Marzec w Bia這wieskim Parku Narodowym - 2017 Drukuj
 

10 lat temu

13 marca 2007 r.

Minister 鈔odowiska powierzy Ma貪orzacie Kara stanowisko p.o. dyrektora Bia這wieskiego Parku Narodowego. Dyrektorem BPN Ma貪orzata Kara zosta豉 10 wrze郾ia 2007 roku. Funkcj t pe軟i豉 do 27 listopada 2009 roku.

15 marca 2007 r.

Zmar豉 prof. dr hab. Simona Kossak - kierownik Zak豉du Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Le郾ictwa w Bia這wie篡. Absolwentka Wydzia逝 Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiello雟kiego. Od 1971 roku by豉 zwi您ana z Bia這wie膨, mieszka豉 razem z fotografikiem Lechem Wilczkiem w rozs豉wionej przez nich le郾iczówce Dziedzinka. Pocz徠kowo pracowa豉 w Zak豉dzie Badania Ssaków PAN, pó幡iej przesz豉 do Zak豉du Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Le郾ictwa. Z pocz徠kiem stycznia 2003 roku zosta豉 powo豉na na stanowisko kierownika tej placówki. S造n窸a z bezkompromisowych pogl康ów i dzia豉 na rzecz przyrody. Szczególne uznanie i popularno嗆 zdoby豉 w zakresie dzia豉lno軼i informacyjno-edukacyjnej oraz dydaktycznej. Pod koniec 2004 roku wybrano j na przewodnicz帷 Rady Naukowej Bia這wieskiego Parku Narodowego. W 1999 roku zosta豉 redaktorem naczelnym Wydawnictw Instytutu Badawczego Le郾ictwa; by豉 te redaktorem naczelnym czasopism „Prace IBL" i „Le郾e Prace Badawcze". W 2005 roku zosta豉 redaktorem naczelnym wydawanego przez BPN kwartalnika „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody". Od 2002 roku prowadzi豉 zaj璚ia z ekologii i ekofilozofii na Zamiejscowym Wydziale Zarz康zania 字odowiskiem Politechniki Bia這stockiej w Hajnówce. Pochowana na cmentarzu parafialnym w Porytem k. Stawisk.

16 - 18 marca 2007 r.

Bia這wieski Park Narodowy wzi掖 udzia w Podlaskich Targach Turystycznych w Bia造mstoku.

30 marca 2007 r.

W Muzeum Przyrodniczo-Le郾ym BPN w Bia這wie篡 odby si wernisa wystawy malarstwa twórców Plenerów Bia這wieskich 1965-1980 - Miko豉ja Wo趾owyckiego, Jerzego Lengiewicza i Doroty ζbanowskiej. Organizatorami wystawy byli: Bia這wieski O鈔odek Kultury, Galeria Arsena oraz Bia這wieski Park Narodowy.


20 lat temu

20 - 21 marca 1997 r.

W Instytucie Badawczym Le郾ictwa w S瘯ocinie odby這 si wspólne posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Le郾ych PAN i Komitetu Ochrony Przyrody PAN, na którym rozwa瘸no potrzeb i sposoby trwa貫go zabezpieczenia unikatowych walorów przyrodniczych Puszczy Bia這wieskiej. W tej sprawie przyj皻o uchwa喚 postuluj帷 rozszerzenie parku narodowego na ca陰 polsk cz窷 Puszczy.


30 lat temu

6 - 7 marca 1987 r.

Muzeum Przyrodniczo-Le郾e BPN w Bia這wie篡 zorganizowa這 na odbywaj帷ym si w Bia造mstoku I Ogólnopolskim Triennale Ksi捫ki Turystycznej wystaw wydawnictw informacyjnych i przewodników po Puszczy Bia這wieskiej.

16 marca 1987 r.

Stanowisko kierownika O鈔odka Hodowli 真brów Bia這wieskiego Parku Narodowego obj掖 in. Jerzy Dackiewicz. Od 2004 roku kierowa O鈔odkiem w randze nadle郾iczego. Na emerytur odszed 31 pa寮ziernika 2016 roku.

20 marca 1987 r.

Odby豉 si premiera filmu fabularnego pt. „Rykowisko" w re篡serii Grzegorza Skurskiego, zdj璚ia do którego by造 kr璚one m.in. w obiektach BPN (osada Zwierzyniec). Jednym z konsultantów filmu by dyrektor BPN - Stanis豉w Kujawiak.

Marzec 1987 r.

W Parku Pa豉cowym odnotowano szkody mrozowe. Wymarz造 niektóre bardziej wra磧iwe krzewy, m.in. cz窷 nadziemna okazu skrzyd這orzecha kaukaskiego, rosn帷ego przy alei prowadz帷ej do muzeum.


40 lat temu

Marzec 1977 r.

Rozpocz皻o oficjalne starania o utworzenie otuliny dla rezerwatu 軼is貫go Bia這wieskiego Parku Narodowego od strony lasów zagospodarowanych oraz od strony u篡tków rolnych na Polanie Bia這wieskiej.


50 lat temu

Marzec 1967 r.

W Domu Wycieczkowym PTTK na terenie Parku Pa豉cowego w Bia這wie篡 odby豉 si wystawa fotografii artystycznej Janusza Here幡iaka pt. „Przyroda", zorganizowana z inicjatywy Towarzystwa Przyjació Bia這wie篡 i Ko豉 Przewodników PTTK.


60 lat temu

8 i 9 marca 1957 r.

W Bia這wieskim Parku Narodowym go軼ili dziennikarze: Henryk Korn z „Nowej Wsi", Józef Ku鄉ierek z „砰cia Warszawy" oraz Ludwik Zimmerer z RFN i Ernst Halperin ze Szwajcarii.


70 lat temu

Marzec 1947 r.

W polskiej cz窷ci Puszczy Bia這wieskiej po raz ostatni widziano tropy nied德iedzia.


80 lat temu

1 marca 1937 r.

Na stanowisku kierownika Pracowni Rozpoznawczej Bakteriologiczno-υwieckiej Instytutu Badawczego Lasów Pa雟twowych w Bia這wie篡 zatrudniony zosta lekarz weterynarii i in篡nier rolnik Tomasz 奸ósarski, absolwent SGGW w Warszawie. W Bia這wie篡 pracowa do wybuchu wojny. Prowadzi obserwacje i badania nad zwierz皻ami w rezerwatach hodowlanych (m.in. nad 簑brami).


90 lat temu

18 marca 1927 r.

Zespó Teatru Reduta wystawi w Bia這wie篡 5-aktowa komedi „奸uby panie雟kie" Aleksandra Fredry. Spektakl obejrzeli m.in. pracownicy Nadle郾ictwa Rezerwat (pó幡iejszego Parku Narodowego w Bia這wie篡).

Oprac. Piotr Bajko 
  • Polish
  • English
home