Strona główna
Ukazały się zeszyty "Parków Narodowych i Rezerwatów Przyrody" za rok 2016 Drukuj E-mail
 

Pod koniec grudnia 2016 roku ukazał się w komplecie (4 zeszyty) tom 35 „Parków Narodowych i Rezerwatów Przyrody". W dwóch zeszytach (1-szym i 3-cim) znajdujemy kilka publikacji prezentujących wyniki badań przeprowadzonych w Puszczy Białowieskiej i Białowieskim Parku Narodowym.

W zesz. 1-ym Małgorzata Latałowa, Marcelina Zimny, Anna Pędziszewska i Mirosława Kupryjanowicz przedstawiły wyniki badań nad postglacjalną historią Puszczy Białowieskiej (roślinność, klimat i działalność człowieka), a Mateusz Szymura i Wiesław Walankiewicz - nad udziałem pionierskich gatunków drzew w stuletnim pozrębowym drzewostanie grądowym w Białowieskim Parku Narodowym.

Zesz. 3-ci zawiera artykuł Wiesława Walankiewicza, Mateusza Szymury i Doroty Czeszczewik, który odpowiada na pytanie: jak stuletnia ochrona bierna drzewostanów pozrębowych w Białowieskim Parku Narodowym pozwoliła na odtworzenie się awifauny lęgowej? Jest też krótkie wspomnienie o zmarłym w sierpniu 2016 roku redaktorze naczelnym „Parków Narodowych i Rezerwatów Przyrody" - dr. inż. Czesławie Okołowie.

Piotr Bajko


 

 

Kraina Żubra

 

Ministerstwo Środowiska

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Nadleśnictwo Białowieża

Nadleśnictwo Browsk

Nadleśnictwo Hajnówka

Nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”

  • Polish
  • English
home contact sitemap