Październik w Białowieskim Parku Narodowym - 2016 Drukuj
 

10 lat temu

20 października 2006 r.
Białowieski Park Narodowy wysłał do Francji 7 żubrów. Do transportu dołączono także 5 samców ze stada w Niepołomicach, które trafiły do niemieckiej Nadrenii. Białowieskie żubry dotarły do rezerwatu w Andon Thorenc k. Nicei, który funkcjonuje na obszarze 700 ha i jest prowadzony przez osoby prywatne, działające w stowarzyszeniu hodowli dzikich zwierząt.

21 - 28 października 2006 r.
Anna Abrahams wykonała na terenie Białowieskiego Parku Narodowego zdjęcia do dokumentalnego filmu artystycznego, realizowanego we współpracy z Nederlande Filmmuseum (Holenderskie Muzeum Filmowe) w Amsterdamie.

22 października 2006 r.
TVP na kanale 3 wyemitowała na żywo z Białowieży, w trzech około 40-minutowych wejściach na antenę, program „Telewizja Regionów", Pierwszą część programu wypełniła opowieść o restytucji żubra, w drugiej przedstawiono tradycje łowieckie Białowieży, zaś w trzeciej - opowiedziano o miejscach niezwykłych w Puszczy i miejscowych twórcach, którzy czerpią z lasu inspirację dla swojej twórczości. Rozmowy prowadzone były przed siedzibą dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego, pod wiekowymi dębami. Przed obiektywem kamery wystąpili m.in. Józef Popiel - dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, prof. Małgorzata Krasińska i dr Zbigniew Krasiński - wieloletni badacze białowieskich żubrów, prof. Simona Kossak - przyrodnik, przewodnicząca Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego, malarz Wiktor Kabac, poeta Borys Russko, dziennikarz Adam Wajrak oraz pracownicy Centrum Edukacyjno-Muzealnego BPN.

25 października 2006 r.
W Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku odbyło się spotkanie Komisji Problemowej Zespołu Prezydenta RP do spraw Opracowania Projektu Ustawy Regulującej Status Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Puszczy Białowieskiej. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Środowiska, Samorządów, Administracji Lasów Państwowych i Białowieskiego Parku Narodowego. Podczas spotkania prof. Marek Górski i Krzysztof Niedziałkowski przedstawili propozycję zmian w ustawie o ochronie przyrody i projekt ustawy o powołaniu Parku Narodowego Puszczy Białowieskiej, zaś prof. Tomasz Żylicz, Stefan Jakimiuk i Krzysztof Tołwiński propozycję programu wsparcia społecznego dla Powiatu Hajnowskiego w związku z powołaniem PNPB. Odbyła się także prezentacja przewidywanych zasad funkcjonowania PNPB. Zebrani wysłuchali również wystąpień ministra środowiska prof. Jana Szyszko, dyrektora generalnego LP Andrzeja Matysiaka oraz przedstawicieli samorządów.

28 października 2006 r.
W Białowieskim Parku Narodowym gościł ambasador Szwecji Tomas Bertelman. Towarzyszył mu radca ambasady Gunnar Haglund

 

20 lat temu

12 października 1996 r.
Uroczyście świętowano 400-lecie Białowieży. W tym dniu dokonano oficjalnego otwarcia gminnej oczyszczalni ścieków oraz Ośrodka Edukacji Przyrodniczej BPN im. J. J. Karpińskiego. Po południu odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy z udziałem zaproszonych gości. Towarzyszyła jej wystawa fotograficzna pn. „Zabytki Białowieży". W tym samym czasie w Ośrodku odbyło się seminarium pn. „Gdzie jest miejsce na edukację przyrodniczą?". Wieczorem, w Parku Pałacowym urządzono widowisko plenerowe. Wystąpili w nim uczniowie Technikum Leśnego, którzy na tę okazję wypożyczyli renesansowe stroje z Teatru Dramatycznego im. Węgierki w Białymstoku. Na zakończenie odbył się pokaz sztucznych ogni.

 

30 lat temu

1 października 1986 r.
Białowieski Park Narodowy zwiedził minister leśnictwa Litwy Witalis Lukaszewiczius.

10 - 11 października 1986 r.
W Domu Myśliwskim w Białowieży odpoczywał emerytowany generał Tadeusz Pietrzak.

15 października 1986 r.
W wypadku samochodowym zginął doc. dr Janusz M. Wolak - leśnik-ekolog, wybitny specjalista z zakresu fitosocjologii i siedliskoznawstwa. Uczestniczył on od 1955 roku w badaniach ekologicznych prowadzonych przez Zygmunta Obmińskiego na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Opracował szczegółową charakterystykę fitosocjologiczną wszystkich powierzchni badawczych tego terenu oraz prowadził kilkuletnie badania nad sukcesją roślinności na terenach nadrzecznych, sąsiadujących z BPN.

26 października 1986 r.
Szefowa biura warszawskiego telewizji amerykańskiej ABC, Alma Kadragic przeprowadziła wywiad z kierownikiem Ośrodka Hodowli Żubrów, Włodzimierzem Pirożnikowem, który został wyemitowany w jednym z wydań dziennika ABC-News.

 

40 lat temu

22 października 1976 r.
W Białowieży zakończyła się pierwsza - jesienna - tura XII Międzynarodowego Pleneru Malarskiego. Przebiegała ona pod hasłem malarstwa figuralnego. W plenerze uczestniczyło łącznie 30 malarzy, w tym 9 z zagranicy. Wernisaż wystawy odbył się 14 maja 1977 roku w Galerii Sztuki Współczesnej w Białymstoku.

Październik 1976 r.
W BPN przebywał reżyser telewizji francuskiej Christian A. Gomila

W Białowieży rozpoczął się kurs przewodnicki, na który zapisało się około 50 osób. Kurs trwał do maja 1977 roku.

 

50 lat temu

8 - 15 października 1966 r.
W ramach Tygodnia Ochrony Przyrody, w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym BPN w Białowieży odbył się pokaz arkuszy zielnikowych roślin prawnie chronionych występujących w Puszczy Białowieskiej. Wystawę zorganizowano we współpracy z miejscową Pracownią Badania Lasów Pierwotnych IBL. Frekwencja zwiedzających wyniosła ponad 1700 osób.

16 października 1966 r.
Białowieski Park Narodowy zwiedził z żoną Henriettą ambasador Holandii Albrecht Calkoen.

19 października 1966 r.
Komisja, złożona z siedmiu przedstawicieli miejscowych i powiatowych instytucji, urzędów i organizacji społecznych, przeprowadziła dochodzenie w sprawie wykrycia szczątków ludzkich na terenie budowy hotelu turystycznego w Parku Pałacowym w Białowieży (znaleziono 7 czaszek i inne części szkieletu). Ustalono, że szczątki te pochodzą z okresu nie późniejszego niż XIX wiek. Komisja zaleciła kierownictwu budowy i inwestorowi zebranie szczątków do skrzyni i pochowania ich na miejscowym cmentarzu. Dwie czaszki, znalezione nieco wcześniej, trafiły do Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży. W 1967 roku w ZBS zdeponowano jeszcze jedną czaszkę pochodzącą z tego samego miejsca.

 

60 lat temu

3 i 4 października 1956 r.
Białowieski Park Narodowy zwiedzili: literat Radowan Kratky i artysta malarz Otokar Stombero z Czechosłowacji.

23 października 1956 r.
Włodzimierz Puchalski i operator Janusz Czecz wykonali w BPN zdjęcia do filmu oświatowego.


70 lat temu

1 - 12 października 1946 r.
Ustalono granicę państwową na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Na skutek odcięcia części powierzchni chronionej, obszar rezerwatu ścisłego zmniejszył się o 35,64 ha.

 

80 lat temu

Listopad 1936 r.
Białowieskie muzeum zostało wpisane do urzędowego rejestru muzeów w Polsce jako Puszczańskie Muzeum Przyrodnicze w Białowieży.

 

90 lat temu

4 i 5 października 1926 r.
W Białowieży i Hajnówce gościł prof. dr Aimo Kaarlo Cajander, dyrektor generalny lasów i były premier Finlandii. Gościa oprowadzali po Puszczy prof. Józef Paczoski - kierownik Parku Narodowego (wówczas oficjalnie jeszcze Nadleśnictwa Rezerwat) i radca ministerialny Jan Kloska.

Oprac. Piotr Bajko 
  • Polish
  • English
home