Strona główna arrow "Matecznik Białowieski"
Drukuj
"MATECZNIK BIAŁOWIESKI" (1/2009)
KWARTALNIK POPULARNONAUKOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

w numerze
 królestwo roślin

  FOT. A. KECZYŃSKI

ALE LIPY! CZ. II (str. 2)
Wojciech Adamowski
Żadne inne drzewo w naszej florze nie ma tak rozbudowanej struktury i nie dostarcza tak wielu miejsc do życia innym organizmom jak lipa z rozszerzonym u podstawy, czę-sto guzowatym pniem, silnie urzeźbioną korą, odroślamii rozbudowaną koroną.

królestwo grzybów

  FOT. L. KRZYSZTOFIAK

SWOISTA GRUPA ORGANIZMÓW (str. 5)
Stanisław Cieśliński
Jeszcze nie tak dawno porosty włączone były do świata roślin, jako ich odrębna grupa taksonomiczna. Obecnie należą do królestwa grzybów i określane są jako grzyby zlichenizowane.

  FOT. K. KUJAWA

CZY GRZYB ZAWSZE GRZYBEM PACHNIE? (str. 8)
Anna Kujawa
Zapach wydzielany przez popularnie suszone gatunki grzybów – prawdziwki, maślaki, podgrzybki, koźlarze i inne, określamy jako grzybowy. Jednak gama zapachów wydzielanych przez grzyby jest ogromna i wiele wypraw do lasu można poświęcić ich wyszukiwaniu.

królestwo zwierząt

  FOT. M. MATYSIAK

PTAKI PÓL I ŁĄK CZ. II (str. 11)
Karol Zub
Natura stawia przed ptakami dwa główne cele – przeżyć i rozmnożyć się, a właściwie przeżyć po to, aby się rozmnożyć. Życie ptaków zamieszkujących pola i łąki stwarza szczególne trudności, nie tylko z uwagi na zagrożenia powodowane przez działalność człowieka, ale też ze względu na specyfikę środowiska ich życia.

z historii puszczy

  pusty

ŻUBR LITEWSKI W WIEKACH ŚREDNICH (str. 15)
Tomasz Samojlik, Bogumiła Jędrzejewska
/.../ w grodach z X – XIV wieku położonych na obszarach dzisiejszej Białorusi i Łotwy wśród resztek kostnych – znajdowanych w wykopaliskach archeologicznych – żubry stanowią średnio 12% wszystkich dzikich ssaków kopytnych upolowanych przez mieszkańców.
 KONKURS DLA UWAŻNYCH

 

Szanowny Czytelniku,
żeby odpowiedzieć na pytania konkursowe wystarczy
wnikliwie przeczytać artykuły w tym numerze naszego kwartalnika.
Zachęcamy do udziału w konkursie. Do wygrania – nagrody książkowe.
Odpowiedzi proszę przysyłać w terminie do 30 lipca 2009 r.
na adres redakcji z dopiskiem na kopercie MATECZNIK 1/2009.


 1.    Czy nasiona lipy są pokarmem ptaków, gryzoni i zwierząt kopytnych?
 2.    Czy dzięcioły wykorzystują korę lipy jako imadło przy wydobywaniu nasion z szyszek świerka?
 3.    Czy siewki lipy mają silnie ząbkowane liścienie, zupełnie niepodobne do liści tego drzewa?
 4.    Czy porosty określane są jako grzyby zlichenizowane?
 5.    Czy porosty wykazują zdolność zasiedlania siedlisk skrajnych dla innych organizmów?
 6.    Czy charakterystyczne dla Puszczy Białowieskiej są zbiorowiska porostów zasiedlających korę drzew i martwe drewno
       zalegające na dnie lasu?
 7.    Czy zapach grzyba jest związany z produkcją przez grzybnię lub owocniki danego gatunku konkretnych związków
       chemicznych?
 8.    Czy grzyb zawsze grzybem pachnie?
 9.    Czy w celu zwabienia samicy derkacze koncertują przez całą noc, powtarzając swoją monotonną „piosenkę” kilka
       razy?
10.    Czy wodniczka jest najrzadszym ptakiem śpiewającym na kontynencie europejskim?

 KONKURS DLA DOCIEKLIWYCH

 

Ten konkurs wymaga poszperania w literaturze.
Można w nim wygrać wspaniały album Jana Walencika
„Tętno Pierwotnej Puszczy”.
Nagrodę ufundowali Państwo Magdalena i Andrzej Banakowie z Wielkiej Brytanii.
Odpowiedzi proszę przysyłać w terminie do 30 lipca 2009 r.
na adres redakcji z dopiskiem na kopercie MATECZNIK 1/2009.

Kto jest autorem dramatu pt. „Uciekła mi przepióreczka”?
Nagrody w konkursach ogłoszonych w „Mateczniku Białowieskim” nr 4/2008 wylosowali:

KONKURS DLA UWAŻNYCH:
Zuzanna Dorożko, Elbląg; Irena Broncel, Psary Śląskie; Anna Kania, Kunów

KONKURS DLA DOCIEKLIWYCH:
Marzena Pachucka, Żyrardów

GRATULUJEMY I ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W NOWYCH KONKURSACH!
 
  • Polish
  • English
home