Strona główna arrow "Matecznik Białowieski"
Drukuj
"MATECZNIK BIAŁOWIESKI " (2/2016)
BIULETYN PRZYRODNICZY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

w numerze

WYSOKI JAK BRZOZA... (CZ. 1) (STR. 2)
WOJCIECH ADAMOWSKI
Trudno jednak podać liczbę gatunków brzóz na świecie, ponieważ różne źródła podają bardzo różne liczby: od 40 do 120. Trudno też, ze względu na łatwość krzyżowania się, ustalić granice ich zasięgów. Jakby nie było, brzozy rosną z natury wyłącznie na półkuli północnej: w Europie, Azji i Ameryce Północnej, zahaczając lekko o północno-zachodnie krańce Afryki. Najwięcej form brzóz opisano z Chin. Są wśród nich 30 metrowe drzewa i krzewy nie wyższe niż pół metra.

CZY GRZYBY TRZEBA CHRONIĆ? (STR. 5.)
KRZYSZTOF GRZYWNOWICZ
Dla rzeczywistej ochrony grzybów istotne są dwie rzeczy, po pierwsze ochrona ekosystemów (w rozumieniu tych najbardziej pierwotnych i tych „lubianych” przez grzyby), a po drugie, nauczenie ludzi „ochroniarskiego” podejścia do grzybów.

JAK OGLĄDAĆ GRZYBY, ŻEBY WIDZIEĆ ICH CECHY (CZ. 3) CECHY HYMENOFORU (STR. 8)
ANNA KUJAWA
Słowo hymenofor pochodzi z języka greckiego, gdzie „hymen” oznacza skórę, błonę, a „phorós” to niosący. Grzyby wytwarzają ogromne ilości zarodników, zatem im większa jest powierzchnia hymenoforu (a tym samym powierzchnia hymenium – warstwy zarodnikotwórczej), tym więcej zarodników może na niej powstać.

MIŁOSNE SEKRETY MOTYLI (STR. 11)
IZABELA DZIEKAŃSKA, MARCIN SIELEZNIEW
Pewne stare porzekadło mówi o niewiernych kochankach, że latają jak motyle z kwiatka na kwiatek. Jak to się jednak ma do samych motyli? Jak wyglądają ich związki? Jak łączą się w pary i czy pozostają sobie wierne?

BIAŁOWIEŻANA W DOKUMENTACH JÓZEFA PACZOSKIEGO W ARCHIWUM PAN W POZNANIU (STR. 17)
PIOTR DASZKIEWICZ, TOMASZ SAMOJLIK
Paczoski odegrał bardzo ważną rolę wprowadzając kategorie fitosocjologiczne do ochrony przyrody. To dzięki jego pracom zaczęto chronić już nie tylko zagrożone gatunki, ale i zbiorowiska roślinne. Ochrona siedlisk jako podstawa ochrony przyrody została po raz pierwszy opracowana właśnie przez tego przyrodnika, o czym warto pamiętać w czasach, gdy „Dyrektywa Siedliskowa” stanowi jedno z najważniejszych narzędzi ochrony przyrody Unii Europejskiej. 
  • Polish
  • English
home