Październik w Białowieskim Parku Narodowym - 2017 Drukuj
 

10 lat temu

22 października 2007 r.

Rozpoczęto rozbiórkę podziemnego szaletu publicznego, wybudowanego na terenie Parku Pałacowego w Białowieży w 1982 roku (znajdował się on w kępie drzew pomiędzy alejami do muzeum i ośrodka edukacji przyrodniczej). Prace rozbiórkowe ukończono w połowie listopada tego samego roku.

25 - 28 października 2007 r.

W Białowieży odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona turystyce i rekreacji na terenach leśnych, zorganizowana w ramach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST przez Katedrę Architektury Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie. W konferencji uczestniczyło 55 osób z 22 krajów Europy.

31 października 2007 r.

Zakończył swą działalność Dom Turysty PTTK, znajdujący się na terenie Parku Pałacowego w Białowieży. Od tego czasu budynek stoi niewykorzystany; planowana jest jego adaptacja na ośrodek edukacji przyrodniczej.


20 lat temu

19 października 1997 r.

W Ośrodku Edukacji Przyrodniczej BPN w Białowieży otwarto wystawę fotograficzną „W poprzek Kanady" Piotra Skórnickiego i Jarosława Wyczyńskiego. Wystawie towarzyszył pokaz filmu nagranego w technice video.

21 października 1997 r.

W Białowieży przebywała ekipa telewizyjna z Mińska na Białorusi, która nakręciła tutaj materiał do reportażu o Puszczy Białowieskiej i żyjących w niej ludziach. Wywiadu udzielił m.in. ówczesny dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, dr inż. Czesław Okołów.

24 - 27 października 1997 r.

Barbara Bartman-Czecz i Janusz Czecz z WFO w Łodzi wykonali w Białowieskim Parku Narodowym zdjęcia do filmu oświatowego.


30 lat temu

23 października 1987 r.

W Białowieży zakończył się XXII Ogólnopolski Plener Malarski „Białowieża '87". Wzięło w nim udział 23 artystów plastyków z kraju (m. in. Georgi Andreew, Teresa Bejnarowicz, Alicja Chorociej, Tadeusz Ciesiulewicz, Elżbieta Dmowska-Sawczuk, Robert Karat, Anatol Korzun, Ryszard Kuzyszyn, Jerzy Lengiewicz, Barbara Stępniewska-Patzer, Antoni Szymaniuk, Wiktoria Tołłoczko-Tur) oraz z zagranicy (Uładzimir Hołub z Białorusi, Iwo Goranow i Georgi Jordanow z Bułgarii, Paukszte Vygantas z Litwy).

Druga połowa października 1987 r.

W Białowieży przebywał Wacław Florkowski z Wytwórni Filmów Dokumentalnych w Warszawie. Zrealizował on tutaj zdjęcia do swego 15-minutowego filmu dokumentalnego pt. „Nie ma litości dla jelenia", poświęconego problemom polowań w Puszczy Białowieskiej i sytuacji ekologicznej dzikich zwierząt na tym terenie.


40 lat temu

5-8 października 1977 r.

W Białymstoku i Białowieży obradowało ogólnopolskie sympozjum archeologiczno-konserwatorskie poświęcone problemom zagospodarowania obiektów archeologicznych w aglomeracjach miejskich i kompleksach leśnych. Uczestnicy sympozjum zwiedzili m. in. obiekty Białowieskiego Parku Narodowego, a także teren projektowanego rezerwatu archeologiczno-przyrodniczego w uroczysku Szczekotowo.

9 października 1977 r.

W Białowieskim Parku Narodowym gościli z małżonkami ambasadorzy Holandii - Korthals Altes M. Everhardus oraz Portugalii - Antonio Pinto de Mequita.

9 - 12 października 1977 r.

Andrzej Kostenko zrealizował w Puszczy Białowieskiej i Białowieskim Parku Narodowym zdjęcia do impresji filmowej pt. „Białowieża". Powstała ona w wytwórni filmowej Polskiej Agencji „Interpress", na zlecenie Centrali Informacji Turystycznej w Warszawie. Impresja „Białowieża" zdobyła główną nagrodę na XII Międzynarodowym Festiwalu Filmów Turystycznych „Tourfilm 79" w Karlowych Varach.

23 października 1977 r.

Jerzy Dackiewicz, przewodniczący Koła PTTK „Żubr" przy Białowieskim Parku Narodowym, zorganizował I Zlot Oddziału PTTK w Białowieży, który odbył się w uroczysku „Hajduki" w Puszczy Białowieskiej.

23 i 24 października 1977 r.

Białowieski Park Narodowy zwiedzili dziennikarze jugosłowiańscy: Miloš Miškov i Jelica Vasić.

27 października 1977 r.

Zmarł po ciężkiej chorobie mgr inż. Stefan Krukowski - dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, piastujący to stanowisko od 1 stycznia 1975 roku. S. Krukowski urodził się 19 czerwca 1940 roku w Białowieży. Po ukończeniu studiów na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie, pracował początkowo jako taksator w BULiGL w Białymstoku, później jako adiunkt w Nadleśnictwie Katrynka i nadleśniczy w Żedni. W Białowieży wykonywał także obowiązki prezesa Oddziału PTTK.


50 lat temu

4 października 1967 r.

Białowieski Park Narodowy zawarł umowę z Okręgiem PTTK w Białymstoku, na podstawie której PTTK zobowiązało się do zapewnienia stałej obsługi przewodnickiej w części turystycznej Rezerwatu Pokazowego Zwierząt BPN.

W Białowieskim Parku Narodowym gościł minister leśnictwa Roman Gesing.

Październik 1967 r.

Białostockie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych ukończyło prace przy elektryfikacji osady Zwierzyniec.


60 lat temu

23 października 1957 r.

Komisja rzeczoznawców pod kierownictwem prof. Stefana Białoboka przeprowadziła prowizoryczne badanie stanu zdrowotnego „Dębu Jagiełły", rosnącego na terenie rezerwatu ścisłego BPN. Stan ten uznała za bardzo zły.

Październik 1957 r.

Jan Słomka i Stanisław Dunikowski zakończyli prowadzone od sierpnia 1956 roku badania nad polem światła na dnie lasu w dwóch różnych zespołach leśnych Białowieskiego Parku Narodowego (zob. „Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa" R. 1959, nr 200).


70 lat temu

2 - 5 października 1947 r.

W Białowieży obradował XXI Zjazd Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Była to pierwsza ogólnopolska narada zlokalizowana po wyzwoleniu na Białostocczyźnie. Zjazd podjął decyzję o przeniesieniu spraw ochrony przyrody z resortu oświaty do resortu leśnictwa. W spotkaniu uczestniczyły 302 osoby, w tym m.in. minister leśnictwa Bolesław Podedworny.

Październik 1947 r.

Jan Jerzy Karpiński i Lidia Kamińska zakończyli prowadzone od września 1947 roku badania nad ekologią Trichinella spiralis Oven. i innych endopasożytów drobnych ssaków Białowieskiego Parku Narodowego (zob. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" 1948, Sec. C, Vol. III, nr 15).


80 lat temu

Październik 1937 r.

W Parku Narodowym w Białowieży gościł Zbigniew Dylewski, który swoje wrażenia z tej wizyty opisał w numerze 52/1937 czasopisma „Ech Leśnych".


90 lat temu

3 października 1927 r.

O godz. 17-tej, przed bramą wjazdową do Parku Pałacowego w Białowieży, odbyło się powitanie przez miejscowych katolików oraz grupę wyznawców prawosławia Arcybiskupa Metropolity Wileńskiego Romualda Jałbrzykowskiego, który przyjechał na pierwszą wizytację, udzielił sakramentu bierzmowania i poświęcił wznoszone od czerwca 1927 roku fundamenty kościoła. Należy wspomnieć, że białowiescy katolicy do momentu konsekracji kościoła w 1934 roku, korzystali z kaplicy urządzonej w sali jadalnej nieistniejącego już pałacu carskiego na terenie Parku Pałacowego.

25 października 1927 r.

W związku z 10-leciem powstania Ludowo-Ochotniczej Armii Sprzymierzonej, jej dowódca - gen. Stanisław Bułak-Bałachowicz, zorganizował w Białowieży zjazd swoich byłych żołnierzy. Spotkanie odbyło się w nieistniejącym już pałacu carskim. Gen. S. Bułak-Bałachowicz wkrótce po tym opuścił Białowieżę, przenosząc się do Warszawy. Przed wyjazdem urządził swoim podkomendnym pokaz cyrkowy na koniu, który odbył się przed kasynem urzędniczym w Parku Pałacowym (obecnie w budynku tym mieści się Ośrodek Edukacji Przyrodniczej BPN).

Oprac. Piotr Bajko 
  • Polish
  • English
home