PJM
T逝macz migowy online
bip biuletyn
informacji publicznej


UNESCO

Konferencja IGO 2023
Bilety online
Bilety online
POMOC DLA UKRAINY!
PKP Intercity

Projekt PL BY
Dzika Odyseja
Izba Administracji Skarbowej w Bia造mstoku
Strona g堯wna arrow Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody
Drukuj

,,PNRP’’ 36(3) – 2017 r.

 

Ró積orodno嗆 organizmów grzybopodobnych i mikrogrzybów
w ró積ych zbiorowiskach ro郵innych Puszczy Bia這wieskiej

STRESZCZENIE

Badania zrealizowano na 28 powierzchniach badawczych zlokalizowanych w czterech typach siedlisk le郾ych oraz na obszarach o ró積ych re磨mach ochronnych. Analiza zebranego materia逝 wykaza豉 du瞠 zró積icowanie liczby gatunków mikrogrzybów i organizmów grzybopodobnych w ró積ych typach siedlisk oraz na obszarach o ró積ym re磨mie ochronnym. Opisanie wp造wu warunków siedliskowych na zró積icowanie gatunkowe badanych grup organizmów oraz ich liczebno嗆 w 鈔odowisku Puszczy Bia這wieskiej wymaga kontynuacji bada.

 

Wykaz gatunków porostów (grzybów zlichenizowanych)
Puszczy Augustowskiej (NE Polska)

STRESZCZENIE

Praca zawiera list gatunków porostów, które zosta造 odnotowane w Puszczy Augustowskiej, w okresie 94 lat, od 20-tych lat XX wieku a do teraz. Na terenie Puszczy odnaleziono 363 gatunki porostów. W鈔ód nich, 11 gatunków pochodzi z danych historycznych. Na terenie Wigierskiego Parku Narodowego zosta這 odnotowanych 279 gatunki. 39% gatunków porostów Puszczy Augustowskiej znajduje si na Czerwonej li軼ie porostów w Polsce.

 

Wyst瘼owanie Lilium martagon L.
w buczynie karpackiej
Dentario glandulosae-Fagetum
w rezerwacie Góra Che軛 na Pogórzu Strzy穎wskim (Karpaty Zachodnie)

STRESZCZENIE

Niniejsza praca przedstawia wyst瘼owanie Lilium martagon w rezerwacie Góra Che軛 na Pogórzu Strzy穎wskim. W latach 2013 - 2014 wykonano 15 zdj耩 fitosocjologicznych metod Braun-Blanqueta. Celem bada by這 opisanie zbiorowiska ro郵innego, w którym wyst瘼owa豉 Lilium martagon, jak równie okre郵enie liczebno軼i badanej populacji.
Lilia z這togów ros豉 w zespole Dentario glandulosae-Fagetum w przyszczytowej cz窷ci Góry Che軛 na wysoko軼i od 468 do 524 m n.p.m., w p豉tach o ró積ej ekspozycji (NE, E, S, SW, W) i zró積icowanym nachyleniu (5 - 45°), na glebie umiarkowanie wilgotnej z du篡m udzia貫m rumoszu skalnego. W zdj璚iach notowano od 12 do 24 gatunków (鈔ednio 17), natomiast w ca貫j fitocenozie wyst瘼owa這 陰cznie 39 gatunków ro郵in naczyniowych. W drzewostanie dominowa造 Fagus sylvatica i Acer pseudoplatanus natomiast w runie Dentaria glandulosa oraz liczne gatunki z rz璠u Fagetalia (m.in. Rubus hirtus, Galium odoratum, Lilium martagon, Dryopteris filix-mas, Galeobdolon luteum, Paris quadrifolia).
Liczebno嗆 badanej populacji oszacowano na 260 osobników (172 generatywne, 88 juwenilnych). Obecnie lilia z這togów nie jest bezpo鈔ednio zagro穎na dzia豉niem czynników negatywnych, ale w przysz這軼i ze wzgl璠u na blisko嗆 szlaku turystycznego mo瞠 by nara穎na na antropopresj.

 

Utricularietum neglectae TH. MÜLLER et GÖRS 1960
w S這wi雟kim Parku Narodowym

STRESZCZENIE

Na terenie S這wi雟kiego Parku Narodowego nowe stanowisko Utricularietum neglectae stwierdzono podczas bada geobotanicznych w 2014 r. w dystroficznym zbiorniku wodnym torfianka Wielkie Bagno, na wschód od miejscowo軼i Ga (54°69'19,67'' N, 17°50'96,11'' E). Zbiorowisko to zosta這 po raz pierwszy stwierdzone w Badeni-Württembergi w Niemczech w bagnistych do豉ch i miejscach po wydobytym torfie. W Polsce nale篡 do bardzo rzadko notowanych zbiorowisk. W S這wi雟kim Parku Narodowym p豉ty tego zespo逝 wykszta販i造 si w miejscach zacisznych i os這ni皻ych od wiatru, w wodzie o g喚boko軼i 20 - 130 cm, o pH 6,5 - 6,7 na pod這簑 mulistym lub z du膨 ilo軼i torfu. W wi瘯szo軼i z nich ma budow dwuwarstwow, rzadziej jednowarstwow. Zespó ten zajmuje niewielkie powierzchnie, si璕aj帷e maksymalnie 100 - 150 m2. Notowano w nich 4 - 7 gatunków, przeci皻nie 5, w sumie 11, czyli podobn ich liczb jak w analogicznych wodach torfowych w Polsce oraz Niemczech.

 

Drzewotocz japo雟ki Xylosandrus germanus (BLANDFORD, 1894)
(Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae)
w Roztocza雟kim Parku Narodowym

STRESZCZENIE

W 2012 roku w Roztocza雟kim Parku Narodowym po raz pierwszy zaobserwowano obcego i inwazyjnego dla Europy kornika - drzewotocza japo雟kiego Xylosandrus germanus (BLDF.). W latach 2015 - 2016 prowadzono badania nad wyst瘼owaniem tego gatunku w Roztocza雟kim Parku Narodowym. Chrz御zcze od豉wiano na 27 powierzchniach badawczych, wykorzystuj帷 pu豉pki ekranowe IBL-2. Powierzchnie te reprezentowa造 wyst瘼uj帷e w Parku le郾e zbiorowiska ro郵inne. W roku 2015 zaobserwowano 18 osobników na 6 powierzchniach, w tym samym okresie w 2016 roku od這wiono 33 drzewotocze na 11 powierzchniach. Najcz窷ciej ten gatunek obserwowano w zbiorowiskach zast瘼czych z klasy Querco-Fagetea oraz 篡znej buczynie karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum. Nie stwierdzono osobników w terenach wilgotnych takich jak bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum, kontynentalny bór wilgotny mieszany Querco roboris-Pinetum, subborelany wilgotny bór mieszany Querco-Piceetum, ols porzeczkowy Ribeso nigri-Alnetum, ols torfowcowy Sphagno squarrosi-Alnetum oraz zbiorowisko zast瘼cze Alneteo-Glutinosae. W trakcie dwóch lat obserwacji wykazano wzrost liczebno軼i drzewotocza japo雟kiego.

 

Od這wy 簑brów nizinnych Bison bonasus bonasus (L.)
w Puszczy Bia這wieskiej w latach 1821 - 1918

STRESZCZENIE

W XIX i na pocz徠ku XX stuleciu Puszcza Bia這wieska by豉 jedynym naturalnym 廝ód貫m, z którego mo積a by這 pozyska 簑bry nizinne Bison bonasus bonasus (L.). W latach 1821 - 1918 od這wiono w Puszczy Bia這wieskiej 72 簑bry, w tym 29 samców i 43 samice. Zwierz皻a wysy豉no do ogrodów zoologicznych i zwierzy鎍ów wielu krajów europejskich. Wykaz od這wionych zwierz徠 otwieraj dwa 簑bry wys豉ne w 1821 roku do carskiego o鈔odka 這wieckiego ko這 Skierniewic na Mazowszu. Na teren Rosji wys豉no 簑bry do ogrodu zoologicznego w Petersburgu w 1823 r. i do Moskwy 1864 r. oraz do carskich rezydencji w Carskim Siole i Gatczynie, po這穎nych w pobli簑 Petersburga. Do zachodniej Europy jako pierwsze trafi造 dwa 簑bry do ZOO w Londynie w 1847 r. a nast瘼nie do Zwierzy鎍a Schöbrunn ko這 Wiednia i do Pary瘸. Najistotniejsze znaczenie dla ocalenia 簑bra od ca趾owitej zag豉dy mia這 wys豉nie do Pszczyny na 奸御ku w 1865 r. czterech zwierz徠 oraz nast瘼nych pi璚iu w 1893 r. W restytucji gatunku Bison bonasus (L.), po zag豉dzie bia這wieskiego stada po I wojnie 鈍iatowej, bra造 ponadto udzia 簑bry urodzone w ZOO w Berlinie i Sztokholmie. 
  • Polish
  • English
home