Strona główna arrow Bibliografia
Bibliografia Drukuj

Do końca 2000 r. opublikowano ponad 2 400 publikacji prezentujących wyniki badań częściowo lub całkowicie opartych na materiałach z terenu BPN. Większość z tych publikacji jest dostępna w bibliotece Białowieskiego Parku Narodowego, która gromadzi wszelką dostępną literaturę dotyczącą całej Puszczy Białowieskiej. W bibliotece Parku prowadzony jest na bieżąco katalog publikacji dotyczących Puszczy Białowieskiej.
    W Białowieży redagowane są dwa czasopisma naukowe: „Acta Theriologica” (wydawca: Zakład Badania Ssaków PAN) oraz „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody” (wydawca: Białowieski Park Narodowy), tudzież „Księga Rodowodowa Żubrów” rejestrująca światowe pogłowie tego gatunku (wydawca: Białowieski Park Narodowy).
    Dane bibliograficzne publikacji dotyczących Puszczy Białowieskiej opublikowano w 8 tomach:
Karpiński J.J., Okołów C. 1969 – Bibliografia Białowieska, Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego,
    Zarząd Ochrony Przyrody, Warszawa: 208 ss.
Okołów C. 1976 – Bibliografia Puszczy Białowieskiej 1967-1972, Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 164 ss.
Okołów C. 1983 – Bibliografia Puszczy Białowieskiej 1973-1980, Białowieski Park Narodowy, Muzeum Przyrodniczo-Leśne
    im. Prof. Jana Miklaszewskiego, Białowieża: 190 ss.
Okołów C. 1991 – Bibliografia Puszczy Białowieskiej 1981-1985, Białowieski Park Narodowy, Muzeum Przyrodniczo-Leśne
    im. prof. Jana Miklaszewskiego, Białowieża: 143 ss.
Okołów C. 1997 – Bibliografia Puszczy Białowieskiej 1986-1990, Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 125 ss.
Okołów C. 2007 – Bibliografia Puszczy Białowieskiej 1991-1995, Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 166 ss.
Okołów C. 2008 – Bibliografia Puszczy Białowieskiej 1996-2000, Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 206 ss.
Bajko P. 2008 – Bibliografia Puszczy Białowieskiej 2001-2005, Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 364 ss.

                                                                                                                                      Dr inż. Czesław Okołów


 
  • Polish
  • English
home