Strona g堯wna arrow Og這szenia
Drukuj E-mail
 

Bia這wie瘸, 25.11.2019 r.

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 na dzie 21.11.2019 r. by wyznaczony termin dotycz帷y przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa u篡tkowania wieczystego do zabudowanej nieruchomo軼i stanowi帷ej dzia趾 oznaczon nr geodezyjnym 1314/2 wraz z prawem w豉sno軼i posadowionego na niej budynku gara穎wego oraz udzia逝 w wysoko軼i 319/1000 w prawie u篡tkowania wieczystego do nieruchomo軼i stanowi帷ej dzia趾 oznaczon nr geodezyjnym 1314/1 (wewn皻rzna droga dojazdowa) po這穎nych na terenie obr. 0004 Bia這wie瘸 przy ul. Sportowej gm. Bia這wie瘸, w pow. hajnowskim, woj. podlaskim

Przetarg zako鎍zy si wynikiem negatywnym gdy nikt nie przyst徙i do licytacji

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Bia這wieskiego Parku Narodowego, zamieszczono na stronie internetowej www.bpn.com.pl
 

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w przetargu pisemnym nieograniczonym na dzier瘸w nieruchomo軼i i prowadzenie dzia豉lno軼i hotelarsko-gastronomicznej og這szonym w dniu 22.10.2019 r. poprzez zamieszczenie og這szenia na stronie internetowej BPN, stronie BIP BPN a tak瞠 stronach og這szeniowych zewn皻rznych wybrano ofert:

SALIX sp z o.o., 17-200 Hajnówka ul. Marsza趾a Józefa Pi連udskiego 14
- zaoferowany czynsz roczny netto – 587900,00 z

Cena wywo豉wcza w przetargu: 陰czny czynsz dzier瘸wny roczny – 582000,00 z

Uzasadnienie wyboru:
Uczestnik przetargu zaoferowa najwy窺z cen oraz spe軟ia wszystkie wymagania postawione w og這szeniu.

Jednocze郾ie informujemy, 瞠 nie by這 innych oferentów.

 

Niniejsz informacj zamieszczono na stronie internetowej BPN oraz przekazano oferentowi.

 

Bia這wie瘸, dnia 21.11.2019 r.
 

Bia這wie瘸 06.11.2019 r.

O G O S Z E N I E

na podstawie art. 10 a ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1614 z pó幡. zm.) oraz Rozporz康zenia Ministra 字odowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów
oraz rokowa na rozporz康zanie nieruchomo軼iami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r., poz.868)

Dyrektor Bia這wieskiego Parku Narodowego

o g a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na zbycie prawa u篡tkowania wieczystego do zabudowanej nieruchomo軼i stanowi帷ej dzia趾 oznaczon
nr geodezyjnym 1314/2 wraz z prawem w豉sno軼i posadowionego na niej budynku gara穎wego oraz
udzia逝 w wysoko軼i 319/1000 w prawie u篡tkowania wieczystego do nieruchomo軼i stanowi帷ej dzia趾
oznaczon nr geodezyjnym 1314/1 (wewn皻rzna droga dojazdowa) po這穎nych na terenie obr. 0004
Bia這wie瘸 przy ul. Sportowej gm. Bia這wie瘸, w pow. hajnowskim, woj. podlaskim

Przetarg odb璠zie si w formie licytacji ustnej w dniu 21 listopada 2019 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Bia這wieskiego Parku Narodowego.

Przedmiot przetargu

I. Nieruchomo嗆 gruntowa - dzia趾a o nr geodezyjnym 1314/2

Opis nieruchomo軼i
Nieruchomo嗆 gruntowa oznaczona nr ewidencyjnym 1314/2 o pow. 973 m2 b璠帷a w u篡tkowaniu wieczystym BPN, zabudowana budynkiem gara穎wym o pow. zabudowy 285 m2 i pow. u篡tkowej 237,6 m2 stanowi帷ym w豉sno嗆 BPN, dla której S康 Rejonowy
w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydzia Ksi庵 Wieczystych z siedzib w Hajnówce prowadzi ksi璕 wieczyst o nr KW BI2P/00029395/3.
Kszta速 dzia趾i w formie prostok徠a, o granicach regularnych, teren wzgl璠nie równy.
Od zaplecza cz窷ciowo dzia趾a ogrodzona siatk, która jest w znacznym stopniu zniszczona

Budynek gara穎wy o wymiarach 9,50 m x 30,00 m, niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej. 圭ian szczytow z jednej strony po陰czony z budynkiem gara穎wym usadowionym na dzia販e s御iedniej.
Kondygnacja - 1
Przeznaczenie budynku - gara
Dojazd do nieruchomo軼i od ul. Sportowej drog wewn皻rzn oznaczon nr 1314/1 o pow. 1900 m2

Przeznaczenie nieruchomo軼i: cele gospodarcze
Aktualne u篡tkowanie nieruchomo軼i: transport i 陰czno嗆
Identyfikacja dzia趾i: 200502_2.0004.1314/2
Identyfikator budynku: 200502_2.0004.1239_Bud
Oznaczenie wg ewidencji budynków: 30-180
Jednostka rejestrowa: G.480
Stan formalno-prawny: nieruchomo嗆 - w u篡tkowaniu wieczystym BPN, gara - w豉sno嗆 BPN

II. Udzia w wewn皻rznej drodze dojazdowej

Opis nieruchomo軼i
Udzia w wysoko軼i 319/1000 w prawie u篡tkowania wieczystego nieruchomo軼i - dzia趾i oznaczonej nr 1314/1 o powierzchni
1900 m2 (wewn皻rzna droga dojazdowa), dla której S康 Rejonowy w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydzia Ksi庵 Wieczystych z siedzib w Hajnówce prowadzi ksi璕 wieczyst o nr KW BI2P/00039262/5

Aktualne u篡tkowanie nieruchomo軼i: B-tereny mieszkaniowe
Identyfikacja dzia趾i:
200502_2.0004.1314/1
Stan formalno- prawny: w豉sno嗆 BPN
Dost瘼 do nieruchomo軼i - 1314/1 i 1314/2 ul. Sportow

 

Warunki przetargu:

 1. W przetargu mog bra udzia osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadaj帷e osobowo軼i prawnej, je瞠li zg這sz si
  i wp豉c wadium w terminach okre郵onych w niniejszym og這szeniu.

 2. Cena wywo豉wcza: 51 905,00 PLN, warto嗆 zosta豉 podana w oparciu o aktualny operat szacunkowy. Do kwoty najwy窺zej ko鎍owej osi庵ni皻ej podczas licytacji nale篡 doliczy nale篡ty podatek VAT w wymiarze 23%.

 3. Minimalna kwota post徙ienia: nie mniej ni 1.000,00 PLN lub krotno嗆,

 4. Wysoko嗆 wadium: 2595,25 PLN.

 5. Wadium, w wysoko軼i wskazanej powy瞠j, nale篡 wp豉ci na rachunek bankowy nr: 53 1130 1059 0017 3397 5520 0001 w BGK O/Bia造stok z dopiskiem: "wadium - sprzeda dzia貫k 1314/1 i 1314/2" lub w kasie Bia這wieskiego Parku Narodowego, najpó幡iej w dniu licytacji do godziny 10:00. Za dat wp豉ty uwa瘸 si dzie uznania rachunku bankowego BPN lub dat wp造wu 鈔odków do kasy BPN.

 6. Warunkiem przyst徙ienia do przetargu jest przed這瞠nie komisji przetargowej dowodu wp豉ty wadium oraz dokumentu stwierdzaj帷ego to窺amo嗆 osoby przyst瘼uj帷ej do przetargu (je瞠li uczestnika przetargu zast瘼uje inna osoba winna przedstawi pe軟omocnictwo),
  a w przypadku osób prawnych za鈍iadczenia REGON, NIP, odpis KRS.

 7. Wadium zwraca si niezw這cznie w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazane konto nie pó幡iej ni po up造wie 7 dni od dnia:
  1. odst徙ienia od przetargu;
  2. zamkni璚ia przetargu;
  3. uniewa積ienia przetargu;
  4. zako鎍zenia przetargu wynikiem negatywnym.

 8. Wadium wp豉cone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, nie podlega zwrotowi i zalicza si je na poczet ceny nabycia.

 9. Przetarg b璠zie wa積y bez wzgl璠u na liczb uczestników, je瞠li przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje, co najmniej jedno post徙ienie powy瞠j ceny wywo豉wczej.

 10. W przypadku, gdy z przyczyn le膨cych po stronie oferenta, oferent, który wygra przetarg nie zawrze umowy w terminie 21 dni od daty rozstrzygni璚ia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

 11. Nabywca zobowi您any jest ui軼i zaoferowan cen przed podpisaniem aktu notarialnego przenosz帷ego prawa stanowi帷e przedmiotu przetargu.

 12. Przedmioty przetargu mo積a obejrze w dniu 20 listopada 2019r. w godz. od 9ºº do 10ºº po uprzednim skontaktowaniu si z BPN. Przedmiotowe ogl璠ziny odb璠 si w obecno軼i pracownika BPN. Operat szacunkowy do wgl康u w Dyrekcji Bia這wieskiego Parku Narodowego.

 13. Protokó z przeprowadzonego przetargu podpisuj wszyscy cz這nkowie komisji oraz oferent, który wygra przetarg.

 14. Protokó stanowi podstaw do zawarcia sprzeda篡.

 15. Dyrektor Parku zastrzega sobie prawo odst徙ienia od przeprowadzenia przetargu oraz uniewa積ienia przetargu w ca這軼i lub cz窷ci bez podania przyczyny, a tak瞠 prawo zamkni璚ia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

 16. Skarg na czynno軼i zwi您ane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu sk豉da za po鈔ednictwem Dyrektora Parku do ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska w terminie 7 dni od dnia og這szenia wyniku niniejszego przetargu.

 17. Szczegó這wych informacji na temat przedmiotowego przetargu udziela si w siedzibie BPN - oraz pod nr telefonów w godz. 7:30÷15:30.
  tel. 85 682-97-13, tel. kom. 502-327-811 - Przemys豉w Jagielski - St. referent dzia逝 administracyjno-gospodarczego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO informuj, 瞠:

 1. administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach przetargowych jest Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, reprezentowany przez Dyrektora Parku, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie na adres wskazany w pkt.1 powy瞠j z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych" lub mailowo na adres: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy .
 3. przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia post瘼owania przetargowego na sprzeda nieruchomo軼i, zgodnie z ustaw o ochronie przyrody i rozporz康zeniem w sprawie przetargów oraz rokowa na rozporz康zanie nieruchomo軼iami przez parki narodowe (§7 ust.1, §15 ust.6 oraz §16 ust.1 ) i b璠 udost瘼niane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 4. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa: ustawa o ochronie przyrody, rozporz康zenie w sprawie przetargów oraz rokowa na rozporz康zanie nieruchomo軼iami przez parki narodowe.
 5. dane osobowe z post瘼owania przetargowego b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow sprzeda篡 nieruchomo軼i;
 6. ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:
  a) prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
  b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  c) w zakresie wynikaj帷ym z przepisów - prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo do ograniczenia przetwarzania;
 7. ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony danych osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.

 

 
 • Polish
 • English
home contact sitemap