"Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody" - ARCHIWUM Drukuj
 

Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • ANNA MATWIEJUK — Porosty zabytkowego Parku w Choroszczy (Podlasie, Polska Pó軟ocno-Wschodnia)
 • LESZEK KUCHARSKI, ALICJA KLEJPS — Szata ro郵inna rezerwatu „Grabica” po 14 latach ochrony
 • DAWID MARCZAK, ROMAN KRÓLIK — Czerwikowate (Coleoptera: Tenebrionoidea: Ciidae) w faunie Kampinoskiego Parku Narodowego
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Nadnidzia雟kiego Parku Krajobrazowego
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody i stawu w Zache軛iu
 • ZBIGNIEW KRZAN, TOMASZ M。ZKA — Przemiany lasów w strefie ochrony czynnej w Tatrza雟kim Parku Narodowym pod wp造wem dzia豉lno軼i cz這wieka oraz procesów naturalnych

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • LUCYNA TWERD — Nowe stanowiska zagro穎nych gatunków 膨dówek (Hymenoptera: Aculeata) na terenie rezerwatu „Jelonka” w pó軟ocno-wschodniej Polsce
 • PRZEMYSxW STOLARZ, GRZEGORZ LESI垶KI — Zimowo-wiosenny pokarm uszatki Asio otus w dolinie dolnej Pilicy
 • JAKUB GRYZ, DAGNY KRAUZE-GRYZ — Pierwsze stwierdzenie szopa pracza Procyon lotor na terenie Nadle郾ictwa Rogów

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ANNA MATWIEJUK — Lichens of the historical Park in Choroszcz (Podlasie, NE Poland)
 • LESZEK KUCHARSKI, ALICJA KLEJPS — The vegetation of ‘‘Grabica” reserve after 14 years of protection
 • DAWID MARCZAK, ROMAN KRÓLIK — Minute tree-fungus beetles (Coleoptera: Tenebrionoidea: Ciidae) of Kampinos National Park’s fauna
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of Nadnidzia雟ki Landscape Park
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of nature reserve and a nearby pond in Zache軛ie
 • ZBIGNIEW KRZAN, TOMASZ M。ZKA — Transformation of forests in the area of active nature conservation in Tatry National Park under the influence of human activities and natural processes

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • LUCYNA TWERD — New localities of endangered species Aculeata (Hymenoptera) in “Jelonka” reserve in north-eastern Poland
 • PRZEMYSxW STOLARZ, GRZEGORZ LESI垶KI — Winter and spring diet of long-eared owl in lower Pilica valley
 • JAKUB GRYZ, DAGNY KRAUZE-GRYZ — First record of the racoon in Rogów Forest District

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • JAROSxW BURY, DAWID MASΜ, MARIUSZ OBSZARNY, FILIP PALUCH — Ekspansja Iphiclides podalirius (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Papilionidae) na Podkarpaciu w latach 2010 – 2014
 • STEFAN SOBCZAK, TADEUSZ KURZAC, ADAM MALKIEWICZ, WOJCIECH KUBASIK — Stan poznania motyli (Lepidoptera) Parku Krajobrazowego Mi璠zyrzecza Warty i Widawki
 • ANDRZEJ WITKOWSKI, JAN KOTUSZ, MARCIN POPIOΒK, KRZYSZTOF BALDY, SYLWESTER ZWADUCH — Zmiany w ichtiofaunie potoku Czerwona Woda (Park Narodowy Gór Sto這wych) po wybudowaniu zbiornika zaporowego
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody „Bia貫 ㄆgi”
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody „S這piec” i zalewu w Borkowie

DYSKUSJA
 • CZESxW OKOÓW — Materia造 do oceny bioró積orodno軼i Puszczy Bia這wieskiej. Nowe dla nauki gatunki organizmów opisane z Puszczy Bia這wieskiej

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • JAROSxW BURY, DAWID MASΜ, MARIUSZ OBSZARNY, FILIP PALUCH — Expansion of Iphiclides podalirius (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Papilionidae) on Podkarpacie Region (SE Poland) in 2010 – 2014
 • STEFAN SOBCZAK, TADEUSZ KURZAC, ADAM MALKIEWICZ, WOJCIECH KUBASIK — State of knowledge on the butterflies and moths (Lepidoptera) of Warta-Widawka Landscape Park
 • ANDRZEJ WITKOWSKI, JAN KOTUSZ, MARCIN POPIOΒK, KRZYSZTOF BALDY, SYLWESTER ZWADUCH — Changes of the ichthyofauna in the stream Czerwona Woda (Góry Sto這we National Park) after construction of the dam reservoir
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of Bia貫 ㄆgi nature reserve
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of S這piec nature reserve and water reservoir in Borków

DISCUSSION
 • CZESxW OKOÓW — Materials for the assessment of the biodiversity of Bia這wie瘸 Forest. New to science species of organisms described from Bia這wie瘸 Forest

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • ANNA MATWIEJUK — Porosty Narwia雟kiego Parku Narodowego i jego otuliny
 • URSZULA BIERE烤OJ-BAZILLE — Niebielistka trwa豉 Swertia perennis L. – ocena zasobów i perspektywy ochrony gatunku w Polsce
 • TOMASZ WÓJCIK, MARIA ZIAJA — Zbiorowiska ro郵inne wzgórza Kamieniec na Pogórzu Dynowskim (Karpaty Zachodnie)
 • ANNA WOLSZCZAK, IRENEUSZ WINNICKI — Opracowania kartograficzne w procesie badania tendencji rozwoju zabudowy na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • SYLWIA KIERCUL — Nowe stanowisko czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. BECK ex SACC.) BOUD. na Podlasiu

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ANNA MATWIEJUK — The lichens of Narew National Park and its surroundings
 • URSZULA BIERE烤OJ-BAZILLE — Endangered gentian: Swertia perennis L. – An evaluation of species resources in Poland
 • TOMASZ WÓJCIK, MARIA ZIAJA — Plant communities of Kamieniec hill in Dynów Foothills (Western Carpathians)
 • ANNA WOLSZCZAK, IRENEUSZ WINNICKI — Cartographic materials to examine trends in real estate development in Kampinoski National Park and its buffer zone

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • SYLWIA KIERCUL — New stand of Scarlet elfcup Sarcoscypha austriaca (O. BECK ex SACC.) BOUD. in Podlasie

SUMMARY >>>

 

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • RADOSxW PUCHAΘA — Ro郵iny naczyniowe rezerwatu „D帳rowa Krzymowska” (Pojezierze My郵iborskie, pó軟ocno-zachodnia Polska)
 • PIOTR CERYNGIER, ANNA KRZYSZTOFIAK, JERZY ROMANOWSKI — Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Wigierskiego Parku Narodowego
 • ROBERT ÓRALSKI, JAN K. KOWALCZYK — Syrphidae (Diptera) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i terenów przyleg造ch

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • ΣKASZ KRAJEWSKI, PAWE PAWLIKOWSKI — Zespó Nitelletum capillaris CORILLION 1957 (Charetea fragilis FUKAREK 1961 ex KRAUSCH 1964) w otulinie Biebrza雟kiego Parku Narodowego
 • LUCJAN RUTKOWSKI, RADOSxW PUCHAΘA — Nowe stanowiska staroduba 陰kowego Ostericum palustre (Apiaceae) w regionie kujawsko-pomorskim (pó軟ocno-centralna Polska)

STRESZCZENIE >>>

Spis tre軼i tomu 33 (2014)


CONTENTS

 • RADOSxW PUCHAΘA — Vascular plants of the ‘‘D帳rowa Krzymowska’’ nature reserve (Pojezierze My郵iborskie, north-west Poland)
 • PIOTR CERYNGIER, ANNA KRZYSZTOFIAK, JERZY ROMANOWSKI — Ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) of Wigry National Park
 • ROBERT ÓRALSKI, JAN K. KOWALCZYK — Syrphidae (Diptera) of Trójmiejski Landscape Park and nearby areas (northern Poland)

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • ΣKASZ KRAJEWSKI, PAWE PAWLIKOWSKI — Nitelletum capillaris CORILLION 1957 (Charetea fragilis FUKAREK 1961 ex KRAUSCH 1964) in the buffer zone of the Biebrza National Park
 • LUCJAN RUTKOWSKI, RADOSxW PUCHAΘA — New localities of Marsh Angelica Ostericum palustre (Apiaceae) in Kuyavian-Pomeranian region (north-central Poland)

SUMMARY >>>

Contents Vol. 33 (2014)

 

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • RENATA KRZY列IAK-KOSI垶KA, ANDRZEJ KECZY垶KI — Parametry fizyko-chemiczne wód Bia這wieskiego Parku Narodowego
 • MAΔORZATA KARCZEWSKA — Charakterystyka flory i drzewostanu rezerwatu „Pomorze” w Puszczy Augustowskiej

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • RENATA KRZY列IAK-KOSI垶KA, ANDRZEJ KECZY垶KI — Physicochemical Properties of Waters of the Bia這wie瘸 National Park
 • MAΔORZATA KARCZEWSKA — Characteristics of flora and tree stand in the Pomorze reserve Augustowska Forest

SUMMARY >>>

 

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • KATARZYNA KRASO, PRZEMYSxW TOMCZYK, DOBROMIx OKRASA, ANETA DREWNICZ, EWELINA PIE堲OWSKA, MICHA PIE堲OWSKI, KATARZYNA ZIELI垶KA, AGNIESZKA REWICZ — Antropogeniczne przekszta販enia flory naczyniowej otoczenia jaski w rezerwacie Sokole Góry
 • MARIA OLESZCZUK — Paj彗i (Araneae) drzew iglastych w zadrzewieniach 鈔ódpolnych na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Ch豉powskiego
 • GRZEGORZ KOPIJ — Awifauna l璕owa rezerwatu „ζcha-Jelcz”i jego otuliny (woj. dolno郵御kie)
 • SEBASTIAN . ΣPI垶KI, TOMASZ PRO哸ZYK, WΜDZIMIERZ CH邛NICKI — P豉zy bezogonowe Biebrza雟kiego Parku Narodowego i jego otuliny
 • ANDRZEJ KECZY垶KI — Czy gradacja kornika drukarza jest szans dla sosny?

POLEMIKI
 • JERZY S. D、ROWSKI — Wspomnienie o losach przyrodniczych zbiorów muzealnych w Krakowie, oraz w muzeach Ojcowskiego, Pieni雟kiego i Tatrza雟kiego Parku Narodowego
 • RENATA KRZY列IAK-KOSI垶KA, WASILY ARNOLBIK, ANDRZEJ ANTCZAK — Puszcza Bia這wieska – Obiekt 安iatowego Dziedzictwa

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • KATARZYNA KRASO, PRZEMYSxW TOMCZYK, DOBROMIx OKRASA, ANETA DREWNICZ, EWELINA PIE堲OWSKA, MICHA PIE堲OWSKI, KATARZYNA ZIELI垶KA, AGNIESZKA REWICZ — Anthropogenic changes in vascular flora in the surroundings of caves in Sokole Góry nature reserve
 • MARIA OLESZCZUK — Spiders (Araneae) of coniferous trees in the shelterbelts of the Dezydery Ch豉powski Landscape Park
 • GRZEGORZ KOPIJ — Breeding birds of the ‘‘ζcha Jelcz’’ nature reserve and its surroundings (Lower Silesia)
 • SEBASTIAN . ΣPI垶KI, TOMASZ PRO哸ZYK, WΜDZIMIERZ CH邛NICKI — Anurans of Biebrza National Park and its buffer zone
 • ANDRZEJ KECZY垶KI — Is bark beetle gradation a chance for the Scots pine?

POLEMICS
 • JERZY S. D、ROWSKI — Notes on the nature collections of museums in Kraków, and the collections of Ojców, Pieniny and Tatra National Parks
 • RENATA KRZY列IAK-KOSI垶KA, WASILY ARNOLBIK, ANDRZEJ ANTCZAK — Bia這wie瘸 Forest – World Heritage Property

SUMMARY >>>

 

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • ZBIGNIEW WILCZEK, WOJCIECH ZARZYCKI — Znaczenie ekoturystyczne szaty ro郵innej zespo逝 przyrodniczo-krajobrazowego „Go軼inna Dolina” w Bielsku-Bia貫j
 • KATARZYNA PAzZY垶KA-GUGUx, HALYNA TKACHENKO, NATALIA KURHALUK — Bioakumulacja mikro- i makroelementów w tkance mi窷niowej troci w璠rownej (Salmo trutta m. trutta L.) w ró積ych stadiach rozwojowych
 • KRZYSZTOF KUJAWA, TOMASZ KNIOx, ANNA KUJAWA, SYLWIA SOBCZYK — Awifauna l璕owa mozaikowatego krajobrazu rolniczego w Krzywi雟ko-Osieckim Obszarze Chronionego Krajobrazu
 • SEBASTIAN CHABOWSKI — Nielegalna dyspersja turystów na obszarze Tatrza雟kiego Parku Narodowego – porównanie dwóch szlaków o ró積ej skali Trudno軼i

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • MAREK HOLLY — Zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus (SCOPOLI, 1763): nowe stanowiska gatunku w Bieszczadzkim Parku Narodowym i w Bieszczadach
 • OLEG ALEKSANDROWICZ, PIOTR D、KOWSKI — Wst瘼ne badania nad faun biegaczowatych (Carabidae) i omarlicowatych (Silphidae) rezerwatu przyrody „毒ódlisko Skrzypowe”
 • ALICJA M. GADOMSKA, DANUTA PEPΜWSKA-MARCZAK, JERZY ROMANOWSKI — Stwierdzenie krzy穎dzioba 鈍ierkowego Loxia curvirostra w pokarmie puszczyka Strix aluco w Kampinoskim Parku Narodowym
 • GRZEGORZ LESI垶KI, JAKUB GRYZ, DAGNY KRAUZE-GRYZ — Drobne ssaki Zespo逝 Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Mrogi” na podstawie analizy wypluwek puszczyka Strix aluco

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ZBIGNIEW WILCZEK, WOJCIECH ZARZYCKI — Significance of vegetation of the “Go軼inna Dolina” Landscape-Nature Protected Complex in Bielsko-Bia豉 for ecotourism
 • KATARZYNA PAzZY垶KA-GUGUx, HALYNA TKACHENKO, NATALIA KURHALUK — Bioaccumulation of micro-and macroelements in the muscle tissue of sea trout (Salmo trutta m. trutta L.) in various developmental stages
 • KRZYSZTOF KUJAWA, TOMASZ KNIOx, ANNA KUJAWA, SYLWIA SOBCZYK — Breeding birds in a mosaic agricultural landscape in the Krzywi雟ko-Osiecki Landscape Protection Area
 • SEBASTIAN CHABOWSKI — Illegal tourist dispersion in the National Tatra Park area – comparsion of two trails of differing degree of difficulty

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • MAREK HOLLY — Cucujus cinnaberinus (SCOPOLI, 1763): new sites of the species in the Bieszczady National Park and in the Bieszczady Mts. 73
 • OLEG ALEKSANDROWICZ, PIOTR D、KOWSKI — Preliminary studies on Carabidae and Silphidae (Coleoptera) in the “毒ódlisko Skrzypowe” nature reserve
 • ALICJA M. GADOMSKA, DANUTA PEPΜWSKA-MARCZAK, JERZY ROMANOWSKI — Record of common crossbill Loxia curvirostra in the tawny owl Strix aluco diet in the Kampinos Forest (central Poland)
 • GRZEGORZ LESI垶KI, JAKUB GRYZ, DAGNY KRAUZE-GRYZ — Small mammals of the Landscape-Nature Protected Complex ‘‘Mroga Valley’’ based on analysis of tawny owl Strix aluco pellets

SUMMARY >>>

 

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • ANNA MATWIEJUK — Porosty Parku Branickich w Bia造mstoku
 • GRZEGORZ J. WOLSKI, EWA FUDALI — Materia造 do brioflory Polski 字odkowej. Mchy i w徠robowce rezerwatu le郾ego Kruszewiec (województwo ódzkie)
 • LESZEK KUCHARSKI, PIOTR NIED柱IEDZKI — Szata ro郵inna rezerwatu „W篹e” – stan aktualny i zagro瞠nia
 • LECH KARPI垶KI, WIESxW SZCZEPA垶KI, WOJCIECH T. SZCZEPA垶KI, MARCIN WALCZAK — Zgrupowania kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) po逝dniowej cz窷ci Za喚cza雟kiego Parku Krajobrazowego
 • WOJCIECH G﹖IENICA BYRCYN — Lis w Tatrach

POLEMIKI
 • JERZY S. D、ROWSKI, JAROSxW WENTA, PETER JAKUBEK — Uwagi o pracy doktorskiej Bartosza Jennera: ,,Fenologia wybranych górskich gatunków motyli dziennych a prawo bioklimatyczne Hopkinsa” w kontek軼ie ochrony przyrody w Tatrza雟kim Parku Narodowym

STRESZCZENIE >>>

Spis tre軼i tomu 32 (2013)


CONTENTS

 • ANNA MATWIEJUK — Lichens of Branicki Park in Bia造stok
 • GRZEGORZ J. WOLSKI, EWA FUDALI — Contribution to the bryoflora of Central Poland. Mosses and liverworts of the Kruszewiec nature reserve (ód province)
 • LESZEK KUCHARSKI, PIOTR NIED柱IEDZKI — Plant cover of W篹e nature reserve – current status and threats
 • LECH KARPI垶KI, WIESxW SZCZEPA垶KI, WOJCIECH T. SZCZEPA垶KI, MARCIN WALCZAK — Longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) communities of the southern part of the Za喚cza雟ki Landscape Park
 • WOJCIECH G﹖IENICA BYRCYN — Fox in the Tatras

POLEMICS
 • JERZY S. D、ROWSKI, JAROSxW WENTA, PETER JAKUBEK — Comments regarding the doctoral dissertation of Bartosz Jenner: “Phenology of selected mountain species of Butterflies, and Hopkins’ bioclimatic law’’ in the context of nature conservation in the Tatra National Park

SUMMARY >>>

Contents Vol. 32 (2013)

 

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • GRZEGORZ J. WOLSKI, EWA FUDALI — Materia造 do brioflory Polski 字odkowej. Mchy i w徠robowce rezerwatu le郾ego Doliska (województwo ódzkie)
 • RENATA KRZY列IAK-KOSI垶KA, MIROSxWA ORΜWSKA — 妃iertelno嗆 zarodków p豉zów w Puszczy Bia這wieskiej, Polska
 • MAΔORZATA KRASI垶KA, ANNA M. WÓJCIK, ELWIRA SZUMA, GENNADY F. BARYSHNIKOV, DYMITRI JU. MILOSERDOV — Zmienno嗆 wielko軼i rogów 簑brów nizinnych 篡j帷ych w Puszczy Bia這wieskiej wspó販ze郾ie i na prze這mie XIXi XX wieku oraz 簑brów kaukaskich
 • WOJCIECH G﹖IENICA BYRCYN — Wilk w Tatrach i na Podtatrzu
 • MARIUSZ PTAK — Wahania stanów wody rzeki Kamiennej w latach 1951 – 2010 (profil Piechowice)

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • SYLWIA KIERCUL — Zró積icowanie gatunkowe porostów (Fungi lichenisati) wsi Klewinowo i okolic (Polska Pó軟ocno-Wschodnia)
 • BEATA SUMOROK, ANNA KUJAWA, DOROTA BORZYSZKOWSKA — XIX Wystawa grzybów w Tucholskim Parku Krajobrazowym

POLEMIKI
 • MICHA SOKOΜWSKI, ZBIGNIEW WITKOWSKI, ANDRZEJ SZCZOCARZ — Czy w ramach restytucji niepylaka apollo w Pieni雟kim Parku Narodowym wprowadzono na jego teren miesza鎍e pieni雟ko-alpejskie?

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • GRZEGORZ J. WOLSKI, EWA FUDALI — Contribution to the bryoflora of Central Poland. Mosses and liverworts of the Doliska reserve (ód voivodeship)
 • RENATA KRZY列IAK-KOSI垶KA, MIROSxWA ORΜWSKA — Amphibian eggs’ mortality in the Bia這wie瘸 Forest, Poland
 • MAΔORZATA KRASI垶KA, ANNA M. WÓJCIK, ELWIRA SZUMA, GENNADY F. BARYSHNIKOV, DYMITRI JU. MILOSERDOV — Variability in horn size of Lowland European bison in the Bia這wie瘸 Forest at present and at the turn of the 19th and 20th centuries and of Caucasian European bison
 • WOJCIECH G﹖IENICA BYRCYN — Wolf in the Tatras and in the Podtatrze
 • MARIUSZ PTAK — Water-level fluctuations in the Kamienna river in the years 1951 – 2010 (Piechowice profile)

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • SYLWIA KIERCUL — Species diversity of lichens (Fungi lichenisati) in Klewinowo village and surrounding areas (NE Poland)
 • BEATA SUMOROK, ANNA KUJAWA, DOROTA BORZYSZKOWSKA — The XIX Fungi Exhibition in Tuchola Landscape Park

POLEMICS
 • MICHA SOKOΜWSKI, ZBIGNIEW WITKOWSKI, ANDRZEJ SZCZOCARZ — Was the native Pieniny population of the butterfly “contaminated” by Pieniny-Alpine hybrids during the Apollo butterfly (Parnassius apollo L.) restitution programme conducted in the Pieniny National Park?

SUMMARY >>>

 

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • GRZEGORZ J. WOLSKI, EWA FUDALI — Materia造 do brioflory Polski 字odkowej. Mchy i w徠robowce rezerwatu le郾ego Jod造 Ole郾ickie (województwo ódzkie)
 • MACIEJ SKORUPSKI, KAROLINA KURZAWSKA, ANNA WIERZBICKA, EL浮IETA PASTWIK, ANDRZEJ PIASTA, ANDRZEJ M. JAGODZI垶KI — Roztocze (Acari, Mesostigmata) rezerwatu przyrody „Ostrów Panie雟ki” i przylegaj帷ych plantacji topól euroameryka雟kich
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Spalskiego Parku Krajobrazowego
 • MARIUSZ PTAK — Zmiany powierzchni jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego i jego otuliny
 • ADAM CHOI垶KI, MARIUSZ PTAK — Jeziorno嗆 polskich parków narodowych

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • AGNIESZKA SALAMAGA, BARBARA GRZESIAK — Nowe dane o rozmieszczeniu 郵uzowców w Polsce 鈔odkowej
 • JACEK KOBA — Pierwsze stanowisko widlicza (wid豉ka) sp豉szczonego Diphasiastrum complanatum (L.) HOLUB na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego
 • ARTUR PLISZKO — Rzadkie, zagro穎ne i prawdopodobnie wymar貫 ro郵iny naczyniowe rezerwatu „Ruda” w dolinie Rospudy
 • ANDRZEJ MELKE, STANISxW SZAFRANIEC — Kusakowate (Coleoptera: Staphylinidae) nowe dla Babiej Góry

POLEMIKI
 • MAΔORZATA KRASI垶KA, ZBIGNIEW A. KRASI垶KI — Konrad Wróblewski – badacz 簑brów

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • GRZEGORZ J. WOLSKI, EWA FUDALI — Contribution to the bryoflora of Central Poland. Mosses and liverworts of the Jod造 Ole郾ickie nature reserve (ód voivodeship)
 • MACIEJ SKORUPSKI, KAROLINA KURZAWSKA, ANNA WIERZBICKA, EL浮IETA PASTWIK, ANDRZEJ PIASTA, ANDRZEJ M. JAGODZI垶KI — Mites (Acari, Mesostigmata) of the ‘‘Ostrów Panie雟ki” nature reserve and adjacent poplar plantations
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Spa豉 Landscape Park
 • MARIUSZ PTAK — Changes in the area of Lakes Located in Wielkopolska National Park and its buffer zone
 • ADAM CHOI垶KI, MARIUSZ PTAK — Limnic ratio of national parks in Poland

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • AGNIESZKA SALAMAGA, BARBARA GRZESIAK — New data on the distribution of Myxomycetes in central Poland
 • JACEK KOBA — First stand of Northern Running-pine Diphasiastrum complanatum (L.) HOLUB on the Kozienice Landscape Park
 • ARTUR PLISZKO — Rare, endangered and probably extinct vascular plants of “Ruda” Nature Reserve in the Rospuda river valley
 • ANDRZEJ MELKE, STANISxW SZAFRANIEC — Rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) new for Babia Góra

POLEMICS
 • MAΔORZATA KRASI垶KA, ZBIGNIEW A. KRASI垶KI — Konrad Wróblewski – researcher of the European bison

SUMMARY >>>

 

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • PAWE BUCZY垶KI, ANDRZEJ ZAWAL, PIOTR D、KOWSKI, AGNIESZKA SZLAUER-ΣKASZEWSKA — Wa磬i (Odonata) rezerwatu „安idwie”
 • BOGDAN WI吉IOWSKI, WIESxW PIOTROWSKI — Materia造 do poznania 膨dówek (Hymenoptera, Aculeata) Poleskiego Parku Narodowego
 • ANNA KLASA — Nasionnicowate (Diptera; Tephritidae) polskiej cz窷ci Puszczy Bia這wieskiej
 • MARIUSZ PTAK — Zmienno嗆 temperatury i przebiegu zjawisk lodowych jeziora κbsko i Gardno (S這wi雟ki Park Narodowy)
 • MILENA MORA, PAWE STRZAΘOWSKI — W豉軼iwo軼i fizykochemiczne gleb w rejonie wsi Pasterka w Parku Narodowym Gór Sto這wych

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • PAWE ADAMCZYK — Nowe stanowisko 郾ie篡czki przebi郾iega Galanthus nivalis L. w Górach 安i皻okrzyskich
 • DAWID MARCZAK, JAKUB MASIARZ — Rzadkie gatunki chrz御zczy saproksylicznych (Insecta: Coleoptera) Kampinoskiego Parku Narodowego
 • JAN S. BORATY垶KI, KRZYSZTOF KASPRZYK, MIΜSZ OWIE吉Y, DARIUSZ GÓRSKI — Stwierdzenie zimowania nocka 造dkow這sego Myotis dasycneme (BOIE, 1825) w Cytadeli w Grudzi康zu
 • Bx浩J GIERCZYK, ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, ANNA KUJAWA — XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Bia這wieskiej

DYSKUSJA
 • PIOTR D、ROWSKI — Ewolucja koncepcji rezerwatów biosfery

POLEMIKI
 • JERZY S. D、ROWSKI, JANUSZ MASΜWSKI — Czy informacje o wprowadzeniu w Pieniny miesza鎍ów pieni雟ko-alpejskich niepylaka apollo by造 rzeczywi軼ie b喚dne?

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • PAWE BUCZY垶KI, ANDRZEJ ZAWAL, PIOTR D、KOWSKI, AGNIESZKA SZLAUER-ΣKASZEWSKA — Dragonflies (Odonata) of the nature reserve “安idwie”
 • BOGDAN WI吉IOWSKI, WIESxW PIOTROWSKI — Contribution to the knowledge of wasps and bees (Hymenoptera, Aculeata) of Poleski National Park in Poland
 • ANNA KLASA — Fruit flies (Diptera; Tephritidae) of the Polish part of Bia這wie瘸 Primeval Forest
 • MARIUSZ PTAK — Variability of temperature and ice phenomena on κbsko and Gardno lakes (S這wi雟ki National Park)
 • MILENA MORA, PAWE STRZAΘOWSKI — Physicochemical properties of soils in the vicinity of the village of Pasterka in Sto這we Góry National Park

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • PAWE ADAMCZYK — A new locality of snowdrop Galanthus nivalis L. in the 安i皻okrzyskie Mountains
 • DAWID MARCZAK, JAKUB MASIARZ — Rare species of saproxylic beetles (Insecta: Coleoptera) of Kampinos National Park
 • JAN S. BORATY垶KI, KRZYSZTOF KASPRZYK, MIΜSZ OWIE吉Y, DARIUSZ GÓRSKI — Observation of the wintering of the pond bat Myotis dasycneme (BOIE, 1825) in Citadel of Grudzi康z
 • Bx浩J GIERCZYK, ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, ANNA KUJAWA — The XVIII Fungi Exposition of the Bia這wie瘸 Forest

DISCUSSION
 • PIOTR D、ROWSKI — Biosphere Reserves – Evolution of the concept

POLEMICS
 • JERZY S. D、ROWSKI, JANUSZ MASΜWSKI — Is the information on the introduction of Pieninian-Alpine hybrids of the Apollo butterfly in the Pieniny Mts. was in fact incorrect?

SUMMARY >>>

 

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • ALICJA POLAK, PATRYCJA POLAK — Wyst瘼owanie ro郵in obcego pochodzenia w strefie przybrze積ej Jeziora Charzykowskiego (Zaborski Park Krajobrazowy)
 • BOGDAN WI吉IOWSKI, KATARZYNA SZCZEPKO — 秧dówki (Hymenoptera: Aculeata) Kampinoskiego Parku Narodowego. Cz. VI. Grzebaczowate (Spheciformes: Sphecidae, Crabronidae)
 • STANISxW CZACHOROWSKI, ANDRZEJ ZAWAL, LECH PIETRZAK — Chru軼iki (Trichoptera) rezerwatu przyrody ,,毒ódlisko Skrzypowe”
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody „Dziki Staw”
 • MAΔORZATA ZBYRYT, ADAM ZBYRYT — Rekolonizacja Magurskiego Parku Narodowego przez bobra europejskiego Castor fiber – 27 lat po reintrodukcji
 • AGNIESZKA TOKARSKA, GRZEGORZ ISZKUΜ — Walory przyrodnicze i kulturowe rezerwatów na terenie Pojezierza Mi璠zychodzko-Sierakowskiego

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • RADOSxW PUCHAΘA, JAN PAKALSKI — Materia造 do brioflory rezerwatu Golcowe Bagno (Równina Wa貫cka, Pomorze Zachodnie, Polska)
 • DOMINIKA MIERZWA-SZYMKOWIAK — Stanowisko 郵imaka l康owego Cepaea vindobonensis (FÉRUSSAC, 1821) w Gackach ko這 Pi鎍zowa
 • DAWID MASΜ — Monitoring motyli dziennych (Rhopalocera)Magurskiego Parku Narodowego i jego otuliny – za這瞠nia i wyniki programu pilota穎wego

   Spis tre軼i tomu 31 (2012)

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ALICJA POLAK, PATRYCJA POLAK — The presence of alien plants in the coastal zone of Charzykowskie Lake (Zaborski Landscape Park)
 • BOGDAN WI吉IOWSKI, KATARZYNA SZCZEPKO — Aculeata (Hymenoptera) of Kampinos National Park. Part VI. Digger wasps (Spheciformes: Sphecidae, Crabronidae)
 • STANISxW CZACHOROWSKI, ANDRZEJ ZAWAL, LECH PIETRZAK — Caddisflies (Trichoptera) of the nature reserve “毒ódlisko Skrzypowe”
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Dziki Staw nature reserve
 • MAΔORZATA ZBYRYT, ADAM ZBYRYT — Recolonization of the Magurski National Park by the European beaver Castor fiber – 27 years after reintroduction
 • AGNIESZKA TOKARSKA, GRZEGORZ ISZKUΜ — Nature and landscape values of reserves in the Mi璠zychodzko-Sierakowskie Lakeland

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • RADOSxW PUCHAΘA, JAN PAKALSKI — Materials for bryoflora of the Golcowe Bagno Nature Reserve (Równina Wa貫cka Plain, West Pomerania, Poland)
 • DOMINIKA MIERZWA-SZYMKOWIAK — A locality of land snail Cepaea vindobonensis (FÉRUSSAC, 1821) in Gacki near Pi鎍zów
 • DAWID MASΜ — Monitoring of the butterflies (Rhopalocera) of the Magura National Park and its environs – the assumptions and results of the pilot program

   Contents Vol. 31 (2012)

SUMMARY >>>

 

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Halina Pi瘯o-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • ANDRZEJ ZAWAL, PIOTR SADANOWICZ — Fauna wodopójek (Hydrachnidia) rezerwatu przyrody ,,毒ódlisko Skrzypowe”
 • JOANNA PAKULNICKA, ANDRZEJ ZAWAL — Chrz御zcze wodne (Coleoptera) rezerwatu „毒ódlisko Skrzypowe”
 • STEFAN SOBCZAK, ZBIGNIEW MOCARSKI, TADEUSZ KURZAC, ADAM MALKIEWICZ, WITOLD ZAJDA — Motyle nocne (Lepidoptera: Heterocera) Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Szanieckiego Parku Krajobrazowego

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • MAΔORZATA STASI垶KA — Materia造 do poznania macromycetes rezerwatu „毒ódlisko Skrzypowe” (NW Polska)
 • GRZEGORZ OSOJCA-KRASI垶KI — Pierwsze stanowisko ponurka Szneidera Boros schneideri w lasach Puszczy Augustowskiej (NE Polska)

DYSKUSJA
 • RENATA KRZY列IAK-KOSI垶KA — Bia這wieski Park Narodowy – presti i zobowi您anie – Czyli co wynika ze statusu 安iatowego Dziedzictwa i wyró積ienia Europejskim Dyplomem Obszarów Chronionych?
 • CZESxW OKOÓW — Szkolenie przewodników do pracy na obszarach cennych przyrodniczo (Do鈍iadczenia z Bia這wie篡)

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ANDRZEJ ZAWAL, PIOTR SADANOWICZ — Water mites (Hydrachnidia) of the “毒ódlisko Skrzypowe” nature reserve
 • JOANNA PAKULNICKA, ANDRZEJ ZAWAL — Water beetles (Coleoptera) of the “毒ódlisko Skrzypowe” nature reserve
 • STEFAN SOBCZAK, ZBIGNIEW MOCARSKI, TADEUSZ KURZAC, ADAM MALKIEWICZ, WITOLD ZAJDA — Moths (Lepidoptera: Heterocera) of Bolimowski Landscape Park
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Szaniecki Landscape Park

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • MAΔORZATA STASI垶KA — Contribution to the study of macromycetes of the “毒ódlisko skrzypowe” nature reserve (NW Poland)
 • GRZEGORZ OSOJCA-KRASI垶KI — The first locality of Boros schneideri in the Augustów Forest (NE Poland)

DISCUSSION
 • RENATA KRZY列IAK-KOSI垶KA — Bia這wie瘸 National Park – Prestige and Obligation – The outcome of the world heritage status and European diploma of protected areas
 • CZESxW OKOÓW — Training of guides for work in valuable natural areas (Experience from Bia這wie瘸)

SUMMARY >>>

 

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Halina Pi瘯o-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • SYLWIA KIERCUL — Rola porostów w przyrodzie i 篡ciu cz這wieka
 • JACEK KOBA — Kresowe stanowisko 鈔odkowoeuropejskiego acydofilnego lasu d瑿owego Calamagrostio arundinaceae – Quercetum petraeae (HARTM. 1934) SCAM. et PASS. 1959 na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego
 • PAWE BUCZY垶KI, ANDRZEJ ZAWAL — Wa磬i (Odonata) rezerwatu przyrody „毒ódlisko Skrzypowe”
 • JERZY M. GUTOWSKI, WIESxW PIOTROWSKI, ROBERT ROZWAΘA — Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Poleskiego Parku Narodowego
 • ANDRZEJ KAPUSTA, ADAM C. BRYLEWSKI, EL浮IETA BOGACKA-KAPUSTA, ANDRZEJ MARTYNIAK — Charakterystyka ichtiofauny rzeki Kirsny (dorzecze ㄊny)
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody „Gaj” i stawów Chorzewskich
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody „Pieczyska”

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • EMILIA GRZ犵ZICKA — Stanowisko zerwy kulistej (Phyteuma orbiculare L.) na obszarze Niecki Nidzia雟kiej
 • PIOTR ZABΜCKI, MICHA WOLNY — Pierwsze stanowisko miedziopiersi pó軟ocnej Somatochlora arctica (ZETTERSTEDT, 1840) (Odonata: Corduliidae) na Opolszczy幡ie z komentarzem do listy wa瞠k województwa opolskiego

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • SYLWIA KIERCUL — The role of lichens in nature and the life of man
 • JACEK KOBA — The borderland locality of the acidophilous oak forest Calamagrostio arundinaceae – Quercetum petraeae (HARTM. 1934) SCAM. et PASS. 1959 in the Kozienicki Landscape Park
 • PAWE BUCZY垶KI, ANDRZEJ ZAWAL — Dragonflies (Odonata) of the nature reserve “毒ódlisko Skrzypowe”
 • JERZY M. GUTOWSKI, WIESxW PIOTROWSKI, ROBERT ROZWAΘA — Longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Poleski National Park
 • ANDRZEJ KAPUSTA, ADAM C. BRYLEWSKI, EL浮IETA BOGACKA-KAPUSTA, ANDRZEJ MARTYNIAK — Fish Fauna of Kirsna River (ㄊna River tributary)
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Gaj nature reserve and of the Chorzewo ponds
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Pieczyska nature reserve

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • EMILIA GRZ犵ZICKA — The locality of the Round-headed Rampion (Phyteuma orbiculare L.) in the Niecka Nidzia雟ka Basin
 • PIOTR ZABΜCKI, MICHA WOLNY — The first locality of the Northern Emerald Somatochlora arctica (ZETTERSTEDT, 1840) (Odonata: Corduliidae) in the Opole region (Southwest Poland) with commentary to the list of dragonflies of Opole voivodeship

SUMMARY >>>

 

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Halina Pi瘯o-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • ANNA KUJAWA, Bx浩J GIERCZYK, BARBARA KUDxWIEC, JERZY KARG — Wspó販zesne wyst瘼owanie piestrzenicy olbrzymiej Gyromitra gigas (KROMBH.) COOKE w Polsce i ocena jej zagro瞠nia
 • IZABELA ZAJ。 — Ró積orodno嗆 florystyczna górnego odcinka doliny rzeki Rawki
 • MARIA OLESZCZUK — Zodarion germanicum C.L. KOCH (Araneae, Zodariidae) w Parku Krajobrazowym im. gen. Dezyderego Ch豉powskiego – nowe stanowiska w Wielkopolsce
 • PAWE BUCZY垶KI, MAREK PRZEWO昧Y, MAGDALENA ZGIERSKA — Wst瘼ne badania chrz御zczy wodnych (Coleoptera) Nadwieprza雟kiego Parku Krajobrazowego (Polska 鈔odkowo-wschodnia)
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody „Milechowy”
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody „Biesak-Bia這gon”
 • MACIEJ ARCISZEWSKI, WΜDZIMIERZ CH邛NICKI, SEBASTIAN . ΣPI垶KI, ANNA MIRU, ANNA SUCHOWOLEC — P豉zy Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny
 • JACEK Bx狹K, MATEUSZ CIECHANOWSKI, ANDRZEJ GARBALEWSKI — 妃iertelno嗆 p豉zów na drogach w latach 1999 i 2009 na trzech wybranych stanowiskach w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym i w jego najbli窺zym s御iedztwie w Gda雟ku
 • KATARZYNA DALESZCZYK — Czy potencja rozrodczy 簑brów maleje?

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • ALEKSANDRA MONWID, DARIUSZ KUBIAK — Stanowisko Thelotrema lepadinum (ACH.) ACH. (Thelotremataceae, zlichenizowane Ascomycota) w rezerwacie „Pupy” (Puszcza Piska)
 • ANNA PACYNA, DARIUSZ TLAΘA, EDWARD WALUSIAK — Widlicz Isslera Diphasiastrum issleri w Babiogórskim Parku Narodowym

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ANNA KUJAWA, Bx浩J GIERCZYK, BARBARA KUDxWIEC, JERZY KARG — Prezent distribution of Snow Morel Gyromitra gigas (KROMBH.) COOKE in Poland and threats assessment
 • IZABELA ZAJ。 — Diversity of vascular plants of the upper course of the Rawka river
 • MARIA OLESZCZUK — Zodarion germanicum C.L. KOCH (Araneae, Zodariidae) in the gen. Dezydery Ch豉powski Landscape Park – new localities in Wielkopolska
 • PAWE BUCZY垶KI, MAREK PRZEWO昧Y, MAGDALENA ZGIERSKA — Preliminary studies of aquatic beetles (Coleoptera) of the Nadwieprza雟ki Landscape Park (Middle-Eastern Poland)
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Milechowy nature reserve
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Biesak-Bia這gon nature reserve
 • MACIEJ ARCISZEWSKI, WΜDZIMIERZ CH邛NICKI, SEBASTIAN . ΣPI垶KI, ANNA MIRU, ANNA SUCHOWOLEC — Amphibian fauna of the Nadmorski Landscape Park and its buffer zone
 • JACEK Bx狹K, MATEUSZ CIECHANOWSKI, ANDRZEJ GARBALEWSKI — Amphibian mortality on roads in the years 1999 and 2009 on the three selected sites in Tricity Landscape Park and in its neighborhood – Gda雟k
 • KATARZYNA DALESZCZYK — Is reproductive potential of European bison decreasing?

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • ALEKSANDRA MONWID, DARIUSZ KUBIAK — Locality of Thelotrema lepadinum (ACH.) ACH. (Thelotremataceae, lichenized Ascomycota) in the “Pupy” nature reserve (Puszcza Piska Large Forest)
 • ANNA PACYNA, DARIUSZ TLAΘA, EDWARD WALUSIAK — Diphasiastrum issleri in the Babia Góra National Park

SUMMARY >>>

 

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Halina Pi瘯o-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • ANNA KUJAWA, Bx浩J GIERCZYK, PIOTR CHACHUx, JERZY KARG, MAREK HALAMA, MIROSxW GRYC — Wspó販zesne wyst瘼owanie gwiazdosza potrójnego (Geastrum triplex) w Polsce i ocena jego zagro瞠nia
 • ANNA KUJAWA, BARBARA KUDxWIEC, Bx浩J GIERCZYK, MATEUSZ STEFANIAK, MAΔORZATA KOΡOWSKA, SxWOMIR MIELCZAREK — Czarka austriacka Sarcoscypha austriaca (O. BECK ex SACC.) BOUD. w Wielkopolsce
 • GRZEGORZ J. WOLSKI — Materia造 do brioflory Polski 字odkowej. Mchy i w徠robowce rezerwatu torfowiskowego Czarny ㄆg oraz jego otuliny (województwo ódzkie)
 • DOMINIK KOPE, Bx浩J KRAWCZYK, GRZEGORZ J. WOLSKI, IZABELA ZAJ。 — Szata ro郵inna rezerwatu Wrz帷a (woj. ódzkie)
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Przedborskiego Parku Krajobrazowego
 • MAGDALENA WYBRANIEC, GRZEGORZ HEBDA — Nietoperze (Chiroptera) w obiektach sakralnych Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (Opolszczyzna)
 • STANISxW WIKA — W sprawie rezerwatu przyrody „Smole” – nowe propozycje i realne mo磧iwo軼i ochrony

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • ANNA DELIMAT, DOMINIKA KUSTOSZ, EDWARD WALUSIAK — Nowe stanowiska czosnku nied德iedziego Allium ursinum L. na granicy Tatr i na Podtatrzu
 • DAWID MARCZAK, ALEXIA HOSTE-DANYΜW, DANUTA PEPΜWSKA-MARCZAK, ANDRZEJ MELKE, BARTΜMIEJ PACUK, JAKUB MASIARZ — Nowe stanowiska rzadkich, interesuj帷ych i chronionych gatunków chrz御zczy (Coleoptera) w faunie Kampinoskiego Parku Narodowego

POLEMIKI
 • ZBIGNIEW WITKOWSKI, PAWE ADAMSKI, KRZYSZTOF KARWOWSKI — B喚dne informacje o wprowadzeniu w Pieniny miesza鎍ów pieni雟ko-alpejskich niepylaka apollo

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ANNA KUJAWA, Bx浩J GIERCZYK, PIOTR CHACHUx, JERZY KARG, MAREK HALAMA, MIROSxW GRYC — Geastrum triplex in Poland – present-day occurrence, distribution and assessment of its threatened status
 • ANNA KUJAWA, BARBARA KUDxWIEC, Bx浩J GIERCZYK, MATEUSZ STEFANIAK, MAΔORZATA KOΡOWSKA, SxWOMIR MIELCZAREK — Scarlet Elfcup Sarcoscypha austriaca (O. BECK ex SACC.) BOUD. in Greater Poland
 • GRZEGORZ J. WOLSKI — Contribution to the bryoflora of Central Poland. Mosses and liverworts of the Czarny ㄆg peat bog reserve and its buffer zone (ód Province)
 • DOMINIK KOPE, Bx浩J KRAWCZYK, GRZEGORZ J. WOLSKI, IZABELA ZAJ。 — Flora and vegetation of the Wrz帷a nature reserve (Central Poland)
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Przedborski Landscape Park
 • MAGDALENA WYBRANIEC, GRZEGORZ HEBDA — Bats (Chiroptera) in sacred buildings in the Stobrawa Landscape Park (Opole Province)
 • STANISxW WIKA — A case of the Smole reserve – new proposals and possibilities for conservation

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • ANNA DELIMAT, DOMINIKA KUSTOSZ, EDWARD WALUSIAK — New localities of Allium ursinum L. on the border of the Tatras and on Podtatrze
 • DAWID MARCZAK, ALEXIA HOSTE-DANYΜW, DANUTA PEPΜWSKA-MARCZAK, ANDRZEJ MELKE, BARTΜMIEJ PACUK, JAKUB MASIARZ — New records of rare, interesting and protected beetle species (Coleoptera) of Kampinos National Park’s fauna

POLEMICS
 • ZBIGNIEW WITKOWSKI, PAWE ADAMSKI, KRZYSZTOF KARWOWSKI — Incorrect information on introduction of Pieninian-Alpine hybrids of the apollo butterfly in the Pieniny Mts

SUMMARY >>>

 

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Halina Pi瘯o-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • ALEKSANDRA GRABOWSKA, PIOTR ZANIEWSKI, MAΔORZATA WIERZBICKA — Materia造 do bioty porostów i grzybów naporostowych rezerwatu „Brwilno” (字odkowa Polska)
 • VLADIMIR GOLUBKOV, ADAM BOHDAN, MARTA POPxWSKA — Nowe, rzadkie i interesuj帷e gatunki porostów Bia這wieskiego Parku Narodowego
 • DARIUSZ KUBIAK — Stan zachowania bioty porostów w rezerwatach „D瑿y Napiwodzkie” i „Koniuszanka II” na Pojezierzu Olszty雟kim
 • BARTOSZ PIWOWARSKI — 好ie篡czka przebi郾ieg Galanthus nivalis L. w 安i皻okrzyskim Parku Narodowym
 • MAGDALENA OPAx, LESZEK MAJGIER, TOMASZ PARUSEL — Dendrochronologiczna ocena wieku drzew iglastych w wybranych rezerwatach le郾ych województwa opolskiego
 • DARIUSZ HOFMA垶KI, JERZY KARG — Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Ch豉powskiego
 • EWELINA JANULIS — Wyst瘼owanie p豉zów w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Pas Pobrze瘸 na wschód od Ustki”
 • ΣKASZ KURKOWSKI, ALICJA SZOSTKIEWICZ, ANNA WEISTOCK — Awifauna torfowisk i terenów podmok造ch Górznie雟ko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
 • JAKUB GRYZ, IGA GÓ挑, DAGNY KRAUZE-GRYZ — Wp造w antropogenicznego przekszta販enia krajobrazu na sk豉d pokarmu puszczyka Strix aluco L. w Biebrza雟kim Parku Narodowym

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • ZBIGNIEW GAJEWSKI, DAMIAN MARCISZ — Nowe stanowisko obuwika pospolitego Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae) na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego
 • AGATA PIWNIK, DARIUSZ SKAR玆垶KI — Skoczogonki (Collembola) wydm 鈔ódl康owych specjalnego obszaru ochrony Wrzosowisko Przemkowskie
 • ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, ANNA KUJAWA, DARIUSZ KARASI垶KI, Bx浩J GIERCZYK — XVII Wystawa Grzybów Puszczy Bia這wieskiej w Hajnówce

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ALEKSANDRA GRABOWSKA, PIOTR ZANIEWSKI, MAΔORZATA WIERZBICKA — Contribution to knowledge of lichens and lichenicolous fungi of the „Brwilno” nature reserve (central Poland)
 • VLADIMIR GOLUBKOV, ADAM BOHDAN, MARTA POPxWSKA — New, rare and interesting lichens of the Bia這wie瘸 National Park
 • DARIUSZ KUBIAK — State of preservation of the lichen biota in the D瑿y Napiwodzkie and Koniuszanka II nature reserves in the Olsztyn Lakeland
 • BARTOSZ PIWOWARSKI — The snowdrop Galanthus nivalis L. in the 安i皻okrzyski National Park
 • MAGDALENA OPAx, LESZEK MAJGIER, TOMASZ PARUSEL — Dendrochronological estimate of the age of conifers in selected forest reserves in Opolskie voivodeship
 • DARIUSZ HOFMA垶KI, JERZY KARG — Longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of the Gen. Dezydery Ch豉powski Landscape Park
 • EWELINA JANULIS — The occurrence of amphibians in the Protected Landscape Area “Pas Pobrze瘸 na wschód od Ustki”
 • ΣKASZ KURKOWSKI, ALICJA SZOSTKIEWICZ, ANNA WEISTOCK — Breeding avifauna of peat bogs and wetlands of the Górzno-Lidzbark Landscape Park
 • JAKUB GRYZ, IGA GÓ挑, DAGNY KRAUZE-GRYZ — Impact of anthropogenic landscape transformation on the diet composition of tawny owl Strix aluco L. in Biebrza National Park

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • ZBIGNIEW GAJEWSKI, DAMIAN MARCISZ — A new locality of Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae) in the Ojców National Park
 • AGATA PIWNIK, DARIUSZ SKAR玆垶KI — Springtails (Collembola) of inland dunes in the special area of protection Wrzosowisko Przemkowskie
 • ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, ANNA KUJAWA, DARIUSZ KARASI垶KI, Bx浩J GIERCZYK — The XVII Fungi Exposition of the Bia這wie瘸 Forest in Hajnówka

SUMMARY >>>


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Halina Pi瘯o-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • PAWE PAWLIKOWSKI, DAN WOΘOWYCKI, PIOTR ZANIEWSKI, ΣKASZ KOZUB, FILIP JARZOMBKOWSKI, IWONA DEMBICZ, MAGDA GALUS, RAFA ZARZECKI, ΣKASZ BANASIAK — Flora ro郵in naczyniowych rezerwatu „Kozi Rynek” w Puszczy Augustowskiej
 • ZYGMUNT DENISIUK, DAMIAN CHMURA, PAWE ADAMSKI — Znaczenie zast瘼czych stanowisk w utrzymaniu populacji dziewi耩si逝 pop這cholistnego Carlina onopordifolia w Polsce
 • ANDRZEJ M. JAGODZI垶KI, MONIKA KUBIAK, ALEKSANDRA WARNKOWSKA, J犵RZEJ ZIÓΘOWSKI, NATASZA DOPIERAx, SEBASTIAN ROSIK, ARKADIUSZ MOTYL, ADRIAN ΣKOWSKI, ADRIAN KOTER, BEATA K﹗NA, KAMIL OPIEΘA, ANNA BARYCZA, KRZYSZTOF JANISZEWSKI, HUBERT PRAIS, DOROTA WRO垶KA-PILAREK — Wyst瘼owanie klonu polnego Acer campestre L. na terenie rezerwatów przyrody „Ostrów Panie雟ki” i „璕i na Ostrowiu Panie雟kim” ko這 Che軛na
 • ADAM BYK, MARCIN KUDx — Chrz御zcze nekrofilne z rodzin: Coleoptera, Sphaeritidae, Histeridae – Histerinae, Leiodidae – Cholevinae, Silphidae terenów le郾ych Puszczy Bia這wieskiej
 • ANNA KLASA, BOGUSxW SOSZY垶KI — Bzygowate (Syrphidae; Diptera) Ojcowskiego Parku Narodowego
 • JERZY WYPIÓRKIEWICZ — Wyst瘼owanie drobnych ssaków w rezerwacie Kwiatówka

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • BARTΜMIEJ PACUK, ALEKSANDER JABΜ垶KI — Nowe stanowiska t璕osza rdzawego Elater ferrugineus (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Elateridae) orazPlatyrhinus resinosus (SCOPOLI, 1763) (Coleoptera: Anthribidae) w zachodniej Polsce
 • MICHA NOWAK, PAWE SZCZERBIK, ARTUR KLACZAK, WΜDZIMIERZ POPEK —Ponowne stwierdzenie piekielnicy Alburnoides bipunctatus (Teleostei: Cyprinidae) w rzece Nidzie
 • ANNA KUJAWA, ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, ANDRZEJ GRYGORUK — XXXIII Wszechnica Biebrza雟ka – Grzyby nad Biebrz

   Spis tre軼i tomu 29 (2010)

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • PAWE PAWLIKOWSKI, DAN WOΘOWYCKI, PIOTR ZANIEWSKI, ΣKASZ KOZUB, FILIP JARZOMBKOWSKI, IWONA DEMBICZ, MAGDA GALUS, RAFA ZARZECKI, ΣKASZ BANASIAK — Vascular plants of the Kozi Rynek Nature Reserve in the Augustów Forest (NE Poland)
 • ZYGMUNT DENISIUK, DAMIAN CHMURA, PAWE ADAMSKI — Importance of substitute sites in the maintenance of populations of the thistle Carlina onopordifolia in Poland
 • ANDRZEJ M. JAGODZI垶KI, MONIKA KUBIAK, ALEKSANDRA WARNKOWSKA, J犵RZEJ ZIÓΘOWSKI, NATASZA DOPIERAx, SEBASTIAN ROSIK, ARKADIUSZ MOTYL, ADRIAN ΣKOWSKI, ADRIAN KOTER, BEATA K﹗NA, KAMIL OPIEΘA, ANNA BARYCZA, KRZYSZTOF JANISZEWSKI, HUBERT PRAIS, DOROTA WRO垶KA-PILAREK — Occurence of common maple Acer campestre L. in “Ostrów Panie雟ki” and “璕i na Ostrowiu Panie雟kim” nature reserves near Che軛no
 • ADAM BYK, MARCIN KUDx — Necrophilous beetles: Sphaeritidae, Histeridae – Histerinae, Leiodidae – Cholevinae, Silphidae of forest areas in the Bia這wie瘸 Forest
 • ANNA KLASA, BOGUSxW SOSZY垶KI — Hoverflies (Syrphidae; Diptera) of the Ojców National Park
 • JERZY WYPIÓRKIEWICZ — Occurrence of small mammals in the Kwiatówka Nature Reserve

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • BARTΜMIEJ PACUK, ALEKSANDER JABΜ垶KI — New locality of rusty click beetle Elater ferrugineus (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Elateridae) and scarce fungus weevil Platyrhinus resinosus (SCOPOLI, 1763) (Coleoptera: Anthribidae) from Western Poland
 • MICHA NOWAK, PAWE SZCZERBIK, ARTUR KLACZAK, WΜDZIMIERZ POPEK — Occurrence of the spirlin Alburnoides bipunctatus (Teleostei: Cyprinidae) in the Nida River
 • ANNA KUJAWA, ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, ANDRZEJ GRYGORUK — The XXXIII Wszechnica Biebrza雟ka Seminar – Fungi in the Biebrza National Park

   Contents Vol. 29 (2010)

SUMMARY >>>Rada Redakcyjna
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Halina Pi瘯o-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of the Editorial Office)
Anna Godlewska (redaktor techniczny – Associate Editor)

Adres Redakcji
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • MAGDALENA LAZARUS, SULISxWA BORZYSZKOWSKA, MARTA KOLANOWSKA, BARBARA KRÓL, MARTIN KUKWA, MARTA LIBERACKA, ANNA 印佖AK, KATARZYNA WSZAΒK-RO浩K — Flora ro郵in naczyniowych doliny Czarnej Ha鎍zy w Suwalskim Parku Krajobrazowym na odcinku jezioro Ha鎍za – Turtul
 • BOGDAN JAROSZEWICZ — Stan zachowania na terenie Puszczy Bia這wieskiej gatunków motyli z za陰czników II i IV Dyrektywy Siedliskowej i propozycje dzia豉 ochronnych
 • ANDRZEJ WITKOWSKI, MARCIN POPIOΒK, JAN KUSZNIERZ, KRZYSZTOF BALDY, JAN KOTUSZ — Monitoring ichtiofauny Parku Narodowego Gór Sto這wych
 • DARIUSZ WOJDAN, MARTA SOBIERAJ — Herpetofauna Kozienickiego Parku Krajobrazowego
 • DARIUSZ WOJDAN, MAΔORZATA ZIELI垶KA — Herpetofauna Suchedniowsko-Obl璕orskiego Parku Krajobrazowego
 • ZYGMUNT DENISIUK — Ochrona polskiej przyrody i dziedzictwa kulturowego w programach UNESCO

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MIKOBIOTYCZNE
 • MAΔORZATA KARCZEWSKA — Nowe stanowisko podej廝zona marunowego Botrychium matricariifolium (RETZ.) A. BRAUNex W.D.J. KOCH (Ophioglossaceae) w Bia這wieskim Parku Narodowym
 • RYSZARD PLACKOWSKI — Rosiczka okr庵這listna Drosera rotundifolia L. w rezerwatach „Rybojady" i „Jeziora Go造雟kie"
 • DAWID MARCZAK — Strojni nadobny Philaeus chrysops (PODA, 1761) (Araneae: Salticidae) w Kampinoskim Parku Narodowym
 • DAWID MARCZAK, PRZEMYSxW KUREK,MAREK PRZEWO昧Y, JAN DANYΜW — Nowe gatunki chronionych chrz御zczy (Insecta: Coleoptera) w Kampinoskim Parku Narodowym
 • ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, ANNA KUJAWA, DARIUSZ KARASI垶KI, JUDYTA KONIK — XVI Wystawa Grzybów Puszczy Bia這wieskiej — ogólna charakterystyka zgromadzonych grzybów 

POLEMIKI
 • JERZY S. D、ROWSKI — Losy niepylaka apollo Parnassius apollo L. (Lepidoptera: Papilionidae) w Tatrza雟kim Parku Narodowym i problemy jego reintrodukcji

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • MAGDALENA LAZARUS, SULISxWA BORZYSZKOWSKA, MARTA KOLANOWSKA, BARBARA KRÓL, MARTIN KUKWA, MARTA LIBERACKA, ANNA 印佖AK, KATARZYNA WSZAΒK-RO浩K — The vascular plant flora of the Czarna Ha鎍za River valley in the Suwa趾i Landscape Park between Lake Ha鎍za and Turtul
 • BOGDAN JAROSZEWICZ — State of conservation of butterfly species listed in Annex II and IV to Habitat Directive and proposals for their conservation in the Bia這wie瘸 Forest
 • ANDRZEJ WITKOWSKI, MARCIN POPIOΒK, JAN KUSZNIERZ, KRZYSZTOF BALDY, JAN KOTUSZ — Monitoring of ichthyofauna of the Sto這we Mountains National Park
 • DARIUSZ WOJDAN, MARTA SOBIERAJ — Herpetofauna of the Kozienice Landscape Park
 • DARIUSZ WOJDAN, MAΔORZATA ZIELI垶KA — Herpetofauna of the Suchedniów-Obl璕orek Landscape Park
 • ZYGMUNT DENISIUK — Protection of Polish nature and culture heritage within UNESCO programmes

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • MAΔORZATA KARCZEWSKA — A new locality of Botrychium matricariifolium (RETZ.) A. BRAUN ex W.D.J. KOCH (Ophioglossaceae) in the Bia這wie瘸 National Park
 • RYSZARD PLACKOWSKI — Drosera rotundifolia L. in "Rybojady" and "Jeziora Go造雟kie" Nature Reserves
 • DAWID MARCZAK — Philaeus chrysops (PODA, 1761) (Araneae: Salticidae) in Kampinos National Park
 • DAWID MARCZAK, PRZEMYSxW KUREK, MAREK PRZEWO昧Y, JAN DANYΜW — New species of protected beetles (Insecta: Coleoptera) in the Kampinos National Park
 • ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, ANNA KUJAWA, DARIUSZ KARASI垶KI, JUDYTA KONIK — The XVI Fungi Exposition of the Bia這wie瘸 Forest — general characteristic of gathered fungi 

POLEMICS
 • JERZY S. D、ROWSKI — The fate of Parnassius apollo L. (Lepidoptera: Papilionidae) in the Tatra National Park and problems of its reintroduction

SUMMARY >>>


Rada Redakcyjna
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Halina Pi瘯o-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of the Editorial Office)
Anna Godlewska (redaktor techniczny – Associate Editor)

Adres Redakcji
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • DARIUSZ KUBIAK, MARTA WRZOSEK, PIOTR ZANIEWSKI — Materia造 do bioty porostów i grzybów naporostowych rezerwatu „Las Biela雟ki” w Warszawie
 • ZYGMUNT DENISIUK, DAMIAN CHMURA, PAWE ADAMSKI — Dynamika naturalnych i zast瘼czych populacji dziewi耩si逝 pop這cholistnego Carlina onopordifolia BESSER w latach 2005 – 2009
 • TADEUSZ WOJAS — Materia造 do poznania chrz御zczy (Insecta: Coleoptera) torfowisk i m豉k Tatr Polskich
 • ALEKSEJ N. BUNEVICH — Wyst瘼owanie choroby uk豉du moczowo-p販iowego u 簑brów samców w bia這ruskiej cz窷ci Puszczy Bia這wieskiej
 • ZBIGNIEW JAKUBIEC, ANNA WEIDNER — Obserwowane reakcje zwierz徠 na obecno嗆 ludzi i wytwory cywilizacji w polskich parkach narodowych
 • MAΔORZATA O涊O — Rola ma造ch zbiorników wodnych w ochronie bioró積orodno軼i

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MIKOBIOTYCZNE
 • ANNA SOΡYS-LELEK — Wyst瘼owanie u逝dki le郾ej Omphalodes scorpioides (HAENKE) SCHRANK w Ojcowskim Parku Narodowym

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • DARIUSZ KUBIAK, MARTA WRZOSEK, PIOTR ZANIEWSKI — Contribution to knowledge of lichens and lichenicolous fungi of the “Las Biela雟ki” nature reserve in Warsaw
 • ZYGMUNT DENISIUK, DAMIAN CHMURA, PAWE ADAMSKI — Dynamics of natural and introduced populations of the thistle Carlina onopordifolia BESSER in the years 2005 – 2009
 • TADEUSZ WOJAS — Materials to the knowledge of beetles (Insecta: Coleoptera) of peatbogs and bog-springs in Polish Tatra Mountains
 • ALEKSEJ N. BUNEVICH — Occurrence of uro-genital disease (balanoposthitis) in males of the European bison in the Belorussian part of the Bia這wie瘸 Forest
 • ZBIGNIEW JAKUBIEC, ANNA WEIDNER — Response of some animals to human activity in Polish national parks
 • MAΔORZATA O涊O — The role of small water bodies in the conservation of biodiversity

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • ANNA SOΡYS-LELEK — The occurrence of Omphalodes scorpioides (HAENKE) SCHRANK in the Ojców National Park (Southern Poland)

SUMMARY >>>


Rada Redakcyjna
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Halina Pi瘯o-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of the Editorial Office)
Anna Godlewska (redaktor techniczny – Associate Editor)

Adres Redakcji
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • STANISxW CIE印I垶KI — Wykaz gatunków porostów (grzybów zlichenizowanych) Puszczy Bia這wieskiej (NE Polska)
 • WOJCIECH GRUSZKA — Porosty rezerwatu „Osiedle Kormoranów” na Pojezierzu Kraje雟kim (pó軟ocno-zachodnia Polska)
 • GRZEGORZ J. WOLSKI, JANINA JAKUBOWSKA-GABARA — Materia造 do brioflory Polski 字odkowej. Mchy i w徠robowce rezerwatu le郾ego ζznów
 • ANDRZEJ BOBIEC, EWELINA JASZCZ — D帳 szypu趾owy w Bia這wieskim Parku Narodowym: fala naturalnego odnowienia?
 • DAWID MARCZAK — Rzadkie gatunki chrz御zczy (Insecta: Coleoptera) Kampinoskiego Parku Narodowego
 • BEATA KOJTEK, EWA ROCHOWICZ — Zespó l璕owy le郾ych ptaków rezerwatu Morysin w Warszawie
 • MAΔORZATA KRASI垶KA, ZBIGNIEW A. KRASI垶KI — Przebieg i dyspersja choroby nekrotycznego zapalenia napletka samców 簑brów na terenie polskiej cz窷ci Puszczy Bia這wieskiej

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MIKOBIOTYCZNE
 • RYSZARD PLACKOWSKI — Nowe informacje o 篡wcu dziewi璚iolistnym Dentaria enneaphyllos w rezerwacie le郾ym „S逝gocice” k. Tomaszowa Mazowieckiego (Polska 字odkowa)

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • STANISxW CIE印I垶KI — Checklist of lichens (Ascomycota lichenisati) of Bia這wie瘸 Primeval Forest (NE Poland)
 • WOJCIECH GRUSZKA — Lichens of the “Osiedle Kormoranów” reserve in Kraje雟kie Lake District (north-western Poland)
 • GRZEGORZ J. WOLSKI, JANINA JAKUBOWSKA-GABARA — Contribution to the bryoflora of Central Poland. Mosses and liverworts of the ζznów forest reserve
 • ANDRZEJ BOBIEC, EWELINA JASZCZ — Pedunculate oak in the Bia這wie瘸 National Park: a wave of natural regeneration?
 • DAWID MARCZAK — Rare beetle species (Insecta: Coleoptera) in Kampinos National Park
 • BEATA KOJTEK, EWA ROCHOWICZ — Forest breeding bird community of the Morysin reserve in Warsaw
 • MAΔORZATA KRASI垶KA, ZBIGNIEW A. KRASI垶KI — Course and dispersion of the disease posthitis/balanoposthitis in males of the European bison in the Polish part of Bia這wie瘸 Forest

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • RYSZARD PLACKOWSKI — New data on Dentaria enneaphyllos in the “S逝gocice” Forest Nature Reserve near Tomaszów Mazowiecki (Central Poland)

SUMMARY >>>


Rada Redakcyjna
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Halina Pi瘯o-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of the Editorial Office)
Anna Godlewska (redaktor techniczny – Associate Editor)

Adres Redakcji
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • ANNA BUJAKIEWICZ, ANNA KUJAWA — Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Bia這wieskiej
 • ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, DARIUSZ KARASI垶KI, Bx浩J GIERCZYK, ANNA KUJAWA, ARTUR OBIDZI垶KI — Czarka austriacka Sarcoscypha austriaca (O. BECK ex SACC.) BOUD. w Polsce – nowe stanowiska i nowy substrat
 • ANNA MATWIEJUK — Stan bioty porostów Studzianego Lasu w Wigierskim Parku Narodowym (Polska pó軟ocno-wschodnia)
 • ALICJA KOCIOx, ALICJA SΣPSKA — Dynamika procesów lasotwórczych wielogatunkowych buczyn i jedlin
  w optymalnych i terminalnych fazach rozwoju w Uroczyskach Grele i Obrocz w Roztocza雟kim Parku Narodowym
 • ANNA ST襾IE, RADOMIR JASKUx — Materia造 do poznania biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
 • ANDRZEJ GINALSKI — Brytyjskie parki narodowe – wybrane aspekty zarz康zania ochron przyrody

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MIKOBIOTYCZNE
 • ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, PIOTR CHACHUx — Nowe stanowiska i nowe gatunki 篡wicieli suchogówki korowej Phleogena faginea (FR.) LINK w Polsce
 • JEREMI KOΜDZIEJEK — Wyst瘼owanie groszku skrzydlastego Lathyrus linifolius (REICHARD) BÄSSLER (Fabaceae)
  w 鈔odkowej Polsce
 • DAWID MARCZAK — Materia造 do poznania fauny wybranych rodzin motyli nocnych (Lepidoptera) Kampinoskiego Parku Narodowego
 • ADAM OLSZEWSKI, MICHA GÓWKA — Stan poznania ichtiofauny Kampinoskiego Parku Narodowego

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ANNA BUJAKIEWICZ, ANNA KUJAWA — Macrofungi in selected reserves of Bia這wie瘸 Forest
 • ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, DARIUSZ KARASI垶KI, Bx浩J GIERCZYK, ANNA KUJAWA, ARTUR OBIDZI垶KI — Scarlet elfcup Sarcoscypha austriaca (O. BECK ex SACC.) BOUD. in Poland – new localities and a new substratum
 • ANNA MATWIEJUK — State of lichens biota of Studziany Las in Wigry National Park (north-eastern Poland)
 • ALICJA KOCIOx, ALICJA SΣPSKA — The dynamics of forest-making processes of the multispecies beech stands and multispecies fir stands in optimal and terminal phases in Ranges Grele and Obrocz in Roztocza雟ki National Park
 • ANNA ST襾IE, RADOMIR JASKUx — Materials to knowledge of carabid fauna (Coleoptera: Carabidae) of Bolimów Landscape Park
 • ANDRZEJ GINALSKI — British national parks – selected aspects of nature conservation management

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, PIOTR CHACHUx — New localities and new hosts of Phleogena faginea (FR.) LINK in Poland
 • JEREMI KOΜDZIEJEK — The occurrence of Lathyrus linifolius (REICHARD) BÄSSLER (Fabaceae) in Central Poland
 • DAWID MARCZAK — Materials to the knowledge of selected Macromoths (Lepidoptera) of Kampinos National Park
 • ADAM OLSZEWSKI, MICHA GÓWKA — State of knowledge concerning the ichthyofauna of Kampinos National Park

SUMMARY >>>
Rada Redakcyjna
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Halina Pi瘯o-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny - Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji - Secretary of the Editorial Office)
Anna Godlewska (redaktor techniczny - Associate Editor)

Adres Redakcji
Park Pa豉cowy 5, 17 - 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • MARIA xWRYNOWICZ, DOMINIKA 印USARCZYK, IWONA WALEWSKA-GR、CZEWSKA — Grzyby projektowanego rezerwatu „G御zczyk” na Wy篡nie Cz瘰tochowskiej
 • RYSZARD PLACKOWSKI — Stanowisko kruszczyka drobnolistnego Epipactis microphylla (EHRH.) SW. w rezerwacie „Lipowiec” ko這 Chrzanowa w Polsce Po逝dniowej
 • JAN K. KOWALCZYK, TADEUSZ KURZAC — 秧dówki (Hymenoptera, Aculeata) rezerwatu „Polana Siwica” i terenów przyleg造ch w Bolimowskim Parku Krajobrazowym
 • JAN K. KOWALCZYK, TADEUSZ KURZAC, TADEUSZ PAWLIKOWSKI — Stan poznania pszczó (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes) Parku Krajobrazowego Wzniesie ódzkich
 • TOMASZ JANISZEWSKI, BARTOSZ LESNER, KACPER SKOPI垶KI — Zimowanie ptaków wodno-b這tnych na obszarze Za喚cza雟kiego Parku Krajobrazowego w latach 1988 – 2009
 • DANUTA PEPΜWSKA-MARCZAK, DAWID MARCZAK — Wysokie zag瘰zczenie terytoriów lelka Caprimulgus europaeus L. 1758 na wrzosowisku Niepust w Kampinoskim Parku Narodowym
 • MACIEJ TURZA垶KI — Sowy Strigiformes Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otuliny
 • DOROTA MICHALSKA-HEJDUK, BOGUMIx OLECH, WOJCIECH PAWENTA — Charakterystyka geobotaniczna siedlisk derkacza Crex crex L. w zachodniej cz窷ci Kampinoskiego Parku Narodowego
 • WOJCIECH G﹖IENICA-BYRCYN — Sposoby pozyskiwania 鈍istaków w Tatrach
 • TOMASZ SKRZYDΜWSKI — Ocena wp造wu zwierzyny p這wej na odnowienia naturalne w buczynie karpackiej na terenie Tatrza雟kiego Parku Narodowego

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MIKOBIOTYCZNE
 • MAΔORZATA KARCZEWSKA — Nowy gatunek ro郵iny naczyniowej podej廝zon rutolistny Botrychium multifidium (L.) (Ophioglossaceae) w Bia這wieskim Parku Narodowym
 • RYSZARD PLACKOWSKI — Nowe stanowisko wyblina jednolistnego Malaxis monophyllos L. SW. w otulinie rezerwatu „Lipowiec” ko這 Chrzanowa

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • MARIA xWRYNOWICZ, DOMINIKA 印USARCZYK, IWONA WALEWSKA-GR、CZEWSKA — Macrofungi of the planned nature reserve “G御zczyk” in the Cz瘰tochowa Upland
 • RYSZARD PLACKOWSKI — Information on the locality of small-leaved hellaborine Epipactis microphylla (EHRH.) SW. in the “Lipowiec” reserve near Chrzanów (Poland)
 • JAN K. KOWALCZYK, TADEUSZ KURZAC — Aculeata (Hymenoptera) of the “Polana Siwica” reserve and adjacent areas in the Bolimowski Landscape Park
 • JAN K. KOWALCZYK, TADEUSZ KURZAC, TADEUSZ PAWLIKOWSKI — The state of knowledge on the bees (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes) of the Wzniesienia ódzkie Landscape Park
 • TOMASZ JANISZEWSKI, BARTOSZ LESNER, KACPER SKOPI垶KI — Wintering of waterfowl in Za喚cza雟ki Landscape Park in 1988 – 2009
 • DANUTA PEPΜWSKA-MARCZAK, DAWID MARCZAK — High density of the Nightjar Caprimulgus europaeus L. 1758 territories on the Niepust heath land in the Kampinoski National Park
 • MACIEJ TURZA垶KI — Owls Strigiformes of the Ojców National Park and its buffer zone
 • DOROTA MICHALSKA-HEJDUK, BOGUMIx OLECH, WOJCIECH PAWENTA — Geobotanic characteristics of the corncrake Crex crex L. biotopes in the western part of the Kampinoski National Park
 • WOJCIECH G﹖IENICA-BYRCYN — The ways to capture marmots in the Tatras
 • TOMASZ SKRZYDΜWSKI — An evaluation of the influence of ungulates on natural regeneration in Carpathian beech forests of the Tatra National Park

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • MAΔORZATA KARCZEWSKA — A new vascular plant species leathery moonwort Botrychium multifidium (L.) (Ophioglossaceae) in the Bia這wie瘸 National Park (NE Poland)
 • RYSZARD PLACKOWSKI — A new locality of bog orchid Malaxis monophyllos L. SW. in the buffer zone of the “Lipowiec” nature reserve near Chrzanów

SUMMARY >>>


Rada Redakcyjna
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Halina Pi瘯o-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny - Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji - Secretary of the Editorial Office)
Anna Godlewska (redaktor techniczny - Associate Editor)

Adres Redakcji
Park Pa豉cowy 5, 17 - 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
www.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • Bx浩J GIERCZYK, PIOTR CHACHUx, DARIUSZ KARASI垶KI, ANNA KUJAWA, KRZYSZTOF KUJAWA, TOMASZ PACHLEWSKI, MAREK SNOWARSKI, ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, TOMASZ 印USARCZYK, MICHA WÓJTOWSKI —
  Grzyby wielkoowocnikowe polskich Bieszczadów. Cz窷 I
 • JOLANTA ADAMCZYK — Grzyby wielkoowocnikowe zró積icowanych zbiorowisk muraw kserotermicznych projektowanego rezerwatu krajobrazowego Olszty雟kie Ska造 (Wy篡na Cz瘰tochowska)
 • ANNA HALLADIN-D、ROWSKA, LESZEK KUCHARSKI — Rola polan reglowych w ochronie ró積orodno軼i biologicznej Gorcza雟kiego Parku Narodowego

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • Bx浩J GIERCZYK, PIOTR CHACHUx, DARIUSZ KARASI垶KI, ANNA KUJAWA, KRZYSZTOF KUJAWA, TOMASZ PACHLEWSKI, MAREK SNOWARSKI, ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, TOMASZ 印USARCZYK, MICHA WÓJTOWSKI —
  Macrofungi of the Polish Bieszczady Mountains. Part I
 • JOLANTA ADAMCZYK — Macrofungi of diverse xerothermic swards of the planned landscape reserve of Olszty雟kie Ska造 (Cz瘰tochowa Upland)
 • ANNA HALLADIN-D、ROWSKA, LESZEK KUCHARSKI — The role of subalpine forest glades in the protection of biological diversity within the Gorce National Park

SUMMARY >>>


Rada Redakcyjna
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Halina Pi瘯o-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny - Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji - Secretary of the Editorial Office)
Anna Godlewska (redaktor techniczny - Associate Editor)

Adres Redakcji
Park Pa豉cowy 5, 17 - 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
www.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • JACEK PI邛KA, BEATA DOBROWOLSKA — Stopie pora瞠nia sosen Pinus sylvestris L. przez czyrenia sosnowego Phellinus pini (BROT.: FR.) A. AMES w obszarze ochrony 軼is貫j „Nart” w Kampinoskim Parku Narodowym
 • PAWE ZARZY垶KI — Zakres zdolno軼i i preferencji troficznych drewna izolatu pniarka modrzewiowego (Fomitopsis officinalis (VILL.) BONDARTSEV et SINGER) pochodz帷ego z obszaru chronionego „Che軛owa Góra” badany w warunkach in vitro
 • KATARZYNA KOLANKO — Porosty rezerwatu przyrody „Starodrzew Szyndzielski” w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszy雟kiej (pó軟ocno-wschodnia Polska)
 • DARIUSZ KUBIAK — Porosty rezerwatu „Dziektarzewo”
 • JAN K. KOWALCZYK, TADEUSZ KURZAC, JERZY NADOLSKI — 秧dówki (Hymenoptera, Aculeata) wybranych obszarów chronionych w Parku Krajobrazowym Mi璠zyrzecza Warty i Widawki
 • MAΔORZATA SKRZYPCZY垶KA, JUSTYNA CZOPA — Owady uszkadzaj帷e owoce i nasiona jarz瑿iny zwyczajnej Sorbus aucuparia L. w Gorcza雟kim Parku Narodowym
 • ANNA KLASA, JÓZEF PARTYKA — Stanowiska bobrów europejskich Castor fiber L. w Dolinie S御powskiej (Ojcowski Park Narodowy) w latach 2005 – 2007 w porównaniu z latami 1985 – 1992
 • DOMINIK KOPE, Bx浩J CHMIELECKI, ANNA HALLADIN-D、ROWSKA, JUSTYNA WYLAZΜWSKA, ANNA KOZACZUK, PIOTR POPKIEWICZ, ANNA TRAUT-SELIGA, LESZEK KUCHARSKI — Obszar Natura 2000 „Pradolina Warszawsko-Berli雟ka” – ostoj cennych gatunków ro郵in naczyniowych
 • ANNA HALLADIN-D、ROWSKA, Bx浩J CHMIELECKI, PIOTR NIED柱IEDZKI — Obszar Natura 2000 „ㄠka w B璚zkowicach” jako ostoja cennych gatunków ro郵in naczyniowych – problemy i perspektywy ochrony

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MIKOBIOTYCZNE
 • MAΔORZATA KARCZEWSKA — Nowe stanowisko goryczki w御kolistnej Gentiana pneumonante w Bia這wieskim Parku Narodowym
 • JAN K. KOWALCZYK, TADEUSZ KURZAC, BOGUSxW SOSZY垶KI — Nowe stanowiska interesuj帷ych gatunków 膨dówek (Hymenoptera, Aculeata) w regionie ódzkim

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • JACEK PI邛KA, BEATA DOBROWOLSKA — The degree of infestation of Pinus sylvestris L. by Phellinus pini (BROT.: FR.) A. AMES, in the strictly protected area “Nart” in the Kampinoski National Park
 • PAWE ZARZY垶KI — The range of trophic abilities and preferences of Fomitopsis officinalis (VILL.) BONDARTSEV et SINGER isolate, collected in the nature protected area of “Che軛owa Góra” and investigated in vitro
 • KATARZYNA KOLANKO — Lichens of the nature reserve of “Starodrzew Szyndzielski” in Knyszy雟ka Forest Landscape Park (north-eastern Poland)
 • DARIUSZ KUBIAK — The lichens of the “Dziektarzewo” nature reserve
 • JAN K. KOWALCZYK, TADEUSZ KURZAC, JERZY NADOLSKI — Aculeata (Hymenoptera) of the chosen protected areas in the Mi璠zyrzecze Warty and Widawki Landsacape Park
 • MAΔORZATA SKRZYPCZY垶KA, JUSTYNA CZOPA — Insects damaging fruits and seeds of the rowan-tree Sorbus aucuparia L. in the Gorce National Park
 • ANNA KLASA, JÓZEF PARTYKA — European beaver Castor fiber L. sites in the S御powska Valley (Ojców National Park) in the years 2005 – 2007 in comparison with the years 1985 – 1992
 • DOMINIK KOPE, Bx浩J CHMIELECKI, ANNA HALLADIN-D、ROWSKA, JUSTYNA WYLAZΜWSKA, ANNA KOZACZUK, PIOTR POPKIEWICZ, ANNA TRAUT-SELIGA, LESZEK KUCHARSKI — The Natura 2000 area “Pradolina Warszawsko-Berli雟ka” valley as a refuge for valuable vascular plant species
 • ANNA HALLADIN-D、ROWSKA, Bx浩J CHMIELECKI, PIOTR NIED柱IEDZKI — The Natura 2000 area “ㄠka w B璚zkowicach” as a refuge for valuable species of vascular plants – problems and perspectives of protection

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • MAΔORZATA KARCZEWSKA — A new locality of Gentiana pneumonante in the Bia這wie瘸 National Park
 • JAN K. KOWALCZYK, TADEUSZ KURZAC, BOGUSxW SOSZY垶KI — New localities of interesting Aculeata (Hymenoptera) in ód region

SUMMARY >>>


Rada Redakcyjna
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Halina Pi瘯o-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny - Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji - Secretary of the Editorial Office)
Anna Godlewska (redaktor techniczny - Associate Editor)

Adres Redakcji
Park Pa豉cowy 5, 17 - 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
www.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • STANISxW CIE印I垶KI — Znaczenie ochrony rezerwatowej dla zachowania bioty porostów (Ascomycota lichenisati) na przyk豉dzie Puszczy Kozienickiej
 • LUDWIK LIPNICKI, RENATA SOBIERALSKA — Porosty epifityczne w starych sadach w Dolinie Dolnej Wis造
 • MARIA KURZAC, JAROSxW SIERADZKI, JOLANTA ADAMCZYK — Zmiany szaty ro郵innej rezerwatu Stara Buczyna w Rakowie po 44 latach
 • JOLANTA ZAREMBSKA, AGATA ZAREMBSKA — P造wak szerokobrze瞠k Dytiscus latissimus LINNAEUS, 1758 (Coleoptera: Dytiscidae) w Szumlesiu Królewskim na Pojezierzu Kaszubskim
 • MACIEJ TURZA垶KI, ROBERT CZUCHNOWSKI — Rozmieszczenie i liczebno嗆 ptaków szponiastych Falconiformes oraz kruka Corvus corax w Ojcowskim Parku Narodowym w latach 2006 i 2007
 • MAGDALENA 名ISΜCKA, MIROSxW RATKIEWICZ, JAN RACZY垶KI, NORBERT DUDA, ANETTA BORKOWSKA, EDWARD KOMENDA — Zró積icowanie mitochondrialnego DNA oraz przep造w genów mi璠zy populacjami 這sia (Alces alces L.) w Dolinie Biebrzy i Puszczy Augustowskiej
 • ARTUR MICHAΜWSKI — Obszary chronione a us逝gi 鈔odowiska – wybrane aspekty zagadnienia

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • STANISxW CIE印I垶KI — The role of nature reserves in conservation of the lichen biota (Ascomycota lichenisati) – the case of Kozienicka Forest
 • LUDWIK LIPNICKI, RENATA SOBIERALSKA — Epiphytic lichens in old orchards of the Lower Vistula Valley (N Poland)
 • MARIA KURZAC, JAROSxW SIERADZKI, JOLANTA ADAMCZYK — Changes in the plant cover in the reserve of Stara Buczyna in Raków after 44 years
 • JOLANTA ZAREMBSKA, AGATA ZAREMBSKA — Dytiscus latissimus LINNAEUS, 1758 (Coleoptera: Dytiscidae) in Szumle Królewski of the Cashubian Lake District
 • MACIEJ TURZA垶KI, ROBERT CZUCHNOWSKI — Distribution and population size of the raptors Falconiformes and the Raven Corvus corax in the Ojców National Park in 2006 and 2007
 • MAGDALENA 名ISΜCKA, MIROSxW RATKIEWICZ, JAN RACZY垶KI, NORBERT DUDA, ANETTA BORKOWSKA, EDWARD KOMENDA — Mitochondrial DNA diversity and gene flow between moose populations from the Biebrza valley and the Augustowska Forest
 • ARTUR MICHAΜWSKI — Protected areas and environmental services – choosen problems

SUMMARY >>>


Rada Redakcyjna
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Halina Pi瘯o-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny - Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji - Secretary of the Editorial Office)
Anna Godlewska (redaktor techniczny - Associate Editor)

Adres Redakcji
Park Pa豉cowy 11, 17 - 230 Bia這wie瘸, Poland
tel./fax +48 85 682-9721
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
www.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, JACEK PI邛KA — Rezerwaty przyrody ostoj 瘸gwicy listkowatej Grifola frondosa (DICKS.: FR.) GRAY w 鈔odkowej Polsce
 • KATARZYNA KOLANKO — Materia造 do bioty porostów lasów olsowych w Biebrza雟kim Parku Narodowym
 • BARTΜMIEJ HAJEK — Charakterystyka wspó販zesnych stanowisk mchu Buxbaumia viridis na Wysoczy幡ie Elbl御kiej (Polska pó軟ocna)
 • ALEKSANDER BIELECKI, KATARZYNA PALI垶KA, DAWID MARCZAK — Pijawki (Hirudinida) S這wi雟kiego Parku Narodowego
 • TOMASZ MOKRZYCKI, ADAM BYK, JERZY BOROWSKI — Rzadkie i reliktowe saproksyliczne chrz御zcze (Coleoptera) starych d瑿ów Rogali雟kiego Parku Krajobrazowego
 • MAΔORZATA DENISIUK, MAGDALENA BARTOSZEWICZ — Szuwary turzycowe jako biotopy ptaków wodno-b這tnych w Parku Narodowym „Uj軼ie Warty”
 • GRZEGORZ KOPIJ — Awifauna l璕owa Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2000 „Gr康y Odrza雟kie” we Wroc豉wiu

NOTATKI FLORYSTYCZNE I FAUNISTYCZNE
 • ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, ANNA KUJAWA, DARIUSZ KARASI垶KI, Bx浩J GIERCZYK — Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Bia這wieskiej
 • MIΜSZ A. MAZUR — Uzupe軟ienie do wykazu ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea: Apionidae, Curculionidae, Rhynchitidae) Parku Krajobrazowego Gór Opawskich
 • PIOTR DASZKIEWICZ — Nieznane francuskie, historyczne dane wyst瘼owania skójki per這rodnej Maragaritifera margaritifera (LINNAEUS, 1758) w Rzeczypospolitej w XVIII wieku

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, JACEK PI邛KA — Nature reserves as a refuge of Grifola frondosa (DICKS.: FR.) GRAY in central Poland
 • KATARZYNA KOLANKO — A contribution to the lichen biota alder forests in Biebrza National Park
 • BARTΜMIEJ HAJEK — The profile of contemporary localities of moss Buxbaumia viridis in Elbl庵 Upland (northern Poland)
 • ALEKSANDER BIELECKI, KATARZYNA PALI垶KA, DAWID MARCZAK — Leeches (Hirudinida) of S這wi雟ki National Park
 • TOMASZ MOKRZYCKI, ADAM BYK, JERZY BOROWSKI — Rare and relict saproxylic beetles (Coleoptera) of old oaks of the Rogalin Landscape Park
 • MAΔORZATA DENISIUK, MAGDALENA BARTOSZEWICZ — Sedge rushes as biotopes of wetland birds in the Warta Mouth National Park
 • GRZEGORZ KOPIJ — Breeding birds of the Special Protection Area Natura 2000 “Gr康y Odrza雟kie” in Wroc豉w

SHORT NOTES
 • ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, ANNA KUJAWA, DARIUSZ KARASI垶KI, Bx浩J GIERCZYK — Fungi gathered for the XIV Fungi Exposition of the Bia這wie瘸 Forest
 • MIΜSZ A. MAZUR — Additions to the checklist of the weevils (Coleoptera: Curculionoidea: Apionidae, Curculionidae, Rhynchitidae) of the Opawskie Mountains Landscape Park
 • PIOTR DASZKIEWICZ — Unknown French historical data on the presence of freshwater pearl mussel Maragaritifera margaritifera (LINNAEUS, 1758) in the 18th century Polish-Lithuanian Commonwealth

SUMMARY >>>


Rada Redakcyjna
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Halina Pi瘯o-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny - Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji - Secretary of the Editorial Office)
Anna Godlewska (redaktor techniczny - Associate Editor)

Adres Redakcji
Park Pa豉cowy 11, 17 - 230 Bia這wie瘸, Poland
tel./fax +48 85 682-9721
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
www.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • KATARZYNA KOLANKO — Porosty rezerwatu „Krasne” w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszy雟kiej (pó軟ocno-wschodnia Polska)
 • MIROSxW SZCZEPA垶KI, EWA FUDALI, MONIKA STANIASZEK-KIK, ADAM STEBEL, BEATA CYKOWSKA, PIOTR GÓRSKI, JOANNA ZALEWSKA-GAΜSZ, GRZEGORZ J. WOLSKI, MARCIN WILHELM, JACOB KOOPMAN — Materia造 do brioflory „Lasu Nadwelskiego” – planowanego rezerwatu przyrody (Welski Park Krajobrazowy)
 • MACIEJ KOZAK — Zarzyczka górska (Cortusa matthioli L.) w Gorcach (Karpaty Zachodnie)
 • KRZYSZTOF Z. KAMI垶KI — Wio郵arki (Cladocera) rezerwatu „Mianów” ko這 Podd瑿ic (województwo ódzkie)
 • JAN K. KOWALCZYK, BOGUSxW SOSZY垶KI, EL浮IETA GALI垶KA, TADEUSZ KURZAC — Materia造 do znajomo軼i 膨dówek (Hymenoptera, Aculeata) Spalskiego Parku Krajobrazowego i terenów przyleg造ch
 • ANDRZEJ OLEKSA, ROBERT GAWRO垶KI — Wp造w pogody i pory dnia na aktywno嗆 pachnicy d瑿owej (Osmoderma eremita SCOP.) oraz ich konsekwencje dla monitoringu
 • SEBASTIAN . ΣPI垶KI, WΜDZIMIERZ CH邛NICKI, PIOTR GALICKI, PAWE SIWAK — P豉zy Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny
 • ZYGMUNT DENISIUK, DAMIAN CHMURA, PAWE ADAMSKI — Du篡 rezerwat przyrody podstaw zintegrowanej ochrony rozproszonych populacji ro郵in stepowych w okolicach Pi鎍zowa
 • MAΔORZATA DENISIUK — Ochrona szaty ro郵innej w aktualnej strukturze rezerwatów przyrody w Polsce

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • KATARZYNA KOLANKO — Lichens of reserve “Krasne” in Knyszy雟ka Forest Landscape Park (north-eastern Poland)
 • MIROSxW SZCZEPA垶KI, EWA FUDALI, MONIKA STANIASZEK-KIK, ADAM STEBEL, BEATA CYKOWSKA, PIOTR GÓRSKI, JOANNA ZALEWSKA-GAΜSZ, GRZEGORZ J. WOLSKI,MARCIN WILHELM, JACOB KOOPMAN — Contribution to the bryoflora of the planned nature reserve of “Las Nadwelski” within Welski Landscape Park (NE Poland)
 • MACIEJ KOZAK — Alpine bells (Cortusa matthioli L.) in the Gorce Mts.(Western Carpathians)
 • KRZYSZTOF Z. KAMI垶KI — Cladocera of the nature reserve “Mianów” near Podd瑿ice (ód voivodeship)
 • JAN K. KOWALCZYK, BOGUSxW SOSZY垶KI, EL浮IETA GALI垶KA, TADEUSZ KURZAC — Data concerning Aculeata (Hymenoptera) of the Spalski Landscape Park and adjoining areas
 • ANDRZEJ OLEKSA, ROBERT GAWRO垶KI — Influence of day time and weather conditions on the activity of the hermit beetle, Osmoderma eremita SCOP., and their consequences for monitoring
 • SEBASTIAN . ΣPI垶KI, WΜDZIMIERZ CH邛NICKI, PIOTR GALICKI, PAWE SIWAK —Amphibian fauna of the Wigierski National Park and its buffer zone
 • ZYGMUNT DENISIUK, DAMIAN CHMURA, PAWE ADAMSKI — The large nature reserve as a basis of integrated nature conservation of scattered populations of steppe plants in the vicinity of Pi鎍zów
 • MAΔORZATA DENISIUK — Problems of vegetation conservation in the present-day structure of nature reserves in Poland

SUMMARY >>>


Rada Redakcyjna
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Halina Pi瘯o-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny - Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji - Secretary of the Editorial Office)
Anna Godlewska (redaktor techniczny - Associate Editor)

Adres Redakcji
Park Pa豉cowy 11, 17 - 230 Bia這wie瘸, Poland
tel./fax +48 85 682-9721
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
www.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • MONIKA MY印IWY — Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy ostoj rzadkich i zagro穎nych gatunków ro郵in naczyniowych
 • MAGDALENA WOJCIECHOWSKA — Flora dawnych gospodarstw w Parku Narodowym „Uj軼ie Warty” i jego okolicy
 • ANDRZEJ HUTOROWICZ, WANDA KRZYWOSZ, BARBARA BΜCKA, JOANNA HUTOROWICZ— Fitoplankton ekosystemów wodnych Biebrza雟kiego Parku Narodowego
 • JERZY M. GUTOWSKI, MAREK MIΘOWSKI — Bogatkowate (Coleoptera: Buprestidae) Puszczy Kozienickiej
 • RADOSxW PLEWA — Rozsiedlenie chrz御zczy z rodziny kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) na terenie Rezerwatu „Wysokie Bagno” w Puszczy Bia這wieskiej
 • GRZEGORZ SOCHA — Materia造 do poznania 這wików (Diptera: Asilidae) Spalskiego Parku Krajobrazowego z uwzgl璠nieniem obszarów Natura 2000
 • IWONA JABΜ垶KA, ANDRZEJ GÓRECKI, MAΔORZATA J犵REJ — 安iadomo嗆 ekologiczna mieszka鎍ów otuliny Babiogórskiego Parku Narodowego

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • MONIKA MY印IWY — Barlinek-Gorzów Landscape Park as a refugium of rare and endangered vascular plant species
 • MAGDALENA WOJCIECHOWSKA — Vascular plants of former settlements in Warta Mouth National Park and its neighbourhood
 • ANDRZEJ HUTOROWICZ, WANDA KRZYWOSZ, BARBARA BΜCKA, JOANNA HUTOROWICZ — Phytoplankton of water ecosystems in the Biebrza National Park
 • JERZY M. GUTOWSKI, MAREK MIΘOWSKI — Buprestidae (Coleoptera) of the Kozienicka Forest
 • RADOSxW PLEWA — The distribution of the Longhorn Beetles (Coleoptera, Cerambycidae) on the terrain of the Reserve “Wysokie Bagno” in the Bia這wie瘸 Forest
 • GRZEGORZ SOCHA — Materials to knowledge of robber flies (Diptera: Asilidae) in the Spa豉 Landscape Park with regard to Natura 2000 Sites
 • IWONA JABΜ垶KA, ANDRZEJ GÓRECKI, MAΔORZATA J犵REJ — The ecological awareness of people living in the Babiogórski National Park buffer zone

SUMMARY >>>


Rada Redakcyjna
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Halina Pi瘯o-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny - Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji - Secretary of the Editorial Office)
Anna Godlewska (redaktor techniczny - Associate Editor)

Adres Redakcji
Park Pa豉cowy 11, 17 - 230 Bia這wie瘸, Poland
tel./fax +48 85 682-9721
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
www.bpn.com.pl

SPIS TRE列I


CONTENTS
Rada Redakcyjna
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Halina Pi瘯o-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny - Editor),
Edyta St瘼ie, Andrzej Zawal (redaktor prowadz帷y tomu - Guest Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji - Secretary of the Editorial Office)
Anna Godlewska (redaktor techniczny - Associate Editor)

Adres Redakcji
Park Pa豉cowy 11, 17 - 230 Bia這wie瘸, Poland
tel./fax +48 85 682-9721
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
www.bpn.com.pl

SPIS TRE列IRada Redakcyjna
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Halina Pi瘯o-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny - Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji - Secretary of the Editorial Office)
Anna Pietruczuk (redaktor techniczny - Associate Editor)

Adres Redakcji
Park Pa豉cowy 11, 17 - 230 Bia這wie瘸, Poland
tel./fax +48 85 682-9721
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
www.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • STANISxW CIE印I垶KI - Stan bioty porostów w wybranych rezerwatach w Puszczy Kozienickiej
 • WOJCIECH GRUSZKA - Porosty rezerwatu "Ku幡ik" ko這 Pi造
 • MAGDALENA MALEC - Aktualny stan szaty ro郵innej trzech wybranych torfowisk wysokich w Bieszczadach Zachodnich
 • MAGDALENA MALEC - Dynamika wzrostu wybranych torfowisk wysokich w Bieszczadach Zachodnich
 • MAJA GΜWACKA, GRZEGORZ MICHALSKI, ANNA 印IWI垶KA-WYRZYCHOWSKA - Populacja cisa pospolitego Taxus baccata L. na terenie Sanktuarium M瘯i Pa雟kiej w Kalwarii Pac豉wskiej (Pogórze Przemyskie)
 • ROBERT ROZWAΘA - Paj彗i (Araneae) Kazimierskiego Parku Krajobrazowego
 • KAZIMIERZ WALASZ - Rola parków narodowych w poznaniu i ochronie ptaków
 • MAGDALENA MOSKA, JOLANTA BARTMA垶KA, TOMASZ STRZAx - Ssaki Gór Bialskich (好ie積icki Park Krajobrazowy)

Notatki florystyczne i faunistyczne
 • KATARZYNA KOLANKO, ANNA MATWIEJUK - Porosty zabytkowego parku krajobrazowego przy Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu


Rada Redakcyjna
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Halina Pi瘯o-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Simona Kossak (redaktor naczelny - Editor)
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny - Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji - Secretary of the Editorial Office)
Anna Pietruczuk (redaktor techniczny - Associate Editor)

Adres Redakcji
Park Pa豉cowy 11, 17 - 230 Bia這wie瘸, Poland
tel./fax +48 85 682-9721
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
www.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • JOLANTA ADAMCZYK - Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Babsk w województwie ódzkim na tle przemian jego szaty ro郵innej
 • ANDRZEJ xCHACZ, WΜDZIMIERZ PISAREK - Flora mszaków i ro郵in naczynio-wych rezerwatu przyrody Ma貪a na Równinie Mazurskiej
 • JOLANTA MARCINIUK, BOHUMIL TRÁVNÍEK - Materia造 do flory mniszków (Taraxacum WIGG.) Biebrza雟kiego Parku Narodowego
 • LESZEK KUCHARSKI, MAREK KLOSS, DANUTA BABSKA - Ro郵inno嗆 rezerwatów "Bajory" i "Ka貫ckie B這ta" na Pojezierzu Mazurskim
 • JAN K. KOWALCZYK, TADEUSZ KURZAC - Stan poznania wybranych rodzin 膨dówek (Hymenoptera, Aculeata) Parku Krajobrazowego Wzniesie ódzkich
 • JÓZEF BANASZAK, EWELINA MOTYKA - Zró積icowanie gatunkowe trzmieli (Bombus LATREILLE, 1802) i trzmielców (Psithyrus LEPELETIER, 1833) w wybranych rezerwatach przyrody na obszarze pó軟ocnej Polski
 • PAWE BUCZY垶KI, MAREK PRZEWO昧Y, MAGDALENA GUZ - Chrz御zcze wodne (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea, Staphylinoidea, Byrrhoidea) Koz這wieckiego Parku Krajobrazowego
 • MICHA BOROWIAK, ARTUR CHRZANOWSKI - Stan poznania motyli (Lepidoptera) Kampinoskiego Parku Narodowego jako przyk豉d wci捫 aktualnej potrzeby bada entomofauny parków narodowych i rezerwatów przyrody
 • JERZY SOLON, PIOTR SIKORSKI - Zasady ochrony krajobrazowej na gruntach prywatnych w parkach narodowych (na przyk豉dzie obr瑿ów ewidencyjnych Bryzgiel i Krusznik w Wigierskim Parku Narodowym)


Rada Redakcyjna
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa, Ryszard Kapu軼i雟ki, Czes豉w Okoów, Halina Pi瘯o-Mirkowa, Zbigniew Witkowski
Redakcja
Simona Kossak (redaktor naczelny)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji)
Anna Pietruczuk (redaktor techniczny)

Adres Redakcji
Park Pa豉cowy 11, 17 - 230 Bia這wie瘸, Poland
tel./fax +48 85 682-9721
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
www.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • MARIA KOSSOWSKA, KATARZYNA SZCZEPA垶KA, WIESxW FAΡYNOWICZ, KATARZYNA JANDO, AGNIESZKA KOWALEWSKA, MONIKA DIMOS - Ró積orodno嗆 gatunkowa porostów epifitycznych na sta造ch powierzchniach monitoringowych w Karkonoskim Parku Narodowym
 • TERESA ZAUFAL, KATARZYNA POTOCZNA - Zagro穎ne stanowisko wilczomlecza pstrego (Euphorbia epithymoides L.) wskutek jego zarastania w D帳rowie Górniczej - Sikorce
 • EDYTA BUCZY垶KA, PAWE BUCZY垶KI, LECH LECHOWSKI - Wybrane owady wodne (Odonata, Heteroptera, Coleoptera, Trichoptera) Narwia雟kiego Parku Narodowego - wyniki wst瘼nych bada
 • JACEK CHOBOTOW - Omomi趾i (Cantharidae, Coleoptera) parków krajobrazowych Ma這polskiego Prze這mu Wis造
 • RADOMIR JASKUx, GRZEGORZ SOCHA - Materia造 do poznania biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) Spalskiego Parku Krajobrazowego ze szczególnym uwzgl璠nieniem obszarów ochrony rezerwatowej
 • ANDRZEJ KAPUSTA, EL浮IETA BOGACKA, MAREK SOBOCKI - Ichtiofauna jeziora lobeliowego; charakterystyka zespo逝 ryb z jeziora Do貪ie Wielkie, S這wi雟ki Park Narodowy
 • DARIUSZ WOJDAN - Wyst瘼owanie p豉zów (Amphibia)w 安i皻okrzyskim Parku Narodowym
 • DARIUSZ WOJDAN - Wyst瘼owanie gadów (Reptilia) w 安i皻okrzyskim Parku Narodowy

Notatki florystyczne i faunistyczne
 • DARIUSZ KUCHARSKI, GRZEGORZ OSOJCA, MICHA 烘IHORSKI - Stwierdzenia wynurta Ceruchus chrysomelinus HOCHENWARTH, 1785 (Coleoptera: Lucanidae) w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej
 • MARCIN KUTERA - Nowy dla Puszczy Bia這wieskiej Aricia agestis (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Lepidoptera: Lycaenidae)
 • JACEK Bx狹K - Uzupe軟ienie do fauny p豉zów doliny Sanu pod Otrytem i terenów przyleg造ch (Bieszczady Zachodnie)
icon Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody - tematyka tomów 20-25 (107.7 kB)


 
 • Polish
 • English
home