Strona g堯wna arrow Og這szenia
Drukuj E-mail

Poszukujemy pracownika do Dzia逝 Finansowego
Bia這wieskiego Parku Narodowego

Zatrudnienie na stanowisku: samodzielny ksi璕owy
Forma umowy: umowa o prac w pe軟ym wymiarze czasu pracy 

1. Wymagania niezb璠ne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pe軟a zdolno嗆 do czynno軼i prawnych oraz korzystania z pe軟i praw publicznych;
 • nie by豉 skazana prawomocnym wyrokiem s康u za umy郵ne przest瘼stwo 軼igane z oskar瞠nia publicznego lub umy郵ne przest瘼stwo skarbowe;
 • cieszy si nieposzlakowana opini;
 • preferowane wykszta販enie wy窺ze w kierunku: ekonomia, administracja lub pokrewne;
 • do鈍iadczenie zawodowe: ogólny sta pracy min. 5 lat;
 • bardzo dobra znajomo嗆 przepisów prawa:
      - ustawy o rachunkowo軼i,
      - ustawy o finansach publicznych,
      - ustawy o systemie ubezpiecze spo貫cznych,
      - kodeksu pracy,
      - ustaw podatkowych.
 • stan zdrowia pozwalaj帷y na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.
 • bardzo dobra umiej皻no嗆 obs逝gi komputera i sprz皻ów biurowych (ksero, skaner),
 • praktyka w naliczaniu wynagrodze, rozliczaniu umów cywilno-prawnych i innych 鈍iadcze pracowniczych,
 • umiej皻no嗆 obs逝gi systemów ERP, P豉tnika, e-deklaracji,
 • znajomo嗆 i umiej皻no嗆 zastosowania w praktyce przepisów z zakresu rachunkowo軼i, ubezpiecze spo貫cznych i podatków,
 

2.Wymagania dodatkowe:

 • znajomo嗆 obs逝gi programów ksi璕owych (systemów ERP) oraz rozlicze z ZUS (P豉tnik) i z Urz璠em Skarbowym;
 • umiej皻no嗆 sprawnej obs逝gi komputera (Word, Excel, Lex);
 • znajomo嗆 zasad prowadzenia ewidencji ksi璕owej oraz dokumentacji pracowniczej;
 • umiej皻no嗆 planowania i organizowania w豉snej pracy, komunikatywno嗆, odporno嗆 na stres, rzetelno嗆, dok豉dno嗆, terminowo嗆.
 

3.Zakres wykonywanych zada na stanowisku:

 • prowadzenie ewidencji sk豉dników maj徠kowych;
 • sporz康zanie deklaracji na potrzeby GUS;
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych;
 • sporz康zanie list p豉c;
 • sporz康zanie deklaracji rozliczeniowych z zakresu podatków i ubezpiecze spo貫cznych;
 • wspó逍raca przy prowadzeniu ewidencji na potrzeby VAT;
 • kontrola dokumentów pod wzgl璠em formalno-rachunkowym;
 • wykonywanie innych zada zleconych przez prze這穎nego.
 

4. Wymagane dokumenty:

 • 篡ciorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dokumentu po鈍iadczaj帷ego wykszta販enie (鈍iadectwa, dyplomy lub za鈍iadczenia o stanie odbytych studiów);
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj帷ej si o zatrudnienie wraz z kserokopi 鈍iadectw pracy (wzór w za陰czniku);
 • w豉sne o鈍iadczenie kandydata potwierdzaj帷e, 瞠 nie by skazany prawomocnym wyrokiem s康u za umy郵ne przest瘼stwo 軼igane z oskar瞠nia publicznego lub umy郵ne przest瘼stwo skarbowe, korzysta z pe軟i praw publicznych oraz ma pe軟 zdolno嗆 do czynno軼i prawnych;
 • o鈍iadczenie o wyra瞠niu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezb璠nych w procesie rekrutacji;
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiej皻no軼iach (kserokopia).
 

Forma kontaktu:
Zainteresowane osoby prosimy o nadsy豉nie wymaganych dokumentów poczt elektroniczn na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy lub poczt tradycyjn na adres: Bia這wieski Park Narodowy, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, do 10 grudnia 2020 roku do godziny 15:00 w陰cznie. Dokumenty, które wp造n po tym terminie nie b璠 rozpatrywane, nie liczy si data stempla pocztowego.
Pracownik ds. kadr poinformuje osoby spe軟iaj帷e wymagania formalne o terminie oraz sposobie dalszej rekrutacji. Informacja o wyniku naboru b璠zie umieszczona na stronie internetowej Bia這wieskiego Parku Narodowego. Oferty odrzucone nale篡 odebra w terminie 5 dni od og這szenia o wynikach naboru. Oferty nieodebrane w tym terminie zostan komisyjnie zniszczone.

W dokumentach nale篡 umie軼i dopisek o nast瘼uj帷ej klauzuli: "Wyra瘸m zgod na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezb璠nych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustaw z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporz康zeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

pdf KLAUZULA INFORMACYJNA...

doc Kwestionariusz osobowy...

  
 • Polish
 • English
home contact sitemap