Wspierają nas
NFOŚiGW

 

WFOŚiGW w Białymstoku

 

Infrastruktura i Środowisko

 

Bank Pekao SA

 

Hoop Polska

 

Fundacja Paproć

 

Polskie Towarzystwo Mykologiczne
 
 
OBOWIĄZUJĄCE KOMUNIKATY TURYSTYCZNE
 
 
 
Strona główna
Ukazał się pierwszy w tym roku zeszyt "Parków Narodowych i Rezerwatów Przyrody" Drukuj E-mail
 

31 marca br. opuścił drukarnię zeszyt nr 1/2017 „Parków Narodowych i Rezerwatów Przyrody". Otwiera go słowo wstępne nowego redaktora naczelnego - Karola Zuba, a kończy spis treści tomu „PNiRP" za rok 2016.

Zasadniczą treść zeszytu stanowią cztery artykuły, prezentujące wyniki najnowszych badań naukowych. Poświęcone są one grzybom makroskopowym Parku Narodowego „Bory Tucholskie", stanowi badań nad porostami w parkach krajobrazowych w województwie podlaskim, ważkom Poleskiego Parku Narodowego i jego otuliny oraz czerwończykowi fioletkowi - motylowi z rodziny modraszkowatych w polskiej części Puszczy Białowieskiej.

Kilka słów o ostatnim artykule. Przedstawiony w nim został rezultat badań prowadzonych przez Marcina Sielezniewa, Izabelę Dziekańską i Cezarego Bystrowskiego na terenie Puszczy Białowieskiej w okresie od lipca do początku września 2016 roku, w tym na obszarze Białowieskiego Parku Narodowego. Czerwończyk fioletek został znaleziony na ośmiu stanowiskach, z których siedem jest zlokalizowanych w dolinie Narewki, a jedno nad Łutownią. Trzy stanowiska znajdują się całkowicie, a jedno częściowo w granicach BPN. Autorzy artykułu stwierdzili brak czerwończyka fioletka nad rzeką Leśną, gdzie był obserwowany w latach sześćdziesiątych przez Mieczysława Krzywickiego. Rozsiedlenie tego motyla w Puszczy Białowieskiej może być szersze - dopuszcza się, że na niektórych stanowiskach nie został on wykryty z uwagi na małą liczebność. Czerwończyk fioletek nie został do tej pory stwierdzony w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej, ale wiadomo, że teren ten nie został jeszcze wystarczająco zbadany pod kątem lepidopterofauny.

Piotr Bajko


 

 

Kraina Żubra

 

Ministerstwo Środowiska

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Nadleśnictwo Białowieża

Nadleśnictwo Browsk

Nadleśnictwo Hajnówka

Nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”

  • Polish
  • English
home contact sitemap