Kwiecień w Białowieskim Parku Narodowym - 2017 Drukuj
 

10 lat temu

12 kwietnia 2007 r.

W Białowieskim Parku Narodowym gościł ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Victor Ashe.

16 kwietnia 2007 r.

W Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu otwarto wystawę pt. „Zwierzęta pierwotnej puszczy", na której zaprezentowano eksponaty pochodzące z Muzeum Przyrodniczo-Leśnego BPN w Białowieży. Wystawa, zorganizowana w ramach obchodów XIV Tygodnia Ziemi, trwała do 13 maja 2007 roku.

18 kwietnia 2007 r.

TV Trwam wyemitowała na swej antenie audycję na żywo pt. „Puszcza Białowieska - zagrożenia". Wzięło w niej udział czterech mieszkańców Białowieży i Hajnówki, którzy zaznajomili widzów z tematem poszerzenia parku narodowego na teren całej polskiej części Puszczy Białowieskiej. W tym samym dniu osoby te wystąpiły w audycji „Rozmowy niedokończone" Radia Maryja.

19 - 20 kwietnia 2007 r.

W Białowieży odbyło się XV Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego ph. „Porządek publiczny i bezpieczeństwo na obszarach wiejskich woj. podlaskiego". Na zakończenie spotkania, jego uczestnicy wystosowali apel, w którym postulowali m.in. o nie powiększanie Białowieskiego Parku Narodowego (apel do Ministra Środowiska) i nie blokowanie inwestycji w tym rejonie.

23 kwietnia 2007 r.

Białowieski Park Narodowy wysłał do Holandii dwie młode żubrzyce - jałówki. Po drodze do transportu dołączono jednego dorosłego żubra - samca z Pszczyny.

27 kwietnia 2007 r.

Na antenie Radio Nederland Wereldomroep (Holandia) wyemitowany został 11-minutowy reportaż o badaniach telemetrycznych nad żubrami w Puszczy Białowieskiej, prowadzonych przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży.

Kwiecień 2007 r.

Redakcja „Łowca Polskiego" zainicjowała akcję zbiórki łusek wśród myśliwych na budowę Pomnika Żubra Białowieskiego.


20 lat temu

7 kwietnia 1997 r.

W Ośrodku Edukacji Przyrodniczej BPN w Białowieży otwarto wystawę autorską dziennikarza, przyrodnika i podróżnika Adama Wajraka zatytułowaną „Arktyka". Pokazano na niej zdjęcia, mapy oraz sprzęt z wypraw na Spitsbergen i Wyspę Niedźwiedzią w latach 1994-1996.

8 - 9 kwietnia 1997 r.

W Białowieży odbyło się wspólne posiedzenie Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego i Rady Naukowej Państwowego Parku Narodowego „Biełowieżskaja Puszcza". Tematem obrad była ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków na terenie Puszczy Białowieskiej.

18 - 20 kwietnia 1997 r.

W Białowieży odbyły się „Teatralne spotkania z ekologią", połączone z obchodami Dnia Ziemi (20 kwietnia). W imprezie wzięło udział 8 zespołów młodzieżowych z całego województwa. W ramach „Spotkań" odbyły się zajęcia ekologiczne, prowadzone przez pracowników Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego, występy zespołów lalkowych oraz koncert Amerykańskiego Korpusu Pokoju, Podsumowano także konkurs plastyczny. Organizatorami imprezy byli: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku i Ośrodek Edukacji Przyrodniczej BPN.

28 kwietnia 1997 r.

Na mocy podpisanej 25 września 1996 roku umowy pomiędzy Białowieskim Parkiem Narodowym a Flaxfield Nature Consultancy z Amerogen w Holandii w sprawie pomocy fizycznej i finansowej przy budowie zagrody dla wilka „Kazana" w Rezerwacie Pokazowym BPN, szesnastu ochotników z Holandii i Anglii, wykorzystując własny sprzęt, przystąpiło do prac terenowych. Na ten cel zdołano zebrać ok. 8,5 tys. guldenów. Organizatorami całej akcji byli: Holender Joep van de Vlasakker i Anglik Kevin Bush.


30 lat temu

11 - 12 kwietnia 1987 r.

W Białowieskim Parku Narodowym gościli Hanna i Antoni Gucwińscy z Miejskiego Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu.

12 - 13 kwietnia 1987 r.

W BPN gościł fiński dziennikarz Antti M. Vahtera.

15 kwietnia 1987 r.

Na emeryturę przeszedł Włodzimierz Pirożnikow - wieloletni kierownik Ośrodka Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego.

15 - 16 kwietnia 1987 r.

Na Stacji Towarowej PKP w Białowieży oraz w okolicy Szosy Grudkowskiej Andrzej Wajda zrealizował niektóre sceny do swego filmu, opartego na powieści Fiodora Dostojewskiego pt. „Biesy". W „białowieskich" scenach wystąpili liczni statyści z Białowieży i Hajnówki, w tym pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego. Producentem filmu była francuska wytwórnia „Gaumont". Premiera „Biesów" we Francji (tytuł francuski: „Les Possedes") odbyła się w początkach 1988 roku, natomiast w telewizji polskiej film wyemitowano po raz pierwszy 2 lipca 1988 roku.


40 lat temu

5 i 6 kwietnia 1977 r.

Dziennikarze zainteresowani popularyzacją leśnictwa i drzewnictwa odbyli objazd terenowy części gospodarczej Puszczy Białowieskiej. W drugim dniu objazdu dziennikarze zwiedzili Białowieski Park Narodowy.

24 kwietnia 1977 r.

W Białowieskim Parku Narodowym gościł Willibald Pahr - minister spraw zagranicznych Republiki Austrii.


50 lat temu

18 - 22 kwietnia 1967 r.

W Białowieży i Kamieniukach odbyła się III polsko-radziecka konferencja nt. hodowli żubra. W obradach wzięło udział 18 członków obu delegacji.


60 lat temu

12 kwietnia 1957 r.

Goszczący na Białostocczyźnie dziennikarze z Mediolanu (Włochy) - Marcelli Nazarenno i Carlo Cisrenti, odwiedzili Białowieski Park Narodowy. Gościom towarzyszył Mirosław Azembski - redaktor tygodnika „Świat".

17-22 kwietnia 1967 r.

W Białowieskim Parku Narodowym gościł dr Jan Żabiński - dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.


70 lat temu

20 kwietnia 1947 r.

Białowieski Park Narodowy zwiedziła 28-osobowa grupa uczestników Zjazdu Farmaceutów Województwa Białostockiego, odbywającego się w Białymstoku w dn. 19-20 kwietnia 1947 roku.


80 lat temu

7 kwietnia 1937 r.

W gmachu Kasyna PWL w Białowieży (obecnie mieści się w nim Ośrodek Edukacji Przyrodniczej BPN) odbył się kurs zielarski, zorganizowany staraniem Instytutu Badawczego Lasów Państwowych. W kursie wzięło udział 18 uczestników przeprowadzonego wcześniej przez Instytut konkursu uprawy roślin leczniczych.

24 kwietnia 1937 r.

Z okazji Dnia Lasu dzieci szkolne z Białowieży (łącznie 1150 osób) zwiedziły Muzeum Parku Narodowego, następnie wysłuchały pogadanki na temat wartości lasu jako bogactwa narodowego, którą wygłosił leśniczy Tadeusz Trębicki.

26 kwietnia 1937 r.

Dzieci szkolne posadziły drzewa na skwerze przy szkole Nr 1 w Białowieży i obsadziły drogę od mostu na rzece Narewce do rampy kolejowej (obecnie ul. Parkowa).


90 lat temu

Kwiecień 1927 r.

Do księgarń trafiła, wydana nakładem Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, monografia dra Konrada Wróblewskiego pt. „Żubr w Puszczy Białowieskiej".

Oprac. Piotr Bajko 
  • Polish
  • English
home