Pa寮ziernik w Bia這wieskim Parku Narodowym - 2017 Drukuj
 

10 lat temu

22 pa寮ziernika 2007 r.

Rozpocz皻o rozbiórk podziemnego szaletu publicznego, wybudowanego na terenie Parku Pa豉cowego w Bia這wie篡 w 1982 roku (znajdowa si on w k瘼ie drzew pomi璠zy alejami do muzeum i o鈔odka edukacji przyrodniczej). Prace rozbiórkowe uko鎍zono w po這wie listopada tego samego roku.

25 - 28 pa寮ziernika 2007 r.

W Bia這wie篡 odby豉 si mi璠zynarodowa konferencja po鈍i璚ona turystyce i rekreacji na terenach le郾ych, zorganizowana w ramach Europejskiego Programu Wspó逍racy w Dziedzinie Bada Naukowo-Technicznych COST przez Katedr Architektury Krajobrazu Wydzia逝 Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie. W konferencji uczestniczy這 55 osób z 22 krajów Europy.

31 pa寮ziernika 2007 r.

Zako鎍zy sw dzia豉lno嗆 Dom Turysty PTTK, znajduj帷y si na terenie Parku Pa豉cowego w Bia這wie篡. Od tego czasu budynek stoi niewykorzystany; planowana jest jego adaptacja na o鈔odek edukacji przyrodniczej.


20 lat temu

19 pa寮ziernika 1997 r.

W O鈔odku Edukacji Przyrodniczej BPN w Bia這wie篡 otwarto wystaw fotograficzn „W poprzek Kanady" Piotra Skórnickiego i Jaros豉wa Wyczy雟kiego. Wystawie towarzyszy pokaz filmu nagranego w technice video.

21 pa寮ziernika 1997 r.

W Bia這wie篡 przebywa豉 ekipa telewizyjna z Mi雟ka na Bia這rusi, która nakr璚i豉 tutaj materia do reporta簑 o Puszczy Bia這wieskiej i 篡j帷ych w niej ludziach. Wywiadu udzieli m.in. ówczesny dyrektor Bia這wieskiego Parku Narodowego, dr in. Czes豉w Okoów.

24 - 27 pa寮ziernika 1997 r.

Barbara Bartman-Czecz i Janusz Czecz z WFO w υdzi wykonali w Bia這wieskim Parku Narodowym zdj璚ia do filmu o鈍iatowego.


30 lat temu

23 pa寮ziernika 1987 r.

W Bia這wie篡 zako鎍zy si XXII Ogólnopolski Plener Malarski „Bia這wie瘸 '87". Wzi窸o w nim udzia 23 artystów plastyków z kraju (m. in. Georgi Andreew, Teresa Bejnarowicz, Alicja Chorociej, Tadeusz Ciesiulewicz, El瘺ieta Dmowska-Sawczuk, Robert Karat, Anatol Korzun, Ryszard Kuzyszyn, Jerzy Lengiewicz, Barbara St瘼niewska-Patzer, Antoni Szymaniuk, Wiktoria To陶oczko-Tur) oraz z zagranicy (U豉dzimir Ho逝b z Bia這rusi, Iwo Goranow i Georgi Jordanow z Bu貪arii, Paukszte Vygantas z Litwy).

Druga po這wa pa寮ziernika 1987 r.

W Bia這wie篡 przebywa Wac豉w Florkowski z Wytwórni Filmów Dokumentalnych w Warszawie. Zrealizowa on tutaj zdj璚ia do swego 15-minutowego filmu dokumentalnego pt. „Nie ma lito軼i dla jelenia", po鈍i璚onego problemom polowa w Puszczy Bia這wieskiej i sytuacji ekologicznej dzikich zwierz徠 na tym terenie.


40 lat temu

5-8 pa寮ziernika 1977 r.

W Bia造mstoku i Bia這wie篡 obradowa這 ogólnopolskie sympozjum archeologiczno-konserwatorskie po鈍i璚one problemom zagospodarowania obiektów archeologicznych w aglomeracjach miejskich i kompleksach le郾ych. Uczestnicy sympozjum zwiedzili m. in. obiekty Bia這wieskiego Parku Narodowego, a tak瞠 teren projektowanego rezerwatu archeologiczno-przyrodniczego w uroczysku Szczekotowo.

9 pa寮ziernika 1977 r.

W Bia這wieskim Parku Narodowym go軼ili z ma鹵onkami ambasadorzy Holandii - Korthals Altes M. Everhardus oraz Portugalii - Antonio Pinto de Mequita.

9 - 12 pa寮ziernika 1977 r.

Andrzej Kostenko zrealizowa w Puszczy Bia這wieskiej i Bia這wieskim Parku Narodowym zdj璚ia do impresji filmowej pt. „Bia這wie瘸". Powsta豉 ona w wytwórni filmowej Polskiej Agencji „Interpress", na zlecenie Centrali Informacji Turystycznej w Warszawie. Impresja „Bia這wie瘸" zdoby豉 gówn nagrod na XII Mi璠zynarodowym Festiwalu Filmów Turystycznych „Tourfilm 79" w Karlowych Varach.

23 pa寮ziernika 1977 r.

Jerzy Dackiewicz, przewodnicz帷y Ko豉 PTTK „真br" przy Bia這wieskim Parku Narodowym, zorganizowa I Zlot Oddzia逝 PTTK w Bia這wie篡, który odby si w uroczysku „Hajduki" w Puszczy Bia這wieskiej.

23 i 24 pa寮ziernika 1977 r.

Bia這wieski Park Narodowy zwiedzili dziennikarze jugos這wia雟cy: Miloš Miškov i Jelica Vasi.

27 pa寮ziernika 1977 r.

Zmar po ci篹kiej chorobie mgr in. Stefan Krukowski - dyrektor Bia這wieskiego Parku Narodowego, piastuj帷y to stanowisko od 1 stycznia 1975 roku. S. Krukowski urodzi si 19 czerwca 1940 roku w Bia這wie篡. Po uko鎍zeniu studiów na Wydziale Le郾ym SGGW w Warszawie, pracowa pocz徠kowo jako taksator w BULiGL w Bia造mstoku, pó幡iej jako adiunkt w Nadle郾ictwie Katrynka i nadle郾iczy w 疾dni. W Bia這wie篡 wykonywa tak瞠 obowi您ki prezesa Oddzia逝 PTTK.


50 lat temu

4 pa寮ziernika 1967 r.

Bia這wieski Park Narodowy zawar umow z Okr璕iem PTTK w Bia造mstoku, na podstawie której PTTK zobowi您a這 si do zapewnienia sta貫j obs逝gi przewodnickiej w cz窷ci turystycznej Rezerwatu Pokazowego Zwierz徠 BPN.

W Bia這wieskim Parku Narodowym go軼i minister le郾ictwa Roman Gesing.

Pa寮ziernik 1967 r.

Bia這stockie Przedsi瑿iorstwo Instalacji Elektrycznych uko鎍zy這 prace przy elektryfikacji osady Zwierzyniec.


60 lat temu

23 pa寮ziernika 1957 r.

Komisja rzeczoznawców pod kierownictwem prof. Stefana Bia這boka przeprowadzi豉 prowizoryczne badanie stanu zdrowotnego „D瑿u Jagie陶y", rosn帷ego na terenie rezerwatu 軼is貫go BPN. Stan ten uzna豉 za bardzo z造.

Pa寮ziernik 1957 r.

Jan S這mka i Stanis豉w Dunikowski zako鎍zyli prowadzone od sierpnia 1956 roku badania nad polem 鈍iat豉 na dnie lasu w dwóch ró積ych zespo豉ch le郾ych Bia這wieskiego Parku Narodowego (zob. „Prace Instytutu Badawczego Le郾ictwa" R. 1959, nr 200).


70 lat temu

2 - 5 pa寮ziernika 1947 r.

W Bia這wie篡 obradowa XXI Zjazd Pa雟twowej Rady Ochrony Przyrody. By豉 to pierwsza ogólnopolska narada zlokalizowana po wyzwoleniu na Bia這stocczy幡ie. Zjazd podj掖 decyzj o przeniesieniu spraw ochrony przyrody z resortu o鈍iaty do resortu le郾ictwa. W spotkaniu uczestniczy造 302 osoby, w tym m.in. minister le郾ictwa Boles豉w Podedworny.

Pa寮ziernik 1947 r.

Jan Jerzy Karpi雟ki i Lidia Kami雟ka zako鎍zyli prowadzone od wrze郾ia 1947 roku badania nad ekologi Trichinella spiralis Oven. i innych endopaso篡tów drobnych ssaków Bia這wieskiego Parku Narodowego (zob. „Annales Universitatis Mariae Curie-Sk這dowska" 1948, Sec. C, Vol. III, nr 15).


80 lat temu

Pa寮ziernik 1937 r.

W Parku Narodowym w Bia這wie篡 go軼i Zbigniew Dylewski, który swoje wra瞠nia z tej wizyty opisa w numerze 52/1937 czasopisma „Ech Le郾ych".


90 lat temu

3 pa寮ziernika 1927 r.

O godz. 17-tej, przed bram wjazdow do Parku Pa豉cowego w Bia這wie篡, odby這 si powitanie przez miejscowych katolików oraz grup wyznawców prawos豉wia Arcybiskupa Metropolity Wile雟kiego Romualda Ja豚rzykowskiego, który przyjecha na pierwsz wizytacj, udzieli sakramentu bierzmowania i po鈍i璚i wznoszone od czerwca 1927 roku fundamenty ko軼io豉. Nale篡 wspomnie, 瞠 bia這wiescy katolicy do momentu konsekracji ko軼io豉 w 1934 roku, korzystali z kaplicy urz康zonej w sali jadalnej nieistniej帷ego ju pa豉cu carskiego na terenie Parku Pa豉cowego.

25 pa寮ziernika 1927 r.

W zwi您ku z 10-leciem powstania Ludowo-Ochotniczej Armii Sprzymierzonej, jej dowódca - gen. Stanis豉w Bu豉k-Ba豉chowicz, zorganizowa w Bia這wie篡 zjazd swoich by造ch 穎軟ierzy. Spotkanie odby這 si w nieistniej帷ym ju pa豉cu carskim. Gen. S. Bu豉k-Ba豉chowicz wkrótce po tym opu軼i Bia這wie輳, przenosz帷 si do Warszawy. Przed wyjazdem urz康zi swoim podkomendnym pokaz cyrkowy na koniu, który odby si przed kasynem urz璠niczym w Parku Pa豉cowym (obecnie w budynku tym mie軼i si O鈔odek Edukacji Przyrodniczej BPN).

Oprac. Piotr Bajko 
  • Polish
  • English
home