Grudzień w Białowieskim Parku Narodowym - 2017 Drukuj
 

10 lat temu

1 grudnia 2007 r.

W Muzeum Przyrodniczo-Leśnym BPN w Białowieży odbył się wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Żubr", zorganizowanej we współpracy ze Stowarzyszeniem „Uroczysko". Na wystawie pokazano ponad 50 artystycznych fotografii autorstwa Andrzeja Stachurskiego, Jana Walencika i Wiktora Wołkowa, przedstawiających żubra - króla Puszczy Białowieskiej. Wystawa trwała do 30 stycznia 2008 roku.

5 grudnia 2007 r.

W miejscu żerowania dzików na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, strażnik Anatol Lewczuk znalazł broń pochodzącą z czasów II wojny światowej. Był to pistolet marki „Walter" typu PP oraz amunicja w postaci 22 naboi kalibru 7,65 mm. Znalezisko zostało przekazane do Komendy Policji Powiatowej w Hajnówce.

14 grudnia 2007 r.

W auli Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży odbyła się konferencja pt. „Odkleszczowe choroby ludzi i zwierząt - zagrożenie i profilaktyka". Organizatorami spotkania byli: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny SP ZOZ w Hajnówce, Białowieski Park Narodowy, Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oraz Północno-Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Białymstoku.

18 - 19 grudnia 2007 r.

W Domu Myśliwskim w Białowieży odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli mieszkańcy Gminy Białowieża czynnie zaangażowani w sprawy gminy i ochrony przyrody. Było to jedno z cyklu spotkań organizowanych przez Fundację Zielone Płuca Polski, w ramach projektu „Kraina Żubra - Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej", realizowanego ze środków UE LIFE Nature. Podobne spotkania odbyły się także w Siemianówce i Orli.

 

20 lat temu

19 grudnia 1997 r.

Przedstawiciele Flaxfield Nature Consultancy przywieźli z Holandii do Białowieży wilczycę „Loupy", którą 30 grudnia wpuszczono razem z wilkiem „Kazanem" (urodzonym w 1993 roku w Puszczy Białowieskiej) do nowej zagrody w Rezerwacie Pokazowym Zwierząt BPN.

20 grudnia 1997 r.

W Fińskim Centrum Nauki w Vantaa otwarto stoisko poświęcone trzem europejskim parkom narodowym: Paanaravi (Finlandia), Białowieskiemu Parkowi Narodowemu oraz Abruzzo (Włochy). Stoisko było czynne do końca maja 1998 r.

Grudzień 1997 r.

Obok Rezerwatu Pokazowego Zwierząt BPN został zastrzelony żubr o wadze ponad 700 kg. Sprawcą tego czynu okazał się były pracownik Ośrodka Hodowli Żubrów BPN. Sąd ukarał go karą jednego roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata oraz grzywną w wysokości 1,1 tys. zł.

 

30 lat temu

1 grudnia 1987 r.

W Dąbrowie Górniczej zmarł leśnik mgr inż. Władysław J. Rawicki (ur. 6 maja 1907 roku). Od 1935 roku pracował on w Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży na stanowisku praktykanta techniczno-leśnego. Wykładał równocześnie botanikę, urządzanie lasu oraz pomiar drzew i drzewostanów w tutejszej Państwowej Szkole dla Leśniczych. W okresie od 1938 do lutego 1940 roku był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Parku Narodowym w Białowieży.

2 grudnia 1987 r.

Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych powołał nowy skład Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego na kadencję 1987-1991. Przewodniczącym Rady został prof. dr hab. Zygmunt Patalas.

15 grudnia 1987 r.

W Puszczy Białowieskiej odstrzelono 6 sztuk żubrów. Pobrany z nich materiał badawczy, łącznie z materiałem pozyskanym z 9 sztuk (odstrzelonych 23 lutego 1988 roku), posłużył Janowi Drożdżowi, Aleksandrowi W. Demiaszkiewiczowi i Jackowi Lachowiczowi do badań nad nicieniami jelita grubego żubrów (zob. „Wiadomości Parazytologiczne" T. XXXVI, Nr 1-3, 1990).

18 grudnia 1987 r.

W holu Muzeum Przyrodniczo-Leśnego BPN w Białowieży otwarto wystawę fotograficzną, na której pokazano ponad 300 fotogramów wykonanych przez 75 autorów. Zaprezentowane prace były pokłosiem Białowieskich Konfrontacji Fotografii Przyrodniczej. W dniu otwarcia wystawy odbyło się spotkanie z autorami prezentowanych prac. Wystawa trwała do marca 1988 roku.

Początek grudnia 1987 r.

Na wykradaniu drewna dębowego ze ścisłego rezerwatu BPN, zwalonego na drogę Browską, przyłapano oficera ze strażnicy WOP w Białowieży.

Grudzień 1987 r.

Udostępniony został dla zwiedzających Rezerwat Pokazowy Zwierząt BPN, w którym przeprowadzono remont i modernizację. Żubry i koniki typu tarpana zostały przeniesione do rezerwatu 10 grudnia 1987 roku. Z początkiem 1988 roku Białowieski Park Narodowy przejął w rezerwacie obsługę przewodnicką.

 

40 lat temu

Grudzień 1977 r.

Ukończono remont zabytkowej bramy pałacowej w Parku Pałacowym w Białowieży. Ulokowano w niej Biuro Turystyki i Informacji Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Turystycznych.

 

50 lat temu

11 grudnia 1967 r.

Grupa mieszkańców wsi Pogorzelce złożyła do Biura Listów skargę na niszczenie upraw przez żubry i brak reakcji na to odpowiednich służb. Skargę podpisali: Leonid Wołkowycki, Mikołaj Filipczuk, Wiktor Ochryciuk, Michał Mojsiejuk, Mikołaj Smoktunowicz, Włodzimierz Szlachciuk, Włodzimierz Smoktunowicz, Mikołaj Mojsiejuk. Trzy osoby złożyły podpisy nieczytelne.

15 grudnia 1967 r.

W Białowieskim Parku Narodowym gościł komendant Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie - generał dywizji Józef Kuropieska. Towarzyszył mu radziecki generał armii Włodzimierz Iwanow i oficer ASG - Igor Błagowieszczeński.

16 grudnia 1967 r.

Na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Czesława Okołowa pt. „Jeśniak czarny (Hylesinus crenatus Fabricius 1787), jego morfologia, biologia, wrogowie oraz znaczenie gospodarcze". Cz. Okołów, w tym czasie kustosz Muzeum Przyrodniczo-Leśnego BPN, otrzymał stopień doktora nauk leśnych.

25 - 27 grudnia 1967 r.

W Domu Myśliwskim w Białowieży wypoczywał Oskar Sobański - redaktor „Magazynu Filmowego".

27 grudnia 1967 r.

W Teremiskach żubr poranił konia należącego do Mikołaja Rakowskiego ze wsi Biała (pow. Bielsk Podlaski). Tytułem poniesionej szkody Białowieski Park Narodowy wypłacił właścicielowi konia odszkodowanie w wysokości ok. 1400 zł.

29 grudnia 1967 r.

Dokonany został odbiór hydroforni i hotelu turystycznego - obiektów wybudowanych na terenie Parku Pałacowego w Białowieży. Prace wykończeniowe na nich trwały jeszcze około pół roku.

 

60 lat temu

3 - 5 grudnia 1957 r.

W Białowieskim Parku Narodowym gościli profesorowie Jurij P. Diemientiew i Lew K. Szaposznikow z Akademii Nauk ZSRR. Gościom towarzyszył inż. Władysław Nowák - Naczelny Konserwator Przyrody PRL.

5 grudnia 1957 r.

W życie weszła uchwała Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z 19 listopada 1957 roku (nr XXXVI/320) w sprawie uznania niektórych przedmiotów za pomniki przyrody. Na obszarze Puszczy Białowieskiej tą formą ochrony objęto 10 dębów (w oddz. 250, 218, 475 (2), 500, 501, 579 (2), 580 i 640), 1 świerk (oddz. 450) oraz 1 olszę (oddz. 502). (Dz. Urz. WRN w Białymstoku, Nr 4 z 5 grudnia 1957 r., poz. 17).

 

70 lat temu

Grudzień 1947 r.

Białowieski Park Narodowy przekazał do Niepołomic 6 żubrów.

 

80 lat temu

14 i 15 grudnia 1937 r.

W Warszawie odbył się zjazd dyrektorów Lasów Państwowych. W trakcie obrad został wyświetlony film pt. „Żubr - król Puszczy Białowieskiej", nakręcony pół roku wcześniej w rezerwacie żubrzym w Białowieży przez wytwórnię Awangarda, na zlecenie Ligi Ochrony Zwierząt.

 

90 lat temu

3 grudnia 1927 r.

Staraniem Ministerstwa Rolnictwa ukazała się „Ustawa łowiecka", w której znalazł się m.in. zakaz polowania na żubry.

Oprac. Piotr Bajko 
  • Polish
  • English
home