Strona główna
Materiał informacyjny ze szkolenia i konsultacji dla przedsiębiorców Drukuj E-mail

     w ramach dostępnych środków w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja jako Partner Konsorcjum realizujący zamówienie publiczne pt. „Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym" zorganizowała 21 września 2016 r. w Hajnówce szkolenie i konsultacje bezpośrednie dla przedsiębiorców mogących aplikować o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie „Rozwijanie działalności gospodarczej" szczegółowo określonym w SRLKS LGD „Puszcza Białowieska".

Zakres szkolenia i konsultacji bezpośrednich obejmował najbardziej istotne elementy związane z formalną weryfikacją wniosku o przyznanie pomocy przeprowadzaną przez biuro LGD „Puszcza Białowieska" - dopuszczające wniosek do dalszej oceny i wyboru operacji dokonywanego przez Radę LGD „PB". W szkoleniu uczestniczyło 18 osób.

 

Materiały ze szkolenia do pobrania:

Prezentacja: Rozwój przedsiębiorczości

PROW - biznesplan

Biznesplan z komentarzem 

 

Kraina Żubra

 

Ministerstwo Środowiska

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Nadleśnictwo Białowieża

Nadleśnictwo Browsk

Nadleśnictwo Hajnówka

Nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”

  • Polish
  • English
home contact sitemap