Fauna Drukuj

opracowanie z ksi捫ki „Bia這wieski Park Narodowy. Pozna – Zrozumie – Zachowa”
Wydawca: Bia這wieski Park Narodowy, 2009


 Bia這wieskie 簑bry

 


 Ssaki
 

 

 

 

 


 Ptaki

 


 P豉zy i gady

 


 Bezgr璕owce
 

 

 

 

 


真bry

Puszcza Bia這wieska jest 鈔odowiskiem 篡cia dla olbrzymiej jak na nasz stref klimatyczn liczby gatunków zwierz徠. Poczynaj帷 od bezkr璕owców: pierwotniaków, p豉zi鎍ów, oble鎍ów, brzuchorz瘰ków, mi璚zaków, d盥穎wnic, niesporczaków, paj彗ów, roztoczy, wijów, owadów i wielu innych, a po kr璕owce: ryby, p豉zy, gady, ptaki i ssaki - dotychczas stwierdzono w Puszczy obecno嗆 ponad 12 tysi璚y gatunków zwierz徠. W ca貫j Polsce jest ich oko這 35-40 tysi璚y. Szacuje si, 瞠 puszcza雟ka fauna jest rozpoznana w oko這 50%, a wi璚 rzeczywista liczba gatunków zamieszkuj帷ych ten masyw le郾y mo瞠 liczy oko這 25 tysi璚y.

M這dy 簑br

 

O warto軼i i unikatowo軼i Puszczy stanowi nie liczba a jako嗆 wyst瘼uj帷ych w niej gatunków zwierz徠. Ma這 jest tu gatunków zwi您anych ze 鈔odowiskami przekszta販onymi przez cz這wieka a bardzo du穎 gatunków charakterystycznych dla lasów naturalnych. Charakterystyczne jest równie to, 瞠 gatunki bardzo cz瘰to wyst瘼uj w ma造ch zag瘰zczeniach osobników, przy jednoczesnej bardzo wysokiej ró積orodno軼i na danym terenie.Konik polski typu tarpana
ζnia
Dziki
Warchlaki

 

Wilk

Bezkr璕owce, mimo 瞠 stanowi oko這 95% liczby gatunków zwierz徠 dotychczas wykazanych z Puszczy Bia這wieskiej s pod wzgl璠em faunistycznym wci捫 bardzo s豉bo rozpoznane. Stopie ich poznania najprawdopodobniej nie przekracza 50%. Z tego wzgl璠u prawie co roku s tu odkrywane gatunki zwierz徠 nowe dla fauny naszego kraju a nawet dla nauki. Wiele ze znalezionych w Puszczy zwierz徠 ma tu jedyne lub jedno z nielicznych znanych na 鈍iecie stanowisk wyst瘼owania. W stosunku do tych nowo odkrywanych dla nauki trudno jest powiedzie, czy nie wyst瘼uj one szerzej.

Dzieciol bialogrzbiety

Jest jednak瞠 grupa zwierz徠 powi您anych ze specyficznymi 鈔odowiskami lasów naturalnych. Najcz窷ciej ich biologia jest 軼i郵e zwi您ana z martwym drewnem lub bardzo starymi drzewami. Takie gatunki jak mo積a przypuszcza w przesz這軼i by造 szeroko rozprzestrzenione w ca貫j naszej strefie klimatycznej. Obecnie ze wzgl璠u przekszta販enie przez cz這wieka 鈔odowiska naturalnego sta造 si tak nieliczne, 瞠 s okre郵ane mianem reliktów puszcza雟kich.

Kr璕owce, cho najlepiej rozpoznane pod wzgl璠em faunistycznym i najbardziej rzucaj帷e si w oczy stanowi zaledwie kilka procent wyst瘼uj帷ych w Puszczy Bia這wieskiej gatunków zwierz徠. W miar lepszego poznawania bezkr璕owców i wykazywania z terenu Puszczy nowych gatunków, udzia kr璕owców b璠zie mala, gdy ich listy faunistyczne s ju zamkni皻e i mo積a liczy jedynie na pojawienie si gatunków obcych faunie tego kompleksu le郾ego.

Lelek

Najmniej liczn grup kr璕owców s gady, reprezentowane przez zaledwie 7 gatunków. Trudno jest obecnie mówi o pospolitych g atunkach gadów, niemniej najbardziej rozpowszechnionymi gatunkami w Puszczy s jaszczurka zwinka i zaskroniec, na dalszych miejscach nale瘸這by umie軼i padalca, 禦ij i jaszczurk 篡worodn. Bardzo nieliczne w Puszczy s ó逕 b這tny i gniewosz.

Nieco liczniejsz gatunkowo grup s p豉zy - zwierz皻a wci捫 do嗆 pospolite, ale wykazuj帷e tendencj do zmniejszania liczebno軼i populacji i zanikania gatunków. Najlepszym przyk豉dem tego procesu w Puszczy Bia這wieskiej jest kumak nizinny. W przesz這軼i do嗆 pospolity nawet na polanach po這穎nych wewn徠rz kompleksu le郾ego, pod koniec lat 90-tych XX wieku zosta stwierdzony na zale dwie paru stanowiskach po這穎nych na obrze簑 Puszczy.

Jaszczurka

Oprócz kumaka w masywie le郾ym Puszczy Bia這wieskiej s spotykane: rzekotka drzewna, grzebiuszka ziemna, ropucha szara, zielona i paskówka, 瘸ba trawna, moczarowa, jeziorkowa i wodna oraz dwa gatunki traszek: zwyczajna i grzebieniasta. 

Zaskroniec

Ma這 liczn grup systematyczn w Puszczy s równie ryby. Rzeki puszcza雟kie s raczej niewielkie, a ze wzgl璠u na ma貫 nachylenie terenu tocz swe wody bardzo leniwie, co w sposób naturalny ogranicza mo磧iwo軼i rozwoju i bytowania bardzo wielu gatunków ryb. Nie ma tu te du篡ch zbiorników wodnych. W wodach puszcza雟kich dotychczas stwierdzono obecno嗆 32 gatunków ryb i smoczkoustych (3 gatunki minogów). W przypadku tej grupy zwierz徠 wydaje si, 瞠 jest to ju prawie kompletna fauna wód tego masywu le郾ego.

Ssaki s jedn z najlepiej rozpoznanych grup zwierz徠 Puszczy Bia這wieskiej. Dzi瘯i 廝ód這m historycznym wiemy, 瞠 s gatunki ssaków, które bezpowrotnie wygin窸y nie tylko w Puszczy, ale i na ca造m 鈍iecie. S to: tarpan i tur (niestety dotychczas nie ma stuprocentowo pewnych dowodów na to, 瞠 te gatunki tu kiedykolwiek wyst瘼owa造). S te gatunki, których area naturalnego wyst瘼owania skurczy si i nie obejmuje obecnie Puszczy: norka europejska i 瘺ik (informacje o wyst瘼owaniu rosomaka i sobola na tym terenie w czasach historycznych s ma這 wiarygodne). Na "ich miejsce" przysz造 za spraw cz這wieka inne gatunki: jenot, norka ameryka雟ka, pi禦ak, mysz zaro郵owa, mysz domowa, nornik zwyczajny. Wspó販zesna fauna ssaków jest reprezentowana w Puszczy przez 58 gatunków, przedstawicieli 6 rz璠ów: owad o瞠rnych (kret, je, ryjówki i rz瘰orki), nietoperzy, drapie積ych ( wilk, ry, lis, jenot, borsuk, wydra i inne 豉sicowate), parzystokopytnych (簑br, 這, jele, sarna i dzik), gryzoni (skoczkowate, myszowate, nornikowate i popielicowate) oraz zaj帷okszta速nych (zaj帷 szarak i zaj帷 bielak).

Najliczniejsz grup kr璕owców w Puszczy Bia這wieskiej s ptaki. Na obszarze tego masywu le郾ego, razem ze skrajami stwierdzono dotychczas wyst瘼owanie lub pojaw ianie si 250 gatunków ptaków (240 w cz窷ci polskiej i 229 w bia這ruskiej). Oko這 2/3 z nich (177) stanowi gatunki l璕owe. W porównaniu z innymi krajowymi i europejskimi obszara mi le郾ymi Puszcza Bia這wieska jest wyj徠kowo bogata w gatunki. S zczególnym bogactwem przy takim porównaniu wyró積iaj si: ptaki drapie積e dzienne (15 gatunków), sowy (8 gatunków), dzi璚io造 (8 gatunków l璕owych + 1 zalatuj帷y) i ptaki pokrzewkowate (23 gatunki).

Rzekotka

Dzi瘯i od dawna prowadzonym obserwacjom faunistycznym, oraz znajomo軼i wymaga biologicznych poszczególnych gatunków mo瞠my stwierdzi, 瞠 sk豉d fauny ptaków Puszczy zmienia si w czasie. Gatunków typowo le郾ych, okre郵anych mianem rodzimych, które mog造 zasiedla Puszcz jeszcze przed zmianami wprowadzonymi przez cz這wieka jest w鈔ód gatunków l璕owych oko這 130, a przybyszów oko這 40.

Spo鈔ód gatunków ostatnio przyby造ch do Puszczy mo積a wymieni pleszk, kulczyka i dziwoni. Niestety kilka gatunków dawniej l璕owych z Puszczy znikn窸o: orlik grubodzioby, sokó w璠rowny, sowa b這tna, dzierlatka. Stan zachowania fauny ptaków w Puszczy Bia這wieskiej jest jednak z regu造 oceniany jako bardzo dobry: stosunkowo ma這 jest gatunków obcych, nie zwi您anych ze 鈔odowiskiem le郾ym, ma這 jest te gatunków rodzimych które wygin窸y. 
  • Polish
  • English
home