Maj w Bia這wieskim Parku Narodowym - 2017 Drukuj
 

10 lat temu

14 maja 2007 r.

Zarz康 Ko豉 Przewodników Oddzia逝 PTTK im. Jana Jerzego Karpi雟kiego w Bia這wie篡 zorganizowa uroczyste spotkanie, na którym najbardziej zas逝瞠ni przewodnicy turystyczni otrzymali odznaczenia i wyró積ienia. Odznaczenia „Zas逝穎ny Przewodnik PTTK" wr璚zone zosta造 W這dzimierzowi Dackiewiczowi, Boles豉wowi Rychterowi i dr. in. Czes豉wowi Soko這wowi - emerytowanemu dyrektorowi BPN. Specjalne wyró積ienie od Zarz康u Ko豉 Przewodników Oddzia逝 PTTK w Bia這wie篡 oraz od Bia這wieskiego Parku Narodowego otrzyma W這dzimierz Piro積ikow - kierownik o鈔odka Hodowli 真brów BPN.

16 maja 2007 r.

W sali konferencyjnej Bia這wieskiego Parku Narodowego odby這 si zako鎍zenie I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej pod has貫m „Bioró積orodno嗆 i formy ochrony przyrody w Polsce". Fina by poprzedzony dwoma etapami: szkolnym i wojewódzkim. W Bia這wie篡 uczestnicy konkursu mieli szans poszerzy wiedz o Puszczy Bia這wieskiej, zarówno dzi瘯i zaj璚iom w terenie, jak te zwiedzaj帷 Muzeum Przyrodniczo-Le郾e BPN. Poza tym obejrzeli spektakl „Cztery pory roku" przygotowany przez uczniów miejscowego Zespo逝 Szkó Le郾ych oraz studentów Uniwersytetu Powszechnego w Teremiskach.

24 maja 2007 r.

W Bia造mstoku odby豉 si konferencja prasowa, na której Jacek Jezierski - wiceprezes Najwy窺zej Izby Kontroli przedstawi wnioski z przeprowadzonej przez NIK kontroli, dotycz帷ej wp造wu dzia豉lno軼i gospodarki le郾ej na stan 鈔odowiska Puszczy Bia這wieskiej. NIK skontrolowa Bia這wieski Park Narodowy, Nadle郾ictwa: Bia這wie瘸, Hajnówka i Browsk oraz miejscowe samorz康y. Kontrola obejmowa豉 lata 2003-2004 i by豉 prowadzona równolegle z podobnymi dzia豉niami bia這ruskich instytucji kontrolnych w tamtejszej cz窷ci Puszczy. W gównym wniosku ko鎍owym raportu NIK podkre郵ono, 瞠 nie ma spójnego, ca這軼iowego modelu ochrony polskiej cz窷ci Puszczy. W zwi您ku z tym NIK postulowa, by minister 鈔odowiska opracowa ca這軼iowy program ochrony Puszczy Bia這wieskiej, który uwzgl璠ni豚y ró積e potrzeby i stanowiska.


20 lat temu

3 - 8 maja 1997 r.

W O鈔odku Edukacji Przyrodniczej BPN w Bia這wie篡 odby造 si III Mi璠zynarodowe Warsztaty Edukacyjno-Naukowe „P豉zy Puszczy Bia這wieskiej". Wzi窸o w nich udzia 30 osób z Bia這rusi, Danii, Estonii, Holandii i Polski. Obok zaj耩 teoretycznych, prowadzone by造 prace terenowe.

27 - 28 maja 1997 r.

W Bia這wie篡 go軼i豉 4-osobowa delegacja Ministerstwa Zasobów Naturalnych Prowincji Ontario (Kanada) na czele z ministrem Chrisem Dogsonem. Pobyt w Bia這wie篡 by fragmentem studyjnej podró篡 do Europy. Go軼ie zwiedzili obiekty Bia這wieskiego Parku Narodowego i odbyli rozmow z dyrektorem Krajowego Zarz康u Parków Narodowych Jerzym L璚znarem w sprawie nawi您ania wspó逍racy z polskimi parkami narodowymi.

Maj 1997 r.

W O鈔odku Edukacji Przyrodniczej BPN odby si cykl warsztatów ekologicznych dla nauczycieli. Zaj璚ia OEP zorganizowa we wspó逍racy z Wojewódzkim O鈔odkiem Metodycznym oraz metodykami z okr璕u bielskiego i hajnowskiego.

Beata M. Pokryszko przeprowadzi豉 zbiór 郵imaków (Vertiginidae) w Bia這wieskim Parku Narodowym - wyniki bada nad nimi zosta造 opublikowane w „Parkach Narodowych i Rezerwatach Przyrody" T. 17 (1998), nr 3 supl.


30 lat temu

11 - 13 maja 1987 r.

Bia這wieski Park Narodowy i zagospodarowan cz窷 Puszczy Bia這wieskiej zwiedzi這 trzydziestu dziennikarzy z Klubu „EKOS".

12 maja 1987 r.

Oddzia PTTK w Bia這wie篡 obra za swego patrona prof. Jana Jerzego Karpi雟kiego - pioniera ruchu turystycznego na terenie Puszczy Bia這wieskiej i wieloletniego dyrektora Bia這wieskiego Parku Narodowego.

14 maja 1987 r.

W Warszawie zmar prof. Stanis豉w F. Adamczewski, wybitny polski entomolog, emerytowany samodzielny pracownik naukowo-badawczy Pa雟twowego Muzeum Zoologicznego w Warszawie. W latach 1960-1973 przeprowadzi badania nad faun i wyst瘼owaniem motyli w ró積ych 鈔odowiskach Puszczy Bia這wieskiej. Na podstawie rozprawy „Motyle minuj帷e na tle naturalnych 鈔odowisk Bia這wieskiego Parku Narodowego" w 1950 roku na Uniwersytecie Marii Curie Sk這dowskiej otrzyma stopie doktora nauk matematyczno-przyrodniczych w zakresie zoologii. Zgromadzi licz帷 kilkaset tysi璚y okazów kolekcj motyli z Puszczy Bia這wieskiej, która znajduje si w zbiorach Instytutu Zoologii PAN.

16 maja 1987 r.

Nad Puszcz Bia這wiesk przesz豉 tr帳a powietrzna, powoduj帷 znaczne szkody w drzewostanie. Trasa tr帳y wiod豉 przez oddzia造 373, 344, 288 i 258 (Bia這wieski Park Narodowy) oraz teren Le郾ictwa Stoczek (Nadle郾ictwo Bia這wie瘸).

20 maja 1987 r.

W Bia這wieskim Parku Narodowym go軼i Dyrektor Departamentu Le郾ictwa FAO, Marco Antonio Flores Rodas z Hondurasu.

29-31 maja 1987 r.

W Bia這wie篡 odby si zlot m這dzie篡 szkó rolniczych i le郾ych z województwa bia這stockiego „Wiosna w Puszczy Bia這wieskiej". Udzia w zlocie wzi窸o prawie 250 osób. Uczestnicy zwiedzili obiekty turystyczne Bia這wieskiego Parku Narodowego


40 lat temu

2 maja 1977 r.

Bia這wieski Park Narodowy zwiedzi豉 176-osobowa grupa uczestników „Poci庵u Przyja幡i" z ZSRR. Byli to komsomolcy z Czelabi雟ka i Tiumienia.

18 maja 1977 r.

Minister Le郾ictwa i Przemys逝 Drzewnego powo豉 now Rad Naukow Bia這wieskiego Parku Narodowego na kadencj 1977-1981. Przewodnicz帷ym Rady zosta doc. dr hab. Zygmunt Patalas.

24 - 26 maja 1977 r.

W BPN go軼ili dyrektorzy zachodnioniemieckich ogrodów zoologicznych: Wolf D. Bartmann (Dortmund), dr Walter Encke (Krefeld) i dr Helmut Reichling (Müster).


50 lat temu

1 maja 1967 r.

Bia這wieski Park Narodowy zatrudni pierwszego pracownika naukowo-badawczego w stopniu starszego asystenta. By nim mgr in. Czes豉w Okoów. Kolejni zatrudnieni pracownicy naukowo-badawczy w BPN to m.in. lek. wet. Zbigniew A. Krasi雟ki (z dn. 1 listopada 1967 roku), mgr in. Andrzej Antczak (z dn. 5 lipca 1976 roku), mgr in. Andrzej Keczy雟ki (z dn. 3 stycznia 1991 roku).

4 maja 1967 r.

Bia這wieski Park Narodowy zwiedzi豉 grupa wydawców z kraju i zagranicy (ZSRR, NRD, Rumunia, W璕ry), goszcz帷ych w Polsce z okazji 20-lecia Robotniczej Spó責zielni Wydawniczej „Prasa" .


60 lat temu

4 i 5 maja 1957 r.

Bia這wieski Park Narodowy zwiedzi豉 pani Grisand - konsul francuski w Gda雟ku oraz gda雟ka artystka-malarka Zofia Polasi雟ka.

23 i 24 maja 1957 r.

W Bia這wie篡 odby這 si posiedzenie plenarne Wydzia逝 II PAN, po鈍i璚one dzia豉lno軼i Zak豉du Badania Ssaków PAN. Na posiedzeniu prof. W豉dys豉w Szafer wyg這si przemówienie o pocz徠kach Bia這wieskiego Parku Narodowego. Plenum postanowi這 m.in. „wszcz望 w prezydium PAN kroki zmierzaj帷e do ostatecznego przej璚ia przez PAN ruin pa豉cu my郵iwskiego w Bia這wie篡 od Ministra Le郾ictwa". Wyrazi這 te kategoryczny protest przeciw wysuwanym przez Oddzia PTTK w Bia造mstoku planom urz康zenia w Bia這wie篡 o鈔odka 這wieckiego.

24 maja 1957 r.

Odby這 si pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Bia這wieskiego Parku Narodowego, które w ca這軼i by這 po鈍i璚one turystyce na terenie Parku.

26 maja 1957 r.

W Bia這wie篡 odby si wielki festyn, urz康zony przez Komitety Festiwalowe z Hajnówki i Bielska Podlaskiego z okazji zbli瘸j帷ego si VI 安iatowego Festiwalu M這dzie篡 i Studentów w Moskwie,. Publiczno嗆 mog豉 obejrze wyst瘼y licznych amatorskich zespoów artystycznych z Bia這stocczyzny, a tak瞠 zwiedzi obiekty turystyczne Bia這wieskiego Parku Narodowego. W tym dniu przez Bia這wie輳 przewin窸o si ok. 10 tys. osób.


70lat temu

13 maja 1947 r.

Do Bia這wie篡 przywieziono urodzon w ogrodzie zoologicznym w Berlinie 簑brzyc „Beste". Do tego czasu 簑brzyca ta przebywa豉 w ogrodach zoologicznych we Wroc豉wiu i υdzi.


80 lat temu

2 maja 1937 r.

Adam Gotwald rozpocz掖 prowadzone do 10 lipca tego samego roku od這wy ryjkowców (Curculionidae, Coleoptera) na terenie Parku Narodowego w Bia這wie篡. Zbiór ten zosta uj皻y w opracowaniu zamieszczonym w „Pracach Instytutu Badawczego Le郾ictwa" Nr 363 z 1968 roku.

9 maja 1937 r.

W Bia這wie篡 odby si I zjazd grona przyjació za這穎nego w lutym 1936 roku rezerwatu regeneracji tarpana le郾ego. Zjazdowi przewodniczy za這篡ciel rezerwatu prof. dr Tadeusz Vetulani.

10 maja 1937 r.

Do rezerwatu regeneracji tarpana le郾ego w Puszczy Bia這wieskiej przywieziono dwie klacze, wywodz帷e si od koników bi貪orajskich, a nabyte w Mydlnikach pod Krakowem. Na jesieni tego samego roku zosta豉 przys豉na jeszcze jedna klacz, zakupiona przez T. Vetulaniego.

Maj 1937 r.

Ordynat z Dawidgródka przys豉 do Bia這wie篡 schwytane u siebie trzy 10-dniowe 這sie. D逝ga i uci捫liwa podró w klatce oraz silne przymrozki oko這 1 czerwca sta造 si przyczyn padni璚ia dwóch sztuk. Pozosta陰 przy 篡ciu 這sz trzymano w 5-hektarowej zagrodzie na terenie Nadle郾ictwa Gródek.


90 lat temu

3 maja 1927 r.

Architekt Borys Zinserling przed這篡 Komitetowi Budowy Ko軼io豉 w Bia這wie篡 swój projekt 鈍i徠yni. Na miejsce budowy wybrano Park Pa豉cowy w Bia這wie篡, ostatecznie jednak ko軼ió zosta wzniesiony w pobli簑 Parku Dyrekcyjnego.

Oprac. Piotr Bajko 
  • Polish
  • English
home