Publikacje - Joanna Bober Drukuj
 

(cz窷 publikacji ukaza豉 si pod panie雟kim nazwiskiem autorki - Niko豉juk)

Niko豉juk Joanna. 2001 - Plakat: Rozmna瘸nie wegetatywne geofitów w miejscach podlegaj帷ych presji dzika / Vegetative reproduction of geophytes in places rooted by wild boar. [W:] Materia造 sesji i sympozjów 52 Zjazdu PTB: „Botanika w dobie biologii molekularnej", Pozna 2001, s. 134

Niko豉juk Joanna. 2001 - Recenzja: Chmiel J., Kasprowicz M. (red.) - Flora i ro郵inno嗆 鈔odkowej Wielkopolski. Przewodnik do 獞icze terenowych. Wydzia Biologii UAM, Biblioteka Pomocy Dydaktycznych nr 1. Bogucki Wydawnictwa Naukowe S.C., Pozna 1999. Wiadomo軼i Botaniczne, Vol. 45 (2001), nr ½, s. 118-119.

***

Adamowski Wojciech, Bober Joanna, Daleszczyk Katarzyna, Jab這雟ka El瘺ieta, Krzy軼iak-Kosi雟ka Renata, Kujawa Anna, Pawlaczyk Pawe, Paw這wski Albin, Pietrzak Lech, Sielezniew Marcin, Zub Karol. 2013 - 真browe rady na le郾e eskapady. [Las dla tych, którzy maj ma這 czasu]. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2013, ss. 32. 

Bober Joanna. 2001 - Biologia rozmna瘸nia wegetatywnego geofitów w runie gr康u podlegaj帷ym buchtowaniu dzika. [W:] II Konferencja Naukowa Wydzia逝 Biologii „Komórka, organizm, 鈔odowisko", 19 listopada 2001. (Streszczenie plakatów) Wydzia Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s. 48.

Bober Joanna. 2002 - Biologia geofitów w runie gr康u niskiego permanentnie buchtowanego przez dziki. [W:] Polskie parki narodowe - ich rola w rozwoju nauk przyrodniczych. Konferencja Jubileuszowa z okazji 80-lecia Bia這wieskiego Parku Narodowego, Bia這wie瘸, 11-14 marca 2002 r. Streszczenia [referatów]. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸, Krajowy Zarz康 Parków Narodowych, Warszawa 2002, s. 33.

Bober Joanna. 2002 - Development of individuals of two geophytes from shoot (leaf-axil) bulbils selected from forest plants (laboratory experiment). [W:] Fali雟ki Janusz B. - Bia這wie瘸 Geobotanical Station. Long-term studies. Data basis on the vegetation and environment. 1952-2002. Phytocoenosis, Vol. 14 (2002) (N.S.) Supplementum Bibliographiae Geobotanicae 5, s. 72.

Bober Joanna. 2002 - Recenzja: M. Chytrý, T. Ku鋀ra, M. Ko鋱 (red.) - Katalog biotop 鋀ské republiky. Interpreta鋝i p鷡ru鋘a k evropským program籯 Natura 2000 a Smaragd. Agentura ochrany p鷡rody a krajiny R, Praha, 307 pp. Wiadomo軼i Botaniczne, Vol. 48 (2002), nr 2, s. 138-140

Bober Joanna. 2003 - Materia造 do flory naczyniowej zachodniego przedpola Puszczy Bia這wieskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, T. 22 (2003), nr 1, s. 35-55.

Bober Joanna. 2003 - Rozmna瘸nie geofitów le郾ych w warunkach naturalnych i laboratoryjnych. Wiadomo軼i Botaniczne, Vol. 47 (2003), nr 3-4, s. 15-24 + 4 tabl.

Bober Joanna. 2003 - Recenzja: Borówka R. et al., 2002. Przyroda Pomorza Zachodniego. Oficyna in Plus, Szczecin. Phytocoenosis Vol. 15 (2003) (N.S.) Seminarium Geobotanicae 9, s. 86-87

Bober Joanna. 2003 - Recenzja: Pi瘯o-Mirkowa H., Mirek Z., 2003. Atlas ro郵in chronionych. Flora Polski. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa. Phytocoenosis Vol. 15 (2003) (N.S.).

Bober Joanna. 2003 - Recenzja: Pi瘯o-Mirkowa H., Mirek Z., 2003. Atlas ro郵in chronionych. Flora Polski. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa. Wiadomo軼i Ekologiczne, Vol. 49 (2003), nr 4, s. 284-285

Bober Joanna. 2003 - Sprawozdanie. Ogólnopolska Konferencja naukowa na temat „Problemy taksonomii ro郵in i syntaksonomii" (Siedlce, 6-7 IX 2002r.) Wiadomo軼i Ekologiczne, Vol. 49 (2003), nr 1, s. 70-72

Bober Joanna. 2004 - Co trawa 簑brówka ma wspólnego z 簑brem. Puszczyk, R. 2004, nr 8, s. 6-7.

Bober Joanna et al., 2004 - Plakat. Ziarnop這n wiosenny Ficaria verna ssp. bulbifera w Puszczy Bia這wieskiej - forma 篡ciowa i kariotyp. [W:] 53 Zjazd PTB, Toru-Bydgoszcz, 6-11 IX 2004 r. „Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury". (Streszczenie plakatów).

Bober Joanna. 2004 - Barwy, smaki i zapachy lata [w Puszczy Bia這wieskiej].. Puszczyk, R. 2004, nr 9, s. 7.

Bober Joanna. 2005 - „Pó幡e dzieci mocniej si kocha..." [W:] Obidzi雟ki Artur, Adamowski Wojciech (red) - „Seminaria nadobowi您kowe. Wspomnienia o Profesorze Januszu Bogdanie Fali雟kim przez wdzi璚znych uczniów spisane". Phytocoenosis, Vol. 17 (2005) (N.S.). Seminarium Geobotanicae 11, s. 47-48

Bober Joanna. 2005 - Jak ro郵iny radz sobie zim. Puszczyk, R. 2005, nr 10, s. 8.

Bober Joanna. 2005 - Dziwaki w鈔ód ro郵in. Puszczyk, R. 2005, nr 11, s. 18.

Bober Joanna. 2006 - „Akcja pomocy p豉zom". Echa, R. 2006, nr 2, s. 4. [Akcja prowadzona przez O鈔odek Edukacji Przyrodniczej BPN na odcinku drogi Bia這wie瘸-Pogorzelce].

Bober Joanna. 2006 - Rozstrzygni璚ie konkursu fotograficznego „Cz這wiek i Puszcza". Echa, R. 2006, nr 3, s. 8.

Bober Joanna. 2006 - Grzybów by這 w bród. Echa, R. 2006, nr 4, s. 2, 11. [XII Wystawa Grzybów Puszczy Bia這wieskiej w O鈔odku Edukacji Przyrodniczej BPN].

Bober Joanna. 2006 - Bioró積orodno嗆 Polski a ró積orodno嗆 biologiczna Puszczy Bia這wieskiej. Echa, R. 2006, nr 4, s. 4.

Bober Joanna. 2007 - Zwiastuny wiosennego przebudzenia: Niezwyk貫 geofity. Matecznik, R. 2007, nr 0, s. 2-4.

Bober Joanna. 2007 - Wa積e wydarzenia z historii Bia這wieskiego Parku Narodowego. Puszczyk, R. 2007, nr 13, s. 2-3.

Bober Joanna. 2007 - Grzyby zim i wiosn. Puszczyk, R. 2007, nr 13, s. 10.

Bober Joanna. 2008 - Ogród dotykowo-zapachowo-smakowy. Bia這wieski Park Narodowy, O鈔odek Edukacji Przyrodniczej im. prof. Jana Jerzego Karpi雟kiego, Bia這wie瘸 2008, ss. 26.

Bober Joanna. 2009 - Podsumowanie XV Wystawy Grzybów Puszczy Bia這wieskiej. G這s Bia這wie篡, R. 2009, nr 5/10, s. 7-8.

Bober Joanna. 2009 - Audiobook: Ogród dotykowo-zapachowo-smakowy. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2009.

Bober Joanna. 2010 - Pakiet edukacyjny: Ró積orodno嗆 biologiczna Puszczy Bia這wieskiej. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2010.

Bober Joanna. 2010 - XVI Wystawa Grzybów Puszczy Bia這wieskiej w Bia這wieskim Parku Narodowym. G這s Bia這wie篡, R. 2010, nr 15/10, s. 13-14.

Bober Joanna. 2013 - Pó幡e dzieci mocniej si kocha... [W:] Janusz Bogdan Fali雟ki (1934-2004) - cz這wiek i dzie這. Wiadomo軼i Botaniczne, Vol. 57 (2013), nr 1-2, s. 123-124.

Bober Joanna, Bieniak Beata, Charzy雟ka Maria, Fali雟ki Janusz B. 2004 - Ziarnop這n wiosenny Ficaria verna ssp. bulbifera w Puszczy Bia這wieskiej - forma 篡ciowa i kariotyp. [W:] 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toru-Bydgoszcz, 6-11 wrze郾ia 2004 r. Streszczenia referatów i plakatów. Wyd. Uczelniane ATR Bydgoszcz 2004, s. 62.

Bober Joanna, Jab這雟ka El瘺ieta. 2012. Broszura edukacyjna: Doros造 - 真browe rady nie tylko na odpady. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2012.

Bober Joanna, Jab這雟ka El瘺ieta. 2012. Broszura edukacyjna: Junior - 真browe rady nie tylko na odpady. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2012.

Bober Joanna, Jab這雟ka El瘺ieta. 2012. Broszura edukacyjna: 真browe rady na niektóre owady. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2012.

Bober Joanna, 安i Marek. 2006 - Dzie Ziemi 2006 - Fotoreporta. Echa, R. 2006, nr 2, s. 3. [Udzia BPN w festynie w Warszawie]. 

Kalinowski Andrzej (oprac. ed.). 2011 - Bia這wieski Park Narodowy. Przewodnik. [Autorzy tekstów: Joanna Bober, Katarzyna Daleszczyk, Anna Gierasimiuk, Anna Godlewska, Ma貪orzata Karczewska, Andrzej Keczy雟ki, Renata Krzy軼iak-Kosi雟ka, Anna Kujawa, ㄆkasz ζwrysz, Rados豉w Matejek, Ewa Moroz-Keczy雟ka, Kamil Witko跑, Fundacja S御iedzi, Bia造stok 2011, ss. 192.

Kujawa Anna, Szczepkowski Andrzej, Sumorok Beata, Bober Joanna, Karasi雟ki Dariusz, Gierczyk B豉瞠j, Wojtkowski Micha. 2007 - Z Bia這wieskiego Parku Narodowego: XIII Wystawa Grzybów w Bia這wie篡. Parki Narodowe, R. 2007, nr 4, s. 13-14. 

ζwrynowicz Maria, Fali雟ki Janusz B., Bober Joanna. 2006 - Interactions among hypogeous fungi and wild boars in subcontinental pine forest". Biodiversity. Research and Conservation, Vol. 1-2 (2006), s. 102-106.

Obidzi雟ki Artur, Adamowski Wojciech (red.). 2005 - Seminaria nadobowi您kowe: Wspomnienia o Profesorze Januszu Bogdanie Fali雟kim przez wdzi璚znych uczniów spisane. [Autorzy: Wojciech Adamowski, Joanna Bober, Anna Bomanowska, Lidia Borkowska, Emilia Brzosko, Roberto Canullo, Damian Chmura, Bo瞠nna Czarnecka, Ma貪orzata Falencka-Jab這雟ka, Sylwia Jurzyk, Aleksander Ko這s, Ewa Krasicka-Korczy雟ka, Marlena Lembicz, ㄆkasz ㄆczaj, Piotr M璠rzycki, Artur Obidzi雟ki, Piotr Pabjanek, Ewa Piro積ikow, Ruth Sagehorn, Barbara Tokarska-Guzik, Dan Wo趾owycki, Gabriela Wo幡iak, Teresa Zaufal]. Phytocoenosis (N.S.), Vol. 17 (2005). Seminarium Geobotanicum 11, 2005, ss. 62. 
  • Polish
  • English
home