Wrzesień w Białowieskim Parku Narodowym - 2017 Drukuj
 

10 lat temu

7 września 2007 r.

W Puszczy Białowieskiej gościli uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Gleba w czasie i przestrzeni", zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (Warszawa, 3-7 września 2007 roku). Podczas sesji terenowej specjaliści zapoznali się z przykładowymi powierzchniami glebowymi przygotowanymi przez Oddział Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Białymstoku. W dyskusji najwięcej czasu poświęcono rzadkim w Puszczy glebom bielicowym i ich przemianom w wyniku różnych procesów glebotwórczych.

10 września 2007 r.

Pełniąca od 13 marca 2007 roku obowiązki dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego mgr inż. Małgorzata Karaś otrzymała nominację na stanowisko dyrektora BPN, na którym pozostawała do 27 listopada 2009 roku.

11 września 2007 r.

Pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego odstrzelili agresywnego żubra, który od kilku dni zakłócał spokój mieszkańców wsi w okolicach Siemiatycz. Zwierzę plądrowało ogródki, atakowało pasące się na łące bydło, poturbowało też kilka osób.

13 września 2007 r.

Zmarł prof. zw. dr hab. Zdzisław Pucek (ur. 2 kwietnia 1930 roku) - wybitny zoolog i współtwórca nowoczesnych badań teriologicznych w Polsce oraz wieloletni dyrektor Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży. Badania nad ryjówkami w Białowieży prowadził od 1952 roku, natomiast na stałe osiedlił się tutaj dwa lata później. Zakładem Badania Ssaków kierował w latach 1963-1999. Pod jego kierunkiem białowieska placówka osiągnęła wysoki poziom naukowy i uznanie na całym świecie. Był jednym ze współtwórców restytucji żubra w Polsce. Zainicjował wszechstronne badania naukowe nad tym gatunkiem. Pod jego kierownictwem przygotowano światową strategię ochrony żubra. Efektem jego pracy naukowej są m.in. szkice monograficzne wybranych gatunków ssaków, atlasy rozmieszczenia i klucze do oznaczania ssaków Polski. W latach 1958-1962 był sekretarzem naukowym czasopisma naukowego „Acta Theriologica", zaś w latach 1963-2004 jego redaktorem naczelnym. Należał do licznych towarzystw i komitetów naukowych krajowych oraz zagranicznych. W latach 1985-2000 przewodniczył Podkomisji ds. Żubra Komisji Gatunków Zagrożonych Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Pełnił funkcję radnego powiatowego (w Hajnówce) i wojewódzkiego (w Białymstoku) - w obu radach był powoływany na zastępcę przewodniczącego.

22 września 2007 r.

W Muzeum Przyrodniczo-Leśnym BPN w Białowieży otwarta została wystawa malarstwa pn. „Barwy Natury". Pokazano na niej ponad 20 prac malarzy mieszkających i tworzących na Podlasiu (Joanna Kiersnowska, Marek Chomczyk, Michał Janczuk, Kazimierz J. Jurgielaniec, Andrzej Onchimowicz, Lesław Pilcicki, Sławomir Rybak, Witold Zeydel). Wystawa trwała do 20 listopada 2007 roku.

22 - 24 września 2007 r.

W Ośrodku Edukacji Przyrodniczej BPN w Białowieży odbyła się XIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej, na której pokazano blisko 200 gatunków nie objętych ochroną ścisłą. Organizatorzy wystawy tym razem zwrócili szczególną uwagę na wyeksponowanie różnic między gatunkami jadalnymi i trującymi. Poza naukowo-edukacyjną ekspozycją grzybów, gospodarstwa agroturystyczne zaprezentowały swoje najlepsze potrawy, których podstawowym składnikiem były puszczańskie grzyby.


20 lat temu

9 - 12 września 1997 r.

Ekipa z Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, w skład której wchodzili: Roman Dębski, Marek Jaworski i Ryszard Wyrzykowski, zrealizowała w Białowieskim Parku Narodowym zdjęcia do telewizyjnego programu edukacyjnego. Realizatorzy ponownie odwiedzili BPN w dn. 11-15 października tego samego roku

12 września 1997 r.

Dokonano odbioru prac konserwacyjnych przeprowadzonych na obelisku z 1752 roku, który stoi na grobli w Parku Pałacowym w Białowieży. Prace wykonali dyplomowani konserwatorzy dzieł sztuki: mgr Małgorzata Andron-Hofmańska z Białegostoku i Monika Konkolewska z Lublina. Koszty konserwacji pokrył Białowieski Park Narodowy. Obelisk nie był konserwowany od ponad 60 lat.

20 - 23 września 1997 r.

W Ośrodku Edukacji Przyrodniczej BPN w Białowieży odbyła się III Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Pokazano na niej 151 gatunków jadalnych, niejadalnych i trujących. Wystawie towarzyszyła prezentacja zdjęć grzybów, wykonanych przez Grzegorza Okołowa.

22 - 27 września 1997 r.

W Białowieży przebywała ekipa telewizyjnej sieci HPS z Holandii. Nakręciła ona tutaj materiał o Puszczy Białowieskiej i Parku Narodowym. Holendrów interesowały również badania nad wilkami prowadzone przez Zakład Badania Ssaków PAN oraz udział w tych badaniach specjalistów z Holandii.

29 września 1997 r.

Cykliczny, poranny blok programu 1 TVP „Kawa czy herbata" tego dnia został poświęcony sprawom ochrony Puszczy Białowieskiej. Przed kamerami wystąpili pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego, Nadleśnictwa Białowieża, zakładów naukowych, wójt gminy, twórcy filmowi, dziennikarz „Gazety Wyborczej", uczniowie Technikum Leśnego oraz gospodarz skansenu. W przerwach pomiędzy poszczególnymi wypowiedziami swój kunszt artystyczny prezentowała orkiestra dęta z Prużan oraz chór „Białowieża". Audycję prowadzili: Paweł Pochwała i Piotr Garbarczyk.

30 września 1997 r.

Komitet Ministrów Rady Europy na posiedzeniu w siedzibie Rady, przyjął rezolucję o przyznaniu Białowieskiemu Parkowi Narodowemu a także Państwowemu Parkowi Narodowemu „Puszcza Białowieska" (Rep. Białoruś) - Dyplomu Rady Europy.

Wrzesień 1997 r.

W Białowieży odbył się XXX Międzynarodowy Plener Malarski - Białowieża '97. Zgromadził on kilkunastu artystów plastyków, w tym jednego z Rosji.


30 lat temu

2 - 5 września 1987 r.

W Białowieży odbyło się pierwsze posiedzenie powołanej w 1984 roku w Madrycie Grupy ds. Żubra Komisji Ochrony Gatunkowej Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Spośród osiemnastu członków Grupy, w posiedzeniu uczestniczyło dwunastu. Dyskutowano głównie na temat strategii i zasad ochrony żubrów.

8 - 9 września 1987 r.

W Białowieskim Parku Narodowym gościł wraz z grupą fińskich duchownych ambasador Finlandii Olli Bergman.

20 - 26 września 1987 r.

W Polsce odbył się rajd dziennikarzy tworzących grupę roboczą „Nauka i Technika" Międzynarodowej Organizacji Radia i Telewizji (OIRT). Uczestnicy rajdu odwiedzili także Puszczę Białowieską i Białowieski Park Narodowy oraz zapoznali się z prowadzonymi tutaj badaniami naukowymi.

Koniec września 1987 r.

Ekipa filmowa z Bayerischer Rundfunk nakręciła w Białowieży zdjęcia do 45-minutowego filmu, który wszedł do serii poświęconej parkom narodowym Europy. W odcinku pt. „Polska" telewidzowie, poza parkiem Białowieskim, mogli obejrzeć także parki: Słowiński i Tatrzański. Film reżyserował Helmut E. Görlach, zdjęcia wykonał Martin Eimer.


40 lat temu

Wrzesień 1977 r.

W Domu Wycieczkowym PTTK w Białowieży odbyło się spotkanie białowieżan z grupą pracowników Parku Narodowego „Bawarski Las" w RFN i przedstawicielami dwóch największych parków narodowych w Finlandii.


50 lat temu

3 - 23 września 1967 r.

W Białowieży odbył się III Ogólnopolski Plener Malarski. Wzięli w nim udział artyści malarze: Teresa Bejnarowicz, Placyda Bukowska, Aleksander Chomczyk, Halina Cieślińska-Brzeska, Helena Cybis, Jan Cybis, Jerzy Gnatowski, Jan Góra, Aleksandra Jachtoma, Ryszard Jaskuła (komisarz pleneru), Wiesław Jurkowski, Zbigniew Kurkowski, Dorota Łabanowska, Jerzy Łabanowski, Józef Łotowski, Henryk Oszczakiewicz, Jerzy Panek, Bogdan Przybyliński, Krystyna Strupińska, Szymon Szumiński, Antoni Szymaniuk, Maria Szymańska, Władysław Wagner, Jerzy Zinkow i Antoni Żabski, reprezentujący ośrodki plastyczne z całego kraju. Powstało ponad 120 prac w różnych konwencjach malarskich.


60 lat temu

5 września 1957 r.

Teresa Pojmańska, w trakcie badań nad fauną pasożytniczą ślimaków lądowych w Białowieskim Parku Narodowym, znalazła na łące nad rzeczką Orłówką jeden egzemplarz bursztynki pospolitej (Succinea putris L.) zarażony sporocystą Leucochloridium paradoxum Carus. Było to pierwsze odkryte stanowisko tej sporocysty w Polsce (zob. „Przegląd Zoologiczny" 1958, t.. II, z. 3,).

12 września 1957 r.

Ustalono granicę własności między Białowieskim Parkiem Narodowym a Rejonem Dróg Wodnych w Warszawie na wspólnym odcinku rzeki Narewki w uroczysku „Reski". Granica biegnie wewnętrznym prawym brzegiem uregulowanego koryta rzeki.

21 września 1957 r.

W Białowieży gościła przebywająca w Polsce z oficjalną wizytą delegacja spółdzielców litewskich. Goście odwiedzili miejscowy GS, a przy okazji obejrzeli muzeum i Park Narodowy.

27 września 1957 r.

Henryk Orłoś zakończył trwające od 17 maja 1954 roku badania nad funkcją ekologiczną grzybów z rodziny Polyporaceae w różnych typach lasu Białowieskiego Parku Narodowego. (zob. „Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa" R. 1960, nr 193 i 194).


70 lat temu

Wrzesień 1947 r.

W Warszawie ukazało się pierwsze po wojnie, a czwarte z kolei, wydanie „Ksiąg Rodowodowych Żubrów", redagowanych przez doc. dra Jana Żabińskiego. Podawało ono stan żubrów na 1 stycznia 1947 roku.


80 lat temu

16 - 26 września 1937 r.

Na zaproszenie naczelnego dyrektora Lasów Państwowych, inż. Adama Loreta, w Białowieży gościł znany polski kompozytor Feliks Nowowiejski. W wyniku jego pobytu w Puszczy Białowieskiej powstała m.in. III Symfonia, nazywana też Białowieską (prace nad nią kompozytor ukończył w pierwszych latach okupacji) oraz kilka drobnych utworów („Ryś w borze", „Dąb rażony piorunem", „Taniec na uroczysku"), a także hejnał myśliwski prezydenta RP. W dniu 25 września, podczas nocnej wycieczki do Parku Narodowego, F. Nowowiejski napisał pod „Dębem Jagiełły" utwór „Prabór-Białowieża".


90 lat temu

Wrzesień 1927 r.

W pasie ochronnym Nadleśnictwa Rezerwat, pomiędzy Białowieżą a Zwierzyńcem, dokonano karczowania pniaków i wysadzono gatunki egzotyczne. Sprawę tę prof. Józef Paczoski poruszył na IX Zjeździe Państwowej Rady Ochrony Przyrody w Warszawie w dniu 10 stycznia 1928 roku. Zjazd wyraził swój sprzeciw wobec takich praktyk. Ministerstwo Rolnictwa, uwzględniając te opinię, wydało Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży zarządzenie, aby w pasie ochronnym nie przeprowadzać żadnych czynności gospodarczych.

Oprac. Piotr Bajko 
  • Polish
  • English
home