Strona g堯wna
O lasach Rezerwatu 圭is貫go Bia這wieskiego Parku Narodowego Drukuj E-mail
 

W grudniu 2016 roku, w ramach realizowanego przez Bia這wieski Park Narodowy wraz z Centrum Informacji o 字odowisku UNEP/GRID-Warszawa projektu „Harmonizacja danych o zasobach przyrodniczych Bia這wieskiego Parku Narodowego w celu poprawy efektywno軼i zarz康zania obszarem", ukaza造 si dwie obszerne, monograficzne publikacje - „Ekosystemy wodne Bia這wieskiego Parku Narodowego" pod redakcj dr Renaty Krzy軼iak-Kosi雟kiej i dr hab. El瘺iety Wilk-Wo幡iak oraz „L康owe ekosystemy niele郾e Bia這wieskiego Parku Narodowego" pod redakcj mgr Ma貪orzaty Karczewskiej i dra hab. Leszka Kucharskiego. W pó roku pó幡iej do陰czy豉 do nich trzecia publikacja z tej serii - „Lasy Rezerwatu 圭is貫go Bia這wieskiego Parku Narodowego" pod redakcj mgra in. Andrzeja Keczy雟kiego.

Tom po鈍i璚ony lasom Rezerwatu 圭is貫go BPN otwiera s這wo wst瘼ne jego redaktora. A. Keczy雟ki podkre郵a wyj徠kowo嗆 tego unikatowego skrawka ojczystej przyrody. Wed逝g niego - jest to „najlepiej zachowany przyk豉d i pozosta這嗆 lasów pierwotnych (naturalnych) wyst瘼uj帷ych niegdy na rozleg造ch obszarach nizinnych Europy 字odkowej".

Pierwszy rozdzia, równie autorstwa A. Keczy雟kiego, przedstawia ogóln charakterystyk omawianego terenu, zapoznaje tak瞠 z jego histori oraz prowadzonymi na nim badaniami naukowymi i inwentaryzacjami przyrodniczo-le郾ymi.

Kolejne etapy pó幡oholoce雟kiej historii lasów Rezerwatu prezentuje rozdzia opracowany przez Marcelin Zimny, Ma貪orzat Lata這w i Ann P璠ziszewsk. Autorki przedstawi造 najwa積iejsze dane na temat ostatnich dwóch tysi璚y lat historii kszta速owania si zbiorowisk le郾ych wyst瘼uj帷ych wspó販ze郾ie w Rezerwacie, w oparciu o wyniki analizy py趾owej osadów pobranych na stanowiskach le膨cych zarówno w Rezerwacie, jak i w jego bezpo鈔ednim s御iedztwie.

Tematowi drzew 篡wych i martwych (stoj帷ych i le膨cych), jako gównych sk豉dowych drzewostanów rezerwatowych, po鈍i璚ony jest kolejny rozdzia ksi捫ki. Jego autorzy - Jacek Zaj帷zkowski, Bogdan Brzeziecki i Andrzej Keczy雟ki - omawiaj stan lasów Rezerwatu na podstawie pomiarów przeprowadzonych w 1999 i 2009 roku na 384 sta造ch kontrolnych powierzchniach ko這wych. Drzewostany tego obszaru kszta速uje 18 gatunków drzew spo鈔ód 22 wyst瘼uj帷ych w Puszczy Bia這wieskiej.

Zagadnienie wieloletniej dynamiki drzew i drzewostanów Rezerwatu przybli篡 Bogdan Brzeziecki. Wykorzysta on m.in. materia造, które powsta造 w ramach tematu badawczego, realizowanego w latach 2011-2015 na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Pa雟twowych. Autor stwierdza, 瞠 w odniesieniu do stopnia zró積icowania wymiarowego drzew drzewostany naturalne cechowa造 si w okresie bada (lata 1936-2013) du膨 stabilno軼i.

Zró積icowaniu strukturalnemu i prognozie rozwoju gównych typów lasu Rezerwatu po鈍i璚ony jest kolejny rozdzia, opracowany przez Kamila Bielaka i Bogdana Brzezieckiego. Autorzy bior pod lup kolejno: bór wilgotny, bór bagienny, bór mieszany 鈍ie篡, bór mieszany wilgotny, las mieszany 鈍ie篡, las mieszany wilgotny, las mieszany bagienny, las 鈍ie篡, las wilgotny, ols typowy i ols jesionowy. Stwierdzaj oni, 瞠 w wi瘯szo軼i z omawianych typów lasu mo積a zauwa篡 podobne procesy, tj. wydzielanie si na du膨 skal 鈍ierka, najliczniejszego gatunku w puli drzew martwych, oraz ekspansj grabu i miejscami lipy.

Dynamik faz rozwojowych drzewostanu przedstawili Stanis豉w Drozdowski, Bogdan Brzeziecki i Andrzej Keczy雟ki. Stwierdzili oni, 瞠 w Rezerwacie przeci皻nie tylko 52 proc. powierzchni próbnych obecnie reprezentuje t sam faz rozwojow drzewostanu co przed 10 laty. Najwi瘯sz stabilno軼i odznacza造 si fazy: m這dociana, regeneracyjna oraz terminalna pó幡a.

Procesowi naturalnego odnawiania lasu przyjrzeli si Stanis豉w Drozdowski, W這dzimierz Buraczyk i Bogdan Brzeziecki. Badacze przedstawili swoje wywody gównie w oparciu o materia gromadzony na sta貫j powierzchni badawczej Katedry Hodowli Lasu SGGW po這穎nej w oddzia豉ch 284 i 285. Zjawisko produkcji nasion w drzewostanach rezerwatowych prowadzone jest na niej od 1997 roku. Autorzy podkre郵ili,  ze w odnowieniach wyst瘼uj wszystkie gatunki drzew, które s reprezentowane w drzewostanie. Jednocze郾ie proporcje udzia逝 gatunków w nim najcz窷ciej nie odpowiadaj ich udzia這wi w odnowieniach. Efektywno嗆 procesu odnawiania zale篡 od strategii 篡ciowej gatunku w obecnie istniej帷ych warunkach 鈔odowiskowych Puszczy Bia這wieskiej.

Bardzo interesuj帷y jest rozdzia po鈍i璚ony drzewom o rozmiarach pomnikowych, wyst瘼uj帷ym w Rezerwacie, który opracowali: Andrzej Grzywacz, Andrzej Keczy雟ki, Andrzej Szczepkowski, Kamil Bielak, Stanis豉w Drozdowski, Leszek Bolibok i Bogdan Brzeziecki. Autorzy do嗆 szczegó這wo przedstawili histori bada i spostrze瞠 dotycz帷ych rozmiarów drzew w Puszczy Bia這wieskiej. 毒ód貫m najnowszych i najbardziej aktualnych danych na temat liczby drzew pomnikowych na terenie Rezerwatu, a tak瞠 ich przestrzennego rozmieszczenia oraz podstawowych wymiarów jest kompleksowa inwentaryzacja tych drzew, przeprowadzona przez studentów i pracowników Katedry Ochrony Lasu i Ekologii oraz Katedry Hodowli Lasu Wydzia逝 Le郾ego SGGW w Warszawie. Powsta豉 baza obejmuje ponad 12 000 drzew. Poniewa inwentaryzacj obj皻o 95 proc. powierzchni Rezerwatu, w przysz這軼i, po uzupe軟ieniu danych, nale篡 spodziewa si niewielkiej korekty otrzymanych danych. Najwi璚ej drzew o rozmiarach pomnikowych znajduje si w po逝dniowej cz窷ci Rezerwatu, a najmniej w jego pó軟ocno-zachodnich oddzia豉ch.

Rozmiarom najwi瘯szych drzew Rezerwatu po鈍i璚ony jest kolejny rozdzia, opracowany przez Bogdana Brzezieckiego, Stanis豉wa Drozdowskiego, Kamila Bielaka, W這dzimierza Buraczyka, Henryka Szeligowskiego i Leszka Gawrona.

Przedostatni rozdzia tomu po鈍i璚ony jest monitoringowi le郾ych siedlisk Natura 2000 na omawianym obszarze - jego autorem jest Andrzej Keczy雟ki. Wydawnictwo zamyka za rozdzia Bogdana Brzezieckiego, Andrzeja Keczy雟kiego i Jacka Zaj帷zkowskiego, po鈍i璚ony powierzchniom badawczym w Rezerwacie, z których dane pos逝篡造 do napisania tej ksi捫ki.

Ka盥y rozdzia omawianego tomu opatrzony jest wykazem literatury. Na ko鎍u podane zosta造 wykazy tabel, rycin i fotografii oraz lista autorów opracowa.

Wszystkie trzy tomy, po鈍i璚one ekosystemom Bia這wieskiego Parku Narodowego, wydane zosta造 w dwóch wersjach j瞛ykowych - polskiej i angielskiej. Oparte na wynikach bada naukowych przeprowadzonych na tym obszarze, stanowi najbardziej aktualne kompendium wiedzy o przyrodzie Parku. Wydawnictwo adresowane jest do osób interesuj帷ych si przyrod, w pierwszym rz璠zie - le郾ików, botaników, zoologów, przyrodników.

Projekt, dzi瘯i któremu wspomniane tomy mog造 ujrze 鈍iat這 dzienne, zosta dofinansowany ze 鈔odków pochodz帷ych z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG (ponad 2,5 mln z). Wydawc jest Bia這wieski Park Narodowy.

Piotr Bajko 

 

Kraina 真bra

 

Ministerstwo 字odowiska

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Pa雟twowych w Bia造mstoku

Nadle郾ictwo Bia這wie瘸

Nadle郾ictwo Browsk

Nadle郾ictwo Hajnówka

Nadle郾ictwa Le郾ego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Bia這wieska”

  • Polish
  • English
home contact sitemap