Publikacje - Ma貪orzata Bo豚ot Drukuj
 

Bo豚ot Ma貪orzata, Raczy雟ki Jan. 2012 - Zasoby archiwalne Redakcji Ksi璕i Rodowodowej 真brów i sposoby ich udost瘼niania / Archive resources of European Bison Pedigree Book and ways of making them accessible. [W:] Konferencja naukowa „真br w tradycji Rzeczypospolitej". Kiermusy 6-7 wrze郾ia 2012 r. Streszczenia referatów. Stowarzyszenie Mi這郾ików 真brów, Warszawa 2012, s. 12-13.

Bo豚ot Ma貪orzata, Raczy雟ki Jan. 2013 - Rejestracja rodowodowa 簑brów jako narz璠zie restytucji gatunku. European Bison Conservation Newsletter / 真br i jego ochrona. Biuletyn, Vol. 6 (2013), s. 5-20. 

Kara Ma貪orzata, Bo豚ot Ma貪orzata. 2009 - Rola Bia這wieskiego Parku Narodowego w restytucji 簑bra. Matecznik Bia這wieski, R. 2009, nr specj., s. 2-6.

Raczy雟ki Jan (red.), Bo豚ot Ma貪orzata. 1993 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 1987-1991 / European Pedigree Book 1987-1991. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 1993, ss. V-XII, ss. 108 + 2 tabl.

Raczy雟ki Jan (red.), Bo豚ot Ma貪orzata. 1994 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 1992 / European Pedigree Book 1992. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 1994, ss. 69 + 2 nlb.

Raczy雟ki Jan (red.), Bo豚ot Ma貪orzata. 1995 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 1993 / European Pedigree Book 1993. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 1995, ss. V-VIII + ss. 62.

Raczy雟ki Jan (red.), Bo豚ot Ma貪orzata. 1995 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 1994 / European Pedigree Book 1994. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 1995, ss. 75.

Raczy雟ki Jan (red.), Bo豚ot Ma貪orzata. 1996 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 1995 / European Pedigree Book 1995. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 1996, ss. 65 + IV.

Raczy雟ki Jan (red.), Bo豚ot Ma貪orzata. 1997 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 1996 / European Pedigree Book 1996. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 1997, ss. 59 + IV.

Raczy雟ki Jan (red.), Bo豚ot Ma貪orzata. 1998 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 1997 / European Pedigree Book 1997. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 1998, ss. 57 + IV.

Raczy雟ki Jan (red.), Bo豚ot Ma貪orzata. 2000 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 1998 / European Pedigree Book 1998. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2000, ss. 59 + IV.

Raczy雟ki Jan (red.), Bo豚ot Ma貪orzata. 2000 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 1999 / European Pedigree Book 1999. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2000, ss. 57 + VII.

Raczy雟ki Jan (red.), Bo豚ot Ma貪orzata. 2001 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 2000 / European Bison Pedigree Book 2000. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2001, ss. VIII, ss. 59 + 4 tabl.

Raczy雟ki Jan (red.), Bo豚ot Ma貪orzata. 2002 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 2001 / European Bison Pedigree Book 2001. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2002, ss. 57 + 4 tabl.

Raczy雟ki Jan (red.), Bo豚ot Ma貪orzata. 2004 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 2002 / European Bison Pedigree Book 2002. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2004, ss. VIII, ss. 63.

Raczy雟ki Jan (red.), Bo豚ot Ma貪orzata. 2005 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 2003 / European Bison Pedigree Book 2003. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2005, ss. XVI, ss. 63.

Raczy雟ki Jan (red.), Bo豚ot Ma貪orzata. 2008 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 2007 / European Bison Pedigree Book 2007. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2008, ss. VIII, ss. 81.

Raczy雟ki Jan (red.), Bo豚ot Ma貪orzata. 2009 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 2008 / European Bison Pedigree Book 2008. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2009, ss. VII, ss. 79 + 8 tabl.

Raczy雟ki Jan (red.), Bo豚ot Ma貪orzata. 2009 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 2009 / European Bison Pedigree Book 2009. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2009, ss. VII, ss. 77 + 8 tabl.

Raczy雟ki Jan (red.), Bo豚ot Ma貪orzata. 2009 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów. Historia i wspó販zesno嗆. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2009, ss. 20.

Raczy雟ki Jan (red.), Bo豚ot Ma貪orzata. 2011 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 2010 / European Bison Pedigree Book 2010. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2011, ss. VIII, ss. 73 + 8 tabl.

Raczy雟ki Jan (red.), Bo豚ot Ma貪orzata. 2012 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 2011 / European Bison Pedigree Book 2011. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2012, ss. VII, ss. 75 + 12 tabl.

Raczy雟ki Jan (red.), Bo豚ot Ma貪orzata. 2013 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 2012 / European Bison Pedigree Book 2012. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2013, ss. XI, ss. 77 + 8 tabl.

Raczy雟ki Jan (red.), Bo豚ot Ma貪orzata. 2014 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 2013 / European Bison Pedigree Book 2013. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2014, ss. XI, ss. 79 + 8 tabl.

Raczy雟ki Jan (red.), Bo豚ot Ma貪orzata. 2015 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 2014 / European Bison Pedigree Book 2014. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2015, ss. VIII, ss. 77 + 24 tabl.

Raczy雟ki Jan (red.), Bo豚ot Ma貪orzata. 2016 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 2015 / European Bison Pedigree Book 2015. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2016, ss. XI, ss. 79 + 8 tabl.

Raczy雟ki Jan (red.), Bo豚ot Ma貪orzata. 2017 - Ksi璕a Rodowodowa 真brów 2016 / European Bison Pedigree Book 2016. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2017, ss. XVI, ss. 79 + 24 tabl. 
  • Polish
  • English
home