Strona główna arrow Aktualności arrow Ukazał się nowy numer "Parków Narodowych i Rezerwatów Przyrody"
Ukazał się nowy numer "Parków Narodowych i Rezerwatów Przyrody" Drukuj E-mail
 

Ukazał się już czwarty i zarazem ostatni w 2017 roku numer wydawanego przez Białowieski Park Narodowy kwartalnika naukowego „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody". Zawiera on cztery artykuły, prezentujące wyniki najnowszych badań przeprowadzonych na obszarach chronionych znajdujących się w różnych regionach Polski.

Numer otwiera praca Anny Drozdowicz, przedstawiająca rezultat trzyletnich prac inwentaryzacyjnych, które pozwoliły badaczce na zarejestrowanie różnic w występowaniu śluzowców na wyznaczonych terenach Puszczy Białowieskiej. Badania nad tymi eukariotycznymi organizmami, zaliczanymi do królestwa Protozoa, rozpoczęto w Puszczy już w końcu lat 80. XIX wieku. Informacje o nich znajdujemy w pracach Franciszka Błońskiego, Fritza Steinecke, Jerzego Jarockiego, Franciszka Ksawerego Skupieńskiego, Heleny Krzemieniewskiej, Tadeusza Orzechowskiego i ostatnio - Anny Drozdowicz. Materiały do swych badań A. Drozdowicz zbierała na dwudziestu ośmiu powierzchniach badawczych, wyznaczonych w latach 2013-2014 przez pracowników BPN. Na podstawie zebranej dokumentacji stwierdziła ona występowanie na terenie Puszczy Białowieskiej 103 gatunków śluzowców.

W następnym artykule, autorstwa Doroty Michalskiej-Hejduk, Dominika Kopcia, Moniki Myśliwy i Ewy Krasickiej-Korczyńskiej, przedstawiony został stan zachowania i perspektywy ochrony zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych w dolinach rzek w świetle badań monitoringowych przeprowadzonych w latach 2010-2011 na 125 stanowiskach w 33 obszarach Natura 2000. Monitorowanymi obszarami były doliny rzek: Biebrzy, Krasnej, Łętowni, Małej Panwi, Pisy, Drwęcy, Leniwej Obry, Płoni i Jeziora Miedwie, dorzecze Parsęty, Wisłok Środkowy z dopływami, Narwiańskie Bagna oraz ostoje - Nadbużańska i Nadwarciańska.

Kolejny tekst, autorstwa Stefana Sobczaka, Adama Malkiewicza, Wojciecha Kubasika i Tadeusza Kurzaca, przedstawia stan poznania motyli Przedborskiego Parku Krajobrazowego, położonego na terenie województw świętokrzyskiego i łódzkiego. Badacze przeprowadzili inwentaryzację motyli w latach 2002-2016 na ośmiu stanowiskach, rozmieszczonych na całym obszarze parku. Ogółem wykazali z tego terenu 983 gatunki motyli dziennych i nocnych, należących do 59 rodzin. 45 gatunków jest nowych dla województwa łódzkiego, a 178 gatunków nie było dotąd wykazywanych z województwa świętokrzyskiego.

Numer zamyka artykuł Karola Zuba - redaktora naczelnego „PNiRP", omawiający rozmieszczenie i liczebność małych ssaków na obszarze Parku Narodowego „Bory Tucholskie". Odłowy były prowadzone w latach 2014-2016, dwukrotnie w ciągu roku - wiosną i jesienią. Odłowiono łącznie 11 gatunków małych ssaków - są to: nornica ruda. mysz leśna, nornik północny, nornik bury, mysz zaroślowa, mysz polna, ryjówka aksamitna, badylarka, ryjówka malutka, rzęsorek rzeczek i łasica.

Oprac. Piotr Bajko 
  • Polish
  • English
home contact sitemap