Strona główna
Materiał informacyjny ze spotkania nt. konkursu o dofinansowanie mikro, małych Drukuj E-mail

     i średnich przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
     Województwa Podlaskiego

 

W dniu 19 września br. Starostwo Powiatowe w Hajnówce we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i Fundacją Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja - Partnerem Konsorcjum realizującego zamówienie publiczne pt. „Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym" zorganizowało spotkanie informacyjne nt. konkursu o dofinansowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.

W ramach w/w konkursu będą objęte wsparciem projekty dotyczące działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, realizowane na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa podlaskiego, w których udział powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni całkowitej Gminy jest wyższy od średniej dla EU27 (18,12%). W odniesieniu do powiatu hajnowskiego dotyczy to następujących gmin: Białowieża, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew i Narewka.

Spotkanie miało na celu omówienie zasad naboru wniosków, dokumentacji konkursowej oraz kryteriów naboru projektów w ramach ogłoszonego konkursu.

Do pobrania Prezentacja ze spotkania
 

 

Kraina Żubra

 

Ministerstwo Środowiska

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Nadleśnictwo Białowieża

Nadleśnictwo Browsk

Nadleśnictwo Hajnówka

Nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”

  • Polish
  • English
home contact sitemap