Grudzień w Białowieskim Parku Narodowym - 2016 Drukuj
 

10 lat temu

8 grudnia 2006 r.
W Białowieży odbyło się uroczyste podsumowanie obchodów 85-lecia Białowieskiego Parku Narodowego, przebiegających pod hasłem „Park otwarty". W programie uroczystości znalazły się oficjalne wystąpienia dyrektora BPN Józefa Popiela, przewodniczącej Rady Naukowej BPN prof. dr hab. Simony Kossak, przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Samorządów Euroregionu „Puszcza Białowieska" oraz innych osób ważnych dla Parku i Puszczy Białowieskiej. Istotnym momentem było też wręczenie Medalu „Przyjaciel Żubra", nadawanego za wybitne osiągnięcia naukowe, edukacyjne, organizacyjne lub popularyzatorskie w zakresie restytucji, hodowli i ochrony żubra. Medale otrzymali: prof. dr hab. Janusz Gill, lek. wet. Mieczysław Hławiczka, mgr inż. Czesław Dolata, dr Zygmunt Krzemiński i Ośrodek Hodowli Żubrów w Pszczynie. W części artystycznej dzieci ze Szkoły Podstawowej w Białowieży zaprezentowały wiersze dla najmłodszych, napisane przez prof. dra hab. Franciszka Kobryńczuka, od lat badającego białowieskie żubry. Natomiast młodzież z Technikum Leśnego przedstawiła montaż słowno-muzyczny „Cztery pory roku w Puszczy", oparty na strofach poetyckich białowieskiego poety Borysa Russko. Tło muzyczne montażu stanowiły fragmenty „Czterech pór roku" Antonio Vivaldiego. W klimat puszczańskich pór roku wprowadziły też piękne fotografie przyrody Puszczy Białowieskiej. Po poczęstunku chętni obejrzeli występ zespołu „Aura" z Hajnowskiego Domu Kultury.

19 grudnia 2006 r.
Obiekty Białowieskiego Parku Narodowego zwiedził aktor teatralny i filmowy Olgierd Łukaszewicz.

 

20 lat temu

4 grudnia 1996 r.
Ukazała się seria znaczków pocztowych pt. „Zwierzęta pod ochroną - żubr". Składała się ona z 4 walorów, wydrukowanych w pasku poziomym, o nominale 55 groszy każdy. Serię zaprojektował artysta plastyk Janusz Wysocki. W pierwszym dniu obiegu wprowadzono do sprzedaży również 4 ozdobne karty FDC i stosowano okolicznościowy stempel.

6 grudnia 1996 r.
W Parku Pałacowym w Białowieży uruchomiono nową kotłownię olejową, obsługującą kompleks budynków w południowo-zachodniej części Parku. Nowa kotłownia zredukowała emisję dwutlenku siarki o 80 proc., a tlenku węgla i pyłu o 95 proc. Kotłownię wykonała białostocka firma „Santech".

 

30 lat temu

12 grudnia 1986 r.
Odbyło się posiedzenie Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Białymstoku w sprawie Puszczy Białowieskiej i Białowieskiego Parku Narodowego.

18 grudnia 1986 r.
Odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody, na którym rozpatrywano sprawę wprowadzenia do Puszczy Białowieskiej dewizowego odstrzału żubrów. Prezydium zajęło w tej sprawie stanowisko negatywne.

29 grudnia 1986 r.
W Białowieskim Parku Narodowym gościli dyplomaci USA i RFN (m.in. ambasador Franz Karl Pfeffer) z rodzinami.

29 - 30 grudnia 1986 r.
Odbyło się podsumowanie ogólnopolskiego konkursu fotografii przyrodniczej „Białowieskie Konfrontacje". Konkurs został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Białowieży, Towarzystwo Przyjaciół Białowieży i Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego Parku Narodowego. Wpłynęły nań 853 prace 104 autorów. Grand Prix zdobył Czesław Abratkiewicz z Piotrkowa Trybunalskiego.

Grudzień 1986 r.
Białowieski Park Narodowy otrzymał do własnego użytku i bezpłatnej projekcji kopię filmu z narracją w języku polskim pt „Battle of Bison Forest" („Walka o żubrzy las"), nakręconego przez Elizabeth i Anthony'ego Bomfordów w Puszczy Białowieskiej dla telewizji angielskiej. Wcześniej, w ambasadzie brytyjskiej w Warszawie odbywały się specjalne pokazy tego filmu, przed którymi prelekcję wygłaszał dr inż. Czesław Okołów z BPN.

 

40 lat temu

15 grudnia 1976 r.
Odbyły się wybory nowego Zarządu Koła Przewodników PTTK w Białowieży. Prezesem Koła wybrany został Stanisław Kujawiak. W dn. 13 lutego 1978 roku złożył on rezygnację z tej funkcji w związku z powołaniem go 16 stycznia 1978 roku na stanowisko dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego. Funkcję prezesa po S. Kujawiaku objął Władysław Mukanowski.

18 grudnia 1976 r.
Na Wydziale Weterynaryjnym SGGW-AR w Warszawie odbyła się obrona rozprawy doktorskiej Zbigniewa A. Krasińskiego, sprawującego opiekę weterynaryjną nad białowieskimi żubrami, pt. „Niektóre aspekty ekologii żubrów w Puszczy Białowieskiej".

29 grudnia 1976 r.
W Białowieskim Parku Narodowym gościł włoski dziennikarz Vittorino Alberti.

 

50 lat temu

Początek grudnia 1966 r.
W Białowieży odbyła się dwudniowa okręgowa konferencja szkoleniowa przewodników PTTK. Uczestniczyło w niej 120 osób z całego województwa. Jeden z referatów wygłosił pracownik Białowieskiego Parku Narodowego dr inż. Czesław Okołów.

 

60 lat temu

17 grudnia 1956 r.
Obiekty Białowieskiego Parku Narodowego zwiedził artysta śpiewak Borys Mularczyk z Państwowej Opery w Warszawie, który tego samego dnia wystąpił z koncertem w białowieskiej cerkwi.

Grudzień 1956 r.,
Aleksander W. Sokołowski podjął prowadzone do 1958 roku badania nad grubością pokrywy śnieżnej i głębokości zamarzania gleby w zespołach leśnych Białowieskiego Parku Narodowego. Wyniki badań zostały opublikowane w 28 roczniku (1962) „Ochrony Przyrody".

 

70 lat temu

Grudzień 1946 r.
Białowieżę opuścili członkowie Polskiej Komisji Delimitacyjnej, którzy od sierpnia 1946 roku rozpatrywali poprawki graniczne, przy wyznaczaniu pasa granicy państwowej, w tym także na terenie Bialowieskiego Parku Narodowego.

 

80 lat temu

31 grudnia 1936 r.
W pałacu carskim w Białowieży odbył się Doroczny Sylwestrowy Bal Leśników. Urządziły go wspólnymi siłami miejscowe organizacje: „Rodzina Leśnika", Przysposobienie Wojskowe Leśników i Związek Leśników RP. Do tańca przygrywała miejscowa orkiestra jazzowa. Uzyskany z zabawy dochód w wysokości 300 zł organizatorzy balu przeznaczyli na budowę bursy dla dzieci pracowników Lasów Państwowych.

 

90 lat temu

1 grudnia 1926 r.
Pracę w Muzeum Przyrodniczym w Białowieży zakończył preparator Afanazy Dackiewicz (zwolnił się sam ze względu na niskie pobory).

Oprac. Piotr Bajko 
  • Polish
  • English
home