Luty w Białowieskim Parku Narodowym - 2017 Drukuj
 

10 lat temu

1 lutego 2007 r.

Stanowisko kustosza Muzeum Przyrodniczo-Leśnego BPN w Białowieży objęła mgr Ewa Moroz-Keczyńska, dotychczasowy specjalista w Pracowni Naukowej BPN.

16 lutego 2007 r.

W Muzeum Przyrodniczo-Leśnym BPN w Białowieży odbył się wernisaż wystawy fotograficznej prof. Janusza Hereźniaka pt. „Ziemia Święta 2000 lat po narodzeniu Chrystusa". Na wystawie zaprezentowano ok. 100 fotografii powstałych podczas podróży autora do Ziemi Świętej. Można je było oglądać do 29 marca 2007 roku.

22 lutego 2007 r.

Rada Gminy Hajnówka na IV sesji Rady podjęła uchwałę (Nr IV/28/07), w której wyraziła w imieniu całej społeczności lokalnej protest przeciwko ignorowaniu wspólnoty samorządowej gminy Hajnówka przy tworzeniu Projektu Ustawy Regulującej Status Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Puszczy Białowieskiej przez powołany w tym celu Zespół Prezydenta RP oraz przeciwko powołaniu Parku Narodowego Puszcza Białowieska, obejmującego cały obszar polskiej części Puszczy Białowieskiej.


20 lat temu

1 - 28 lutego 1997 r.

W Ośrodku Edukacji Przyrodniczej BPN w Białowieży trwała wystawa fotograficzna pt. „Kampinoski Park Narodowy".

2 - 7 lutego 1997 r.

W Ośrodku Edukacji Przyrodniczej BPN w Białowieży odbyły się Międzynarodowe Warsztaty Ochrony Środowiska „Green Leadership for the Future", zorganizowane we współpracy z Amerykańskim Korpusem Pokoju w Polsce. Warsztaty skupiły ponad 40 uczestników z Czech, Danii, Holandii, Niemiec, Polski, Słowacji, Szwajcarii i USA. W OEP prezentowano ekologiczne bazy danych w sieci Internet. Były też zajęcia laboratoryjne i klimaty artystyczne.

6 - 8 lutego 1997 r.

W Białowieży odbyło się spotkanie komendantów straży parków narodowych z całej Polski. Uczestniczyło w nim 25 osób.


30 lat temu

Luty 1987 r.

W Białowieży odbył się I Zjazd Gminny Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Uczestniczyli w nim delegaci z 18 ogniw działających na terenie gminy Białowieża (m.in. w Białowieskim Parku Narodowym), przedstawiciele miejscowego Urzędu Gminy oraz przewodniczący Rady Wojewódzkiej PRON prof. Piotr Boroń i wicewojewoda Jerzy Slezak. W czasie Zjazdu podsumowano dotychczasową działalność Rady Gminnej PRON i opracowano program działania na najbliższą kadencję. Przewodniczącym RG PRON ponownie wybrano Teodora Iganowicza.


40 lat temu

10 lutego 1977 r.

TVP wyemitowała program szkolny pt. „Między Biebrzą a Bugiem" w realizacji Wandy Chodorowskiej. Zdjęcia do programu zostały wykonane m.in. na terenie Białowieskiego Parku Narodowego (w dniach 9 i 10 czerwca 1976 roku) przez ekipę realizacyjną Naczelnej Redakcji Programów Oświatowych TVP.

20 lutego 1977 r.

Dokonano nowego podziału ścisłego rezerwatu Białowieskiego Parku Narodowego na obchody. W miejsce 5 dotychczasowych, wydzielono 6 obchodów.

Luty 1977 r.

W Białowieży odbyła się trzecia (zimowa) tura XII Międzynarodowego Pleneru Malarskiego, w której uczestniczyło 10 plastyków.


50 lat temu

22 - 25 lutego 1967 r.

Redaktor Jerzy Wunderlich z Zakładu Produkcji Filmów Telewizyjnych w Warszawie nakręcił w Białowieży reportaż pt. „Facet - syn Pokornego" - o krzyżowaniu przez Zakład Badania Ssaków PAN żubra z bydłem domowym. Zdjęcia wykonał Andrzej Żydaczewski.


60 lat temu

2 i 3 lutego 1957 r.

Zarząd Okręgu PTTK w Białymstoku zorganizował w Białowieży Wojewódzki Zlot Turystów-Narciarzy. Uczestnicy docierali do Białowieży czterema trasami prowadzącymi przez puszczę, a rozpoczynającymi się w Hajnówce. W Białowieży czekał na nich gorący posiłek. Późnym popołudniem odbyła się wieczornica turystyczna z potańcówką i gawędami. Drugiego dnia zwiedzono muzeum, ścisły rezerwat oraz rezerwat żubrów i tarpanów.


70 lat temu

6 - 16 lutego 1947 r.

Ekipa filmowa kierowana przez Włodzimierza Puchalskiego zrealizowała w Puszczy Białowieskiej zdjęcia do filmu o tematyce łowiecko-przyrodniczej pt. „Zima w Puszczy Białowieskiej". Zdjęcia wykonywano na terenie Nadleśnictwa Browsk, na łąkach nad rzeką Hwoźną oraz w rezerwacie żubrów. W oddziałach 421 i 497 sfilmowano wilki. Ekipie towarzyszyli wysocy przedstawiciele władz Polskiego Związku Łowieckiego - Karol Humiński, Zbigniew Kowalski i Janusz Regulski. Film powstał dzięki współpracy Ministerstwa Leśnictwa, Polskiego Związku Łowieckiego i Instytutu Filmowego w Krakowie.

10 lutego 1947 r.

W Hajnówce odbyła się uroczystość otwarcia odcinka kolejowego Bielsk Podlaski - Hajnówka. Prace przy jego odbudowie trwały cztery miesiące; wykonał je Oddział Drogowy PKP w Siedlcach. Zakończenie robót umożliwiło bezpośrednią komunikację na linii Białystok - Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża. Stało się także czynnikiem sprzyjającym rozwojowi ruchu turystycznego do Białowieży.

Luty 1947 r.

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się obrona rozprawy habilitacyjnej Jana Jerzego Karpińskiego pt. „Przyczyny ograniczające rozmnażanie się korników drukarzy (Ips typographus L. i Ips duplicatus Sahlb.) w lesie pierwotnym". J. J. Karpiński otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk leśnych.


80 lat temu

20 lutego 1937 r.

Uczestnicy polowania reprezentacyjnego w Puszczy Białowieskiej, zorganizowanego przez prezydenta RP Ignacego Mościckiego, zwiedzili muzeum przy Parku Narodowym w Białowieży, które miesiąc wcześniej otwarto w nowym lokum, zajmowanym wcześniej przez kino Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.


90 lat temu

27 lutego 1927 r.

W Białowieży ujęty został Aleksander Bajko, podejrzany o dokonanie zabójstwa gen. Józefa Bułak-Bałachowicza w czerwcu 1923 roku. A. Bajko, znany bardziej pod pseudonimem „Szumarski", posiadał swą kryjówkę na terenie rezerwatu ścisłego obecnego BPN (wówczas teren Nadleśnictwa Rezerwat).


Oprac. Piotr Bajko 
  • Polish
  • English
home