Sierpień w Białowieskim Parku Narodowym - 2017 Drukuj
 

10 lat temu

1 sierpnia 2007 r.

TVP Polonia wyemitowała 19-minutowy program Joanny Łęskiej i Doroty Adamkiewicz poświęcony Puszczy Białowieskiej. Telewidz w dzikie ostępy puszczańskie podążył wraz z pracownikiem Białowieskiego Parku Narodowego i leśnikiem w roli przewodników.

4 sierpnia 2007 r.

Białowieski Park Narodowy gościł pracowników ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie na czele z II sekretarzem ambasady - Sergiuszem Czibisowem. Gościom towarzyszył Aleksy Korniłow - korespondent rosyjskiego tygodnika „Tribuna".

8 sierpnia 2007 r.

Na kanale TV Polonia wyemitowany został 22-minutowy program z cyklu „100 tysięcy bocianów", zrealizowany przez Marcina Krzyżańskiego w Puszczy Białowieskiej w jesieni 2006 roku. Telewidzowie odbyli wycieczkę po mateczniku, tropiąc żubra i poznając puszczańskie drzewa. W programie przedstawiono też inicjatywę prezydenta RP, której celem było polepszenie ochrony całej polskiej części Puszczy.

13 - 17 sierpnia 2007 r.

W Puszczy Białowieskiej gościł marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Zatrzymał się on w pensjonacie „Ostoja" w Gruszkach, skąd robił wyprawy do Puszczy z miejscowymi przewodnikami i leśnikami. Zwiedził też obiekty Białowieskiego Parku Narodowego - jego przewodnikiem po tym terenie był Piotr Myszkiewicz.

Sierpień 2007 r.

Gazeta „Dziennik" i międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF przeprowadziły wspólną akcję, w której czytelnicy wskazywali gatunki oraz miejsca, które powinniśmy zachować dla przyszłych pokoleń. W rankingu brane były pod uwagę m.in. żubr i Puszcza Białowieska. O ile żubr ostatecznie zajął dość odległe miejsce, to Puszcza Białowieska uplasowała się na drugim miejscu, tuż za Puszczą Amazońską.


20 lat temu

26 - 27 sierpnia 1997 r.

Białowieski Park Narodowy gościł dziennikarki Lysę Sykes z „The Geographical Magazine" i Lynn Hughes z „Wanderlust". Pobyt obu pań w Białowieży był jednym z etapów ich podróży studyjnej szlakiem parków narodowych w rejonie Polski wschodniej.


30 lat temu

15 sierpnia 1987 r.

Polujący na dzika w strefie otuliny ścisłego rezerwatu przyrody Białowieskiego Parku Narodowego myśliwy z Warszawy postrzelił w kolano pracownika Parku, Waldemara Chwycia. W wyniku postrzału W. Chwyciowi amputowano nogę.

Sierpień 1987 r.

W Parku Pałacowym w Białowieży założono nową linię elektryczną z 27 punktami oświetleniowymi (latarniami).
Prace wykonał prywatny zakład elektryczny Franciszka Ciołka. Inwestorem był Białowieski Park Narodowy.

Jan Walencik zrealizował w Puszczy Białowieskiej audycję o żubrach, która została wyemitowana 7 września tego samego roku w telewizyjnym magazynie „Zwierzyniec".


40 lat temu

1 sierpnia 1977 r.

Przeprowadzony został odbiór prac remontowo-budowlanych w Bramie Pałacowej na terenie Parku Pałacowego w Białowieży. Roboty te wykonała Spółdzielnia Rzemieślnicza Rzemiosł Różnych w Hajnówce.

20 sierpnia 1977 r.

W Warszawie zmarł prof. zw. Tadeusz Włoczewski (ur. 9 maja 1893 roku), emerytowany wykładowca SGGW. W 1936 roku założył on w Białowieskim Parku Narodowym 5 powierzchni badawczych, na których do dziś prowadzi się okresowe pomiary i obserwacje dostarczające danych o dynamice zbiorowisk i jej czynnikach. Opublikował m.in. prace: „Gleby Białowieskiego Parku Narodowego" (1952) i „Dynamika rozwoju drzewostanów w oddziale 319 Białowieskiego Parku Narodowego" (1972). Opracował również mapę gleb BPN (1955).

31 sierpnia 1977 r.

W siedzibie Polskiego Komitetu ds. UNESCO w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Białowieskiemu Parkowi Narodowemu dyplomu potwierdzającego jego włączenie do światowej sieci rezerwatów biosfery UNESCO. Decyzję tę podjęło Biuro Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Programu „Człowiek i Środowisko" w dniu 17 stycznia 1977 roku.


50 lat temu

1 sierpnia 1967 r.

Władysław Aulak rozpoczął trwające do końca lipca 1970 roku badania nad produkcją runa oraz wielkością opadu organicznego w zespole Circaeo-Alnetum w Białowieskim Parku Narodowym (zob. „Ekologia Polska" 1970, t. XVIII, nr 19; 1975, t. XXIII, z. 1).

6 sierpnia 1967 r.

Białowieski Park Narodowy zwiedził razem z małżonką attaché wojskowy Finlandii Raimo Heiskanen.

6 - 10 sierpnia 1967 r.

W Białowieskim Parku Narodowym sesje zdjęciowe przeprowadzili: filmowiec Guy Charles Dhuit oraz fotograf Micheline Tardy - oboje z Francji.

8 - 10 sierpnia 1967 r.

W Białowieskim Parku Narodowym przebywała ekipa TVP pod kierownictwem Pawła Minkiewicza, która zrealizowała tutaj audycję o tematyce przyrodniczej.

14 sierpnia 1967 r.

Myśliwy Bazyli Rusak z Bielska Podlaskiego zastrzelił omyłkowo żubra „Pociska", którego wziął za dzika. Do zdarzenia doszło na terenie Nadleśnictwa Narewka w Puszczy Białowieskiej.

27 - 29 sierpnia 1967 r.

W Białowieskim Parku Narodowym gościli dziennikarze Gisele Kayser (Francja) i Lawrence Elliot (USA) z czasopisma „Reader's Digest".


60 lat temu

9 sierpnia 1957 r.

Rozporządzeniem Rady Ministrów ZSRR Państwowy Rezerwat „Puszcza Białowieska" został przekształcony w Państwowe Gospodarstwo Rezerwatowo-Łowieckie „Puszcza Białowieska". Podstawowym jego zadaniem stało się rozmnożenie zwierzyny łownej i organizacja polowań dla dostojników państwowych.


70 lat temu

9 sierpnia 1947 r.

Nad Puszczą Białowieską przeszły silne, huraganowe wiatry. Wyrządziły one szkody także w Białowieskim Parku Narodowym.


80 lat temu

Sierpień 1937 r.

W Puszczy Białowieskiej oraz w Parku Narodowym w Białowieży przebywał fotografik Antoni Wiśniewski. Jedno z wykonanych przez niego zdjęć pt. „Skrzypy w Puszczy Białowieskiej" ozdobiło stronę tytułową numeru 38/1937 czasopisma „Echa Leśne". A. Wiśniewski ponownie gościł w Białowieży w dniach 8-12 sierpnia 1957 roku, razem z żoną Antoniną.


90 lat temu

8 sierpnia 1927 r.

Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego zorganizował dla uczestników Międzynarodowego Zjazdu Esperantystów wycieczkę do Białowieży, pod kierownictwem prezesa Towarzystwa Konstantego Kosińskiego, nauczyciela gimnazjalnego. Esperantyści zwiedzili m.in. teren Nadleśnictwa Zwierzyniec, przekształconego w 1932 roku w Park Narodowy w Białowieży

Oprac. Piotr Bajko 
  • Polish
  • English
home