiej皻no嗆 pracy w zespole;
 • umiej皻no嗆 samodzielnej organizacji pracy i realizacji zada.


Wymagania dodatkowe:

 • do鈍iadczenie w pracy ze zwierz皻ami
 • uprawnienia i umiej皻no嗆 obs逝gi ci庵nika i sprz皻u towarzysz帷ego;
 • umiej皻no嗆 samodzielnego wykonywania bie膨cych napraw powierzonego sprz皻u;
 • prawo jazdy kat. B i T.

Forma kontaktu:
Zainteresowane osoby prosimy o nadsy豉nie listu motywacyjnego, 篡ciorysu-CV wraz z kserokopi dokumentów po鈍iadczaj帷ych posiadane wykszta販enie, uprawnienia i umiej皻no軼i na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy  lub dostarczanie ich do sekretariatu Bia這wieskiego Parku Narodowego (adres: Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸) lub poczt tradycyjn do 23 pa寮ziernika 2023 roku w陰cznie.

Prosimy o podpisanie o鈍iadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych za陰czonego do og這szenia o naborze.

 

O鈍iadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik do pobrania...
Bia這wie瘸, 2 czerwca 2023 r.

UNIEWA烤IENIE PRZETARGU

Bia這wieski Park Narodowy uniewa積ia przetarg publiczny na sprzeda ogierka konika polskiego NARCYZ  z powodu braku ofert.
 

Bia這wie瘸, 18 maja 2023 r.

OGΜSZENIE O PRZETARGU

Zgodnie z Rozporz康zeniem Rady Ministrów z dnia 21 pa寮ziernika 2019 r. w sprawie szczegó這wego sposobu gospodarowania sk豉dnikami rzeczowymi maj徠ku ruchomego Skarbu Pa雟twa (Dz. U. 2022 poz. 998) Bia這wieski Park Narodowy z siedzib w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11, og豉sza przetarg publiczny na sprzeda ogierka konika polskiego NARCYZ (po MIDAR, od NAJADA), urodzonego w 2022 r. w Rezerwacie Pokazowym 真brów BPN.

1. Przetarg odb璠zie si dnia 02.06.2023 r. o godz. 10 w siedzibie BPN (sala przy Sekretariacie).

2. Konika mo積a obejrze w Rezerwacie Pokazowym 真brów w godzinach 9-15 po uprzednim umówieniu si. Osoba do kontaktu: le郾iczy Janusz Szpakowicz  kom. 733 835 256.

3. Warunkiem przyst徙ienia do przetargu publicznego jest wniesienie wadium w wysoko軼i 10% ceny wywo豉wczej (220 z), które wnosi si w gotówce w kasie Parku lub na rachunek bankowy 53 1130 1059 0017 3397 5520 0001 (BGK o/Bia造stok). Wadium musi zosta wp豉cone w kasie lub znale潭 si na wskazanym koncie BPN do dnia 02.06.2023 r. do godz. 9.45. Wadium z這穎ne przez oferentów, których oferty nie zosta造 wybrane lub zosta造 odrzucone, zwraca si w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.  Wadium z這穎ne przez nabywc zalicza si na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygra przetarg publiczny, uchyli si od zawarcia umowy sprzeda篡.

4. Cena wywo豉wcza 2200 z brutto.

5. Oferta pisemna z這穎na w toku przetargu publicznego powinna zawiera:
   1) imi, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firm i siedzib oferenta, kontakt telefoniczny lub mailowy;
   2) oferowan cen i warunki jej zap豉ty (gotówk, przelewem);
   3) o鈍iadczenie oferenta, 瞠 zapozna si ze stanem konika polskiego b璠帷ego przedmiotem przetargu publicznego albo 瞠 ponosi odpowiedzialno嗆 za skutki wynikaj帷e z rezygnacji z zapoznania si z jego stanem;

6. Ofert sk豉da si w zaklejonej kopercie w pok. nr 1 - Sekretariat BPN lub drog pocztow na adres: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸 (decyduje termin wp造ni璚ia!) w terminie do dnia 02.06.2023 r. do godz. 9:45 z dopiskiem "Oferta na zakup konika polskiego".

7. Komisja przetargowa odrzuca ofert, je瞠li:
   1) zosta豉 z這穎na po wyznaczonym terminie, w niew豉軼iwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniós wadium;
   2) nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 5, lub s one niekompletne, nieczytelne lub budz inn w徠pliwo嗆, za jej uzupe軟ienie lub z這瞠nie wyja郾ie mog這by prowadzi do uznania jej za now ofert.
   Komisja przetargowa zawiadamia niezw這cznie oferenta o odrzuceniu oferty.

8. Organizatorowi przetargu publicznego przys逝guje prawo zamkni璚ia tego przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn

9. Planowany termin zawarcia umowy sprzeda篡 konika polskiego do 7 dni od dnia przetargu.


Za陰cznik:
1. Wzór oferty na zakup konika.
 

Bia這wie瘸, 21 luty 2023 r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko
robotnika gospodarczego w Obwodzie Masiewo, Obr瑿 Ochronny Rezerwat,
Bia這wieskiego Parku Narodowego

Bia這wieski Park Narodowy informuje, 瞠 w zwi您ku z rezygnacj Pana Dawida Wierzbickiego na stanowisko robotnika gospodarczego w Bia這wieskim Parku Narodowym wybrano:
Pana Karola Dzia這wskiego zam. Olchówka
Uzasadnienie:
W/w kandydat spe軟i niezb璠ne wymagania formalne okre郵one w og這szeniu o naborze.
 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Dziale Udost瘼niania Parku

Bia這wieski Park Narodowy informuje, 瞠 w wyniku zako鎍zenia procedury naboru na stanowisko referenta w Dziale Udost瘼niania Bia這wieskiego Parku Narodowego wybrano:
Pani Martyn Szpakowicz, zam. Bia這wie瘸
Uzasadnienie:
Ww. kandydatka spe軟i豉 niezb璠ne wymagania formalne okre郵one w og這szeniu o naborze. Wykaza豉 si wiedz i kwalifikacjami predysponuj帷ymi j do pracy na ww. stanowisku stwierdzonymi przez komisj kwalifikacyjn.
 

Poszukujemy pracownika do pracy w Dziale Udost瘼niania
Bia這wieskiego Parku Narodowego

Opis stanowiska podany przez pracodawc:

 • Zatrudnienie na stanowisku: referent
 • Podstawowe obowi您ki: obs逝ga punktu kasowo-informacyjnego w pawilonie edukacyjnym Rezerwatu Pokazowego 真brów BPN
 • Forma umowy: umowa o prac na czas okre郵ony (7 miesi璚y) w pe軟ym wymiarze czasu pracy, wg harmonogramu równie w soboty, niedziele i 鈍i皻a.
 

Wymagane umiej皻no軼i od przysz造ch pracowników:

 • obs逝ga kasy fiskalnej,
 • komunikatywno嗆 w obs逝dze ruchu turystycznego,
 • co najmniej podstawowa znajomo嗆 j瞛yka angielskiego,
 • umiej皻no嗆 obs逝gi komputera wraz z pakietem MS Office.
 

Od naszych przysz造ch pracowników oczekujemy:

 • punktualno軼i i odpowiedzialno軼i,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • podstawowej wiedzy na temat Bia這wieskiego Parku Narodowego,
 • dyspozycyjno軼i i samodzielno軼i,
 • umiej皻no軼i pracy w zespole.
 

Forma kontaktu:
Zainteresowane osoby prosimy o nadsy豉nie listu motywacyjnego i CV poczt elektroniczn na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy lub poczt tradycyjn na adres Bia這wieskiego Parku Narodowego, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸 do 8 lutego 2023 roku do godziny 15:00 w陰cznie.

Prosimy o podpisanie o鈍iadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych za陰czonego do og這szenia o naborze.

O鈍iadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik do pobrania...
   

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Specjalisty w Dziale Naukowo-Edukacyjnym

Bia這wieski Park Narodowy informuje, 瞠 w wyniku zako鎍zenia procedury naboru na stanowisko Specjalisty w Dziale Naukowo-Edukacyjnym w Bia這wieskim Parku Narodowym wybrano:
Pana Micha豉 Gorczaka, zam. Warszawa
Uzasadnienie:
Ww. kandydat spe軟i niezb璠ne wymagania formalne okre郵one w og這szeniu o naborze. Wykaza si wiedz i kwalifikacjami predysponuj帷ymi go do pracy na ww. stanowisku stwierdzonymi przez komisj kwalifikacyjn.
 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Specjalisty ds. Edukacji

Bia這wieski Park Narodowy informuje, 瞠 konkurs na stanowisko Specjalisty ds. Edukacji w Dziale Naukowo-Edukacyjnym w Bia這wieskim Parku Narodowym nie zosta rozstrzygni皻y.

Wolne stanowisko pracy zostanie obsadzone w drodze przeniesienia wewn皻rznego.
 

Bia這wie瘸, 23 stycznia 2023 r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko
robotnika gospodarczego w Obwodzie Masiewo, Obr瑿 Ochronny Rezerwat,
Bia這wieskiego Parku Narodowego

Bia這wieski Park Narodowy informuje, 瞠 w wyniku zako鎍zenia procedury naboru na stanowisko robotnika gospodarczego w Bia這wieskim Parku Narodowym wybrano:
Pana Dawida Wierzbickiego zam. Stare Masiewo
Uzasadnienie:
W/w kandydat spe軟i  niezb璠ne wymagania formalne okre郵one w og這szeniu o naborze. Wykaza si wiedz i kwalifikacjami predysponuj帷ymi go do pracy na w/w stanowisku stwierdzonymi przez komisj kwalifikacyjn.
 

Bia這wieski Park Narodowy informuje,

瞠 w naborze na stanowisko ksi璕owy w Dziale Finansowym BPN wybrano:

Pani Marzen Boraty雟k

Osoba ta wykaza豉 si dobr znajomo軼i wymaganych zagadnie wskazanych w og這szeniu o naborze.
 

Bia這wieski Park Narodowy informuje,

瞠 w naborze na stanowisko hodowcy w O鈔odku Hodowli 真brów BPN, ze wzgl璠u na rezygnacj p. Piotra Kudlewskiego, wybrano p. Piotra Bajko. Osoba ta spe軟ia wymagania wskazane w og這szeniu o naborze.
 

Bia這wie瘸, 3 stycznia 2023 r.

OGΜSZENIE O ZATRUDNIENIU
W BIAΜWIESKIM PARKU NARODOWYM

Bia這wieski Park Narodowy poszukuje pracownika do pracy na stanowisku robotnik gospodarczy w Obwodzie Masiewo, Obr瑿 Ochronny Rezerwat, Bia這wieskiego Parku Narodowego [praca w pó軟ocnej cz窷ci BPN od strony Starego Masiewa].

Opis stanowiska podany przez pracodawc:

Zatrudnienie na stanowisku: robotnik gospodarczy.

Forma umowy: umowa o prac na czas okre郵ony w wymiarze 6 miesi璚y, z mo磧iwo軼i przed逝瞠nia na czas nieokre郵ony.

Podstawowy zakres prac na ww. stanowisku obejmuje: Prace zwi您ane z obs逝g ci庵nika i maszyn towarzysz帷ych, prace zwi您ane z za豉dunkiem, roz豉dunkiem i transportem, prace w ekosystemach niele郾ych zwi您anych z wykaszaniem i pozyskaniem biomasy, prace w ekosystemach le郾ych przy pozyskaniu, zrywce i transporcie drewna, prace przy utrzymaniu dróg dojazdowych w tym od郾ie瘸nie, bie膨ce naprawy, wykaszanie poboczy, utrzymanie przejezdno軼i. Wykonywanie przegl康ów i napraw bie膨cych powierzonego sprz皻u. Obs逝ga innych sprz皻ów mechanicznych (pilarka, wykaszarka, kosiarka, itp.). Wykonywanie prac fizycznych, w tym: remonty i naprawy urz康ze i obiektów infrastruktury turystycznej i technicznej, prace zwi您ane z piel璕nacj zieleni niskiej i wysokiej w tym formowanie 篡wop這tów, trawników, zakrzacze, zadrzewie, wykaszanie, piel璕nacja, porz康kowanie itp.

Minimalne wymagania co do posiadanych umiej皻no軼i:

 • prawo jazdy kategorii T oraz praktyczne umiej皻no軼i pracy przy pomocy ci庵nika, 
 • umiej皻no嗆 obs逝gi maszyn agregowanych z ci庵nikiem: kosiarka dyskowa, kosiarka bijakowa, zgrabiarka, bielarka i inne,
 • uprawnienia i umiej皻no嗆 obs逝gi pilarki 豉鎍uchowej,
 • umiej皻no嗆 obs逝gi wykaszarki spalinowej,
 • warunki zdrowotne odpowiednie do wykonywania czynno軼i fizycznych zwi您anych z zakresem prac na ww. stanowisku,
 • umiej皻no嗆 samodzielnego wykonywania przegl康ów i bie膨cych napraw powierzonego sprz皻u.
 

Dodatkowe wymagania:

 • sumienno嗆, uczciwo嗆 i dyspozycyjno嗆,
 • umiej皻no嗆 pracy w zespole,
 • znajomo嗆 podstawowych zasad piel璕nacji zieleni niskiej i wysokiej w aspekcie teoretycznym i praktycznym.
 

Forma kontaktu:
Zainteresowane osoby prosimy o nadsy豉nie listu motywacyjnego, 篡ciorysu-CV wraz z kserokopi dokumentów po鈍iadczaj帷ych posiadane uprawnienia i umiej皻no軼i na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy lub dostarczanie ich do sekretariatu Bia這wieskiego Parku Narodowego (adres: Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸) do 20 stycznia 2023 roku do godziny 15:00 w陰cznie.

Prosimy o podpisanie o鈍iadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych za陰czonego do og這szenia o naborze.

O鈍iadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik do pobrania...
 
Bia這wieski Park Narodowy informuje,
瞠 w naborze na stanowisko hodowcy w O鈔odku Hodowli 真brów BPN wybrano nast瘼uj帷e osoby:

1. ㄆkasz Dawidziuk-Iwacik

2. Piotr Kudlewski

Osoby te spe軟iaj wymagania wskazane w og這szeniu o naborze.
 

KD-110-1-2/22

Og這szenie naboru do pracy
na stanowisko stra積ika Stra篡 Parku

Dyrektor Pieni雟kiego Parku Narodowego og豉sza nabór na stanowisko stra積ika Stra篡 Parku

1.      Nazwa i adres jednostki: Pieni雟ki Park Narodowy, ul. Jagiello雟ka 107B,
         34-450 Kro軼ienko nad Dunajcem;

2.      Wymiar zatrudnienia: pe軟y etat, praca wg harmonogramu równie w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i 鈍i皻a);

3.      Liczba stanowisk: 1;

4.      Wymagania niezb璠ne (wype軟i pkt. 7 w kwestionariuszu):

Zgodnie z ustaw o ochronie przyrody funkcjonariuszem Stra篡 Parku mo瞠 by osoba , która:

a)   posiada obywatelstwo polskie,

b)   uko鎍zy豉 21 lat,

c)   ma pe軟 zdolno嗆 do czynno軼i prawnych,

d)   nie zosta豉 pozbawiona praw publicznych,

e)   posiada co najmniej wykszta販enie 鈔ednie,

f)   posiada nienagann opini w豉軼iwego miejscowego komendanta Policji, któr trzeba b璠zie przed這篡 przed podj璚iem pracy,

g)  posiada odpowiedni stan zdrowia, który przed podj璚iem pracy trzeba b璠zie potwierdzi orzeczeniem lekarskim i orzeczeniem psychologicznym,

h)  nie by豉 karana za przest瘼stwa.

5.      Gówne zadania funkcjonariusza Stra篡 Parku zwi您ane b璠 z ochron mienia oraz zwalczaniem przest瘼stw i wykrocze w zakresie ochrony przyrody.

6.      Dodatkowo punktowane b璠zie: posiadanie wykszta販enia le郾ego (wy窺ze lub 鈔ednie) lub o kierunkach przyrodniczych, a tak瞠 znajomo嗆 j瞛yków obcych, zaanga穎wanie naukowe, kursy przewodnickie, dodatkowe wykszta販enie przydatne w pracy oraz do鈍iadczenie zawodowe. Oprócz powy窺zych wymogów od kandydatów spodziewana jest ogólna sprawno嗆 fizyczna, komunikatywno嗆 i umiej皻no嗆 pracy w sytuacjach stresowych.

7.      Wymagane dokumenty:
         - podanie,
         - wype軟iony kwestionariusz osobowy,
         - podpisana klauzula osobowa,
         - CV ze zgod na przetwarzanie danych osobowych,

Kwestionariusz osobowy i klauzula informacyjna do pobrania na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/ppn w zak豉dce „og這szenia ró積e".
8. Zg這szenia b璠 przyjmowane do 23 grudnia 2022 roku do godziny 16:00. Zg這szenia mo積a wysy豉 na adres e -mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy (z opcj potwierdzenia odczytania e-maila) oraz tradycyjn poczt na adres Pieni雟ki Park Narodowy,
ul. Jagiello雟ka 107B, 34-450 Kro軼ienko nad Dunajcem z dopiskiem „Praca - Stra Parku", b康 osobi軼ie do sekretariatu Pieni雟kiego Parku Narodowego.
9. Informacje dodatkowe:
    a)    oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie b璠 rozpatrywane,   
    b)    kandydaci, którzy spe軟iaj wymagania formalne zostan powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
    c)    zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania si jedynie z wybranymi kandydatami,
    d)    zastrzegamy mo磧iwo嗆 odst徙ienia od naboru w przypadku, gdy przedstawione oferty nie b璠 zadawalaj帷e.

Pieni雟ki Park Narodowy mo瞠 zapewni mieszkanie s逝瘺owe.
 

Poszukujemy pracownika do pracy w Dziale Finansowym
Bia這wieskiego Parku Narodowego

Opis stanowiska podany przez pracodawc:

 • Zatrudnienie na stanowisku: ksi璕owy, kasjer
 • Forma umowy: umowa o prac w pe軟ym wymiarze czasu pracy
 

Wymagane umiej皻no軼i od przysz造ch pracowników:

 • obs逝ga kasy fiskalnej,
 • umiej皻no嗆 sporz康zania dokumentów sprzeda穎wych zgodnie z ustaw o VAT
 • znajomo嗆 ustawy: o rachunkowo軼i, podatku VAT, finansach publicznych i umiej皻no嗆 zastosowania przepisów w praktyce,
 • umiej皻no嗆 sporz康zania rozlicze, zestawie i wniosków do podmiotów dotuj帷ych jednostk,
 • bardzo dobra umiej皻no嗆 obs逝gi komputera wraz z pakietem MS Office i sprz皻ów biurowych (ksero, skaner),
 • umiej皻no嗆 obs逝gi systemów ERP (znajomo嗆 COMARCH OPTIMA b璠zie dodatkowym atutem).
 

Od naszych przysz造ch pracowników oczekujemy:

 • wykszta販enie 鈔ednie lub wy窺ze na kierunku ekonomicznym,
 • minimum rok do鈍iadczenia w ksi璕owo軼i, lub do鈍iadczenia zawodowego,
 • umiej皻no軼i zwi您anych z doskona陰 organizacj pracy,
 • skuteczno軼i komunikowania si, samodzielno軼i, kreatywno軼i, punktualno軼i, dok豉dno軼i, dyspozycyjno軼i,
 • odpowiedzialno軼i i umiej皻no軼i pracy w zespole.
 

Forma kontaktu:
Zainteresowane osoby prosimy o nadsy豉nie listu motywacyjnego i CV poczt elektroniczn na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy lub poczt tradycyjn na adres Bia這wieskiego Parku Narodowego, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸 do 16 grudnia 2022 roku do godziny 15:00 w陰cznie.

Prosimy o podpisanie o鈍iadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych za陰czonego do og這szenia o naborze.

O鈍iadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik do pobrania...
 

Bia這wieski Park Narodowy poszukuje kandydata na stanowisko
Specjalista w Dziale Naukowo-Edukacyjnym

Forma umowy:
Umowa o prac na czas okre郵ony w wymiarze 12. miesi璚y, z mo磧iwo軼i przed逝瞠nia na czas nieokre郵ony.

Podstawowy zakres prac na ww. stanowisku obejmuje:

 • Realizowanie prac naukowo-badawczych zgodnie z planem prac uzgodnionym z Kierownikiem Dzia逝 Naukowo-Edukacyjnego oraz Dyrektorem Parku Narodowego.
 • Uczestnictwo w prowadzonych przez Pracowni Naukow badaniach i monitoringu przyrodniczym.
 • Prowadzenie bada na obszarze Bia這wieskiego Parku Narodowego oraz publikowanie wyników prowadzonych bada.
 • Podnoszenie swoich kwalifikacji oraz d捫enie do uzyskania kolejnych stopni naukowych.
 • Opiniowanie opracowa naukowych i ekspertyz dotycz帷ych Bia這wieskiego Parku Narodowego oraz uczestnictwo w redagowaniu zlece wydawanych przez Bia這wieski Park Narodowy w tej dziedzinie.
 • Dostarczanie Kierownikowi Dzia逝 Naukowo-Edukacyjnego materiaów niezb璠nych do podejmowania decyzji przez Dyrektora Bia這wieskiego Parku Narodowego przez przedstawienie odpowiedniej argumentacji naukowej w zakresie swojej specjalizacji.
 • Wspó逍raca z instytucjami naukowymi w zakresie bada prowadzonych w Bia這wieskim Parku Narodowym.
 • Uczestnictwo w szkoleniu personelu terenowego Parku w zakresie ustalonym przez Dyrektora Bia這wieskiego Parku Narodowego.
 • Organizacja i nadzór prowadzonych przez personel terenowy obserwacji przyrodniczych w zakresie ustalonym przez Dyrektora Bia這wieskiego Parku Narodowego.
 • Uczestnictwo w tworzeniu komputerowej bazy danych, w tym Systemu Informacji Przestrzennej Parku w zakresie dotycz帷ym dzia豉lno軼i Dzia逝 Naukowo-Edukacyjnego.
 • Uczestnictwo w przygotowywaniu i realizacji imprez o charakterze naukowo-edukacyjnym organizowanych przez Bia這wieski Park Narodowy i we wspó逍racy z Bia這wieskim Parkiem Narodowym.
 • Prowadzenie notatek kronikarskich, rejestruj帷 stanowiska flory, fauny i inne informacje przyrodnicze.
 • Sprawowanie opieki merytorycznej nad studentami odbywaj帷ymi praktyki w Bia這wieskim Parku Narodowym oraz grupami doros造ch w zakresie zleconym przez bezpo鈔edniego prze這穎nego.
 • Udzia w przygotowywaniu i realizacji wniosków o dofinansowanie dzia豉lno軼i naukowo-edukacyjnej Parku.
 • Udzia w przygotowywaniu dokumentacji i w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dzia豉lno軼i Dzia逝 Naukowo-Edukacyjnego.
 • Wspó逝dzia w prowadzeniu mediów spo貫czno軼iowych Bia這wieskiego Parku Narodowego.

 

Wymagania niezb璠ne:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Pe軟a zdolno嗆 do czynno軼i prawnych i korzystanie z pe軟i praw publicznych.
 • Stan zdrowia pozwalaj帷y na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Znajomo嗆 Bia這wieskiego Parku Narodowego w stopniu niezb璠nym do prawid這wej realizacji zada Dzia逝 Naukowo-Edukacyjnego.
 • Wykszta販enie wy窺ze (minimum I stopie) na kierunku przyrodniczym (le郾ictwo, biologia, geografia, ochrona przyrody, ochrona 鈔odowiska lub pokrewne).
 • Preferowana specjalizacja: entomologia lub lichenologia lub mykologia lub fitosocjologia.
 • Komunikatywno嗆, rzetelno嗆, zaanga穎wanie, kreatywno嗆.
 • Umiej皻no嗆 pracy w zespole.
 • Umiej皻no嗆 organizacji w豉snego stanowiska pracy.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomo嗆 obs逝gi komputera i programów komputerowych: 鈔odowisko Windows, pakiet MS Office: Word, Excel, PowerPoint.
 • Znajomo嗆 j瞛yka angielskiego na poziomie B1.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Stopie doktora (III stopie) na kierunku przyrodniczym (preferowana specjalizacja: entomologia lub lichenologia lub mykologia lub fitosocjologia).
 • Znajomo嗆 oprogramowania do statystycznej analizy danych i oprogramowania GIS.
 • Do鈍iadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu finansowania zewn皻rznego.

 

Forma kontaktu:
Zainteresowane osoby prosimy o nadsy豉nie listu motywacyjnego, 篡ciorysu-CV wraz z kserokopi dokumentów po鈍iadczaj帷ych posiadane wykszta販enie, uprawnienia i kwalifikacje na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy  lub dostarczanie ich do sekretariatu Bia這wieskiego Parku Narodowego (adres: Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸) do 20.12.2022 roku w陰cznie.

Prosimy o podpisanie o鈍iadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych za陰czonego do og這szenia o naborze.

O鈍iadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik do pobrania...
 

Bia這wieski Park Narodowy poszukuje kandydata na stanowisko
Specjalista ds. Edukacji

Forma umowy:
Umowa o prac na czas okre郵ony w wymiarze 12. miesi璚y, z mo磧iwo軼i przed逝瞠nia na czas nieokre郵ony.

Podstawowy zakres prac na ww. stanowisku obejmuje:

 • Prowadzenie zaj耩 edukacyjnych w obiektach Bia這wieskiego Parku Narodowego i w terenie.
 • Opracowywanie propozycji programów zaj耩 edukacyjnych dla ró積ych grup wiekowych.
 • Udzia w przygotowywaniu 軼ie瞠k przyrodniczych i powierzchni edukacyjnych na terenie Bia這wieskiego Narodowego.
 • Wspó逍raca w zakresie edukacji przyrodniczej z placówkami o鈍iatowymi po這穎nymi w Regionie Puszczy Bia這wieskiej: organizacja i prowadzenie prelekcji i prezentacji w Bia這wieskim Parku Narodowym i w placówkach o鈍iatowych.
 • Przygotowanie i realizacja imprez o charakterze naukowo-edukacyjnym organizowanych przez Bia這wieski Park Narodowy i we wspó逍racy z Bia這wieskim Parkiem Narodowym.
 • Wspó逍raca z innymi komórkami organizacyjnymi Bia這wieskiego Parku Narodowego w zakresie edukacji i pomocy merytorycznej przy przygotowywaniu publikacji oraz ekspozycji muzealnych.
 • Oprowadzanie po obiektach Bia這wieskiego Parku Narodowego turystów wed逝g bie膨cych potrzeb i ustalonego planu oraz go軼i zleconych przez Dyrektora Bia這wieskiego Narodowego.
 • Udzia w przygotowywaniu i realizacji wniosków o dofinansowanie dzia豉lno軼i edukacyjnej Bia這wieskiego Parku Narodowego.
 • Udzia w przygotowywaniu dokumentacji i w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dzia豉lno軼i Dzia逝 Naukowo-Edukacyjnego.
 • Wspó逝dzia w prowadzeniu mediów spo貫czno軼iowych Bia這wieskiego Parku Narodowego.

 

Wymagania niezb璠ne:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Pe軟a zdolno嗆 do czynno軼i prawnych i korzystanie z pe軟i praw publicznych.
 • Stan zdrowia pozwalaj帷y na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Znajomo嗆 Bia這wieskiego Parku Narodowego w stopniu niezb璠nym do prawid這wej realizacji zada w O鈔odku Edukacji Przyrodniczej.
 • Wykszta販enie wy窺ze (II stopie) na kierunku przyrodniczym (le郾ictwo, biologia, geografia, ochrona przyrody, ochrona 鈔odowiska lub pokrewne).
 • Komunikatywno嗆, rzetelno嗆, zaanga穎wanie, kreatywno嗆.
 • Umiej皻no嗆 pracy w zespole.
 • Umiej皻no嗆 przekazywania wiedzy i pracy z du篡mi grupami osób.
 • Umiej皻no嗆 organizacji w豉snego stanowiska pracy.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomo嗆 obs逝gi komputera i programów komputerowych: 鈔odowisko Windows, pakiet MS Office: Word, Excel, PowerPoint.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomo嗆 j瞛yka obcego na poziomie komunikatywnym (preferowany j瞛yk angielski, niemiecki).
 • Umiej皻no嗆 samodzielnego projektowania, prowadzenia zaj耩 oraz przygotowywania materiaów edukacyjnych z zakresu edukacji przyrodniczej, dopasowuj帷 cele, tre軼i i metody pracy do kontekstu, oczekiwa, wieku i innych charakterystyk grupy odbiorców, korzystaj帷 z szerokiego repertuaru metod i 鈔odków edukacyjnych.
 • Do鈍iadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu finansowania zewn皻rznego.
 • Uprawnienia przewodnickie obejmuj帷e obszar Bia這wieskiego Parku Narodowego.

 

Forma kontaktu:
Zainteresowane osoby prosimy o nadsy豉nie listu motywacyjnego, 篡ciorysu-CV wraz z kserokopi dokumentów po鈍iadczaj帷ych posiadane wykszta販enie, uprawnienia i kwalifikacje na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy  lub dostarczanie ich do sekretariatu Bia這wieskiego Parku Narodowego (adres: Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸) do 20.12.2022 roku w陰cznie.

Prosimy o podpisanie o鈍iadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych za陰czonego do og這szenia o naborze.

O鈍iadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik do pobrania...
 

Bia這wieski Park Narodowy poszukuje kandydatów na stanowisko
hodowcy w O鈔odku Hodowli 真brów BPN

Forma umowy:
Umowa o prac na czas okre郵ony na okres 12 miesi璚y, z mo磧iwo軼i przed逝瞠nia na czas nieokre郵ony. Praca wg grafiku; system pracy równowa積y do 12 godzin na dob.

Podstawowy zakres prac na ww. stanowisku obejmuje:

 • Opiek nad zwierz皻ami w rezerwatach OH i 簑brami z wolnej populacji w Puszczy Bia這wieskiej, prowadzenie obserwacji zachowania i kondycji fizycznej zwierz徠.
 • Wykonywanie poni瞠j wymienionych prac fizycznych: karmienie zwierz徠 zgodnie z ustalonymi normami paszowymi; utrzymanie czysto軼i i porz康ku w miejscach dokarmiania zwierz徠 oraz w pomieszczeniach s逝瘺owych; pomoc w skupie, dowozie i magazynowaniu pasz, wykonywanie przemia逝 pasz; wykonywanie drobnych remontów i napraw infrastruktury OH; uczestnictwo w pracach przy pozyskaniu drewna w zakresie posiadanych uprawnie; utrzymanie dróg w rezerwatach zamkni皻ych oraz na terenie hodowli wolnej w nale篡tym stanie; pozyskiwanie i dowóz li軼iarki dla zwierz徠 rezerwatowych; wykonywanie zalece profilaktycznych lekarza weterynarii; pomoc przy zabiegach zwi您anych z korekcj kopyt i leczeniem zwierz徠; udzia w eliminacjach i od這wach zwierz徠 w zakresie wydanych polece; obs逝ga pilarki, ci庵nika i sprz皻u towarzysz帷ego (w zakresie posiadanych uprawnie); obs逝ga i konserwacja wózka akumulatorowego.
 • Obs逝g grup turystycznych i go軼i Parku zleconych przez prze這穎nych.
 

Wymagania niezb璠ne:

 • wiedza nt. potrzeb i zachowania zwierz徠 gatunków nieudomowionych (ssaki kopytne i drapie積e);
 • warunki zdrowotne odpowiednie do prac fizycznych zwi您anych z obs逝g zwierz徠 i prowadzeniem hodowli (w tym do pracy na wysoko軼i powy瞠j 3 m);
 • uprawnienia i umiej皻no嗆 obs逝gi pilarki 豉鎍uchowej;
 • sumienno嗆 i uczciwo嗆, dyspozycyjno嗆;
 • umiej皻no嗆 pracy w zespole;
 • umiej皻no嗆 samodzielnej organizacji pracy i realizacji zada;
 • prawo jazdy kat. B.
 

Wymagania dodatkowe:

 • do鈍iadczenie w pracy ze zwierz皻ami
 • uprawnienia i umiej皻no嗆 obs逝gi ci庵nika i sprz皻u towarzysz帷ego;
 • umiej皻no嗆 samodzielnego wykonywania bie膨cych napraw powierzonego sprz皻u;
 • umiej皻no嗆 obs逝gi komputera oraz korzystania z podstawowego oprogramowania;
 • znajomo嗆 j瞛yka obcego na poziomie komunikatywnym.
 

Forma kontaktu:

Zainteresowane osoby prosimy o nadsy豉nie listu motywacyjnego, 篡ciorysu-CV wraz z kserokopi dokumentów po鈍iadczaj帷ych posiadane wykszta販enie, uprawnienia i umiej皻no軼i na adres e-mail:  Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy lub dostarczanie ich do sekretariatu Bia這wieskiego Parku Narodowego (adres: Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸) do 1.12.2022 roku w陰cznie.

Prosimy o podpisanie o鈍iadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych za陰czonego do og這szenia o naborze.

O鈍iadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik do pobrania... 
 • Polish
 • English
home