Publikacje - Jan Raczy雟ki Drukuj
 

Aleksiejuk Jaros豉w, Jakimiuk Stefan, Raczy雟ki Jan. 1993 - Puszcza Knyszy雟ka - 這wisko medalowych jeleni. υwiec Polski, R. 1993, nr 10, s. 16-17.

Bo豚ot Ma貪orzata, Raczy雟ki Jan. 2012 - Zasoby archiwalne Redakcji Ksi璕i Rodowodowej 真brów i sposoby ich udost瘼niania. European Bison Conservation Newsletter, Vol. 5 (2012), s. 5-12. 

Bo豚ot Ma貪orzata, Raczy雟ki Jan. 2012 - Zasoby archiwalne Redakcji Ksi璕i Rodowodowej 真brów i sposoby ich udost瘼niania / Archive resources of European Bison Pedigree Book and ways of making them accessible. [W:] Konferencja naukowa „真br w tradycji Rzeczypospolitej". Kiermusy 6-7 wrze郾ia 2012 r. Streszczenia referatów. Stowarzyszenie Mi這郾ików 真brów, Warszawa 2012, s. 12-13.

Bo豚ot Ma貪orzata, Raczy雟ki Jan. 2013 - Rejestracja rodowodowa 簑brów jako narz璠zie restytucji gatunku. European Bison Conservation Newsletter / 真br i jego ochrona. Biuletyn, Vol. 6 (2013), s. 5-20.

Buchalczyk Tadeusz, Raczy雟ki Jan. 1961 - Taksonomiczna warto嗆 niektórych pomiarów czaszki krajowych przedstawicieli rodzaju Sorex Linnaeus 1758 i Neomys Kaup. 1829. Acta Theriologica, Vol. 5 (1961), nr 9, s. 115-124.

Bujalska Gabriela, Cabo-Rasczy雟ka Krystyna, Raczy雟ki Jan. 1965 - Studies on the European hare. VI. Comparision of different criteria of age. Acta Theriologica, Vol. 10 (1965), nr 1, s. 1-10.

Cabo-Raczy雟ka Krystyna, Raczy雟ki Jan. 1972 - Studies on the European hare. XXVII. Methods for determination of age in the European hare. Acta Theriologica, Vol. 17 (1972), nr 7, s. 75-86.

Dyrcz Andrzej, Kozikowska Zofia, Pa販zy雟ki Adam, Raczy雟ki Jan, Witkowski Józef. 1985 - The problems of nature protection and peatland management in the valley of the Biebrza river. Polish Ecological Studies, Vol. 11 (1985), nr 1, s. 107-121.

Dzi璚io這wski Ryszard, Pielowski Zygmunt, G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 1993 - υ. Wyd. Anton-5, Warszawa 1993, ss. 208.

Fedyk Stanis豉w, G瑿czy雟ka Zofia, Pucek Michalina, Raczy雟ki Jan, Sikorski Micha. 1984 - Winter penetration by mammals of different habitats in the Biebrza valley. Acta Theriologica, Vol. 29 (1984), nr 27, s. 317-336.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 1980 - Lotniczy zwiad w poszukiwaniu 這si. υwiec Polski, R. 1980, nr 10, s. 6-7.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 1983 - Habitat use by moose in the Biebrza river valley (in russ.). [W:] Procedings XVI Congress of the International Union Game Biologists. Strbske Pleso 1983, s. 50-55.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 1984 - Habitat preferencje and population structure of moose in the Biebrza river valley. Acta Zoologica Fennica, Vol. 172 (1984), s. 93-94.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 1987 - Co dalej z 這siem. υwiec Polski, R. 1987, nr 7-8, s. 8-9.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 1989 - Distribution, population structure and social organization of moose in the Biebrza river valley, Poland. Acta Theriologica, Vol. 34 (1989), nr 3, s. 195-217.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 1990 - υ - obrachunek po sezonie. υwiec Polski, R. 1990, nr 6, s. 6-7.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 1993 - Problemy ochrony i gospodarowania populacj 這sia oraz innych ssaków 這wnych w Biebrza雟kim Parku Narodowym. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, T. 12 (1993), nr 2, s. 5-36.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 1993 - υ czy jele na Czerwonym Bagnie? υwiec Polski, R. 1993, nr 6, s. 12-15.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 1994 - Program na dzi i jutro hodowli i u篡tkowania pog這wia 這sia w Polsce. υwiec Polski, 1994, nr 10, s. 8-9.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 1994 - Nowe zasady gospodarowania populacjami 這si w Polsce. Projekt. υwiec Polski, R. 1994, nr 10, s. 10-11.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 1994 - υ w Biebrza雟kim Parku Narodowym. Parki Narodowe, R. 1994, nr 1, s. 4-5.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 1994 - Wp造w melioracji torfowisk w dolinie Biebrzy i Narwi na zespo造 drobnych ssaków. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wroc豉wiu. Nr 246. Konferencje, T. 3 (1994), nr 1, s. 63-78.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 1997 - Ile jest zwierzyny w Biebrza雟kim Parku Narodowym? Parki Narodowe, R. 1997, nr 1, s. 18-19.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 1997 - Fauna i ekologia drobnych ssaków Narwia雟kiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, T. 16 (1997), nr 3, s. 37-61.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 1998 - υ. Dlaczego moratorium na odstrza. υwiec Polski, R. 1998, nr 11, s. 12-14.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 1998 - O poro簑 這si. υwiec Polski, R. 1998, nr 12, s. 14-15.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 1999 - O selekcji 這si - krytycznie. υwiec Polski, R. 1999, nr 1, s. 9-11.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 1999 - υ w zachodniej Polsce. υwiec Polski, R. 1999, nr 2, s. 9-12.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 1999 - Miejsce dla 這sia w polskich lasach. Las Polski, R. 1999, nr 6, s. 4-6.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 2000 - Die Gefährdung der Elchpopulation (Alces alces) in Polen. Artenschutzz-Report, R. 2000, nr 10, s. 51-53.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 2001 - Przegl康 wybranych bada 這wieckich w Zak豉dzie Badania Ssaków PAN w Bia這wie篡 oraz w Instytucie Biologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego / Uniwersytetu w Bia造mstoku. [W:] υwiectwo w badaniach krajowych w XX wieku. Materia造 z sympozjum z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Eleonory Szukiel. Warszawa, 20 czerwca 2001 r. Instytut Badawczy Le郾ictwa, Warszawa 2001, s. 54-65.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 2001 - υ - czas na dzia豉nie (1). υwiec Polski, R. 2001, nr 5, s. 11-13.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 2001 - υ - czas na dzia豉nie (2). υwiec Polski, R. 2001, nr 6, s. 14-17.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 2001 - υ - czas na dzia豉nie (3). Ostojowa strategia odbudowy pog這wia i trwa貫go u篡tkowania zasobów 這sia w Polsce. υwiec Polski, R. 2001, nr 7, s. 18-21.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 2001 - Sytuacja 這sia Alces alces L. w Polsce, zagro瞠nia i program odbudowy jego populacji. Chro闓y Przyrod Ojczyst, T. 57 (2001), z. 4, s. 35-55.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 2001 - Der Elch im naturnahen Landschaftsbild des Biebrzatales. Natur- und Kulturlandschaft, Heter-Jena, R. 2001, nr 4, s. 367-374.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 2001 - Drapie積iki doliny Biebrzy. 1. Lis. υwiec Polski, R. 2001, nr 12, s. 16-19.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 2002 - Drapie積iki doliny Biebrzy. 2. Wilk. υwiec Polski, R. 2002, nr 1, s. 16-19.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 2002 - Drapie積iki doliny Biebrzy. 3. Borsuk. υwiec Polski, R. 2002, nr 2, s. 16-18.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 2002 - Drapie積iki doliny Biebrzy. 4. Jenot. υwiec Polski, R. 2002, nr 3, s. 16-19.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 2002 - Drapie積iki doliny Biebrzy. 5. Kuna. υwiec Polski, R. 2002, nr 4, s. 14-17.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 2002 - Drapie積iki doliny Biebrzy. 6. Tchórz zwyczajny. υwiec Polski, R. 2002, nr 7, s. 15-18.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 2002 - Drapie積iki doliny Biebrzy. 7. Norka ameryka雟ka. υwiec Polski, R. 2002, nr 10, s. 8-11.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 2002 - Die Bedeutung der polnischen Elchpopulation (Alces alces) bei der Wiederbesiedlung des Areals in Mitteleuropa. Artenschutzreport, R. 2002, nr 12, s. 38-42.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 2003 - Nowy k這pot w 這wisku? (1). υwiec Polski, R. 2003, nr 5, s. 18-20.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 2003 - Nowy k這pot w 這wisku? (2). υwiec Polski, R. 2003, nr 6, s. 12-14.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 2004 - υ w Kotlinie Biebrza雟kiej. [W:] Materia造 konferencji: Sytuacja populacji 這sia w Polsce. Osowiec-Twierdza, 22-23 pa寮ziernika 2004 r. Biebrza雟ki Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 2004, s. 5-19.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 2004 - Erweiterungsmöglichkeiten des Elchsiedlungareals in Mitteleuropa in Anlehnung an die natürliche Migration. [W:] Proceedings of the international symposium „Rational management of Cervids in forest habitats 28-30 January 2004", Šiauliai, Lithuania 2004, s. 7-19.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 2004 - Moratorium i... co dalej? υwiec Polski, R. 2004, nr 4, s. 18-20.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 2004 - υ do odstrza逝. υwiec Polski, R. 2004, nr 10, s. 18-20.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 2004 - Szansa na powrót 這sia. υwiec Polski, R. 2004, nr 11, s. 14-16.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 2004 - Die Nahrung von Wolf (Canis lapus) und Dachs (Meles meles) im Biebrzatal (Polen). Säugetierkundliche Informationen, R. 5 (2004), nr 28, s. 391-401.

G瑿czy雟ka Zofia, Raczy雟ki Jan. 2005 - υ - typowy mieszkaniec doliny Biebrzy. [W:] Dyrcz Andrzej, Werpachowski Cezary. (red.) - Przyroda Biebrza雟kiego Parku Narodowego. Monografia. Biebrza雟ki Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 2005, s. 167-183.

Giedrewicz Marzena, Raczy雟ki Jan, Ch皻nicki W這dzimierz, ㄆpi雟ki Sebastian . 2016 - Ró積orodno嗆 fauny ssaków. [W:] Banaszuk Piotr, Wo趾owycki Dan (red.) - Narwia雟ki Park Narodowy. Krajobraz, przyroda, cz這wiek. Narwia雟ki Park Narodowy, Bia造stok-Kurowo 2016, s. 201-213.

Giedrewicz Marzena, Raczy雟ki Jan, Ch皻nicki W這dzimierz, ㄆpi雟ki Sebastian . 2016 - Rola ma造ch ssaków. [W:] Banaszuk Piotr, Wo趾owycki Dan (red.) - Narwia雟ki Park Narodowy. Krajobraz, przyroda, cz這wiek. Narwia雟ki Park Narodowy, Bia造stok-Kurowo 2016, s. 214.

Krasi雟ki Zbigniew A., Krasi雟ka Ma貪orzata, Raczy雟ki Jan. 2016 - 真bry nizinne i nizinno-kaukaskie w Puszczy Bia這wieskiej. Chro闓y Przyrod Ojczyst, Vol. 72 (2016), nr 2, s. 100-109.

Krasi雟ki Zbigniew, Raczy雟ki Jan. 1967 - The reproduction biology of European bison living in reserves and in freedom. Acta Theriologica, Vol. 12 (1967), nr 29, s. 407-444.

Krasi雟ki Zbigniew, Raczy雟ki Jan. 1969 - Z bada nad rozmna瘸niem si 簑brów w polskich rezerwatach hodowlanych i na wolno軼i w Puszczy Bia這wieskiej / Iz issledovanijj po razmnozheniju zubrov v pol'skikh pitomnikakh i na svobode v Belovezhskojj Pushhe / Observations on the reproduction of European bison in the Polish breeding reserves and in the wild state in the Bia這wie瘸 Primeval Forest. [W:] Post瘼y restytucji 簑bra. Materia造 III konferencji polsko-radzieckiej. Bia這wie瘸-Kamieniuki 18-21 kwietnia 1967 r., Warszawa 1967, s. 205-231.

Krasi雟ki Zbigniew, Raczy雟ki Jan. 1970 - 真br w Puszczy Bia這wieskiej. [Seria: Wszystko o Bia這wie篡, 2]. Bia這stockie Towarzystwo Kultury, Towarzystwo Przyjació Bia這wie篡, Wojewódzki O鈔odek Informacji Turystycznej w Bia造mstoku, Bia這wie瘸 1970, ss. 56 + 1 wklejka.

Olech Wanda (red.), Bielecki Wojciech, Bo豚ot Aleksander, Bukowczyk Izabela, Dackiewicz Jerzy, Dymnicka Maria, H豉wiczka Mieczys豉w, Krasi雟ki Zbigniew, Nowak Zuza, Perzanowski Kajetan, Raczy雟ki Jan, T瘰iorowski Wojciech, Wyrobek Krzysztof. 2008 - Hodowla 簑brów. Poradnik utrzymania w niewoli. Ministerstwo 字odowiska i Stowarzyszenie Mi這郾ików 真brów, Warszawa 2008, ss. 100.

Pawlus Grzegorz, Machoy Zygmunt, Tustasnowski Stanis豉w, Raczy雟ki Jan, G瑿czy雟ka Zofia. 1993 - Awaria w Czarnobylu nie mia豉 wp造wu na warto嗆 emisji promieniowania beta i gamma okre郵anego w 簑chwach 這si z pó軟ocno-wschodnich terenów Polski. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, T. 26 (1993), nr 2, s. 77-79.

Pielowski Zygmunt, Raczy雟ki Jan. 1976 - Ecological conditions and rational management of hare population. [W:] Ecology and management of European hare populations. Pa雟twowe Wydawnictwo Rolnicze i Le郾e, Warszawa 1976, s. 269-286.

Pucek Zdzis豉w, Raczy雟ki Jan (red.). 1983 - Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Pa雟twowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, ss. 188 + mapy + ss. 183 [3].

Pucek Zdzis豉w, Raczy雟ki Jan (red.). 1984 - Klucz do oznaczania ssaków Polski. Pa雟twowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984, ss. 384 + 2 tabl.

Raczy雟ki Jan. 1959 - New stations of Sicista betulina (Pallas, 1779) in the East Poland. Acta Theriologica, Vol. 3 (1959), nr 13, s. 310-311.

Raczy雟ki Jan. 1964 - Studies on the European hare. V. Reproduction. Acta Theriologica, Vol. 9 (1964), nr 19, s. 305-352.

Raczy雟ki Jan. 1961 - Convenient taxonomic features of skulls of certain mammals from owl pellets. Acta Theriologica, Vol. 5 (1961), nr 20, s. 295-297.

Raczy雟ki Jan. 1967 - Aktualny stan wiedzy o 簑brze i potrzeba bada nad tym gatunkiem w Polsce - drugie sympozjum Selekcji Teriologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego w Bia這wie篡. Przegl康 Zoologiczny, T. 11 (1967), z. 2, s. 192-196.

Raczy雟ki Jan. 1971 - Mammals Research Institute Polish Academy of Sciences, Bia這wie瘸. [W:] Jezierska T., Dzi璚io這wski R., Jezierski W., Pielowski Z., 真rowski W - Bibliography of polish publications on wildlife biology and game management year 1945-1971. Institute of Ecology Polish Academy of Sciences, Polish Hunting Association, Warszawa 1971, s. 271-276.

Raczy雟ki Jan. 1972 - Wp造w lisa na liczebno嗆 drobnej zwierzyny. υwiec Polski, R. 1972, nr 15, s. 4.

Raczy雟ki Jan. 1973 - 真br - polski sukces. Przyroda Polska, R. 18 (1973), nr 9, s. 6-7.

Raczy雟ki Jan. 1974 - Die Gestaltung der Bestandsgrösse der Hasenpopulation nach einem Mehrjährigen Zyklus. [W:] XVth International Congress of Game Biologists. National Swedish Environment Protection Board, Stockholm 1974, s. 187-190.

Raczy雟ki Jan. 1975 - Progress in breeding European bison in captivity. [W:] Martin R. D. (ed.) - Breeding endangred species in captivity. Academic Press, London 1975, s. 253-262.

Raczy雟ki Jan. 1978 - 真br. Pa雟twowe Wydawnictwo Rolnicze i Le郾e, Warszawa 1978, ss. 272. 

Raczy雟ki Jan. 1980 - Biologische Grundlagen der Züchtung und der Restitution des Wisents, Bison bonasus. Zoologische Garten, N.F., R. 50 (1980), nr 5, s. 311-316.

Raczy雟ki Jan. 1980 - Sprawozdanie z dzia豉lno軼i Bia這wieskiego Oddzia逝 P.T.Zoologicznego za okres X.1975 - VIII.1979. Przegl康 Zoologiczny, T. 26 (1980), z. 3, s. 378-379.

Raczy雟ki Jan. 1981 - Widereinbürgerung des Wisents in Europa. Natur und Landschaft, Bonn - Bad Godesberg, 56, 4: 115-117.

Raczy雟ki Jan. 1983 - 0042. Ondatra zibethicus. [W:] Pucek Zdzis豉w, Raczy雟ki Jan (red.) - Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Pa雟twowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 87, 100-103.

Raczy雟ki Jan. 1983 - 0043. Clethrionomys glareolus. [W:] Pucek Zdzis豉w, Raczy雟ki Jan (red.) - Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Pa雟twowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 89, 103-106.

Raczy雟ki Jan. 1983 - 0044. Arvicola terrestris. [W:] Pucek Zdzis豉w, Raczy雟ki Jan (red.) - Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Pa雟twowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 91, 106-108.

Raczy雟ki Jan. 1983 - 0045. Pitymys tatricus. [W:] Pucek Zdzis豉w, Raczy雟ki Jan (red.) - Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Pa雟twowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 93, 108.

Raczy雟ki Jan. 1983 - 0046. Pitymys subterraneus. [W:] Pucek Zdzis豉w, Raczy雟ki Jan (red.) - Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Pa雟twowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 95, 108-110.

Raczy雟ki Jan. 1983 - 0047. Microtus nivalis. [W:] Pucek Zdzis豉w, Raczy雟ki Jan (red.) - Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Pa雟twowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 97, 110-111.

Raczy雟ki Jan. 1983 - 0048. Microtus oeconomus. [W:] Pucek Zdzis豉w, Raczy雟ki Jan (red.) - Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Pa雟twowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 99, 111-112.

Raczy雟ki Jan. 1983 - 0049. Microtus agrestis. [W:] Pucek Zdzis豉w, Raczy雟ki Jan (red.) - Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Pa雟twowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 101, 112-114.

Raczy雟ki Jan. 1983 - 0050. Microtus arvalis. [W:] Pucek Zdzis豉w, Raczy雟ki Jan (red.) - Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Pa雟twowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 103, 114-118.

Raczy雟ki Jan. 1983 - 0051. Mus musculus. [W:] Pucek Zdzis豉w, Raczy雟ki Jan (red.) - Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Pa雟twowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 105, 118-120.

Raczy雟ki Jan. 1983 - 0052. Rattus norvegicus. [W:] Pucek Zdzis豉w, Raczy雟ki Jan (red.) - Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Pa雟twowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 107, 120-122.

Raczy雟ki Jan. 1983 - 0053. Rattus rattus. [W:] Pucek Zdzis豉w, Raczy雟ki Jan (red.) - Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Pa雟twowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 109, 122

Raczy雟ki Jan. 1983 - 0054. Micromys minutus. [W:] Pucek Zdzis豉w, Raczy雟ki Jan (red.) - Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Pa雟twowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 111, 123-124.

Raczy雟ki Jan. 1983 - Taxonomic position, geographical range, and the ecology of distribution. [W:] Petrusewicz K. (ed.) - Ecology of the bank vole. Acta Theriologica, Vol. 28 (1983), suppl. nr 1, s. 3-10.

Raczy雟ki Jan. 1983 - Morphological variability and taxonomic differentiation. [W:] Petrusewicz K. (ed.) - Ecology of the Bank vole. Acta Theriologica, Vol. 28 (1983), suppl. 1, s. 11-20.

Raczy雟ki Jan. 1983 - Le bison d'Europe. Revue de l'Office National de la Chasse, Paris, R. 1983, nr 69, s. 17-28.

Raczy雟ki Jan. 1985 - Problemy ochrony krajowych zasobów fauny w lasach pó軟ocno-wschodniej Polski. [W:] Kierunki i zasady post瘼owania w lasach na obszarach obj皻ych ochron przyrody i krajobrazu, lub wymagaj帷ych ochrony. Materia造 na sesj naukow, 15-16 czerwca 1985 r., Malinówka k. E趾u. Polskie Towarzystwo Le郾e 1985, s. 70-90.

Raczy雟ki Jan. 1985 - Sprawozdanie z dzia豉lno軼i Bia這wieskiego Oddzia逝 P.T.Zoologicznego za okres 7.IX.1979 do 15.IX.1983. Przegl康 Zoologiczny, T. 28 (1985), z. 4, s. 587.

Raczy雟ki Jan. 1987 - Zasady gospodarowania populacjami 這sia w Polsce. [W:] Ogólnopolska narada na temat hodowli zwierz徠 這wnych. Czempi 1987, s. 30-35.

Raczy雟ki Jan. 1991 - Fauna oraz zespo造 ptaków i ssaków doliny Biebrzy. Zeszyty Problemowe Post瘼ów Nauk Rolniczych, R. 1991, z. 372, s. 371-406.

Raczy雟ki Jan (red.). 1993 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 1987-1991 / European Pedigree Book 1987-1991. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸: V-XII, 108 ss. + 2 tabl.

Raczy雟ki Jan (red.). 1994 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 1992 / European Pedigree Book 1992. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸: 69 ss. + 2 nlb.

Raczy雟ki Jan. 1994 - The fauna, bird and animal communities in the Biebrza valley. [W:] Okruszko H., Wassen M. J. (ed.) - Towards protection and sustainable use of the Biebrza Wetlands: Exchange and integration of research results for the benefit of a Polish-Dutch Joint Research Plan. Report 3A, IMUZ 1994, s. 423-458.

Raczy雟ki Jan (red.). 1995 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 1993 / European Pedigree Book 1993. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸: V-VIII + 62 ss.

Raczy雟ki Jan (red.). 1995 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 1994 / European Pedigree Book 1994. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸: 75 ss.

Raczy雟ki Jan (red.). 1996 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 1995 / European Pedigree Book 1995. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸: 65 ss. + IV.

Raczy雟ki Jan (red.). 1997 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 1996 / European Pedigree Book 1996. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸: 59 ss. + IV.

Raczy雟ki Jan. 1997 - Aktualna sytuacja 這sia w Polsce. Aby nie by這 za pó幡o. υwiec Polski, R. 1997, nr 10, s. 6.

Raczy雟ki Jan (red.). 1998 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 1997 / European Pedigree Book 1997. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸: 57 ss. + IV.

Raczy雟ki Jan (red.). 2000 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 1998 / European Pedigree Book 1998. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸: 59 ss. + IV.

Raczy雟ki Jan (red.). 2000 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 1999 / European Pedigree Book 1999. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸: 57 ss. + VII.

Raczy雟ki Jan (red.). 2001 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 2000 / European Bison Pedigree Book 2000. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸: VIII, 59 ss. + 4 tabl.

Raczy雟ki Jan (red.). 2002 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 2001 / European Bison Pedigree Book 2001. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸: 57 ss. + 4 tabl.

Raczy雟ki Jan (red.). 2004 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 2002 / European Bison Pedigree Book 2002. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸: VIII, 63 ss.

Raczy雟ki Jan. 2004 - European Bison Pedigree Book as an instrument of recording and censusing world bison population. [W:] Krasi雟ka Ma貪orzata, Daleszczyk Katarzyna (eds) - Proceedings of the Conference „European Bison Conservation" 30 September - 2 October 2004 Bia這wie瘸, Poland. Mammal Research Institute PAS, Centre of Excellence BIOTER, Bia這wie瘸 2004, s. 115-116.

Raczy雟ki Jan. 2004 - Bóbr. Wydra. [W:] Natura 2000: Dolina Górnej Narwi. Pó軟ocnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Bia這wie瘸 2004, ss. 56.

Raczy雟ki Jan (red.). 2005 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 2003 / European Bison Pedigree Book 2003. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸: XVI, 63 ss.

Raczy雟ki Jan. 2005 - Die Erhaltung der Migrationsmöglichkeiten al seine natürliche Art der Wiedereinbürgerung von mobilen Säugetieren am Besispiel der Restitution des geographishen Areals des Elchs in Mitteleuropa. Naturschutzarbeit in Mecklenburg-Vorpommern, R. 48 (2005), nr 1, s. 18-29.

Raczy雟ki Jan (red.). 2006 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 2004 / European Bison Pedigree Book 2004. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸: VII, 57 ss. + 8 tabl.

Raczy雟ki Jan. 2006 - υ w Polsce - stan i perspektywy. [W:] Raczy雟ki J. (red.) - Czy jest miejsce dla 這sia? Stowarzyszenie „Uroczysko", Supra郵 2006, s. 25-41.

Raczy雟ki Jan. 2006 - υ w dolinie Biebrzy. Wszechnica Biebrza雟ka, Osowiec-Biebrza, R. 2006, z. 1, s. 49-52.

Raczy雟ki Jan. 2006 - Jele w dolinie Biebrzy. Wszechnica Biebrza雟ka, Osowiec-Biebrza, R. 2006, z. 1, s. 52-54.

Raczy雟ki Jan (red.). 2007 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 2005 / European Bison Pedigree Book 2005. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸: XI, 65 ss.

Raczy雟ki Jan (red.). 2007 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 2006 / European Bison Pedigree Book 2006. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸: VIII, 71 ss.

Raczy雟ki Jan (red.). 2008 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 2007 / European Bison Pedigree Book 2007. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸: VIII, 81 ss.

Raczy雟ki Jan. 2008 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów - od pocz徠ków do chwili obecnej. European Bison Conservation Newsletter, T. 1 (2008), s. 87-104.

Raczy雟ki Jan. 2008 - Die Zukunft des Elches (Alces alces) in Polen - zwischen Jagd und Schutz. Säugetierkundliche Informationen, Vol. 6 (2008), nr 35, s. 179-188.

Raczy雟ki Jan (red.). 2009 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 2008 / European Bison Pedigree Book 2008. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸: VII, 79 ss. + 8 tabl.

Raczy雟ki Jan (red.). 2009 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 2009 / European Bison Pedigree Book 2009. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸: VII, 77 ss. + 8 tabl.

Raczy雟ki Jan. 2009 - Paszport dla 簑bra. Matecznik Bia這wieski, R. 2009, nr specj., s. 11-12. [Ksi璕a Rodowodowa 真brów].

Raczy雟ki Jan. [2011] - Ksi璕a Rodowodowa 真brów. [W:] Strucka El瘺ieta (red.) - Ochrona ex situ 簑bra Bison bonasus w Polsce. Szko豉 Gówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa 2011, s. 31-36.

Raczy雟ki Jan (red.). 2011 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 2010 / European Bison Pedigree Book 2010. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2011, s. I-VIII, 1-73 + 8 tabl.

Raczy雟ki Jan. 2011 - υ Alces alces. [W:] Kiry這w J., Matysek W., Wierzbieniec A., Dzi璚io這wski R., Flis M. (red.) - υwiectwo. υwiec Polski, Warszawa 2011, s. 85-96.

Raczy雟ki Jan (red.). 2012 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 2011 / European Bison Pedigree Book 2011. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2012, s. I-VII, 1-75 + 12 tabl.

Raczy雟ki Jan (red.). 2013 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 2012 / European Bison Pedigree Book 2012. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2013, s. I-XI, 1-77 + 8 tabl.

Raczy雟ki Jan. 2013 - 字odowisko 篡cia, biologia i ekologia zaj帷a szaraka Lepus europaeus Pallas, 1778. [W:] Go趾o M. (red.) - Gdzie si podzia zaj帷 szarak. Uroczysko, Supra郵 2013, s. 9-26.

Raczy雟ki Jan (red.). 2014 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 2013 / European Bison Pedigree Book 2013. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2014, s. I-XI, 1-79 + 8 tabl.

Raczy雟ki Jan (red.). 2015 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 2014 / European Bison Pedigree Book 2014. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2015, s. I-VIII, 1-77 + 24 tabl.

Raczy雟ki Jan (red.). 2016 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 2015 / European Bison Pedigree Book 2015. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸: I-XI, 1-79 + 8 tabl.

Raczy雟ki Jan. 2016 - Norka ameryka雟ka - gatunek inwazyjny. [W:] Banaszuk Piotr, Wo趾owycki Dan (red.) - Narwia雟ki Park Narodowy. Krajobraz, przyroda, cz這wiek. Narwia雟ki Park Narodowy, Bia造stok-Kurowo 2016, s. 219-223.

Raczy雟ki Jan (red.). 2017 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 2016 / European Bison Pedigree Book 2016. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸: I-XVI, 1-79 + 24 tabl.

Raczy雟ki Jan, Bo豚ot Ma貪orzata. 2009 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów. Historia i wspó販zesno嗆. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸, ss. 20.

Raczy雟ki Jan, Daszkiewicz Piotr, Samojlik Tomasz. 2004 - Ma這 znany artyku Erny Mohr dotycz帷y 簑bra. Przegl康 Zoologiczny, T. 48 (2004), z. 3-4, s. 187-195.

Raczy雟ki Jan, Fedyk Stanis豉w, G瑿czy雟ka Zofia, Pucek Michalina. 1983 - Drobne ssaki 鈔odkowego i dolnego basenu Biebrzy. Zeszyty Problemowe Post瘼ów Nauk Rolniczych, R. 1983, z. 255, s. 297-328.

Raczy雟ki Jan, Fedyk Stanis豉w, G瑿czy雟ka Zofia, Pucek Michalina. 1986 - Distribution of Micromammalia against natural differentiation of the Biebrza valley habitats. Polish Ecological Studies, Vol. 10 (1986), nr 3-4, s. 425-445.

Raczy雟ki Jan, G瑿czy雟ka Zofia. 1976 - Sprawozdanie z dzia豉lno軼i P.T.Zoologicznego. Oddzia w Bia這wie篡 za okres 30.IX.72 - 15.IX.75. Przegl康 Zoologiczny, T. 20 (1976), z. 2, s. 241-242.

Raczy雟ki Jan, G瑿czy雟ka Zofia. 1983 - Management of the population of moose in the Biebrza river valley. [W:] Procedings XVI Congress of the International Union Game Biologists. Strbske Pleso 1983, s. 50-55.

Raczy雟ki Jan, G瑿czy雟ka Zofia. 1988 - υ - pierwszy etap hodowli. υwiec Polski, R. 1988, nr 10, s. 8-10.

Raczy雟ki Jan, G瑿czy雟ka Zofia. 1995 - Kumulacja fluoru w 簑chwach 這sia europejskiego w zale積o軼i od wieku osobniczego. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, T. 28 (1995), s. 123-127.

Raczy雟ki Jan, G瑿czy雟ka Zofia. 2005 - Is there a possibility of the central European range of the moose (Alces alces L.) being enlarged by migration? [W:] Pohlmeyer K. (ed.) - Extended Abstracts of the XXVIIth Congress of the International Union of Game Biologists, Hannover 2005. DSV-Verlag, Hamburg 2005, s. 161-163.

Raczy雟ki Jan, Ruprecht Andrzej L. 1974 - The effect of digestion on the osteological composition of owl pellets. Acta Ornithologica, T. 14 (1974), nr 2, s. 25-38.

Samuj這 Dorota, Noce Iwona, Pawlus Grzegorz, Raczy雟ki Jan, G瑿czy雟ka Zofia, Tustanowski Stanis豉w. 1991 - Ocena sk豉du mineralnego ko軼i 這si 篡j帷ych w Polsce. [W:] Streszczenia Referatów i Komunikatów Zjazdowych XXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Lublin 1991, s. 326.

Stachurski Andrzej (zdj璚ia), Raczy雟ki Jan (tekst). 2003. 真br. Agencja Fotograficzno-Wydawnicza „Mazury", Olsztyn 2003, ss. 127.

Stachurski Andrzej (zdj璚ia), Raczy雟ki Jan (tekst). 2003 - Bison. Agencja Fotograficzno-Wydawnicza „Mazury", Olsztyn, ss. 127.

Stachurski Andrzej (zdj璚ia), Raczy雟ki Jan (tekst). 2003 - Wisent. Agencja Fotograficzno-Wydawnicza „Mazury", Olsztyn: 127 ss.

Steiner H. M., Raczy雟ki Jan. 1967 - Wiederholbarkeit von Messungen und individueller Messfehler bei kraniometrischen Untersuchungen an Apodemus. Acta Theriologica, Vol. 21 (1967), nr 37, s. 535-541.

Sterzy雟ka Maria, Dyrcz Andrzej, G瑿czy雟ka Zofia, Lesi雟ki Grzegorz, Raczy雟ki Jan, Romanowski Jerzy, Wi郾iewolski Wies豉w. 1998 - Review on the faunistic study of the Biebrza National Park - bibliography. Fragmenta Faunistica, Vol. 41 (1998), nr 16, s. 213-232.

安is這cka Mahdalena, Ratkiewicz Miros豉w, Borkowska Anetta, Komenda Edward, Raczy雟ki Jan. 2008 - Mitochondrial DNA diversity in the moose, Alces alces, from northeastern Poland: evidence for admixture in a bottlenecked relic population in the Biebrza valley. Annales Zoologici Fennici, Vol. 45 (2008), s. 360-365

安is這cka Magdalena, Ratkiewicz Miros豉w, Raczy雟ki Jan, Duda Norbert, Borkowska Anetta, Komenda Edward. 2009 - Zró積icowanie mitochondrialnego DNA oraz przep造w genów mi璠zy populacjami 這sia (Alces alces L.) w Dolinie Biebrzy i Puszczy Augustowskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, T. 28 (2009). nr 1, s. 95-106. 
  • Polish
  • English
home